Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 22/21 - wyrok Sąd Rejonowy w Sandomierzu z 2021-04-19

Sygn. akt II K 22/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 kwietnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Sandomierzu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Marcin Sobierajski

Protokolant: st. sekr. sąd. Danuta Szklennik

z udziałem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu ---

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2021 r.

sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu

przeciwko: P. Z. s. Z. i E. z d. Z., ur. (...) w S.,

oskarżonemu o to, że:

I.  w dniu 21 sierpnia 2020 roku w S. woj. (...), wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał środki odurzające w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz substancje psychotropowe w postaci amfetaminy,

tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2020.2050 j.t.)

II.  w dniu 21 sierpnia 2020 r. w O., woj. (...), prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny marki A. o nr rej. (...) znajdując się pod wpływem środka odurzającego w postaci amfetaminy,

tj. o czyn z art. 178a § 1 k.k.

I.  uznaje oskarżonego P. Z. za winnego tego, że w dniu 21 sierpnia 2020 roku w S. woj. (...), wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał: środki odurzające w postaci ziela konopi innych niż włókniste o łącznej masie netto 1,03 grama z których można uzyskać 3 pełnowartościowe porcje handlowe narkotyku oraz substancję psychotropową w postaci amfetaminy o masie netto 0,36 grama z której można uzyskać od 3 do 4 pełnowartościowych porcji handlowych narkotyku tj. popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt I. aktu oskarżenia przyjmując, iż stanowi on wypadek mniejszej wagi tj. występek z art. 62 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie art. 62 ust. 3 ww. ustawy w zw. z art. 33 § 1 i § 3 k.k. wymierza mu karę grzywny w rozmiarze 100 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 złotych;

II.  na podstawie art. 70 ust. 2 ww. ustawy orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci woreczka strunowego z zawartością sypkiej substancji koloru białego oraz dwóch woreczków strunowych z zawartością suszu roślinnego koloru brunatno-zielonego, opisanych w wykazie dowodów rzeczowych pod poz. Drz. 2/21/In, przechowywanych w KWP w K., poprzez ich zniszczenie;

III.  na podstawie art. 70 ust. 4 ww. ustawy orzeka wobec oskarżonego obowiązek zapłaty nawiązki w kwocie 500,00 złotych na rzecz Ośrodka (...) od Środków Psychotropowych S. D. w C. na cele związane z zapobieganiem i zwalczaniem narkomanii;

IV.  uznaje oskarżonego P. Z. za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt II. aktu oskarżenia stanowiącego występek z art. 178a § 1 k.k. i za to na podstawie art. 178a § 1 k.k. w zw. z art. 33 § 1 i § 3 k.k. wymierza mu karę grzywny w rozmiarze 100 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 złotych;

V.  na podstawie art. 42 § 2 k.k. w zw. z art. 43 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, z wyłączeniem ciągników rolniczych;

VI.  na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 5.000,00 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

VII.  na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 i § 2 k.k. w zw. z art. 33 § 3 k.k. orzeczone w pkt I. i IV. wyroku kary grzywny łączy i wymierza oskarżonemu karę łączną grzywny w rozmiarze 150 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 złotych;

VIII.  na podstawie art. 63 § 1 i § 5 k.k. na poczet orzeczonej kary łącznej grzywny zalicza oskarżonemu okres zatrzymania w sprawie w dniu 21.08.2020 r. od godz. 02:15 do godz. 15:30 tj. 1 dzień;

IX.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 700,00 złotych tytułem części powstałych w sprawie wydatków, zwalniając go jednocześnie od ponoszenia kosztów sądowych w pozostałym zakresie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agata Garboś
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Sandomierzu
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Marcin Sobierajski
Data wytworzenia informacji: