Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 362/17 - wyrok Sąd Rejonowy w Kielcach z 2017-09-15

Sygn. akt II K 362/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 września 2017 roku

Sąd Rejonowy w Kielcach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Kamil Czyżewski

Protokolant: sek. sąd. K. K.

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej K.-Wschód w K. – nie stawił się, prawidłowo zawiadomiony,

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 września 2017 roku,

sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej K.-Wschód w K.,

przeciwko K. B. ,

synowi J. i H. z domu B.,

urodzonego w dniu (...) we W.,

oskarżonego o to, że w dniu 24 lutego 2016 roku w K., działając w celu uzyskania kredytu od banku i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłował doprowadzić
(...) BANK S.A. z siedzibą we W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem
w wysokości 100000 zł za pomocą wprowadzenia w błąd osoby decydującej w wyżej wymienionym banku o udzieleniu kredytu co do rzetelności przedłożonych dokumentów
w postaci kserokopii Ksiąg Przychodów i Rozchodów za 2015 rok i styczeń 2016 roku
Sklepu (...) z siedzibą
we W. oraz swojego oświadczenia co do wysokości osiąganych dochodów zawartego we wniosku kredytowym, czyli co do okoliczności o istotnym znaczeniu
dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego oraz co do możliwości spłaty kredytu, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na skuteczną weryfikację wniosku
przez pracowników banku,

tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art.
11 § 2 k.k.

o r z e k a :

I.  oskarżonego K. B. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia, stanowiącego przestępstwo z art. 13 § 1 k.k.
w zw. z art. 286 § 1 k.k. i z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za czyn
ten na podstawie art. 14 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza oskarżonemu K. B. karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności a na podstawie art. 33 § 1, § 2 i § 3 k.k. wymierza oskarżonemu K. B. karę grzywny w wysokości
40 (czterdziestu) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych;

II.  na podstawie art. 69 § 1 i § 2 k.k. i art. 70 § 1 k.k., wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego K. B. w wyroku kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza ustalając okres próby na 3 (trzy) lata;

III.  na podstawie art. 44 § 2 k.p.k. orzeka wobec oskarżonego K. B. przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego w postaci skanu Księgi Przychodów i Rozchodów za rok 2015 i 2016 Sklepu (...) z siedzibą we W., zawartego na karcie 42 (czterdziestej drugiej) akt sprawy, jako przedmiotu służącego do popełnienia przestępstwa;

IV.  na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego K. B. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 410 (czterysta dziesięć) złotych tytułem kosztów sądowych, w tym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 czerwca
1973 roku o opłatach w sprawach karnych
(Dz.U.1983.49.223 ze zm.) kwotę
180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty od kary pozbawienia wolności
a na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach
w sprawach karnych
(Dz.U.1983.49.223 t.j. ze zm.) kwotę 160 (sto sześćdziesiąt) złotych tytułem opłaty od kary grzywny.

SSR Kamil Czyżewski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Wątrobińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kielcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Kamil Czyżewski
Data wytworzenia informacji: