Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ka 1435/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2013-11-25

Sygn. akt IX Ka 1435/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 listopada 2013 roku

Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Karny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Ewa Opozda-Kałka

Protokolant: st.sekr.sądowy Iwona Stefańska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Andrzeja Hojnowskiego

po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2013 roku

sprawy M. W. (1)

oskarżonego o przestępstwo z art.178 a § 2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Końskich

z dnia 2 sierpnia 2013 roku sygn. akt II K 389/13

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1.  uchyla rozstrzygnięcia zawarte w punkcie II, III i IV wyroku;

2.  przyjmuje, że czyn przypisany M. W. (1) w punkcie I wyroku stanowi wykroczenie z art. 87 § 1 a kw i za to na podstawie art. 87 § 1 a kw w zw. z art. 87 § 1 kw i art. 24 § 1 i 3 kw wymierza mu grzywnę w wysokości 2000 (dwa tysiące) złotych;

3.  na podstawie art. 87 § 4 kw w zw. z art. 29 § 1 kk orzeka wobec M. W. (1) środek karny w postaci zakazu prowadzenia rowerów na okres 3 (trzech) lat ;

4.  zwalnia M. W. (1) od opłaty za obie instancje;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zwalnia M. W. (1) od wydatków za II instancję;

Sygn. akt IX Ka 1435/13

UZASADNIENIE

Prokuratura Rejonowa w Końskich oskarżyła M. W. (2) o to, że:

3 maja 2013 roku w miejscowości K., woj. (...), kierował rowerem po drodze publicznej, znajdując się w stanie nietrzeźwości – wynik badania O 0,97 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

to jest o przestępstwo z art. 178a § 2 kk

Sąd Rejonowy w Końskich wyrokiem wydanym w dniu 2 sierpnia 2013r.
w sprawie sygn. akt II K 389/13 orzekł, co następuje:

I.  uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu w akcie oskarżenia czynu stanowiącego występek z art. 178a § 2 kk i za to na podstawie tegoż przepisu wymierzył mu karę w rozmiarze 5 miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 42 § 2 kk w zw. z art. 43 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia rowerów na okres 3 lat;

III.  na podstawie art. 49 § 2 kk orzekł od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 300 złotych;

IV.  na podstawie art. 50 kk orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez publikację jego treści na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
i Gminy K. przez okres 1 miesiąca od daty uprawomocnienia się orzeczenia;

V.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwolnił oskarżonego od kosztów sądowych.

Apelację od wyroku wniósł oskarżony, który zarzucił zaskarżonemu wyrokowi rażącą surowość orzeczonej wobec niego kary i wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej wobec niego kary.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja oskarżonego okazała się o tyle skuteczna, o ile doprowadziła do zmiany zaskarżonego wyroku, poprzez uznanie, przy uwzględnieniu zmiany stanu prawnego, iż czyn przypisany oskarżonemu stanowi wykroczenie z art. 87 § 1a kw.

Okoliczności popełnienia przez oskarżonego zarzucanego mu czynu, tj. kierowania rowerem po drodze publicznej, w stanie nietrzeźwości są oczywiste
i nie były one przez skarżącego kwestionowane. Ponieważ w aktualnie obowiązującym stanie prawnym czyn ten stanowi wykroczenie z art. 87 § 1a kw należało to właśnie wykroczenie przypisać oskarżonemu.

Biorąc pod uwagę dyrektywy wymiaru kary określone w art. 33 kw wymierzono oskarżonemu karę grzywny w rozmiarze 2000 zł.

Uwzględniając okoliczności popełnienia przez oskarżonego przypisanego mu wykroczenia, w tym stan jego nietrzeźwości, orzeczono wobec M. W. (2), w oparciu o przepis art. 87 § 4 kw w zw. z art. 29 § 1 kw, środek karny w postaci zakazu prowadzenia rowerów na okres 3 (trzech) lat.

Biorąc pod uwagę powyższe na podstawie art. 437 § 2 kpk orzeczono jak
w wyroku.

W oparciu o przepis art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 119 kpow zwolniono oskarżonego M. W. (1), od opłaty za obie instancje i od wydatków za II instancję.

/SSO Ewa Opozda-Kałka/

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pęczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Opozda-Kałka
Data wytworzenia informacji: