Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ka 1016/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2013-08-27

Sygn. akt IX Ka 1016/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 sierpnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Kielcach, IX Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Klaudiusz Senator

Protokolant: sekr. sądowy Anna Misztal

przy udziale oskarżyciela publicznego ---------------

po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2013 r.

sprawy M. C.

obwinionego o wykroczenie z art. 92a kw w zw. z art. 20 PRD

na skutek apelacji wniesionej przez obwinionego

od wyroku Sądu Rejonowego w Sandomierzu VII Zamiejscowego Wydziału Karnego
z siedzibą w Staszowie

z dnia 28 marca 2013r. sygn. akt VII W 226/13

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Sandomierzu VII Zamiejscowemu Wydziałowi Karnemu z siedzibą
w Staszowie.

sygn. akt IXKa 1016/13

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Sandomierzu VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Staszowie wyrokiem z dnia 28 marca 2013r. ukarał obwinionego M. C.za popełnienia wykroczenia z art. 92a kw na karę 400 zł. grzywny i zasądził od obwinionego koszty postępowania.

Apelację od tego wyroku wniósł obwiniony, który zaskarżył wyrok Sądu Rejonowego w całości zarzucając błąd w ustaleniach faktycznych mający wpływ na treść orzeczenia, polegający na przyjęciu, że obwiniony dopuścił się zarzucanego mu czynu, a także błąd polegający na nieustaleniu, że obwiniony nie dopuścił się wykroczenia drogowego ponieważ pomiar prędkości dokonany był poza obszarem zabudowanym. Skarżący wniósł o zmianę wyroku i uniewinnienie go od zarzucanego mu czynu, ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Wniesiona apelacja o tyle okazała się skuteczna, że doprowadziła do uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Zgromadzony przed Sądem Rejonowym zbyt szczupły materiał dowodowy uniemożliwia odniesienie się do zarzutów zawartych we wniesionym środku odwoławczym. Nie zostali bowiem przesłuchani funkcjonariusze policji, którzy przeprowadzali krytycznego dnia kontrolę w stosunku do obwinionego. Nie wiadomo zatem, czy opisany w apelacji przebieg zdarzenia polega na prawdzie. Nie jest możliwe sprawiedliwe i rzetelne rozstrzygnięcie sprawy jedynie na dotychczas zebranych dowodach. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego na okoliczność wykonanego przez funkcjonariusza M. M. pomiaru prędkości pojazdu kierowanego przez obwinionego, w szczególności ustalenia, w którym miejscu pomiar ten został dokonany.

W świetle powyższego z uwagi na konieczność uzupełnienia postępowania dowodowego zasadnym jest uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe od początku, uzupełniając je we wskazanym w niniejszym uzasadnieniu kierunku. Co oczywiste Sąd przeprowadzi także dowody, których konieczność pojawi się w toku ponownego rozpoznania sprawy. Obwiniony powinien odnieść się do swoich wyjaśnień złożonych w dniu 20 lutego 2013r. Poczynienie prawidłowych ustaleń w sprawie jest możliwe wyłącznie po wykonaniu wskazanych w uzasadnieniu wyroku czynności i należytej ocenie zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 437§2 kpk w zw. z art. 109§2 kpw należało orzec, jak w wyroku.

SSO /Klaudiusz Senator/

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pęczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Klaudiusz Senator
Data wytworzenia informacji: