Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1514/18 - wyrok Sąd Rejonowy w Wadowicach z 2018-12-27

Sygn. akt I C 1514/18 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 grudnia 2018r.

Sąd Rejonowy w Wadowicach I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Michalina Walat - Lis

Protokolant: stażysta Patrycja Pindel

po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2018 r. w Wadowicach

na rozprawie

sprawy z powództwa J. L.

przeciwko D. L.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego D. L. na rzecz powoda J. L. kwotę 7.365,58 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) wraz z odsetkami liczonymi od następujących kwot:

- 69,17 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemnaście groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 20 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

- 69,12 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych dwanaście groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 23 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

- 69,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 17 marca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

- 69,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 21 listopada 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

- 71,84 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze) z odsetkami ustawowymi od dnia 18 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

- 32,40 zł (słownie: trzydzieści dwa złote czterdzieści groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 4 marca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

- 32,40 zł (słownie: trzydzieści dwa złote czterdzieści groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 14 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

- 32,40 zł (słownie: trzydzieści dwa złote czterdzieści groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 maja 2016 r. do dnia zapłaty,

- 32,40 zł (słownie: trzydzieści dwa złote czterdzieści groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 września 2016 r. do dnia zapłaty,

- 32,40 zł (słownie: trzydzieści dwa złote czterdzieści groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 7 listopada 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

- 19,17 zł (słownie: dziewiętnaście złotych siedemnaście groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 7 listopada 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

- 32,40 zł (słownie: trzydzieści dwa złote czterdzieści groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 maja 2017 r. do dnia zapłaty,

- 18,43 zł (słownie: osiemnaście złotych czterdzieści trzy grosze) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 września 2016 r. do dnia zapłaty,

- 18,43 zł (słownie: osiemnaście złotych czterdzieści trzy grosze) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

- 18,43 zł (słownie: osiemnaście złotych czterdzieści trzy grosze) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

- 18,43 zł (słownie: osiemnaście złotych czterdzieści trzy grosze) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 września 2016 r. do dnia zapłaty,

- 18,43 zł (słownie: osiemnaście złotych czterdzieści trzy grosze) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

- 18,43 zł (słownie: osiemnaście złotych czterdzieści trzy grosze) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 maja 2016 r. do dnia zapłaty,

- 72,87 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt siedem groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 marca 2016 r. do dnia zapłaty,

- 73,71 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

- 72,87 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt siedem groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 lipca 2016 r. do dnia zapłaty,

- 3.433,96 zł (słownie: trzy tysiące czterysta trzydzieści trzy złote dziewięćdziesiąt sześć groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 24 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

- 69,26 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia sześć groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 24 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

- 513,24 zł (słownie: pięćset trzynaście złotych dwadzieścia cztery grosze) z odsetkami ustawowymi od dnia 6 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

- 72,80 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty,

- 37,62 zł (słownie: trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze) z odsetkami ustawowymi od dnia 8 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

- 74,58 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 września 2016 r. do dnia zapłaty,

- 74,57 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt siedem groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 20 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

- 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 19 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

- 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 19 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

- 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 marca 2017 r. do dnia zapłaty,

- 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 19 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

11,00 zł (słownie: jedenaście złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 lutego 2016 r. do dnia zapłaty,

- 44,30 zł (słownie: czterdzieści cztery złote trzydzieści groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 5 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

- 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 lutego 2016 r. do dnia zapłaty,

- 6,00 zł (słownie: sześć złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 lutego 2016 r. do dnia zapłaty,

- 128,84 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze) z odsetkami ustawowymi od dnia 4 marca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

- 128,84 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze) z odsetkami ustawowymi od dnia 4 marca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

- 128,84 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze) z odsetkami ustawowymi od dnia 8 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

- 554,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery złote) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 czerwca 2017 r. do dnia zapłaty,

- 518,00 zł (słownie: pięćset osiemnaście złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty,

- 429,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 10 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty;

2.  nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Wadowicach kwotę 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) tytułem opłaty od pozwu, od uiszczenia której powód został zwolniony.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magorzata Stawowy
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wadowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Michalina Walat-Lis
Data wytworzenia informacji: