Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 425/14 - wyrok Sąd Rejonowy w Kielcach z 2017-06-02

Sygn. akt II K 425/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 czerwca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Kielcach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Kamil Czyżewski

Protokolant: sekr. sąd. Karolina Kamińska, st. sekr. sąd. B. S.,

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej K.-Wschód w K.: P. K.,

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 17 października 2014 roku, 5 grudnia 2014 roku,
23 stycznia 2015 roku, 18 marca 2015 roku, 26 czerwca 2015 roku, 30 października
2015 roku, 23 grudnia 2015 roku, 4 marca 2016 roku, 30 marca 2016 roku, 25 kwietnia
2016 roku, 18 maja 2016 roku, 13 lipca 2016 roku, 30 września 2016 roku, 7 grudnia 2016 roku, 25 stycznia 2017 roku, 1 marca 2017 roku i 31 maja 2017 roku,

sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej K.-Wschód w K.,

sprawy:

1.  Ł. C. ,

syna M. i M. z domu K.,

urodzonego w dniu (...) w K.;

2.  R. Z. ,

syna L. i B. z domu J.,

urodzonego w dniu (...) w K.,

oskarżonych o to, że:

w dniu 4 stycznia 2013 r. w K. działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej spowodowali kolizję samochodów marki O. (...) numer rejestracyjny (...) którym kierował R. Z. oraz marki M.
6 numer rejestracyjny (...), którym kierował Ł. C., w celu uzyskania odszkodowania z firmy Towarzystwo (...) Oddział
w K. przez Ł. C. w wysokości 12.600 zł przysługującego na podstawie umowy ubezpieczeniowej - polisa numer (...), doprowadzając w ten sposób Towarzystwo (...) Oddział w K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wyżej wymienionej kwocie, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników wyżej wymienionej firmy co do faktycznego zaistnienia kolizji drogowej jako zdarzenia ubezpieczeniowego będącego podstawą wypłaty odszkodowania,
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach komunikacyjnych,

tj. o przestępstwo z art. 298 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.;

3.  G. K. ,

syna Z. i M. z domu K.,

urodzonego w dniu (...) w K.,

oraz

Ł. C. ,

oskarżonych o to, że:

w dniu 10 sierpnia 2013 r. w K. działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej spowodowali kolizję samochodów R. (...), numer rejestracyjny (...) którym kierował G. K. oraz M.
6 numer rejestracyjny (...), którym kierował Ł. C., w celu uzyskania odszkodowania ze spółki (...) S.A. Oddział w Polsce przez Ł. C.
w wysokości 25.000 zł, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników L. D.
S.A. Oddział w Polsce co do faktycznego zaistnienia kolizji drogowej jako zdarzenia ubezpieczeniowego będącego podstawą wypłaty odszkodowania w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach komunikacyjnych, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi
na odmowę wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela,

tj. o przestępstwo z art. 298 k.k. i art. l3 § l k.k. w zw. z art. 286 § l k.k. w zw. z art.
11 § 2 k.k.

o r z e k a :

I.  uznaje oskarżonych Ł. C. i R. Z. za winnych popełnienia czynu zarzucanego im w akcie oskarżenia, popełnionego w dacie
4 stycznia 2013 roku, stanowiącego przestępstwo określone w art. 298 k.k.
i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k.
w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza oskarżonemu Ł. C. karę
1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności a na podstawie
art. 33 § 1, § 2 i § 3 k.k. wymierza oskarżonemu Ł. C. karę grzywny w wysokości 120 (sto dwadzieścia) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 30 (trzydzieści) złotych, oskarżonemu R. Z. karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności
a na podstawie art. 33 § 1, § 2 i § 3 k.k. wymierza oskarżonemu R. Z. karę grzywny w wysokości 60 (sześćdziesiąt) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 30 (trzydzieści) złotych;

II.  uznaje oskarżonych G. K. i Ł. C. za winnych popełnienia czynu zarzucanego im w akcie oskarżenia, popełnionego w dacie
10 sierpnia 2013 roku, stanowiącego przestępstwo określone w art. 298 k.k.
i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 14 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza oskarżonemu G. K. karę 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności a na podstawie art. 33 § 1, § 2 i § 3 k.k. wymierza oskarżonemu G. K. karę grzywny w wysokości 100 (sto) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę
30 (trzydzieści) złotych, oskarżonemu Ł. C. karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności a na podstawie art. 33 § 1, § 2
i § 3 k.k.
wymierza oskarżonemu Ł. C. karę grzywny
w wysokości 120 (sto dwadzieścia) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 30 (trzydzieści) złotych;

III.  na podstawie art. 85 i art. 86 § 1 i § 2 k.k., w brzmieniu przepisów sprzed zmiany dokonanej ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.396), w zw. z art. 4 § 1 k.k., kary pozbawienia wolności oraz kary grzywny orzeczone wobec oskarżonego Ł. C. w punkcie I (pierwszym) i II (drugim) wyroku łączy i jako kary łączne orzeka wobec oskarżonego Ł. C. karę 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę
30 (trzydzieści) złotych;

IV.  na podstawie art. 69 § 1 i § 2 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k., w brzmieniu przepisów sprzed zmiany dokonanej ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy
– Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.396), w zw. z art.
4 § 1 k.k.
, wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego Ł. C. w punkcie III (trzecim) wyroku kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza ustalając okres próby na 5 (pięć) lat, wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego G. K. w punkcie II (drugim) wyroku kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza ustalając okres próby na 4 (cztery) lata, wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego R. Z. w punkcie I (pierwszym) wyroku kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza ustalając okres próby
na 2 (dwa) lata;

V.  na podstawie art. 72 § 2 k.k., w brzmieniu przepisu sprzed zmiany dokonanej ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.396), w zw. z art. 4 § 1 k.k., zobowiązuje oskarżonych Ł. C. i G. K. do solidarnego naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz oskarżyciela posiłkowego L. S. C. de S. y R. z siedzibą w M. 21.794,48 zł. (dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści osiem groszy), łącząc orzeczenie w tym przedmiocie ze skazaniem
z punktu II (drugiego) wyroku;

VI.  na podstawie art. 45 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego R. Z. przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa poprzez zapłatę kwoty 350 (trzysta pięćdziesiąt) złotych, łącząc orzeczenie
w tym przedmiocie ze skazaniem z punktu I (pierwszego) wyroku;

VII.  na podstawie art. 45 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego G. K. przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa poprzez zapłatę kwoty 2.250 (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych, łącząc orzeczenie w tym przedmiocie ze skazaniem
z punktu II (drugiego) wyroku;

VIII.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. w brzmieniu przepisu sprzed zmiany dokonanej ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.396), w zw. z art. 4 § 1 k.k., orzeka wobec oskarżonego Ł. C. obowiązek naprawienia szkody w całości poprzez uiszczenie na rzecz pokrzywdzonego Towarzystwo (...) Oddział w K. kwoty 12.600 (dwanaście tysięcy sześćset) złotych, łącząc orzeczenie w tym przedmiocie ze skazaniem z punktu I (pierwszego) wyroku;

IX.  na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. z art. 633 k.p.k. zasądza od oskarżonych
na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w sprawie:

- od oskarżonego Ł. C. kwotę 5.403,85 zł. (pięć tysięcy czterysta trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy) tytułem kosztów sądowych, w tym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach
w sprawach karnych
(Dz.U.1983.49.223 tj. ze zm.) kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem opłaty od kary łącznej pozbawienia wolności a na podstawie art. 3 ust. 1
w zw. z art. 6 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz.U.1983.49.223 tj. ze zm.) kwotę 1.200 (jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem opłaty od kary łącznej grzywny oraz na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza
od oskarżonego Ł. C. rzecz oskarżyciela posiłkowego L. S. C. de S. y R. z siedzibą w M. kwotę 756 (siedemset pięćdziesiąt sześć) złotych tytułem wydatków związanych z ustanowieniem pełnomocnika w sprawie,

- od oskarżonego G. K. kwotę 2.097,15 zł. (dwa tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych piętnaście groszy) tytułem kosztów sądowych,
w tym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku
o opłatach w sprawach karnych
(Dz.U.1983.49.223 tj. ze zm.) kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty od kary pozbawienia wolności
a na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach
w sprawach karnych
(Dz.U.1983.49.223 tj. ze zm.) kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem opłaty od kary grzywny oraz na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza
od oskarżonego G. K. rzecz oskarżyciela posiłkowego L. S. C. de S. y R. z siedzibą w M. kwotę 756 (siedemset pięćdziesiąt sześć) złotych tytułem wydatków związanych
z ustanowieniem pełnomocnika w sprawie,

- od oskarżonego R. Z. kwotę 570 (pięćset siedemdziesiąt) złotych tytułem kosztów sądowych, w tym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz.U.1983.49.223 tj. ze zm.) kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem opłaty od kary pozbawienia wolności a na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca
1973 roku o opłatach w sprawach karnych
(Dz.U.1983.49.223 tj. ze zm.) kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem opłaty od kary grzywny.

SSR Kamil Czyżewski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Łukasz Pałka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kielcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Kamil Czyżewski
Data wytworzenia informacji: