Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 308/18 - wyrok Sąd Rejonowy w Zakopanem z 2018-12-14

Sygn. akt: I C 308/18 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 grudnia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Zakopanem I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Teresa Adamczewska

Protokolant:

sekretarz sądowy Katarzyna Szymusiak

po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2018 r. w Zakopanem

sprawy z powództwa Gminy M. Z.

przeciwko D. S.

roszczenia z umowy przewozu

I.  zasądza od pozwanego D. S. na rzecz powoda Gminy M. Z. kwotę 133,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy złote 00/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 sierpnia 2017r. do dnia zapłaty,

II.  oddala powództwo w pozostałej części,

III.  zasądza od pozwanego D. S. na rzecz powoda Gminy M. Z. kwotę 30,00 zł ( słownie: trzydzieści złotych 00/100) tytułem zwrotu części kosztów postępowania,

IV.  nie obciąża pozwanego pozostałymi kosztami postępowania.

Sygn. akt I C 308/18

Uzasadnienie z 14 grudnia 2018r

Strona powodowa Gmina M. Z. wniosła przeciwko D. S. pozew o zapłatę kwoty 133 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 29 lipca 2017r do dnia zapłaty . Ponadto domagała się zwrotu kosztów procesu wg norm prawem przewidzianych.

W uzasadnieniu wskazano, że w dniu 14 lipca 2017r pozwany podróżował autobusem komunikacji miejskiej w Z. bez ważnego biletu. Dlatego kontroler wystawił pozwanemu wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 14 dni, której wysokość w kwocie 130 zł wynika z uchwały Rady Miasta Z..

W dniu 30 lipca 2018r Sąd wydał nakaz zapłaty, w którym orzekł zgodnie z żądaniem.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany wniósł o oddalenie powództwa argumentując, że powództwo się przedawniło.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 19 lipca 2017r pozwany D. S. po podróżował autobusem komunikacji miejskiej w Z. bez ważnego biletu. Na skutek przeprowadzonej kontroli wystawiono pozwanemu wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej w kwocie 130 zł w terminie 14 dni. Wysokość opłaty dodatkowej wynikała z uchwały Rady Miasta Z.. Pomimo wezwania do zapłaty pozwany nie uregulował zobowiązania.

dowód: wezwanie nr (...) k. 5, wezwanie do zapłaty z 20.09.2017r k. 6;

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo należało uwzględnić.

Bezspornym jest, że w dniu 19 lipca 2017r pozwany podróżował w komunikacji miejskiej bez ważnego biletu. Dlatego należało zasądzić od pozwanego opłatę dodatkową w wysokości określonej przez uchwałę Rady Miasta Z.. Ponieważ 14 dniowy termin uiszczenia opłaty dodatkowej upływał 2 sierpnia 2017, należało zasądzić odsetki od dnia 3 sierpnia 2017r oddalając powództwo w zakresie pozostałych odsetek.

O kosztach orzeczono po myśli art. 98 kpc. Sąd zasądził od pozwanego kwotę 30 zł tytułem zwrotu opłaty. Pozostałymi kosztami Sąd nie obciążył pozwanego, a to z uwagi na sytuację materialną pozwanego, który pochodzi z wielodzietnej rodziny i nie stać go było na opłacenie przejazdu do Z. z G..

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Długosz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zakopanem
Osoba, która wytworzyła informację:  Teresa Adamczewska
Data wytworzenia informacji: