Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 825/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Nowym Sączu z 2020-07-13

Sygn. akt II K 825/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lipca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Piotr Stelmach

Protokolant: Ewa Rosiek

po rozpoznaniu w dniach: 22 stycznia 2020 roku, 01 lipca 2020 roku

sprawy karnej M. B.

syna E. i B. z domu W.,

urodzonego (...) w W.

oskarżonego o to, że:

I. w okresie od 31 października 2016 r. do 09 sierpnia 2017 r., działając z wykorzystaniem takiej samej sposobności w krótkich odstępach czasu dopuścił się następujących czynów:

1. w dniu 31 października 2016 r. w N. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 42 zł E. P. w ten sposób, że za pośrednictwem portalu (...) oferował do sprzedaży nieustalona substancję psychoaktywną, wprowadzając w błąd pokrzywdzoną, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedmiotowej oferty, gdzie po otrzymaniu pieniędzy na podany rachunek bankowy, substancji nie przesłał jak również nie zwrócił wpłaconych pieniędzy powodując stratę w mieniu w/w kwocie na szkodę pokrzywdzonej

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk

2. w dniu 01 listopada 2016 r. w N. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 162,00 zł B. B. (2) w ten sposób, że za pośrednictwem portalu ogłaszamy24.pl oferował do sprzedaży lek o nazwie (...), wprowadzając w błąd pokrzywdzonego, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedmiotowej oferty, gdzie po otrzymaniu pieniędzy na podany rachunek bankowy, leku nie przesłał jak również nie zwrócił wpłaconych pieniędzy powodując stratę w mieniu w/w kwocie na szkodę pokrzywdzonego

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk

3. w dniu 10 listopada 2016 r. w N. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 250,00 zł I. O. w ten sposób, że za pośrednictwem portalu ogłaszamy24.pl oferował do sprzedaży leki przeciwzakrzepowe o nazwie (...), wprowadzając w błąd pokrzywdzoną, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedmiotowej oferty, gdzie po otrzymaniu pieniędzy na podany rachunek bankowy, leków nie przesłał jak również nie zwrócił wpłaconych pieniędzy powodując stratę w mieniu w/w kwocie na szkodę pokrzywdzonej

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk

4. w dniu 24 listopada 2016 r. w N. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 95,00 zł B. K. w ten sposób, że za pośrednictwem portalu ogłaszamy24.pl oferował do sprzedaży lek o nazwie (...), wprowadzając w błąd pokrzywdzoną, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedmiotowej oferty, gdzie po otrzymaniu pieniędzy na podany rachunek bankowy, leku nie przesłał jak również nie zwrócił wpłaconych pieniędzy powodując stratę w mieniu w/w kwocie na szkodę pokrzywdzonej

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk

5. w dniu 03 grudnia 2016 r. w N. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 45,00 zł H. C. w ten sposób, że za pośrednictwem portalu ogłaszamy24.pl oferował do sprzedaży lek o nazwie (...), wprowadzając w błąd pokrzywdzoną, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedmiotowej oferty, gdzie po otrzymaniu pieniędzy na podany rachunek bankowy, leku nie przesłał jak również nie zwrócił wpłaconych pieniędzy powodując stratę w mieniu w/w kwocie na szkodę pokrzywdzonej

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk

6. w dniu 13 grudnia 2016 r. w N. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 42,00 zł M. W. w ten sposób, że za pośrednictwem nieustalonego portalu oferował do sprzedaży substancje psychoaktywne, wprowadzając w błąd pokrzywdzoną, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedmiotowej oferty, gdzie po otrzymaniu pieniędzy na podany rachunek bankowy, leku nie przesłał jak również nie zwrócił wpłaconych pieniędzy powodując stratę w mieniu w/w kwocie na szkodę pokrzywdzonej

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk

7. w dniu 04 stycznia 2017 r. w N. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 112,00 zł B. B. (2) w ten sposób, że za pośrednictwem portalu ogłaszamy24.pl oferował do sprzedaży lek o nazwie (...), wprowadzając w błąd pokrzywdzonego, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedmiotowej oferty, gdzie po otrzymaniu pieniędzy na podany rachunek bankowy, leku nie przesłał jak również nie zwrócił wpłaconych pieniędzy powodując stratę w mieniu w/w kwocie na szkodę pokrzywdzonego

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk

8. w dniu 18 marca 2017 r. w N. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 42,00 zł E. M. (1) w ten sposób, że za pośrednictwem portalu ogłaszamy24.pl oferował do sprzedaży nieustalona substancję psychoaktywną, wprowadzając w błąd pokrzywdzonego, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedmiotowej oferty, gdzie po otrzymaniu pieniędzy na podany rachunek bankowy, leku nie przesłał jak również nie zwrócił wpłaconych pieniędzy powodując stratę w mieniu w/w kwocie na szkodę pokrzywdzonego

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk

9. w dniu 09 sierpnia 2017 r. w N. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 236,00 zł P. K. w ten sposób, że za pośrednictwem portalu ogłaszamy24.pl oferował do sprzedaży bliżej nieustalone produkty farmakologiczne, wprowadzając w błąd pokrzywdzonego, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedmiotowej oferty, gdzie po otrzymaniu pieniędzy na podany rachunek bankowy, leku nie przesłał jak również nie zwrócił wpłaconych pieniędzy powodując stratę w mieniu w/w kwocie na szkodę pokrzywdzonego

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk

II. w okresie od dnia 06 lutego 2017 r. do 20 lutego 2017 r. w N. bez posiadania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, dokonał obrotu produktami leczniczymi o nazwie (...) oraz (...) w ten sposób, że bez zezwolenia prowadził ich wysyłkową sprzedaż za pośrednictwem portali internetowych

tj. o przestępstwo z art. 124 w zw. z art. 127 a ust. 2 Ustawy Prawo Farmaceutyczne w zw. z art. 11 § 2 kk

I.  uznaje oskarżonego M. B. za winnego popełnienia czynów, zarzucanych mu w punkcie I aktu oskarżenia, stanowiących przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na mocy powołanych przepisów ustawy wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na mocy art. 33 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza oskarżonemu karę m50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 20 (dwudziestu) złotych, tj. karę grzywny w kwocie 1.000 (tysiąc) złotych;

III.  na mocy art. 46 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. orzeka oskarżonemu M. B. obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego B. B. (2) kwoty 274 (dwieście siedemdziesiąt cztery) złote;

IV.  uznaje oskarżonego M. B. za winnego popełnienia czynu, zarzucanego mu w punkcie II aktu oskarżenia, stanowiącego przestępstwo z art. 124 w zw. z art. 127 a ust. 2 Ustawy Prawo Farmaceutyczne w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na mocy art. 124 ustawy Prawo Farmaceutyczne w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności;

V.  na mocy art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w miejsce wymierzonych w pkt I i IV niniejszego wyroku jednostkowych kar pozbawienia wolności, wymierza oskarżonemu M. B. karę łączną 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie na mocy art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. warunkowo zawiesza mu na dwuletni okres próby;

VI.  na mocy art. 72 § 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. orzeka oskarżonemu M. B. w okresie próby obowiązek informowana Sądu o jej przebiegu na piśmie raz na 6 (sześć) miesięcy;

VII.  na zasadzie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe 70 (siedemdziesiąt) złotych tytułem wydatków oraz 320 (trzysta dwadzieścia) złotych tytułem opłat.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 825/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

M. B.

W okresie od 31 października 2016 r. do 09 sierpnia 2017 r., działając z wykorzystaniem takiej samej sposobności w krótkich odstępach czasu dopuścił się następujących czynów:

1. w dniu 31 października 2016 r. w N. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 42 zł E. P. w ten sposób, że za pośrednictwem portalu (...) oferował do sprzedaży nieustalona substancję psychoaktywną, wprowadzając w błąd pokrzywdzoną, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedmiotowej oferty, gdzie po otrzymaniu pieniędzy na podany rachunek bankowy, substancji nie przesłał jak również nie zwrócił wpłaconych pieniędzy powodując stratę w mieniu w/w kwocie na szkodę pokrzywdzonej

2. w dniu 01 listopada 2016 r. w N. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 162,00 zł B. B. (2) w ten sposób, że za pośrednictwem portalu ogłaszamy24.pl oferował do sprzedaży lek o nazwie (...), wprowadzając w błąd pokrzywdzonego, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedmiotowej oferty, gdzie po otrzymaniu pieniędzy na podany rachunek bankowy, leku nie przesłał jak również nie zwrócił wpłaconych pieniędzy powodując stratę w mieniu w/w kwocie na szkodę pokrzywdzonego

3. w dniu 10 listopada 2016 r. w N. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 250,00 zł I. O. w ten sposób, że za pośrednictwem portalu ogłaszamy24.pl oferował do sprzedaży leki przeciwzakrzepowe o nazwie (...), wprowadzając w błąd pokrzywdzoną, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedmiotowej oferty, gdzie po otrzymaniu pieniędzy na podany rachunek bankowy, leków nie przesłał jak również nie zwrócił wpłaconych pieniędzy powodując stratę w mieniu w/w kwocie na szkodę pokrzywdzonej

4. w dniu 24 listopada 2016 r. w N. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 95,00 zł B. K. w ten sposób, że za pośrednictwem portalu ogłaszamy24.pl oferował do sprzedaży lek o nazwie (...), wprowadzając w błąd pokrzywdzoną, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedmiotowej oferty, gdzie po otrzymaniu pieniędzy na podany rachunek bankowy, leku nie przesłał jak również nie zwrócił wpłaconych pieniędzy powodując stratę w mieniu w/w kwocie na szkodę pokrzywdzonej

5. w dniu 03 grudnia 2016 r. w N. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 45,00 zł H. C. w ten sposób, że za pośrednictwem portalu ogłaszamy24.pl oferował do sprzedaży lek o nazwie (...), wprowadzając w błąd pokrzywdzoną, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedmiotowej oferty, gdzie po otrzymaniu pieniędzy na podany rachunek bankowy, leku nie przesłał jak również nie zwrócił wpłaconych pieniędzy powodując stratę w mieniu w/w kwocie na szkodę pokrzywdzonej

6. w dniu 13 grudnia 2016 r. w N. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 42,00 zł M. W. w ten sposób, że za pośrednictwem nieustalonego portalu oferował do sprzedaży substancje psychoaktywne, wprowadzając w błąd pokrzywdzoną, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedmiotowej oferty, gdzie po otrzymaniu pieniędzy na podany rachunek bankowy, leku nie przesłał jak również nie zwrócił wpłaconych pieniędzy powodując stratę w mieniu w/w kwocie na szkodę pokrzywdzonej

7. w dniu 04 stycznia 2017 r. w N. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 112,00 zł B. B. (2) w ten sposób, że za pośrednictwem portalu ogłaszamy24.pl oferował do sprzedaży lek o nazwie (...), wprowadzając w błąd pokrzywdzonego, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedmiotowej oferty, gdzie po otrzymaniu pieniędzy na podany rachunek bankowy, leku nie przesłał jak również nie zwrócił wpłaconych pieniędzy powodując stratę w mieniu w/w kwocie na szkodę pokrzywdzonego

8. w dniu 18 marca 2017 r. w N. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 42,00 zł E. M. (1) w ten sposób, że za pośrednictwem portalu ogłaszamy24.pl oferował do sprzedaży nieustalona substancję psychoaktywną, wprowadzając w błąd pokrzywdzonego, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedmiotowej oferty, gdzie po otrzymaniu pieniędzy na podany rachunek bankowy, leku nie przesłał jak również nie zwrócił wpłaconych pieniędzy powodując stratę w mieniu w/w kwocie na szkodę pokrzywdzonego

9. w dniu 09 sierpnia 2017 r. w N. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 236,00 zł P. K. w ten sposób, że za pośrednictwem portalu ogłaszamy24.pl oferował do sprzedaży bliżej nieustalone produkty farmakologiczne, wprowadzając w błąd pokrzywdzonego, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedmiotowej oferty, gdzie po otrzymaniu pieniędzy na podany rachunek bankowy, leku nie przesłał jak również nie zwrócił wpłaconych pieniędzy powodując stratę w mieniu w/w kwocie na szkodę pokrzywdzonego

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W listopadzie 2016 r. B. K. chciała zakupić lek Z. przez Internet. W tym celu zamieściła ogłoszenie na portalu (...).pl (...) się do niej oskarżony podający dane B. S. i zaoferował poszukiwany lek wskazując do zapłaty rachunek bankowy oskarżonego w Banku (...). 24 listopada 2016 r. B. K. dokonała przelewu na wskazany rachunek bankowy w kwocie 95 zł. Po wpłacie kontakt ze sprzedającym się urwał, a zamówiony lek nigdy nie został dostarczony.

zeznania B. K.

14, 238

potwierdzenie przelewu

21

dokumenty z banku (...)

38-48

W grudniu 2016 r. M. W. chciała zakupić marihuanę przez Internet. W tym celu odszukała odpowiednie ogłoszenie w Internecie. Osobą sprzedająca, którą był oskarżony, miał być K. D.. Pokrzywdzona 13 grudnia 2016 r. dokonała przelewu na wskazany w ogłoszeniu rachunek bankowy oskarżonego w Banku (...) w kwocie 42 zł. Po wpłacie nie było żadnego kontaktu ze sprzedającym, a zamówiony towar nigdy nie został dostarczony.

zeznania M. W.

155, 239

dokumenty z banku (...)

38-48

W marcu 2017 r. E. M. (1) chciał zakupić przez Internet substancję o podobnym działaniu do LSD. W tym celu odszukał odpowiednie ogłoszenie w Internecie. Osobą sprzedająca, którą był oskarżony, miał być K. D.. Pokrzywdzony 20 marca 2017 r. dokonał przelewu na wskazany w ogłoszeniu rachunek bankowy oskarżonego w Banku (...) w kwocie 42 zł. Po wpłacie nie było żadnego kontaktu ze sprzedającym, a zamówiony towar nigdy nie został dostarczony.

zeznania E. M. (1)

110, 239

dokumenty z banku (...)

38-48

W październiku 2016 r. E. P. chciała zakupić leczniczą marihuanę przez Internet. W tym celu odszukała odpowiednie ogłoszenie w Internecie zamieszczone przez oskarżonego. Pokrzywdzona 31 października 2016 r. dokonała przelewu na wskazany w ogłoszeniu rachunek bankowy oskarżonego w Banku (...) w kwocie 42 zł. Po wpłacie nie było żadnego kontaktu ze sprzedającym, a zamówiony towar nigdy nie został dostarczony.

zeznania E. P.

131

dokumenty z banku (...)

38-48

potwierdzenie przelewu

135

W listopadzie 2016 r. B. B. (2) chciał zakupić lek T. przez Internet. W tym celu odnalazł stosowne ogłoszenie na portalu (...).pl. (...) się ze sprzedającym, którym był oskarżony i wpłacił 1 listopada 2016 r. na rachunek bankowy oskarżonego w Banku (...). kwotę 162,00 zł. Po wpłacie lek nie został dostarczony. Pokrzywdzony ponownie skontaktował się ze sprzedającym w styczniu 2017 r. i po obietnicy rabatu za zakupiony lek T. wpłacił 4 stycznia 2017 r. na rachunek bankowy oskarżonego w Banku (...). kwotę 112,00 zł. Po wpłacie lek również nie został mu dostarczony.

zeznania B. B. (2)

79, 171

dokumenty z banku (...)

38-48

potwierdzenia przelewów

83, 173

W listopadzie 2016 r. I. O. chciała zakupić lek C. przez Internet. W tym celu odnalazła stosowne ogłoszenie na portalu (...).pl lub G.. Skontaktowała się ze sprzedającym, którym był oskarżony, posługujący się danymi S. B. (1) i wpłaciła 10 listopada 2016 r. na rachunek bankowy oskarżonego w Banku (...). kwotę 250,00 zł. Po wpłacie lek nie został dostarczony.

zeznania I. O.

66

potwierdzenie przelewu

68

dokumenty z banku (...)

38-48

W grudniu 2016 r. H. C. chciała zakupić lek L. przez Internet. W tym celu odnalazła stosowne ogłoszenie na portalu (...).pl (...) się ze sprzedającym, którym był oskarżony, posługujący się danymi S. M. i wpłaciła 3 grudnia 2016 r. na rachunek bankowy oskarżonego w Banku (...). kwotę 45,00 zł. Po wpłacie lek nie został dostarczony.

zeznania H. C.

7

potwierdzenie przelewu

11

dokumenty z banku (...)

38-48

W sierpniu 2017 r. P. K. chciał zakupić lekarstwa przez Internet. W tym celu odnalazła stosowne ogłoszenie w Internecie. Skontaktował się ze sprzedającym, którym był oskarżony, posługujący się danymi A. M. i wpłacił 9 sierpnia 2017 r. na rachunek bankowy oskarżonego w Banku (...). kwotę 236,00 zł. Po wpłacie leki nie zostały dostarczone.

zeznania P. K.

115

potwierdzenie przelewu

119

dokumenty z banku (...)

38-48

20 lutego 2017 r. A. F., za pośrednictwem Internetu zakupił środek na łuszczycę. Po wpłacie kwoty 45,00 zł na rachunek bankowy oskarżonego w Banku (...) otrzymał zamówiony specyfik.

zeznania A. F.

69-70

potwierdzenie przelewu

71

dokumenty z banku (...)

38-48

W marcu 2017 r. T. tenczyński chciała zakupić lek C. lub (...) przez Internet. W tym celu odnalazł stosowne ogłoszenie na portalu (...).pl (...) się ze sprzedającym i wpłacił 14 marca 2017 r. na rachunek bankowy oskarżonego w Banku (...). kwotę 98,00 zł. Po wpłacie lek nie został dostarczony.

zeznania T. T. (2)

219

dokumenty z banku (...)

38-48

W okresie od 31 października 2016 r. do 09 sierpnia 2017 r. nikt poza oskarżonym nie miał dostępu do jego rachunku bankowego w (...). Równolegle oskarżony korzystał z rachunku w Banku (...). Miał stałą pracę. Równocześnie studiował zaocznie w K. - zajęcia odbywały się w weekendy ale oskarżony nie zostawał w K. na noc z soboty na niedzielę - po zajęciach wracał do domu. Oskarżony mieszkał z matką. Miał do dyspozycji komputer z dostępem do Internetu. Często spotykał się ze swoją narzeczoną. O. otrzymał odszkodowanie w kwocie 24.371 zł w dniu 25 lutego 2014 r. 29 kwietnia 2016 roku oskarżony sprzedał udział w nieruchomości za 185.000 zł.

wyjaśnienia oskarżonego

182, 237-238

dokumenty z Banku (...)

248

umowa sprzedaży Rep. A Nr 3612/2016

248

umowy o pracę, zaświadczenie o stażu, świadectwo pracy

248

rozkład zajęć (...)

248

zeznania S. B. (2)

260-261

Oskarżony zwrócił pieniądze pobrane od pokrzywdzonych, za wyjątkiem B. B. (2).

potwierdzenia przelewów

248

potwierdzenie nadania przekazu pocztowego

258

W okresie od 2 listopada 2016 roku do 12 grudnia 2018 r. na rachunku oskarżonego w Banku (...) dokonano szeregu operacji oprócz uznań środków przekazanych przez pokrzywdzonych. Były to uznania jak i obciążenia. Obciążenia nie były związane tylko ze spłatą kredytu. 5 października 2017 roku kartą bankomatową przypisana do tego konta zapłacono na stacji benzynowej 56,21 zł, a 24 czerwca 2018 roku zapłacono tą kartą za zakupy o wartości 896,43 zł.

dokumenty z banku (...)

38-48

Oskarżony nie był dotychczas karany.

karta karna

226

1.1.2.

M. B.

w okresie od dnia 06 lutego 2017 r. do 20 lutego 2017 r. w N. bez posiadania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, dokonał obrotu produktami leczniczymi o nazwie (...) oraz (...) w ten sposób, że bez zezwolenia prowadził ich wysyłkową sprzedaż za pośrednictwem portali internetowych

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

A. S. (1) za pośrednictwem Internetu, posługując się adresem e-mail (...) zamówiła lek M. w oparciu o ogłoszenie zamieszczone przez oskarżonego. Zamówiony towar otrzymała. Zapłaty dokonała przelewem na konto bankowe sprzedającego podane w znalezionym przez siebie ogłoszeniu. 20 lutego 2017 r. na rachunku bankowym oskarżonego w Banku (...) zaksięgowano wpłatę kwoty 165,00 zł. Wpłacającym była A. S. (1), dodatkowo w tytule przelewu podano adres e-mail (...) A. K. za pośrednictwem Internetu, na portalu ogłaszamy24.pl, posługując się adresem e-mail (...) zamówił lek T., w oparciu o ogłoszenie zamieszczone przez oskarżonego. Zamówiony towar otrzymał. Zapłaty dokonał przelewem na konto bankowe sprzedającego podane w znalezionym przez siebie ogłoszeniu. 6 lutego 2017 r. na rachunku bankowym oskarżonego w Banku (...) zaksięgowano wpłatę kwoty 63,00 zł. Wpłacającym był A. K., dodatkowo w tytule przelewu podano adres e-mail (...)

zeznania A. S. (1)

88-89

dokumenty z banku (...)

38-48

zeznania A. K.

168

Osoba fizyczna nie posiadająca pozwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego nie może prowadzić obrotu produktami leczniczymi. Lek M. był lekiem stosowanym w leczeniu otyłości - wydawany był tylko na receptę. Lek T. jest lekiem przeciwbólowym, wydawanym tylko na receptę.

zeznania M. K.

4, 166

Oskarżony nie był dotychczas karany.

karta karna

226

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

M. B.

W okresie od 31 października 2016 r. do 09 sierpnia 2017 r., działając z wykorzystaniem takiej samej sposobności w krótkich odstępach czasu dopuścił się następujących czynów:

1. w dniu 31 października 2016 r. w N. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 42 zł E. P. w ten sposób, że za pośrednictwem portalu (...) oferował do sprzedaży nieustalona substancję psychoaktywną, wprowadzając w błąd pokrzywdzoną, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedmiotowej oferty, gdzie po otrzymaniu pieniędzy na podany rachunek bankowy, substancji nie przesłał jak również nie zwrócił wpłaconych pieniędzy powodując stratę w mieniu w/w kwocie na szkodę pokrzywdzonej

2. w dniu 01 listopada 2016 r. w N. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 162,00 zł B. B. (2) w ten sposób, że za pośrednictwem portalu ogłaszamy24.pl oferował do sprzedaży lek o nazwie (...), wprowadzając w błąd pokrzywdzonego, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedmiotowej oferty, gdzie po otrzymaniu pieniędzy na podany rachunek bankowy, leku nie przesłał jak również nie zwrócił wpłaconych pieniędzy powodując stratę w mieniu w/w kwocie na szkodę pokrzywdzonego

3. w dniu 10 listopada 2016 r. w N. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 250,00 zł I. O. w ten sposób, że za pośrednictwem portalu ogłaszamy24.pl oferował do sprzedaży leki przeciwzakrzepowe o nazwie (...), wprowadzając w błąd pokrzywdzoną, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedmiotowej oferty, gdzie po otrzymaniu pieniędzy na podany rachunek bankowy, leków nie przesłał jak również nie zwrócił wpłaconych pieniędzy powodując stratę w mieniu w/w kwocie na szkodę pokrzywdzonej

4. w dniu 24 listopada 2016 r. w N. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 95,00 zł B. K. w ten sposób, że za pośrednictwem portalu ogłaszamy24.pl oferował do sprzedaży lek o nazwie (...), wprowadzając w błąd pokrzywdzoną, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedmiotowej oferty, gdzie po otrzymaniu pieniędzy na podany rachunek bankowy, leku nie przesłał jak również nie zwrócił wpłaconych pieniędzy powodując stratę w mieniu w/w kwocie na szkodę pokrzywdzonej

5. w dniu 03 grudnia 2016 r. w N. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 45,00 zł H. C. w ten sposób, że za pośrednictwem portalu ogłaszamy24.pl oferował do sprzedaży lek o nazwie (...), wprowadzając w błąd pokrzywdzoną, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedmiotowej oferty, gdzie po otrzymaniu pieniędzy na podany rachunek bankowy, leku nie przesłał jak również nie zwrócił wpłaconych pieniędzy powodując stratę w mieniu w/w kwocie na szkodę pokrzywdzonej

6. w dniu 13 grudnia 2016 r. w N. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 42,00 zł M. W. w ten sposób, że za pośrednictwem nieustalonego portalu oferował do sprzedaży substancje psychoaktywne, wprowadzając w błąd pokrzywdzoną, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedmiotowej oferty, gdzie po otrzymaniu pieniędzy na podany rachunek bankowy, leku nie przesłał jak również nie zwrócił wpłaconych pieniędzy powodując stratę w mieniu w/w kwocie na szkodę pokrzywdzonej

7. w dniu 04 stycznia 2017 r. w N. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 112,00 zł B. B. (2) w ten sposób, że za pośrednictwem portalu ogłaszamy24.pl oferował do sprzedaży lek o nazwie (...), wprowadzając w błąd pokrzywdzonego, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedmiotowej oferty, gdzie po otrzymaniu pieniędzy na podany rachunek bankowy, leku nie przesłał jak również nie zwrócił wpłaconych pieniędzy powodując stratę w mieniu w/w kwocie na szkodę pokrzywdzonego

8. w dniu 18 marca 2017 r. w N. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 42,00 zł E. M. (1) w ten sposób, że za pośrednictwem portalu ogłaszamy24.pl oferował do sprzedaży nieustalona substancję psychoaktywną, wprowadzając w błąd pokrzywdzonego, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedmiotowej oferty, gdzie po otrzymaniu pieniędzy na podany rachunek bankowy, leku nie przesłał jak również nie zwrócił wpłaconych pieniędzy powodując stratę w mieniu w/w kwocie na szkodę pokrzywdzonego

9. w dniu 09 sierpnia 2017 r. w N. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 236,00 zł P. K. w ten sposób, że za pośrednictwem portalu ogłaszamy24.pl oferował do sprzedaży bliżej nieustalone produkty farmakologiczne, wprowadzając w błąd pokrzywdzonego, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedmiotowej oferty, gdzie po otrzymaniu pieniędzy na podany rachunek bankowy, leku nie przesłał jak również nie zwrócił wpłaconych pieniędzy powodując stratę w mieniu w/w kwocie na szkodę pokrzywdzonego

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżony nie dopuścił się zarzucanego mu czynu.

wyjaśnienia oskarżonego

182, 237-238

zeznania S. B. (2)

260-261

1.2.2.

M. B.

w okresie od dnia 06 lutego 2017 r. do 20 lutego 2017 r. w N. bez posiadania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, dokonał obrotu produktami leczniczymi o nazwie (...) oraz (...) w ten sposób, że bez zezwolenia prowadził ich wysyłkową sprzedaż za pośrednictwem portali internetowych

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżony nie dopuścił się zarzucanego mu czynu.

wyjaśnienia oskarżonego

182, 237-238

zeznania S. B. (2)

260-261

OCena DOWOdów

Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

zeznania M. K.

Rzeczowe zwięzłe - dotyczące kompetencji zawodowych świadka.

zeznania B. K.

Szczere, rzeczowe, dotyczące szczegółów dokonanej przez świadka transakcji. Znajdują potwierdzenie w odpowiednich dokumentach bankowych. Co do sposobu działania oskarżonego są zgodne z zeznaniami pozostałych świadków w sprawie, które stanowiły podstawę do poczynionych ustaleń.

zeznania M. W.

Szczere, rzeczowe, dotyczące szczegółów dokonanej przez świadka transakcji. Znajdują potwierdzenie w odpowiednich dokumentach bankowych. Co do sposobu działania oskarżonego są zgodne z zeznaniami pozostałych świadków w sprawie, które stanowiły podstawę do poczynionych ustaleń.

zeznania E. M. (1)

Szczere, rzeczowe, dotyczące szczegółów dokonanej przez świadka transakcji. Znajdują potwierdzenie w odpowiednich dokumentach bankowych. Co do sposobu działania oskarżonego są zgodne z zeznaniami pozostałych świadków w sprawie, które stanowiły podstawę do poczynionych ustaleń.

zeznania E. P.

Szczere, rzeczowe, dotyczące szczegółów dokonanej przez świadka transakcji. Znajdują potwierdzenie w odpowiednich dokumentach bankowych. Co do sposobu działania oskarżonego są zgodne z zeznaniami pozostałych świadków w sprawie, które stanowiły podstawę do poczynionych ustaleń.

zeznania B. B. (2)

Szczere, rzeczowe, dotyczące szczegółów dokonanej przez świadka transakcji. Znajdują potwierdzenie w odpowiednich dokumentach bankowych. Co do sposobu działania oskarżonego są zgodne z zeznaniami pozostałych świadków w sprawie, które stanowiły podstawę do poczynionych ustaleń.

zeznania I. O.

Szczere, rzeczowe, dotyczące szczegółów dokonanej przez świadka transakcji. Znajdują potwierdzenie w odpowiednich dokumentach bankowych. Co do sposobu działania oskarżonego są zgodne z zeznaniami pozostałych świadków w sprawie, które stanowiły podstawę do poczynionych ustaleń.

zeznania H. C.

Szczere, rzeczowe, dotyczące szczegółów dokonanej przez świadka transakcji. Znajdują potwierdzenie w odpowiednich dokumentach bankowych. Co do sposobu działania oskarżonego są zgodne z zeznaniami pozostałych świadków w sprawie, które stanowiły podstawę do poczynionych ustaleń.

zeznania P. K.

Szczere, rzeczowe, dotyczące szczegółów dokonanej przez świadka transakcji. Znajdują potwierdzenie w odpowiednich dokumentach bankowych. Co do sposobu działania oskarżonego są zgodne z zeznaniami pozostałych świadków w sprawie, które stanowiły podstawę do poczynionych ustaleń.

zeznania A. F.

Szczere, rzeczowe, dotyczące szczegółów dokonanej przez świadka transakcji. Znajdują potwierdzenie w odpowiednich dokumentach bankowych. Co do sposobu działania oskarżonego są zgodne z zeznaniami pozostałych świadków w sprawie, które stanowiły podstawę do poczynionych ustaleń.

zeznania T. T. (2)

Szczere, rzeczowe, dotyczące szczegółów dokonanej przez świadka transakcji. Znajdują potwierdzenie w odpowiednich dokumentach bankowych. Co do sposobu działania oskarżonego są zgodne z zeznaniami pozostałych świadków w sprawie, które stanowiły podstawę do poczynionych ustaleń.

zeznania S. B. (2)

Wiarygodne w zakresie sytuacji materialnej i życiowej oskarżonego w okresie objętym zarzutem. Korespondują w tym przedmiocie z wiarygodnymi dokumentami przedstawionymi przez oskarżonego.

dokumenty z banku (...)

Dokumenty prywatne, których wiarygodności nie podważała żadna ze stron i nie budziła wątpliwości Sądu.

potwierdzenia przelewów

Brak było wątpliwości, co do faktu i przedmiotu wszystkich transakcji udokumentowanych w sprawie.

dokumenty z Banku (...)

Dokumenty prywatne, których wiarygodności nie podważała żadna ze stron i nie budziła wątpliwości Sądu.

umowa sprzedaży Rep. (...)

Dokument urzędowy, którego moc dowodowa nie została podważona.

umowy o pracę, zaświadczenie o stażu, świadectwo pracy

Dokumenty prywatne, których wiarygodności nie podważała żadna ze stron i nie budziła wątpliwości Sądu.

rozkład zajęć (...)

Wydruk którego wiarygodności nie podważała żadna ze stron i nie budziła wątpliwości Sądu.

karta karna

Dokument urzędowy, którego moc dowodowa nie została obalona przez żadną ze stron.

wyjaśnienia oskarżonego

Wiarygodne w zakresie sytuacji materialnej i życiowej oskarżonego w okresie objętym zarzutem. Korespondują w tym przedmiocie z wiarygodnymi dokumentami przedstawionymi przez oskarżonego. Wiarygodne także w kwestii tego, że poza oskarżonym nikt nie miał dostępu do jego rachunku bankowego w (...), co potwierdza historia operacji na rachunku.

1.1.2

zeznania A. S. (1)

Szczere, rzeczowe, dotyczące szczegółów dokonanej przez świadka transakcji. Znajdują potwierdzenie w odpowiednich dokumentach bankowych. Co do sposobu działania oskarżonego są zgodne z zeznaniami pozostałych świadków w sprawie, które stanowiły podstawę do poczynionych ustaleń.

zeznania A. K.

Szczere, rzeczowe, dotyczące szczegółów dokonanej przez świadka transakcji. Znajdują potwierdzenie w odpowiednich dokumentach bankowych. Co do sposobu działania oskarżonego są zgodne z zeznaniami pozostałych świadków w sprawie, które stanowiły podstawę do poczynionych ustaleń.

karta karna

Dokument urzędowy, którego moc dowodowa nie została obalona przez żadną ze stron.

dokumenty z banku (...)

Dokumenty prywatne, których wiarygodności nie podważała żadna ze stron i nie budziła wątpliwości Sądu.

Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

zeznania B. B. (3)

świadek, jako osoba najbliższa dla oskarżonego, odmówiła składania zeznań

zeznania W. G.

świadek nie miał istotnych informacji w sprawie

zeznania B. T.

świadek nie miał istotnych informacji w sprawie

zeznania M. S.

świadek nie miała istotnych informacji w sprawie

zeznania W. O.

świadek nie miał istotnych informacji w sprawie

zeznania B. J.

świadek nie miał istotnych informacji w sprawie

zeznania S. K.

świadek nie miał istotnych informacji w sprawie

zeznania A. F.

świadek nie miał istotnych informacji w sprawie

zeznania A. S. (2)

świadek nie miała istotnych informacji w sprawie

zeznania R. B.

świadek nie miała istotnych informacji w sprawie

zeznania D. W.

świadek nie miał istotnych informacji w sprawie

zeznania K. J.

świadek nie miał istotnych informacji w sprawie

zeznania T. M.

świadek nie miał istotnych informacji w sprawie

zeznania T. D.

świadek nie miał istotnych informacji w sprawie

zeznania G. M.

świadek nie miał istotnych informacji w sprawie

zeznania K. W.

świadek nie miała istotnych informacji w sprawie

zeznania M. I.

świadek nie miał istotnych informacji w sprawie

zeznania R. L.

świadek nie miała istotnych informacji w sprawie

zeznania K. K.

świadek nie miała istotnych informacji w sprawie

zeznania D. P.

świadek nie miał istotnych informacji w sprawie

zeznania R. K.

świadek nie miał istotnych informacji w sprawie

zeznania P. B.

świadek nie miał istotnych informacji w sprawie

zeznania K. F.

świadek nie miał istotnych informacji w sprawie

zeznania J. C.

świadek nie miała istotnych informacji w sprawie

zeznania A. W.

świadek nie miała istotnych informacji w sprawie

zeznania S. B. (3)

świadek nie miał istotnych informacji w sprawie

zeznania M. M.

świadek nie miał istotnych informacji w sprawie

zeznania A. L.

świadek nie miał istotnych informacji w sprawie

zeznania E. M. (2)

świadek nie miała istotnych informacji w sprawie

zeznania J. Ł.

świadek nie miał istotnych informacji w sprawie

zeznania P. Z.

świadek nie miał istotnych informacji w sprawie

zeznania W. S.

świadek nie miała istotnych informacji w sprawie

1.2.1

wyjaśnienia oskarżonego

W części dotyczącej zaprzeczenia popełnienia zarzucanego czynu wyjaśnienia są sprzeczne z zeznaniami pokrzywdzonych i korespondujących z nimi dowodów z dokumentów bankowych. Ograniczają się one jedynie do przypuszczeń oskarżonego, że każdy mógłby się pod niego podszyć, korzystając z ogólnodostępnych środków, a przypuszczenia te nie zostały poparte żadnymi dowodami. Co więcej, sprzeczne z zasadami logicznego rozumowania i doświadczenia życiowego byłoby przyjęcie, że jakaś inna osoba wykorzystała rachunek bankowy oskarżonego do popełniania przestępstw i następnie nie podjęła wyłudzonych pieniędzy (zwrócił je dopiero oskarżony w toku procesu).

zeznania S. B. (2)

Dokonując oceny zeznań żony oskarżonego Sąd miał na względzie, iż jest osobą najbliższą dla oskarżonego. Już z tej racji była zainteresowana w korzystnym przedstawianiu okoliczności mających związek z M. B.. Nie przesądzając czy zachowanie takie miało charakter przemyślany i celowy, czy niekontrolowany, instynktowny, mający na celu szeroko rozumianą pomoc oskarżonemu, zdaniem Sądu, świadek ten zmierzał do potwierdzenia linii obrony oskarżonego.

1.2.2

wyjaśnienia oskarżonego

W części dotyczącej zaprzeczenia popełnienia zarzucanego czynu wyjaśnienia są sprzeczne z zeznaniami pokrzywdzonych i korespondujących z nimi dowodów z dokumentów bankowych. Ograniczają się one jedynie do przypuszczeń oskarżonego, że każdy mógłby się pod niego podszyć, korzystając z ogólnodostępnych środków, a przypuszczenia te nie zostały poparte żadnymi dowodami. Co więcej, sprzeczne z zasadami logicznego rozumowania i doświadczenia życiowego byłoby przyjęcie, że jakaś inna osoba wykorzystała rachunek bankowy oskarżonego do popełniania przestępstw, dostarczyła bez wymaganego zezwolenia zamówiony lek i następnie nie podjęła wpłaconych pieniędzy.

zeznania S. B. (2)

Dokonując oceny zeznań żony oskarżonego Sąd miał na względzie, iż jest osobą najbliższą dla oskarżonego. Już z tej racji była zainteresowana w korzystnym przedstawianiu okoliczności mających związek z M. B.. Nie przesądzając czy zachowanie takie miało charakter przemyślany i celowy, czy niekontrolowany, instynktowny, mający na celu szeroko rozumianą pomoc oskarżonemu, zdaniem Sądu, świadek ten zmierzał do potwierdzenia linii obrony oskarżonego.

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

M. B.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zachowanie oskarżonego wypełniło wszystkie znamiona z art. 286 § 1 k.k. Zaoferował do sprzedaży substancje, których nie posiadał i nie zamierzał ich kupującym dostarczyć. Świadomie wprowadził osoby pokrzywdzone w błąd co do zamiaru spełnienia świadczenia. Działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i korzyść taką osiągnął - skutkiem działań oskarżonego było doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez pokrzywdzonych, którzy zgodnie z treścią ofert wpłacili na rachunek bankowy oskarżonego wynagrodzenia za zamówione towary.

Wprawdzie w sprawie nie było bezpośredniego dowodu na fakt zamieszczenia ogłoszeń w Internecie przez oskarżonego, jednakże w ocenie Sądu spójne zeznania pokrzywdzonych opisujące sposób działania sprawcy oraz dokumenty wykazujące wpływy na rachunku bankowym oskarżonego, a także jego wyjaśnienia, że nikt inny nie miał do tego rachunku dostępu, stanowią łańcuch wiążących się ze sobą poszlak pozwalających na stwierdzenie, że inna (niż sprawstwo oskarżonego) interpretacja przyjętych okoliczności faktycznych nie jest możliwa. Sąd stoi na stanowisku, że - udowodnienie nie musi oznaczać, że dane ustalenie musi zawsze wynikać bezpośrednio z konkretnych dowodów. Może ono wypływać także z nieodpartej logiki sytuacji stwierdzonej konkretnymi dowodami, jeżeli stanowi ona oczywistą przesłankę, na podstawie której doświadczenie życiowe nasuwa jednoznaczny wniosek, że dana okoliczność faktyczna istotnie wystąpiła (por. wyrok SN z 4 października 1973 r., sygn. III KR 243/73, opubl. OSNKW 2/1974, poz. 33). Zdaniem Sądu twierdzenia oskarżonego, negujące tezy aktu oskarżenia, nie zostały w żaden sposób uprawdopodobnione. Ograniczył się on jedynie do wskazywania, iż każdy mógł się pod niego podszyć, a on sam nie miał żadnego interesu w dopuszczeniu się zarzucanych mu czynów. Należy stwierdzić, iż wersja wydarzeń, w której inna osoba posłużyła się numerem rachunku bankowego oskarżonego by oszukać pokrzywdzonych, a następnie nie pobrała wyłudzonych pieniędzy jest nielogiczna i sprzeczna z zasadami doświadczenia życiowego. Dodatkowo, sam fakt, że oskarżony w okresie objętym zarzutem pracował i studiował niestacjonarnie, a także często spotykał się z narzeczoną nie wyklucza możliwości zamieszczenia przez niego oszukańczych ogłoszeń w Internecie. Nie bez znaczenia było również to, że oskarżony, oprócz do obsługi kredytu, wykorzystał także swój rachunek bankowy w (...) dwukrotnie do zakupów przy pomocy karty płatniczej.

Sąd przyjął, że oskarżony dopuścił się ciągu przestępstw, gdyż czynów swoich dopuścił się w krótkich odstępach czasu - w przeciągu 10 miesięcy popełnił 9 czynów - każdy z wykorzystaniem takiej samej sposobności.

Jednocześnie czyny oskarżonego były zawinione oraz społecznie szkodliwe w stopniu wyższym niż znikomy.

Mając na względnie zaostrzenie zasad wymiaru kary łącznej dokonane na mocy nowelizacji Kodeksu karnego, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1086), Sąd dokonał w rozpoznawanej sprawie wyboru stanu prawnego obowiązującego w czasie popełnienia zarzuconych oskarżonym czynów, czyli obowiązującego do dnia 24 czerwca 2020 r. jako względniejszego dla sprawcy, co - stosownie do zasady jednolitości stosowania prawa - odnieść należy do wszystkich elementów wymierzonych oskarżonym kar i orzeczonych środków.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

IV

M. B.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zgodnie z treścią art. 124 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne kto wprowadza do obrotu lub przechowuje w celu wprowadzenia do obrotu produkt leczniczy, nie posiadając pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto wedle art. 127 a ust. 2 tej ustawy kto bez wymaganego zezwolenia na prowadzenie apteki albo punktu aptecznego prowadzi wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Poza sporem w sprawie było to, że oskarżony nie miał pozwolenia na obrót produktami leczniczymi. Ponadto z wiarygodnych zeznań świadków wynika, że wprowadził do obrotu (sprzedał) lek T. oraz M., za co otrzymał wynagrodzenie. Tym samym sprawstwo oskarżonego i jego wina w tym zakresie nie budziły wątpliwości.

Ponadto, istota bezprawności czynu z art. 127 ust. 2 Prawa farmaceutycznego polega na działaniu bez wymaganego zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego. Bez wątpienia oskarżony dokonując dwukrotnej sprzedaży wysyłkowej leków wypełnił znamiona również z tego przepisu.

Jednocześnie czyn oskarżonego był zawiniony oraz społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy.

Mając na względnie zaostrzenie zasad wymiaru kary łącznej dokonane na mocy nowelizacji Kodeksu karnego, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1086), Sąd dokonał w rozpoznawanej sprawie wyboru stanu prawnego obowiązującego w czasie popełnienia zarzuconych oskarżonym czynów, czyli obowiązującego do dnia 24 czerwca 2020 r. jako względniejszego dla sprawcy, co - stosownie do zasady jednolitości stosowania prawa - odnieść należy do wszystkich elementów wymierzonych oskarżonym kar i orzeczonych środków.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. B.

I

I

Stopień społecznej szkodliwości czynu oceniono jako wyższy niż znikomy. Był on w ocenie Sądu także wyższy niż nieznaczny - z uwagi na to, że oskarżony działał z zamiarem bezpośrednim godząc w mienie - dobro prawne konstytucyjnie chronione, jednakże nie znajdujące się najwyżej w hierarchii dóbr prawnie chronionych. Stopień ten nie był wysoki, z uwagi na to, że niemalże wszyscy pokrzywdzeni odzyskali wpłacone oskarżonemu pieniądze. Co do stopnia winy wzięto pod uwagę, że oskarżony jest osobą dorosłą i poczytalną oraz brak było w sprawie okoliczności umniejszających poziom zawinienia.

Jako okoliczność łagodzącą wzięto pod uwagę uprzednią niekaralność oskarżonego.

Oskarżonemu wymierzono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczona kara jest adekwatna do stopnia zawinienia oraz społecznej szkodliwości czynu. Wymierzając karę w dolnej granicy ustawowego zagrożenia wzięto pod uwagę okoliczność łagodzącą. Wymiar kary będzie wystarczająco dolegliwy dla oskarżonego, a jednocześnie z uwagi na ustawowe zagrożenie karą za zarzucany czyn - do 8 lat pozbawienia wolności, jej wymiar nie może być uznany za rażąco surowy.

M. B.

II

I

Mając na względzie to, że oskarżony powinien odczuć realną dolegliwość w związku z popełnionym przestępstwem, Sąd na podstawie art. 33 § 2 k.k wymierzył mu karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych. Ilość wymierzonych stawek jest adekwatna do stopnia winy, uwzględnia również stopień społecznej szkodliwości czynu. Wysokość jednej stawki ustalono na 20 zł z uwagi na stabilną sytuację majątkową oskarżonego.

M. B.

III

I

Na mocy art. 46 § 1 k.k. orzeczono oskarżonemu środek kompensacyjny obejmujący obowiązek naprawienia szkody w stosunku do B. B. (2). Oskarżony zwrócił pobrane od pozostałych pokrzywdzonych kwoty. Co do B. B. (2), przedłożył jedynie potwierdzenie nadania przekazu pieniężnego. W ocenie Sadu nie stanowi to wystarczającego dowodu naprawienia szkody. Zatem, należało zasadzić od oskarżonego zwrot odpowiedniej kwoty na rzecz pokrzywdzonego.

M. B.

IV

IV

Stopień społecznej szkodliwości czynu oceniono jako wyższy niż znikomy. Był on w ocenie Sądu także wyższy niż nieznaczny - z uwagi na to, że oskarżony działał z zamiarem bezpośrednim godząc w bezpieczeństwo obrotu na rynku produktów farmaceutycznych. Stopień ten nie był wysoki, z uwagi na to, że oskarżony zakłócił bezpieczeństwo obrotu jedynie dwa razy, wprowadzając do obrotu niewielkie ilości środków. Co do stopnia winy wzięto pod uwagę, że oskarżony jest osobą dorosłą i poczytalną oraz brak było w sprawie okoliczności umniejszających poziom zawinienia.

Jako okoliczność łagodzącą wzięto pod uwagę uprzednią niekaralność oskarżonego.

Oskarżonemu wymierzono karę 1 miesiąca pozbawienia wolności. Orzeczona kara jest adekwatna do stopnia zawinienia oraz społecznej szkodliwości czynu. Wymierzając karę w dolnej granicy ustawowego zagrożenia wzięto pod uwagę okoliczność łagodzącą. Wymiar kary będzie wystarczająco dolegliwy dla oskarżonego, a jednocześnie z uwagi na ustawowe zagrożenie karą za zarzucany czyn - do 2 lat pozbawienia wolności, jej wymiar nie może być uznany za rażąco surowy.

M. B.

V

I i IV

W miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności orzeczono karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności. Stosując zasadę pełnej absorpcji Sąd wziął pod uwagę podobieństwo rodzajowe zbiegających się przestępstw, tę samą motywację sprawcy oraz niewielkie odstępy czasu pomiędzy popełnianymi czynami.

Uznano, że można w stosunku do oskarżonego zastosować instytucję warunkowego zawieszenia wykonania kary łącznej. Orzeczona kara w takiej postaci spełni wobec oskarżonego jej cele wychowawcze. Warunkowe zawieszenie wykonania kary będzie działać na oskarżonego stymulująco. Realna możliwość wykonania kary pozbawienia wolności w sytuacji ponownego wejścia w konflikt z prawem stanowić będzie dla niego motywację do przestrzegania porządku prawnego. Zdaniem Sądu oskarżony nie jest na tyle zdemoralizowany by wymagał resocjalizacji w warunkach zakładu karnego.

M. B.

VI

I i IV

By wzmocnić oddziaływanie wychowawcze na oskarżonego w okresie próby nałożono na niego obowiązek informowania Sądu o jej przebiegu.

Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VII

Z uwagi na stabilną sytuacje majątkową i zawodową oskarżony został obciążony kosztami postępowania w całości.

Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Janina Deker
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Piotr Stelmach
Data wytworzenia informacji: