Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ka 614/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2015-06-16

Sygn. akt IX Ka 614/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 czerwca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Kielcach, IX Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Andrzej Ślusarczyk

Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Stefańska

przy udziale oskarżyciela publicznego ---------------

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2015 r.

sprawy Ł. M.

obwinionego o wykroczenie z art. 92a kw, art. 94 § 1 kw, art. 95 kw

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę obwinionego

od wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach

z dnia 13 stycznia 2015r. sygn. akt XI W 2277/13

I.  uchyla zaskarżony wyrok i na zasadzie art. 45 § 1 kw w zw. z art. 5 § 1 pkt. 4 kpsw postępowanie w sprawie umarza;

II.  kosztami postępowania za obie instancje obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt IXKa 614/ 15

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie XI W 2277/ 13 Ł. M. został uznany za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów, stanowiących wykroczenia z art. 92 a kw co do czynu z punktu I wniosku o ukaranie, art. 94 § 1 kw co do czynu z pkt II wniosku o ukaranie, art. 95 kw co do czynu z punktu III wniosku o ukaranie i za to na podstawie art. 94 § 1 kw w zw. z art. 9 § 2 kw i w zw. z art. 24 § 1 i 3 kw wymierzono mu łącznie karę grzywny w wysokości 900 złotych;

- na podstawie art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 119 kpw zwolniono obwinionego Ł. M. od ponoszenia kosztów postępowania na rzecz Skarbu Państwa.

Apelację od wyroku wniósł obrońca obwinionego, który na podstawie art. 109 § 2 kpw w zw. z art. 427 § 1 i 2 kpk oraz art. 438 pkt 2 kpk wyrokowi zarzucił obrazę przepisów postępowania mającą istotny wpływ na treść wyroku, a to:

1.  art. 193 § 1 kpk w zw. z art. 42 § 1 kpw poprzez oparcie ustalenia w przedmiocie poczytalności obwinionego w czasie zarzucanego mu czynu na opinii psychiatrycznej sporządzonej w sprawie 4 Ds. 264/ 14/ Dpc, pomimo iż z uwagi na dotychczasowe, długotrwałe problemy obwinionego natury psychiatrycznej, należało powołać biegłego dla opiniowania w niniejszej sprawie, który zbadałby aktualny stan zdrowia obwinionego, a ponadto- z uwagi na fakt, iż czyn zarzucany obwinionemu w sprawie niniejszej jest zupełnie innego rodzaju niż ten, co do którego opiniowano we wspomnianej sprawie,

2.  art. 193 § 1 kpw w zw. z art. 42 § 1 kpw poprzez naruszenie prawa do obrony obwinionego, wyrażające się przeprowadzeniem rozprawy pod jego nieobecność i wydaniem wyroku zaocznego, pomimo iż obwiniony nie wiedząc o cofnięciu obrońcy z urzędu nie miał możliwości wyznaczenia dla siebie obrońcy z wyboru, który mógłby uczestniczyć w rozprawie w dniu 13. 01. 2015 r.

Podnosząc powyższe zarzuty wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Mając na uwadze, że od czasu popełnienia zarzucanych obwinionemu wykroczeń upłynął okres ponad dwóch lat nastąpiło przedawnienie ich karalności. Zgodnie z art. 45 § 1 kw karalność wykroczenia następuje z upływem dwóch lat od czasu jego popełnienia. Wszystkie czyny zostały popełnione w dniu 16 lutego 2013 r. zatem przedawnienie ich karalności nastąpiło w dniu 17 lutego 2015 r. W tej sytuacji na zasadzie art. 45 § 1 kw w zw. z art. 5 § 1 pkt 4 kpsw zaskarżony wyrok należało uchylić i postępowanie w sprawie umorzyć zaś kosztami na zasadzie art. 118 § 2 kpsw obciążyć Skarb Państwa.

SSO Andrzej Ślusarczyk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pęczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Ślusarczyk
Data wytworzenia informacji: