Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ka 484/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2014-05-27

Sygn. akt IX Ka 484/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 maja 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kielcach, IX Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Andrzej Ślusarczyk

Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Misztal

przy udziale oskarżyciela publicznego ---------------

po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2014 r.

sprawy J. L.

obwinionego o przestępstwo z art.87 § 2 kw i art.88 kw w zw. z art.9 § 1 kw

na skutek apelacji wniesionej przez obwinionego

od wyroku Sądu Rejonowego w Busku Zdroju X Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą
w Pińczowie

z dnia 31 stycznia 2014r. sygn. akt X W 498/13

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że uchyla orzeczenie z pkt II o zakazie prowadzenia rowerów;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zwalnia obwinionego od ponoszenia kosztów sądowych za II instancję.

Sygn. akt IX Ka 484/14

UZASADNIENIE

J. L. został obwiniony o to, że:

w dniu 17 sierpnia 2013 roku o godzinie 22.02 na ul. (...) w P. pow. P. woj. (...) znajdując się w stanie po użyciu alkoholu (0,12 i 0,10 mg/l) kierował po drodze publicznej rowerem bez włączonych świateł,

tj. o czyn z art. 87 § 2 kw i art. 88 kw w zw. z art. 9 § 1 kw.

Sąd Rejonowy w Busku – Zdroju X Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Pińczowie wyrokiem z dnia 31 stycznia 2014 roku orzekł, co następuje:

I.  uznał obwinionego J. L. winnym popełnienia zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu, stanowiącego wykroczenie z art. 87 § 2 kw i art. 88 kw w zw. z art. 9 § 1 kw i za to na podstawie art. 87 § 2 kw w zw. z art. 24 § 1 i 3 kw wymierzył mu karę grzywny w wysokości 300 złotych;

II.  na podstawie art. 87 § 3 kw i art. 29 § 1 i 2 kw orzekł obwinionemu zakaz prowadzenia rowerów na okres 6 miesięcy;

III.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 119 kpw zwolnił obwinionego od obowiązku ponoszenia kosztów procesu.

Apelację od wyroku wywiódł obwiniony.

Zaskarżył wyrok w części dotyczącej rozstrzygnięcia o zakazie prowadzenia roweru, domagając się jego uchylenia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja zasługiwała na uwzględnienie.

W tym konkretnym przypadku orzeczenie środka w postaci zakazu prowadzenia rowerów było zbędne. Czyn obwinionego miał charakter incydentalny. Przez sam fakt jazdy rowerem po użyciu alkoholu obwiniony nie spowodował poważnego zagrożenia w ruchu drogowym, skoro stężenie alkoholu we krwi było niewielkie.

Ilość spożytego alkoholu również nie była duża co wynika wprost z ustaleń Sądu. Jeśli uwzględni się przy tym dotychczasowy sposób życia obwinionego brak konfliktu z prawem oraz, przypadkowy charakter czynu to orzeczenie zakazu prowadzenia rowerów uznać trzeba za niepotrzebne. Obwiniony dojeżdża rowerem do pracy. Ma trudną sytuację rodzinną i majątkową. Na nim spoczywa ciężar utrzymania rodziny. Zatem pozbawienie go prawa do prowadzenia roweru, który stanowi dla niego jedyny darmowy środek komunikacji, byłoby rozstrzygnięciem zbyt restrykcyjnym i zbędnym jeśli chodzi o cele prewencyjne. Do tego, aby wdrożyć obwinionego do przestrzegania porządku prawnego wystarczającą karą będzie samoistna grzywna, która biorąc pod uwagę jego sytuację majątkową nie jest wcale mała i stanowi odpowiednią i wystarczającą dolegliwość.

Mając powyższe na uwadze na zasadzie art. 437 § 2 k.k. – zaskarżony wyrok w tej części należało zmienić.

Na zasadzie art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 119 kpw zwolniono obwinionego od ponoszenia kosztów postępowania za II instancję.

SSO Andrzej Ślusarczyk

A.W

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pęczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Ślusarczyk
Data wytworzenia informacji: