Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ka 1019/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2013-06-24

Sygn. akt IX Ka 1019/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 czerwca 2013 roku

Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Karny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Zbigniew Karamara (spr.)

Sędziowie: SO Bogna Kuczyńska

SR del. Dorota Kaniowska

Protokolant: st.sekr.sądowy Anna Niebudek

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Marii Charnickiej

po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2013 roku

sprawy W. J. (1)

oskarżonego o przestępstwo z art. 204 § 1 kk i inne

K. P. (1)

oskarżonego o przestępstwo z art. 158 § 1 kk

E. K. (1)

oskarżonego o przestępstwo z art. 204 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionych przez oskarżonego E. K. (1) oraz obrońców oskarżonych: W. J. (1) i K. P. (1)

od wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach

z dnia 7 grudnia 2011 roku sygn. akt IX K 73/09

I.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok, uznając wszystkie apelacje za oczywiście bezzasadne;

II.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. T. A. 619, 92 (sześćset dziewiętnaście 92/100) złotych tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

III.  zasądza na rzecz Skarbu Państwa: od oskarżonego W. J. (1) kwotę 307 (trzysta siedem) złotych, od oskarżonego E. K. (1) kwotę 167 (sto sześćdziesiąt siedem) złotych tytułem kosztów sądowych za II instancję, zaś od oskarżonego K. P. (1) kwotę 227 (dwieście dwadzieścia siedem) złotych tytułem części kosztów sądowych za II instancję.

Sygn. akt IX Ka 1019/12

UZASADNIENIE

Ł. S. (1) został oskarżony o to, że:

I. w dacie bliżej nie ustalonej miesiąca marca 2008 roku w K. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej groził A. B. zniszczeniem mienia w postaci szyb w samochodzie marki S. (...) i żądał zwrotu nieustalonej kwoty pieniędzy rzekomo udzielonej M. B. lecz zamierzonego celu z uwagi na odmowę wydania pieniędzy nie osiągnął

tj. o przestępstwo z art. 13§1 kk w zw. z art.282 kk

II. w okresie od marca 2003 roku do 2 kwietnia 2008 roku w K. działając w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu, wspólnie i w porozumieniu z W. J. (1) ułatwiał poprzez udostępnienie lokalu oraz zapewnienie ochrony oraz czerpał korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez A. W. (1), A. K., I. S., A. D., oraz n/n kobiety narodowości polskiej i ukraińskiej o imionach lub pseudonimach (...), I., L., K., L., A. i inne w ten sposób, że godząc się na uprawianie przez nie tego procederu zorganizowanej przez siebie i W. J. (1) agencji towarzyskiej przy ul. (...)- pobierał od ich klientów opłaty w wysokości od 130 do 100 złotych i wypłacał im kwoty w wysokościach od 50 do 30 złotych,

tj. o przestępstwo z art. 204 § 1 kk i 204 § 2kk w zw. z art. 11 § 2kk w zw. z art. 91 §1kk.

III. w dniu 31 marca 2008 roku w K. działając wspólnie i w porozumieniu z K. P. (1) oraz K. T., wziął udział w pobiciu M. B. w ten sposób, że po doprowadzeniu go przez tych mężczyzn i w ich obecności, uderzył go pięścią w twarz, powodując uszkodzenia ciała w postaci otarć naskórka na czole i dolegliwości bólowe twarzy skutkujące naruszeniem czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni czym naraził go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

tj. o przestępstwo z art. 158 §1kk i art. 157 §1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

IV. w okresie od sierpnia do października 2007 roku w K. wspólnie i w porozumieniu z W. J. (1) oraz innymi nieustalonymi osobami działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru zabrał nieustalonym dotąd klientom prowadzonej przez siebie agencji towarzyskiej bliżej nieustalone kwoty pieniędzy co najmniej 250 zł w celu ich przywłaszczenia na szkodę tych osób,

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

V. w okresie od marca 2007 roku do 2 kwietnia 2008 roku w K. działając w podobny sposób i w krótkich odstępach czasu ułatwiał poprzez udostępnienie lokalu oraz zapewnienie ochrony oraz czerpał korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez M. S., B. S., A. K. ps. (...), M. K. pseudonim (...) oraz n/n kobiety o pseudonimach (...) i K. w ten sposób, że godząc się na uprawianie przez nie prostytucji w zorganizowanej przez siebie agencji towarzyskiej pobierał od klientów opłaty w wysokości od 100 do 130 zł i wypłacał im kwoty od 30 do 50 złotych

tj. o przestępstwo z art. 204§1 kk i art. 204§2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 91 §1 kk

VI. w dniu 3 grudnia 2007 roku w K. przy ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami co do których materiały wyłączono do odrębnego postępowania zabrał w celu przywłaszczenia klientowi agencji towarzyskiej A. T. znajdujące się w jego portfelu pieniądze w kwocie 7500 zł

tj. o przestępstwo z art. 278§1 kk

VII. w okresie od sierpnia 2007 roku do października 2007 roku działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru wielokrotnie nakłaniał M. B. do dokonania zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie nie mniejszej niż 250 złotych od klientów prowadzonej przez siebie agencji towarzyskiej

tj. o przestępstwo z art. 182 kk w zw. z art. 278 §1 kk w zw. z art. 12 kk

2. W. J. (1) syna S. i M. z domu C., urodzonego (...) w K. oskarżonego o to, że:

VIII. w okresie od marca 2003 roku do 2 kwietnia 2008 roku w K. działając w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu, wspólnie i w porozumieniu z Ł. S. (1) ułatwiał poprzez udostępnienie lokalu oraz zapewnienie ochrony oraz czerpał korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez A. W. (1), S. B., A. K., I. S., A. D., oraz n/n kobiety narodowości polskiej i ukraińskiej o imionach lub pseudonimach-J., I., L., K., L., A. i inne w ten sposób, że godząc się na uprawianie przez nie tego procederu zorganizowanej przez siebie i Ł. S. (1) agencji towarzyskiej przy ul. (...)- pobierał od ich klientów opłaty w wysokości od 100 do 130 złotych i wypłacał im kwoty w wysokościach od 50 do 30 złotych

tj. o przestępstwo z art. 204§1 kk i 204§2 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 91 §1 kk

IX. w okresie od sierpnia do października 2007 roku w K. wspólnie i w porozumieniu z Ł. S. (1) oraz innymi nieustalonymi osobami działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru zabierał nieustalonym dotąd klientom prowadzonej przez siebie agencji towarzyskiej bliżej nieustalonej kwoty pieniędzy co najmniej 250 zł w celu ich przywłaszczenia na szkodę tych osób,

tj. o przestępstwo z art. 278§1 kk w zw. z art. 12 kk

X. w dacie bliżej nieokreślonej, jednak w miesiącu letnim 2003 roku w K. w zamiarze uzyskania korzyści majątkowej nakłaniał A. W. (1) do dokonania zaboru pieniędzy lub innych wartościowych przedmiotów od nieustalonych bliżej klientów prowadzonej przez siebie agencji towarzyskiej

tj. o przestępstwo z art. 18§2 kk w zw. z art. 278§1 kk

3. K. P. (1), syna A. i T. z d. P., urodzonego (...) w K. o to, że:

XI. w dniu 31 marca 2008 roku w K. działając wspólnie i w porozumieniu z Ł. S. (1) oraz K. T. po doprowadzeniu M. B. wspólnie i w porozumieniu z K. T. do Ł. S. (1) wziął udział w pobiciu M. B. polegającym na uderzeniu ww. pięścią w twarz czym spowodowano uszkodzenia ciała M. B. w postaci otarć naskórka na czole, obrzęku i dolegliwości bólowych twarzy i złamania żuchwy, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządu jego na okres powyżej 7 dni i z uwagi na charakter i umiejscowienie obrażeń naraził w/w na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

tj. o przestępstwo z art. 158§1 kk

4. K. T. s. Z. i E. z domu S., urodzonego dnia (...) w K. oskarżonego o to, że:

XII. w dniu 31 marca 2008 roku w K. działając wspólnie i w porozumieniu z Ł. S. (1) oraz K. P. (1) po doprowadzeniu M. B. wspólnie i w porozumieniu z K. T. do Ł. S. (1) wziął udział w pobiciu M. B. polegającym na uderzeniu ww. pięścią w twarz czym spowodowano uszkodzenia ciała M. B. w postaci otarć naskórka na czole, obrzęku i dolegliwości bólowych twarzy i złamania żuchwy, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządu jego na okres powyżej 7 dn i z uwagi na charakter i umiejscowienie obrażeń naraził w/w na bezpośrednie niebezpieczeństwo uszczerbku na zdrowiu

tj. o przestępstwo z art. 158§1 kk

5. J. J. (1), s. S. i M. z d. C., urodzonego dnia (...) lipca

1975 roku w K. oskarżonego o to, że:

XIII. w okresie od marca 2003 roku do grudnia 2007 roku daty bliżej nieustalonej w K. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przyjmując wynagrodzenie w kwotach 20-30 zł dziennie za ochronę budynku i osób oraz 5 zł od każdego klienta agencji będąc pracownikiem ochrony w prowadzonej przez W. J. (1) i Ł. S. (1) agencji towarzyskiej w K. przy ul. (...) ułatwiał uprawianie prostytucji A. W. (1), A. K., S. B. i innym nieustalonym kobietom

tj. o przestępstwo z art. 204§1 kk

6. P. W. s. L. i W. z d. K., urodzonego dnia (...) w K. oskarżonego o to, że:

XIV. w okresie od 25 maja 2007 roku do grudnia 2007 roku w K. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przyjmując wynagrodzenie w kwotach 20-30 zł dziennie za ochronę budynku i osób oraz 5 zł od każdego klienta agencji będąc pracownikiem ochrony w prowadzonej przez W. J. (1) i Ł. S. (1) agencji towarzyskiej w K. przy ul. (...) ułatwiał uprawianie prostytucji A. W. (1), A. K. i innym nieustalonym kobietom

tj. o przestępstwo z art. 204§1 kk

7. D. B. s. D. i L. z d. Kojarz, urodzonego dnia (...) w K. oskarżonego o to, że:

XV. w okresie od lutego 2007 roku do lipca 2007 roku w K. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przyjmując wynagrodzenie w kwotach 20-30 zł dziennie za ochronę budynku i osób oraz 5 zł od każdego klienta agencji będąc pracownikiem ochrony w prowadzonej przez Ł. S. (1) agencji towarzyskiej w K. przy ul. (...) ułatwiał uprawianie prostytucji przez zatrudnione w ww. agencji kobiety

tj. o przestępstwo z art. 204§1 kk

8. E. K. (1), s. B. i K. z d. S., urodzonego dnia (...) w K. oskarżonego o to, że:

XVI. w okresie od marca 2007 roku do września 2007 roku w K. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przyjmując wynagrodzenie w kwotach 20-30 zł dziennie za ochronę budynku i osób oraz 5 zł od każdego klienta agencji będąc pracownikiem ochrony w prowadzonej przez Ł. S. (1) agencji towarzyskiej w K. przy ul. (...) ułatwiał uprawianie prostytucji przez M. S., B. S., M. K. i innym nieustalonym bliżej kobietom o imionach lub pseudonimach (...) i A.

tj. o przestępstwo z art. 204 §1 kk

Sąd Rejonowy wyrokiem z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie IX K 73/09 orzekł co następuje:

I. w ramach zarzucanego czynu w punkcie l oskarżonego Ł. S. (1) uznał za winnego tego, że w dniu 15 marca 2008 roku w K. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grożąc A. B., W. B. i M. B. gwałtownym zamachem na mienie tj. zniszczeniem mienia w postaci szyb w domu przy ul. (...) w K. usiłował doprowadzić w/w osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w nieustalonej kwocie rzekomo udzielonej M. B. lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na odmowę wydania pieniędzy przy czym zarzucanego czynu dopuścił się mając w stopniu znacznym ograniczoną zdolność do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem i czyn ten zakwalifikował jako przestępstwo określone w art.13§1 kk w zw. z art.282 kk w zw. z art.31§2 kk i za to na podstawie art.14§1 kk w zw. z art.282 kk wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. w ramach zarzucanego czynu w punkcie II oskarżonego Ł. S. (1) uznał za winnego tego, że w okresie od marca 2003 roku do 2 kwietnia 2008 roku w K. działając w krótkich odstępach czasu ze z góry powziętym zamiarem, wspólnie i w porozumieniu z W. J. (1) ułatwiał poprzez udostępnienie lokalu oraz zapewnienie ochrony oraz czerpał korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez A. W. (1), A. K., I. S., A. D., S. B. oraz n/n kobiety narodowości polskiej i ukraińskiej o imionach lub pseudonimach (...), I., L., K., L., A. i inne w ten sposób, że godząc się na uprawianie przez nie tego procederu zorganizowanej przez siebie i W. J. (1) agencji towarzyskiej przy ul. (...)-pobierał od ich klientów opłaty w wysokości od 130 do 100 złotych i wypłacał im kwoty w wysokościach od 50 do 30 złotych, przy czym zarzucanego czynu dopuścił się mając w stopniu znacznym ograniczoną zdolność do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem i czyn ten zakwalifikował jako przestępstwo określone w art. 204 § 2 kk w zw. z 12 kk w zw. z art.31§2 kk i za to na podstawie art. 204§2 kk w zw. z art.204§1 kk i art.33§1, §2 i §3 kk wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w rozmiarze 100 (stu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) złotych,

III. na podstawie art.45§1 kk orzekł wobec Ł. S. (1) przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej w kwocie 59.850 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych,

IV. w ramach zarzucanego czynu w punkcie III oskarżonego Ł. S. (1) uznał za winnego tego, że w dniu 31 marca 2008 roku w K. działając wspólnie i w porozumieniu z K. P. (1) oraz K. T. wziął udział w pobiciu M. B. w ten sposób, że uderzył go dwukrotnie pięścią w twarz czym spowodował u w/w uszkodzenia ciała w postaci otarć naskórka na czole, obrzęku i dolegliwości bólowych twarzy i złamania żuchwy, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów jego ciała na okres czasu powyżej 7 dni przy czym z uwagi na charakter oraz ich umiejscowienie naraziły M. B. na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art.156§1 kk, przy czym zarzucanego czynu dopuścił się mając w stopniu znacznym ograniczoną zdolność do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem i czyn ten zakwalifikował jako przestępstwo określone w 158§1 kk i art.157§1 kk w zw. z art.11§2 kk w zw. z art.31§2 kk i za to na podstawie wszystkich wyżej wymienionych przepisów prawa przy przyjęciu za podstawę wymiaru kary art.157§1 kk w zw. z art.11§3 kk wymierzył mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

V. na podstawie art.47§1 kk orzekł od Ł. S. (1) na rzecz (...) Stowarzyszenia (...) w K. nawiązkę w wysokości 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych z przeznaczeniem na cel związany z ochroną zdrowia,

VI. w ramach zarzucanego czynu w punkcie IV oskarżonego Ł. S. (1) uznał za winnego tego, że w okresie od sierpnia do października 2007 roku w K. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru zabrał w celu przywłaszczenia nieustalonym dotąd klientom prowadzonej przez siebie agencji towarzyskiej kwotę łączną około 1.000 złotych na szkodę tych osób, przy czym zarzucanego czynu dopuścił się mając w stopniu znacznym ograniczoną zdolność do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem i czyn ten zakwalifikował jako przestępstwo określone w art.278§1 kk w zw. z art.12 kk w zw. z art.31§2 kk i za to na podstawie art.278§1 kk i art.33§1, §2 i §3 kk wymierzył mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w rozmiarze 40 (czterdziestu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) złotych,

VII. w ramach zarzucanego czynu w punkcie V oskarżonego Ł. S. (1) uznał za winnego tego, że w okresie od dnia 1 marca 2007 roku do 2 kwietnia 2008 roku w K. działając w krótkich odstępach czasu ze z góry powziętym zamiarem ułatwiał poprzez udostępnienie lokalu oraz zapewnienie ochrony oraz czerpał korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez M. S., B. S., A. K. ps. (...), M. K. pseudonim (...) oraz n/n kobiety o pseudonimach (...) i K. w ten sposób, że godząc się na uprawianie przez nie prostytucji w zorganizowanej przez siebie agencji towarzyskiej pobierał od klientów opłaty w wysokości od 100 do 130 zł i wypłacał im kwoty od 30 do 50 złotych, przy czym zarzucanego czynu dopuścił się mając w stopniu znacznym ograniczoną zdolność do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem i czyn ten zakwalifikował jako przestępstwo określone w art. 204§2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 31 §2 kk i za to na podstawie art.204§2 kk w zw. z art.204§1 kk i art.33§1, §2 i §3 kk wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w rozmiarze 60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) złotych,

VIII. na podstawie art.45§1 kk orzekł wobec Ł. S. (1) przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej w kwocie 91.350 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych

IX. oskarżonego Ł. S. (1) uniewinnił od popełnienia zarzucanego mu czynu w punkcie VI i w tym zakresie kosztami procesu obciąża Skarb Państwa;

X. w ramach zarzucanego czynu w punkcie VII oskarżonego Ł. S. (1) uznał za winnego tego, że w okresie od sierpnia 2007 roku do października 2007 roku działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru wielokrotnie nakłaniał M. B. do dokonania zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie nie mniejszej niż 250 złotych od klientów prowadzonej przez siebie agencji towarzyskiej, przy czym zarzucanego czynu dopuścił się mając w stopniu znacznym ograniczoną zdolność do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem i czyn ten zakwalifikował jako przestępstwo określone w art.18§2 kk w zw. z art.278§1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art.31§2 kk i za to na podstawie art.19§1 kk w zw. z art.278§1 kk wymierzył mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

XI. na podstawie art.85 kk w zw. z art.86§1 i §2 kk orzeczone wobec Ł. S. (1) w punktach l, II, IV, VI, VII i X kary pozbawienia wolności oraz orzeczone w punktach II, VI i VII kary grzywny połączył i jako kary łączne wymierzył mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w rozmiarze 180 (stu osiemdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) złotych,

XII. na podstawie art.63§1 kk na poczet orzeczonej wobec Ł. S. (1) kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył okresy jego rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 2 kwietnia 2008 roku do dnia 4 kwietnia 2008 roku oraz od dnia 1 marca 2011 roku do dnia 25 marca 2011 roku,

XIII. w ramach zarzucanego czynu w punkcie VIII oskarżonego W. J. (1) uznał za winnego tego, że w okresie od marca 2003 roku do 2 kwietnia 2008 roku w K. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z Ł. S. (1) ułatwiał poprzez udostępnienie lokalu oraz zapewnienie ochrony oraz czerpał korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez A. W. (1), S. B., A. K., I. S., A. D., oraz n/n kobiety narodowości polskiej i ukraińskiej o imionach lub pseudonimach (...), I., L., K., L., A. i inne w ten sposób, że godząc się na uprawianie przez nie tego procederu zorganizowanej przez siebie i Ł. S. (1) agencji towarzyskiej przy ul. (...)- pobierał od ich klientów opłaty w wysokości od 100 do 130 złotych i wypłacał im kwoty w wysokościach od 50 do 30 złotych czyn ten zakwalifikował jako przestępstwo określone w art. 204§2 kk w zw. z art. 12 kk i za to na podstawie art.204 §2 kk w zw. z art.204§1 kk i art.33§1, §2 i §3 kk wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w rozmiarze 100 (stu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) złotych,

XIV. na podstawie art.45 §1 kk orzekł wobec W. J. (1) przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej w kwocie 59.850 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych

XV. w ramach zarzucanego czynu w punkcie IX ustalając, iż oskarżony W. J. (1) w okresie od marca 2003 roku do września 2007 roku zabierał w celu przywłaszczenia nieustalonym klientom prowadzonej przez siebie agencji towarzyskiej w K. przy ul. (...) bliżej nieustalone kwoty pieniędzy nie większe niż 250 złotych czyn ten zakwalifikował jako wykroczenie określone w art.119§1 kw, na podstawie art.5§1 pkt 4 kpw postępowanie umorzył i na podstawie art.118§2 kpw kosztami postępowania w tym zakresie obciążył Skarb Państwa,

XVI. oskarżonego W. J. (1) uniewinnił od popełnienia zarzucanego mu czynu w punkcie X i w tym zakresie kosztami procesu obciążył Skarb Państwa,

XVII. na podstawie art.69§1 i §2 kk w zw. z art.70§1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej wobec W. J. (1) w punkcie XIII kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 5 (pięć) lat,

XVIII, na podstawie art.63§1 kk na poczet orzeczonej wobec W. J. (1) kary grzywny zaliczył okres jego rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w okresie od dnia 2 kwietnia 2008 roku do dnia 4 kwietnia 2008 roku i uznał ją za uiszczoną w rozmiarze 6 (sześciu) stawek dziennych,

XIX. w ramach zarzucanego w punkcie XI czynu oskarżonego K. P. (1) uznał za winnego tego, że w dniu 31 marca 2008 roku w K. działając wspólnie i w porozumieniu z Ł. S. (1) oraz K. T. po doprowadzeniu M. B. wspólnie i w porozumieniu z K. T. do Ł. S. (1) wziął udział w pobiciu M. B. polegającym na uderzeniu ww. dwukrotnie pięścią w twarz czym spowodowano uszkodzenia ciała M. B. w postaci otarć naskórka na czole, obrzęku i dolegliwości bólowych twarzy i złamania żuchwy, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządu jego na okres powyżej 7 dni przy czym z uwagi na charakter oraz umiejscowienie obrażeń M. B. narażony był na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art.156§1 kk, co stanowi przestępstwo określone w art.158§1 kk i za to na podstawie art.158§1 kk wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

XX. na podstawie art.69§1 i §2 kk w zw. z art.70§1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej wobec K. P. (1) kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata,

XXI. na podstawie art.71§1 kk w zw. z art.33§1 i §3 kk orzekł wobec K. P. (1) karę grzywny w rozmiarze 40 (czterdziestu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych,

XXII. na podstawie art.47§1 kk orzekł od K. P. (1) na rzecz (...) Stowarzyszenia (...) w K.

nawiązkę w wysokości 500 (pięćset) złotych z przeznaczeniem na cel związany z ochroną zdrowia,

XXIII, w ramach zarzucanego czynu w punkcie XII oskarżonego K. T. uznał za winnego tego, że w dniu 31 marca 2008 roku w K. działając wspólnie i w porozumieniu z Ł. S. (1) oraz K. P. (1) po doprowadzeniu M. B. wspólnie i w porozumieniu z K. P. (1) do Ł. S. (1) wziął udział w pobiciu M. B. polegającym na uderzeniu ww. dwukrotnie pięścią w twarz czym spowodowano uszkodzenia ciała M. B. w postaci otarć naskórka na czole, obrzęku i dolegliwości bólowych twarzy i złamania żuchwy, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządu jego na okres powyżej 7 dni przy czym z uwagi na charakter oraz umiejscowienie obrażeń M. B. narażony był na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art.156§1 kk, co stanowi przestępstwo określone w art.158§1 kk i za to na podstawie art.158§1 kk wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności

XXIV. na podstawie art.69§1 i §2 kk w zw. z art.70§1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej wobec K. T. w punkcie XXIII kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata,

XXV. na podstawie art.71§1 kk w zw. z art.33§1 i §3 kk orzekł wobec K. T. karę grzywny w rozmiarze 40 (czterdziestu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych,

XXVI. na podstawie art.47§1 kk orzekł od K. T. na rzecz (...) Stowarzyszenia (...) w K. nawiązkę w wysokości 500 (pięćset) złotych z przeznaczeniem na cel związany z ochroną zdrowia,

XXVI. oskarżonego J. J. (1) uznał za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu w punkcie XIII ustalając, iż dopuścił się go działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, co stanowi przestępstwo określone w art.204§1 kk w zw. z art.12 kk i za to na podstawie art.204§1 kk i art.33§1, §2 i §3 kk wymierzył mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w rozmiarze 40 (czterdziestu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) złotych,

XXVIII, na podstawie art.69§1 i §2 kk w zw. z art.70§1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej w punkcie XXVII wobec J. J. (1) kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata,

XXIX. na podstawie art.63§1 kk na poczet orzeczonej wobec J. J. (1) w punkcie XXVII kary grzywny zaliczył okres jego rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 9 października 2008 roku i uznaje ją za uiszczoną w rozmiarze 2 (dwóch) stawek dziennych,

XXX. ustalając, iż oskarżony P. W. w ramach zarzucanego czynu w punkcie XIV działał w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru zarzucany czyn zakwalifikował jako przestępstwo określone w art.204§1 kk w zw. z art.12 kk i na podstawie art.66§1, §2 kk i art.67§1 kk postępowanie warunkowo umorzył na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata,

XXXI. na podstawie art.67§3 kk orzekł wobec P. W. świadczenie pieniężne w wysokości 1.000 (jednego) tysiąca złotych na rzecz (...) Stowarzyszenia (...) w K.,

XXXII, ustalając, iż oskarżony D. B. w ramach zarzucanego czynu w punkcie XV działał w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru zarzucany czyn zakwalifikował jako przestępstwo określone w art.204§1 kk w zw. z art.12 kk i na podstawie art.66§1, §2 kk i art.67§1 kk postępowanie warunkowo umorzył na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata,

XXXIII, na podstawie art.67§3 kk orzekł wobec D. B. świadczenie pieniężne w wysokości 1.000 (jednego) tysiąca złotych na rzecz (...) Stowarzyszenia (...) w K.,

XXXIV, oskarżonego E. K. (2) uznał za winnego popełnienia zarzucanego mu w punkcie XVI czynu ustalając, iż dopuścił się go działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, co stanowi przestępstwo określone w art.204§1 kk w zw. z art.12 kk i za to na podstawie art.204§1 kk i art.33§1, §2 i §3 kk wymierzył mu karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w rozmiarze 40 (czterdziestu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) złotych,

XXXV. na podstawie art.69§1 i §2 kk w zw. z art.70§1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej w punkcie XXXIV wobec E. K. (2) kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata,

XXXVI, zasądził od Skarbu Państwa na rzecz A.. T. A. kwotę (...),80 (jeden tysiąc pięćset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu K. P. (1) oraz na rzecz A.. A. F. kwotę 1.446,48 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści sześć złotych czterdzieści osiem groszy) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu K. T.

XXXVII, zasądził od Ł. S. (1) na rzecz W. B., A. B., M. B. kwotę (...) (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

XXXVIII, zasądził na rzecz Skarbu Państwa od Ł. S. (1) kwotę 5.000 (pięć tysięcy) złotych tytułem częściowego zwrotu kosztów sądowych, od
Dawida B. i P. W. kwoty po 100 (sto) złotych, od
Wojciecha J. kwotę 700 (siedemset) złotych, od E. K. (3) 280 (dwieście osiemdziesiąt) złotych, od K. P. (2) 220 (dwieście dwadzieścia) złotych tytułem opłat od kar i na
podstawie art.624§1 kpk zwolnił Ł. S. (1), D. B., Piotra
Wojnowskiego, W. J. (1), E. K. (2) i Krzysztofa
Pawłowskiego od ponoszenia kosztów sądowych w pozostałym zakresie
zaś J. J. (1) i K. T. zwolnił od ponoszenia
kosztów sądowych w całości.

Powyższy wyrok został zaskarżony przez oskarzonego E. K. (1) oraz obrońców oskarżonych Ł. S. (1), W. J. (1) i K. P. (1).

Sąd Okręgowy w Kielcach na na rozprawie odwoławczej w dniu 24 czerwca 2013 roku wyłaczył do odrębnego postępowania sprawę Ł. S. (1). W związku z tym, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia na piśmie w trybie art. 457 § 2 kpk został złożony jedynie przez obrońcę oskarżonego W. J. (1), uzasadnienie wyroku Sądu Odwoławczego w trybie art 423 § 2 kpk zostanie ograniczone do tej części wyroku która dotyczy oskarżonego W. J. (1).

Obrońca oskarżonego W. J. (1) zaskarżył wyrok w części dotyczącej rozstrzygnięcia w zakresie zarzutu z pkt VIII zarzucając:

l. Obrazę przepisów postępowania, a w szczególności:

- art. 5 par. 2 k.p.k. przez rozstrzygnięcie na niekorzyść oskarżonego nie dających się usunąć wątpliwości co do wysokości orzeczonego przepadku uzyskanej korzyści majątkowej,

- art. 424 § 2 k.p.k. przez brak przekonywującej argumentacji co do wysokości „wynagrodzenia miesięcznego" A. W. (1) i wyliczenia wynikającej stąd wysokości orzeczonego środka karnego.

2. Błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku przez uznanie za udowodnione, że A. W. (1) w ciągu 17 miesięcy zarabiała regularnie po 3.000 zł miesięcznie, podczas gdy wobec innych kobiet prawidłowo przyjęto stawkę symboliczną.

3. Rażącą niewspółmierność (surowość) orzeczonej kary, w szczególności przez uznanie, że tylko maksymalny okres zawieszenia jej wykonania gwarantuje oczekiwany rezultat resocjalizacyjny, a także przez sposób wyliczenia orzeczonego środka karnego.

W oparciu o przedstawione zarzuty wnosił o zmianę wyroku w zaskarżonej części przez wymierzenie W. J. (1) za czyn opisany w zarzucie VIII kary l roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat oraz wymierzenie mu przewidzianego w art. 45 § l k.k. środka karnego w wysokości obliczonej od pewnych - a nie hipotetycznych - wpływów.

Ewentualnie wnosił o uchylenie wyroku w zaskarżonej częśc i przekazanie sprawy w tym zakresie Sądowi I Instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

apelacja obrońcy oskarżonego W. J. (1) nie zasługuje na uwzględnienie, a biorąc pod uwagę treść stawianych zarzutów jak i argumentacja przedstawiona na ich uzasadnienie należało ją uznać za oczywiście bezzasadną.

Na wstępie zauważyć należy, iż skarżący nie kwestionuje przyjętej przez Sąd zasady odpowiedzialności oskarżonego W. J. (1) w ramach czynu zarzucanego mu w punkcie VIII a/o co znalazło swój wyraz w przypisanym mu w pkt XIII wyroku przestępstwie. Poza sporem jest więc, że działając wspólnie i w porozumieniu z drugim współoskarżonym Ł. S. (1), mówiąc w dużym uproszczeniu, czerpał korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez ustalone przez sąd kobiety. Co więcej to przecież nie jest kwestionowane i ta okoliczność dotycząca ustalonego przez Sąd sposobu „rozliczania się” z kobietami, a w szczególności odnosi się to do tego jaka część przypadała na rzecz oskarżonych W. J. i Ł. S., oraz jaką kwotę płacili ci klienci za godziny spędzone z kobietami. Istota więc zarzutu apelującego sprowadza się jedynie – co wprost artykułuje w treści zarzutu i uzasadnienia apelacji - do kwestionowania wyliczenia korzyści majątkowej jaką on wraz z drugim współoskarżonym osiągnął w części dotyczącej jednej z kobiet, a więc A. W. (1). Podnosi przy tym apelujący, iż relacje wymienionej co do wysokości osiągniętego przez nią miesięcznego dochodu „budzi najwyższe wątpliwości”. Tak więc odwołuje się apelujący w rzeczywistości do zarzutu z drugiej podstawy odwoławczej dotyczącej obrazy przepisów postępowania dotyczącego oceny dowodu przeprowadzonej przez sąd, a to art. 7 kpk. Otóż tak rozumując zarzut apelacji stwierdzić należy, iż jest on oczywiście chybiony. Sąd Rejonowy wskazał w sposób wyczerpujący i rzeczowy (vide str. 32-33 uzasadnienia) z jakich przyczyn obdarzył w całości wiarygodnością zeznania świadka A. W. (1). Słusznie Sąd ten dokonał analizy tych zeznań pod kątem precyzyjnie wskazywanych przez świadka okoliczności zdarzeń będącym przedmiotem osądu, odnoszących się tak do sposobu i realiów prowadzonej min. przez oskarżonego agencji towarzyskiej, osób tam zatrudnionych, sposobu płatności przez klientów, osiąganych przez nią dochodów jak i samego okresu w jakim świadczyła swoje usługi w agencji. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Sąd Rejonowy oceny tego świadka dokonał w kontekście wszystkich dowodów, w tym także innych kobiet świadczących swoje usługi w tej agencji. Tak dokonana analiza z przyczyn oczywistych nie mogła budzić zastrzeżeń. Tymczasem apelujący uważa, iż tylko jeden z elementów zeznań tego świadka budzi jego zdaniem wątpliwości, a więc wysokość miesięcznych jej dochodów, co przecież w kontekście stawianych oskarżonemu zarzutów jawi się jako okoliczność drugorzędna i nie sposób zrozumieć dlaczego akurat tą okoliczność miałaby podawać w sposób niezgodny z prawdą. W każdym razie nie może stanowić rzeczowego argumentu podnoszona przez skarżącego okoliczność, iż A. W. kwotę miesięcznego zarobku „podała bez zastanowienia”. Jest to argument zresztą nie poparty żadnymi okolicznościami, a na pewno nie wynikający z treści zeznań samego świadka. Podobnie jako całkowicie dowolną, oderwaną od realiów sprawy należy też uznać koleją okoliczność na jaką powołuje się skarżący, a mianowicie że A. W. – za sugestią przesłuchujących ją – podając taką kwotę chciała w ten sposób dokuczyć oskarżonemu W. J.. Pomijając już absurdalność owej sugestii ze strony osób ją przesłuchujących, to przecież zauważyć należy iż – stojąc na gruncie tej argumentacji apelującego – pokrzywdzona w równym stopniu (skoro zarzutu stawianego aby miał dopuścić się wspólnie i w porozumieniu) „dokuczyłaby” także Ł. S.. Tymczasem apelujący nie podnosi nawet by miała jakąkolwiek osobistą urazę wobec Ł. S., która mogłaby motywować ją do złożenia niekorzystnych zeznań w stosunku do niego. Już w tym kontekście jawi się też nielogiczne i to dlaczego akurat owe przesłuchujące świadka A. W. osoby miałyby jej sugerować obciążenie tylko J. a nie również i S.. Wreszcie jako wyłącznie luźną dywagację apelującego należy potraktować podnoszoną przez niego wątpliwość czy czasem A. W. „omyłkowo” nie podała przeciętnej wysokości wpłat od klientów, zamiast swojego osobistego zysku. Zaiste nie sposób stawiać takiej tezy w świetle jej zeznań skoro wprost mówi ona (vide k.1647) o swoich zarobkach „…średnio zarabiałam miesięcznie…” W tej sytuacji kwestionoanie zasadności ustaleń Sądu, poczynionych w oparciu o trafnie dokonaną ocenę materiału dowodowego, w tym samych zeznań A. W., nie mogło być skuteczne.

Przeprowadzony przez Sąd sposób wyliczenia korzyści majątkowej przez oskarżonego, w tym też ustalona kwota, gdzie Sąd należycie też odnosił się do możliwości czynienia ustaleń w oparciu o zeznania pozostałych kobiet świadczących usługi w agencji towarzyskiej przy czym stosował tu daleko idącą interpretację faktów na korzyść oskarżonych, znajduje w pełni akceptację Sądu odwoławczego jako stanowisko przekonywujące (vide str. 51-52 uzasadnienia) bez potrzeby odrębnego odnoszenia się, skoro i apelujący tego sposobu liczenia w odniesieniu do pozostałych kobiet nie kwestionuje.

Brak jest w ustalonym stanie faktycznym podstaw do stwierdzenia obrazy przepisu art. 5 § 2 kpk przez Sąd orzekający, albowiem precyzyjnie określił on wysokość korzyści majątkowej jaką osiągnął W. J. ze swej przestępczej działalności.

Jako oczywiście niezasadny należało też uznać podniesiony zarzut rażąco, niewspółmiernie surowe orzeczonej wobec oskarżonego W. J. kary i to już w świetle postulowanego przez niego zakresu złagodzenia kary pozbawienia wolności do 1 roku w sytuacji gdy Sąd orzekł ją w rozmiarze 1 roku i 3 miesięcy. W realiach sprawy, przy niekwestionowanym wszak przez apelującego stopniu zawinienia i społecznej szkodliwości czynu przypisanego oskarżonemu a ustalonych przez Sąd, owe „różnica” w wymiarze kary nie razi swoją surowością zwłaszcza, że wymiar kary orzeczonej nie osiągnął, nawet pułapu połowy ustawowego zagrożenia. Sąd dostrzegł przecież oprócz okoliczności łagodzących na jakie powołuje się skarżący, a dotyczące w istocie wyłącznie jego sytuacji rodzinnej, szereg okoliczności o charakterze obciążającym (vide str. 50), które uzasadniają wymiar kary orzeczonej, zwłaszcza że nie ma ona charakteru bezwzględnego. Twierdzenie zaś apelującego, że okres próby na jaki kara pozbawienia wolności ma być warunkowo zawieszona ma odpowiadać ustawowemu minimum, jawi się całkowicie nieuprawnione w sytuacji, gdy oskarżony ten przecież był już uprzednio karany (vide str. 51), skoro po raz kolejny oskarżony otrzymuje szansę wdrożyć się do przestrzegania porządku prawnego w warunkach wolnościowych, to zrozumiałym jest, że ten okres próby musi być wystarczająco długi by zweryfikować tą pozytywną prognozę kryminologiczną.

W świetle powyższej argumentacji, apelację obrońcy oskarżonego uznano za oczywiście bezzasadną, orzekając jak w sentencji po myśli art. 437 § 1 kpk w zw. z art. 456 kpk.

SSO B. Kuczyńska SSO Z.Karamara SSR (del.) D.Kaniowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pęczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Karamara,  Bogna Kuczyńska ,  Dorota Kaniowska
Data wytworzenia informacji: