Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ka 1340/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2013-11-15

Sygn. akt IX Ka 1340/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 listopada 2013 roku

Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Karny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Andrzej Ślusarczyk

Protokolant: sekr.sądowy Katarzyna Komosa

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Augustyna Pindziaka

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2013 roku

sprawy D. T.

oskarżonego o przestępstwo z art. 284 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach

z dnia 3 czerwca 2013 roku sygn. akt XII K 430/13

I.  zmienia zaskarżony wyrok w zakresie punktu III w ten sposób, że zobowiązuje oskarżonego D. T. do naprawienia szkody w całości poprzez zwrot M. G. (1) kwoty 100 (sto) euro oraz 200 (dwieście) złotych w terminie do 15 maja 2014 roku;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia wydatków za postępowanie odwoławcze.

Sygn. akt IX Ka 1340/13

UZASADNIENIE

Wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 3 czerwca 2013 roku D. T. został uznany za winnego popełnienia przestępstwa z art. 284 § 2 kk. polegającego na tym, że w dniu 20 lutego 2013 r w miejscowości G. dokonał przywłaszczenia powierzonych mu pieniędzy w kwocie 100 Euro i 200 zł – łącznie 616 zł na szkodę M. G. (2). Za ten czyn sąd wymierzył oskarżonemu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata oraz grzywnę w rozmiarze 50 stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych. Na podstawie art. 72 § 2 kk zobowiązał oskarżonego do naprawienia szkody w całości poprzez zwrot na rzecz M. G. (2) kwoty 100 Euro oraz 200 złotych oraz na podstawie art. 627 kpk orzekł o kosztach sądowych i zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 380 zł tytułem opłaty oraz 90 zł z tytułu wydatków.

Apelację od powyższego wyroku wniósł prokurator zaskarżając go na podstawie art 425 par. 1 i 2 kpk art 444 kpk w części dotyczącej orzeczenia o karze na korzyść oskarżonego. Powołując się na przepisy art 427 par. 2 kpk i art 438 pkt 1 kpk wyrokowi powyższemu zarzucił obrazę przepisów prawa materialnego, a to art. 74 § 1 kk w zw. z art. 72 § 2 kk poprzez zobowiązanie oskarżonego w pkt III wyroku do naprawienia szkody bez wskazania terminu w jakim szkoda ma być naprawiona. Wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez zobowiązanie w pkt III wyroku D. T. do naprawienia szkody w całości poprzez zwrot 100 euro i 200 złotych M. G. (2) w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku.

Sąd zważył, co następuje:

Apelacja prokuratora jest w pełni zasadna.

Rację ma skarżący wskazując, iż z treści art. 74 § 1 kk wynika obowiązek sądu określenia zarówno sposobu, jak i terminu wykonania obowiązku naprawienia szkody. Potwierdza to uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2005 r. I KZP 17/05: „ sąd, orzekając na podstawie art. 72 § 2 k.k. o obowiązku naprawienia szkody, w wyroku określa również czas i sposób jego wykonania”.

W związku z faktem, iż Sąd Rejonowy w zaskarżonym wyroku orzekł o obowiązku naprawienia szkody określając wyłącznie jego sposób, nie wskazując natomiast terminu jego wykonania, pkt III wyroku podlegał zmianie poprzez określenie terminu w jakim obowiązek winien być wykonany. Sąd Okregowy zobowiązał zatem oskarżonego D. T. do naprawienia szkody w całości poprzez zwrot M. G. (1) kwoty 100 (sto) euro oraz 200 (dwieście) złotych w terminie do dnia 15 maja 2014 roku zgodnie z sugestią autora apelacji. Sąd uznał, iż czas 6 miesięcy jest wystarczający do tego, by oskarżony był w stanie uregulować swoje zobowiązanie wobec pokrzywdzonego. W pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymano w mocy.

Na podstawie art. 624 kpk w zw. z art. 634 kpk sąd zwolnił oskarżonego od wydatków za postępowanie odwoławcze, gdyż przemawiają za tym względy słuszności.

SSO Andrzej Ślusarczyk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pęczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Ślusarczyk
Data wytworzenia informacji: