Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ka 443/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2014-05-13

Sygn. akt IX Ka 443/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 maja 2014 roku

Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Karny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Sójka

Protokolant: sekr.sądowy Katarzyna Komosa

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej we Włoszczowie (del.) Ilony Sowińskiej

po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2014 roku

sprawy A. D.

oskarżonego o przestępstwo z art. 178a § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Sandomierzu

z dnia 3 lutego 2014 roku sygn. akt II K 829/13

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że w punkcie V na podstawie art. 42 § 2 kk w zw. z art. 43 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym z wyłączeniem ciągników rolniczych na okres 2 lat;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 20 (dwadzieścia) złotych tytułem wydatków za postępowanie odwoławcze.

Sygn. akt IX Ka 443/14

UZASADNIENIE

A. D. oskarżony został o to, że:

w dniu 28 listopada 2013r. w miejscowości J., gmina O., woj. (...), prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki O. (...) o nr rej. (...) będąc w stanie nietrzeźwości (I. – 1,35 mg/l, II.- 1,41 mg/l, III.- 1,30 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu),

to jest o czyn z art. 178a § 1 kk.

Sąd Rejonowy w Sandomierzu wyrokiem z dnia 3 lutego 2014r. orzekł:

I.  uznał oskarżonego A. D. za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia stanowiącego występek z art. 178a § 1 kk i za to na podstawie art. 178a § 1 kk wymierzył mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk w zw. z art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 2 lata;

III.  na podstawie art. 71 § 1 kk w zw. z art. 33 § 1 i 3 kk orzekł wobec oskarżonego karę grzywny w rozmiarze 70 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 złotych;

IV.  na podstawie art. 63 § 1 kk zaliczył oskarżonemu na poczet orzeczonej kary grzywny okres zatrzymania w sprawie od dnia 28 listopada 2013r. do 29 listopada 2013r.;

V.  na podstawie art. 42 § 2 kk w zw. z art. 43 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat;

VI.  na podstawie art. 43 § 3 kk nałożył na oskarżonego obowiązek zwrotu prawa jazdy od Starostwa Powiatowego w S. w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku;

VII.  na podstawie art. 49 § 2 kk orzekł wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 400 zł na rzecz Fundacji Pomocy (...) oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

VIII.  zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 300 zł tytułem kosztów sądowych.

Apelację od wyroku w części dotyczącej orzeczenia o karze na korzyść oskarżonego wywiodła jego obrońca i na podstawie art. 438 pkt 4 kpk wyrokowi temu zarzuciła:

rażącą niewspółmierność środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres dwóch lat

wnosząc o

zmianę zaskarżonego środka karnego i orzeczenie wobec oskarżonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres dwóch lat z wyłączeniem pojazdów do prowadzenia których wymagane jest posiadanie uprawnień kategorii (...).

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja obrońcy oskarżonego A. D. jest w pełni zasadna. Orzeczony wobec oskarżonego tytułem środka karnego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat rzeczywiście razi swoją surowością w rozumieniu przepisu art. 438 pkt 4 kpk. Sądowi orzekającemu
w sprawie umknęła uwadze bardzo istotna okoliczność, a mianowicie to, iż oskarżony jest posiadaczem gospodarstwa sadowniczego o powierzchni ponad 10 ha. Prowadzenie takiego gospodarstwa niewątpliwie wymaga konieczności korzystania z maszyn specjalistycznych w tym ciągnika rolniczego. Oskarżony, co wynika z treści apelacji obrońcy, posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych, do których prowadzenia wymagana jest kategoria (...) oraz kategoria (...) prawa jazdy. Przypisany oskarżonemu czyn z art. 178 a § 1 kk ma bezpośredni związek
z prowadzeniem przez niego w ruchu lądowym, w stanie nietrzeźwości samochodu osobowego. Mając na względzie wymogi wymiaru kary, w tym środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych określone w art. 53 § 1 kk należało, tak jak trafnie to podnosi apelacja, główną uwagę skierować na konieczność wyeliminowania oskarżonego z ruchu drogowego jako kierowcy samochodów osobowych. Pozbawienie bowiem oskarżonego także możliwości kierowania ciągnikami rolniczymi, w znacznym stopniu ogranicza jego możliwości w zakresie prowadzenia gospodarstwa sadowniczego, a tym samym stanowi zbędną dolegliwość przekraczającą stopień jego winy.

W tej sytuacji Sąd Okręgowy na podstawie art. 437 § 1 kpk i art. 634 kpk i art. 627 kpk orzekł jak w sentencji.

/SSO Krzysztof Sójka/

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pęczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Sójka
Data wytworzenia informacji: