Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ka 1731/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2013-12-23

Sygn. akt IX Ka 1731/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 grudnia 2013 roku

Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Karny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Sajtyna

Protokolant: st.sekr.sądowy Iwona Stefańska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Roberta Jagusiaka

po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2013 roku

sprawy K. L.

oskarżonego o przestępstwo z art.178 a § 4 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie

z dnia 2 września 2013 roku sygn. akt II K 351/13

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1.  za podstawę prawną orzeczenia o warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności w miejsce art. 70 § 1 pkt 1 kk powołuje przepis art. 70 § 2 kk;

2.  na podstawie art. 73 § 2 kk oddaje oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za II instancję.

Sygn. akt IX Ka 1731/13

UZASADNIENIE

K. L. został oskarżony o to, że:

w dniu 21 kwietnia 2013 roku w miejscowości K. gm. W., woj. (...) kierował samochodem osobowym marki D. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości – 0,32 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, będąc wcześniej prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości przez Sąd Rejonowy w Zawierciu sygn. akt VI K 545/11 z dnia 05.10.2011 roku,

tj. o czyn z art. 178a § 4 k.k..

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie wyrokiem z dnia 2 września 2013 roku, w sprawie o sygn. akt II K 351/13 orzekł, co następuje:

1.  oskarżonego K. L. uznał za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu stanowiącego występek z art. 178a § 4 k.k. i za to na podstawie powołanego przepisu wymierzył mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 69 § 1, 2 i 4 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 4 lata;

3.  na podstawie art. 71 § 1 k.k. w zw. z art. 33 § 1 i 3 k.k. wymierzył oskarżonemu grzywnę w wysokości 50 stawek dziennych, przyjmując wysokość jednej stawki dziennej za równoważną kwocie 20 złotych;

4.  na podstawie art. 42 § 2 k.k. w zw. z art. 43 § 1 k.k. orzekł wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 lat;

5.  na podstawie art. 49 § 2 k.k. orzekł od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 300 złotych;

6.  na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23.06.1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 roku, nr 49, poz. 223) zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe obejmujące wydatki w kwocie 90 złotych i opłatę w kwocie 220 złotych.

Apelację od powyższego wyroku wniósł prokurator.

Powołując się na przepis art. 438 pkt 1 k.p.k. wyrokowi temu zarzucił: obrazę przepisów prawa materialnego, a mianowicie art. 70 § 2 k.k. i art. 73 § 2 k.k. polegającą na wymierzeniu przez Sąd I instancji młodocianemu oskarżonemu na podstawie art. 70 § 1 pkt 1 k.k. karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat, bez orzeczenia dozoru kuratora, którego orzeczenie było obligatoryjne podczas gdy w rzeczywistości okres zawieszenia kary oraz dozór kuratora winny być orzeczone na podstawie art. 70 § 2 k.k. i art. 73 § 2 k.k..

Podnosząc powyższy zarzut w oparciu o przepis art. 437 § 2 k.p.k. skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez orzeczenie wobec K. L. na podstawie art. 70 § 2 k.k. okresu próby na 4 lata i na podstawie art. 73 § 2 k.k. dozoru kuratora.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja zasługuje na uwzględnienie, a podniesiony zarzut jest w pełni zasadny. Trafnie wskazuje prokurator, że Sąd Rejonowy orzekając w zakresie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności dopuścił się obrazy prawa materialnego tj. art. 70 § 2 k.k. i art. 73 § 2 k.k.

Oskarżony urodził się 2 września 1993 roku, a więc w dacie czynu nie miał ukończonych 21 lat, a więc jest sprawcę młodocianym (art. 115 § 10 k.k.). W konsekwencji powyższego podstawą określenia okresu próby w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności winien być przepis art. 70 § 2 k.k., a ponieważ przestępstwo które mu przypisano jest występkiem umyślnym obligatoryjny był dozór kuratora (art. 73 § 2 k.k.).

Z tych też względów Sąd Okręgowy na podstawie art. 456 k.p.k. w zw. z art. 437 § 1 i 2 k.p.k. orzekł jak w dyspozytywnej części wyroku.

O zwolnieniu oskarżonego od zapłaty kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze (art. 624 § 1 k.p.k.) zadecydowały względy słuszności.

SSO Krzysztof Sajtyna

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pęczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Sajtyna
Data wytworzenia informacji: