Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II W 570/16 - wyrok Sąd Rejonowy w Wadowicach z 2017-05-26

Sygn. akt II W 570/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 maja 2017 roku

Sąd Rejonowy w Wadowicach, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Robert Leśniak

Protokolant: st. sek. sąd. Magdalena Pytel

w obecności oskarżyciela skarbowego Urzędu Skarbowego w W. M. G.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 26 września 2016 roku, 18 listopada 2016 roku, 27 stycznia 2017 roku, 12 maja 2017 roku w W.

sprawy

A. Z. z domu D.córki F. i H. z domu K. urodzonej (...) w J.

oskarżonej o to, że:

w okresie od 20 lutego 2013 roku do 2 lutego 2015 roku w W., woj. (...) prowadząc działalność gospodarczą w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, będąc podatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych uporczywie nie wpłacała w ustawowym terminie tj. do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień w terminie złożenia zeznania, na rachunek Urzędu Skarbowego w W. zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za następujące miesiące: styczeń 2013r. w kwocie 201,00 zł, luty 2013r. w kwocie 57,00 zł, marzec 2013r. w kwocie 10,00 zł, kwiecień 2013r. w kwocie 332,00 zł, maj 2013r. w kwocie 58,00zł, czerwiec 2013r. w kwocie 60,00 zł, lipiec 2013r. w kwocie 4,00 zł, sierpień 2013r. w kwocie 70,00 zł, wrzesień 2013r. w kwocie 62,00 zł, październik 2013r. w kwocie 472,00 zł, listopad 2013r. w kwocie 1.093,00 zł, grudzień 2013r. w kwocie 254,00 zł, styczeń 2014r. w kwocie 95,00zł, luty 2014r. w kwocie 66,00zł, marzec 2014r. w kwocie 291,00 zł, kwiecień 2014r.
w kwocie 578,00 zł, maj 2014r. w kwocie 211,00 zł, czerwiec 2014r. w kwocie 19,00 zł, lipiec 2014r. w kwocie 85,00 zł, sierpień 2014r. w kwocie 49,00 zł, wrzesień 2014r. w kwocie 51,00 zł, październik 2014r. w kwocie 172,00 zł, listopad 2014r. w kwocie 482,00 zł, grudzień 2014r. w kwocie 255,00 zł,
w łącznej wysokości 5.027,00 zł należności głównej, czym naruszyła przepisy art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr. 144, poz. 930)

tj. o wykroczenie skarbowe z art. 57 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s.

II. w okresie od 27 grudnia 2013r. do 27 lipca 2015r. w W.,
woj. (...) prowadząc działalność gospodarczą w zakresie konserwacji
i naprawy pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, będąc podatnikiem podatku od towarów i usług, uporczywie nie wpłacała
w ustawowym terminie, tj. do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek Urzędu Skarbowego
w W. podatku od towarów i usług za następujące miesiące: listopad 2013r. w kwocie 351,00 zł, kwiecień 2014r. w kwocie 81,00 zł, maj 2014r.
w kwocie 58,00 zł, sierpień 2014r. w kwocie 49,00zł, grudzień 2014r.w kwocie 1,00zł, styczeń 2015r. w kwocie 48,00 zł, luty 2015r. w kwocie 59,00 zł kwiecień 2015r. w kwocie 528,00 zł, maj 2015r. w kwocie 849,00zł, czerwiec 2015r. w kwocie 55,00 zł, w łącznej wysokości 2.079,00 zł należności głównej, czym naruszyła przepisy art. 103 ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

tj. o wykroczenie skarbowe z art. 57 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s.

I. oskarżoną A. Z.uznaje za winną popełnienia czynów zarzucanych jej w punkcie pierwszym i drugim aktu oskarżenia, a każdy z tych czynów stanowi wykroczenie skarbowe z art. 57 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. i za te czyny na mocy art. 57 § 1 k.k.s. , po zastosowaniu art. 50 § 1 k.k.s. , wymierza oskarżonej łącznie karę grzywny w wysokości 900 ( dziewięciuset ) złotych;

II. na zasadzie art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. i art. 17 ust. 1 w zw. z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn. Dz. U. Nr 49 poz. 223 z 1983r.) zwalnia oskarżoną A. Z.od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w całości obciążając nimi Skarb Państwa.

Sędzia :

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kinga Torbus
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wadowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Robert Leśniak
Data wytworzenia informacji: