Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 493/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Limanowej z 2019-03-26

Sygn. akt II K 493/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 marca 2019 roku

Sąd Rejonowy w Limanowej II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Paweł Kulig

Protokolant: st. sekr. sąd. Wioletta Długosz

w obecności oskarżyciela: ///

po rozpoznaniu dnia 26.03.2019r.

w sprawie: J. L. (L.)

syna S. i A. z d. B.

ur. (...) w S.

oskarżonego o to, że:

w dniu 18 sierpnia 2018 roku w S. rejonu (...) prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny ciągnik rolniczy marki U. (...) o nr rej. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości o stężeniu sięgającym zawartości przy I badaniu 1,09 mg/l oraz II badaniu 1,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Republiki Federalnej Niemiec sygn. akt CS 17 Js (...) z dnia 31 lipca 2017 roku za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości;

to jest o przestępstwo z art. 178a § 1 i § 4 k.k.

I.  Uznaje oskarżonego J. L. za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w akcie oskarżenia, co stanowi przestępstwo z art. 178a § 1 i § 4 k.k. i za to na mocy art. 178a § 4 k.k. wymierza mu karę 6 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie na mocy art. 69 § 1 i § 2 k.k. i art. 70 § 1 k.k. warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata,

II.  Na mocy art. 42 § 3 k.k. orzeka wobec oskarżonego J. L. środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 6 (sześciu) lat,

III.  Na mocy art. 43a § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego J. L. świadczenie pieniężne w kwocie 10.000 zł (dziesięciu tysięcy złotych), na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,

IV.  Na mocy art. 43b k.k. orzeka wobec oskarżonego J. L. środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie odpisu wyroku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w S. przez okres 14 (czternastu) dni,

V.  Na mocy art. 63 § 4 k.k. na poczet orzeczonego wobec oskarżonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, zalicza oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 10.09.2018 roku,

VI.  Na zasadzie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego J. L. na rzecz Skarbu Państwa tytułem wydatków kwotę 70 zł (siedemdziesięciu złotych), a tytułem opłaty kwotę 120 zł (stu dwudziestu złotych

Sygn. akt II K 493/18

UZASADNIENIE

wyroku Sądu Rejonowego w Limanowej

z dnia 26 marca 2019 roku

Na zasadzie art. 422 § 2 k.p.k. uzasadnienie wyroku sporządzono w zakresie określonym wnioskiem prokuratora, tj. „w zakresie orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych” – pkt II wyroku.

J. L. został oskarżony o to, że w dniu 18 sierpnia 2018 roku w S. rejonu (...) prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny ciągnik rolniczy marki U. (...) o nr rej. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości o stężeniu sięgającym zawartości przy I badaniu 1,09 mg/l oraz II badaniu 1,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Republiki Federalnej Niemiec sygn. akt CS 17 Js (...) z dnia 31 lipca 2017 roku za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, to jest o przestępstwo z art. 178a § 1 i § 4 kk;

Uznając oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, oceniając całokształt okoliczności towarzyszących zdarzeniu , sąd wymierzył J. L. karę 6 miesięcy pozbawienia wolności , uznając , że kara pozbawienia wolności orzeczona w takim wymiarze jest karą dla oskarżonego zasłużoną i sprawiedliwą , a zarazem adekwatną do stopnia jego zawinienia . W wystarczającym stopniu uwzględnia stopień społecznej szkodliwości czynu, którego J. L. się dopuścił i osiąga wobec niego swe cele wychowawcze i zapobiegawcze.

Jako okoliczności obciążające przy wymiarze kary sąd przede wszystkim wziął pod uwagę rodzaj i stopień naruszenia przez oskarżonego obowiązujących reguł i zasad prawnych, a w szczególności umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Natomiast jako okoliczności łagodzące sąd miał na względzie zachowanie się oskarżonego po popełnieniu przestępstwa, a w szczególności szczery żal i skruchę z powodu jego popełnienia.

Sąd zawiesił warunkowo wykonanie wobec J. L. wymierzonej mu kary pozbawienia wolności, na okres próby wynoszący dwa lata , biorąc pod uwagę właściwości i warunki osobiste oskarżonego oraz uznając , że wymierzona kara spełni w stosunku do oskarżonego swe cele wychowawcze i zapobiegawcze , zapobiegając powrotowi oskarżonego do przestępstwa i wdroży go do przestrzegania porządku prawnego w przyszłości .

Sąd na mocy art. 42 § 3 kk orzekł wobec oskarżonego obligatoryjny w przypadku przestępstwa z art. 178a § 4 kk zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 6 lat albowiem J. L. zarzucanego mu czynu dopuścił się będąc już uprzednio skazany za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających - wyrokiem Sądu Republiki Federalnej Niemiec w P. z dnia 31.07.2017 roku, sygn. akt 11 Cs 17 Js (...). Wymierzając oskarżonemu wymieniony środek karny, sąd uznał, iż w przedmiotowej sprawie zachodzi uzasadniony wypadek , uzasadniony szczególnymi okolicznościami, wskazującymi, iż wymierzenie J. L. dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych byłoby dolegliwością przekraczającą w sposób nadmierny stopień winy oskarżonego. Jednocześnie wymierzając oskarżonemu środek karny w takim wymiarze sąd ocenił, iż w dostateczny sposób uwzględnia on stopień społecznej szkodliwości czynu, którego oskarżony się dopuścił i osiąga wobec niego swe cele zapobiegawcze i wychowawcze. Kolejnego przestępstwa J. L. dopuścił się bowiem prowadząc ciągnik rolniczy na drodze gminnej, po wypiciu alkoholu w postaci piwa, w trakcie prowadzonych prac. Zdaniem sądu sądu orzeczenie dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, sprzeczne byłoby w przedmiotowej sprawie z zasadą indywidualizacji kary i mogłoby pozbawić skazanego środków do utrzymania rodziny w przyszłości.

Na mocy art. 43a § 2 kk sąd orzekł również obligatoryjne w przypadku skazania za przestępstwo z art. 178a § 1 kk świadczenie pieniężne w kwocie 10.000 zł, na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej albowiem oskarżony został skazany za przestępstwo określone w art. 178a § 4 kk.

Celem wzmocnienia środków oddziaływania wychowawczego i zapobiegawczego, na mocy art. 43 b kk orzeczono wobec J. L. podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie odpisu wyroku na tablicy ogłoszeń właściwego dla miejsca zamieszkania oskarżonego Urzędu Gminy przez okres 14 dni

Jednocześnie na mocy art. 63 § 4 kk na poczet orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych , sąd zaliczył oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 10.09.2018 roku.

W ostatnim punkcie wyroku sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w łącznej kwocie 190 złotych , na które złożyły się : opłata sądowa, należności za informację o karalności oraz ryczałt za postępowanie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Malinowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Limanowej
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Kulig
Data wytworzenia informacji: