Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ka 426/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2014-06-24

Sygn. akt IX Ka 426/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 czerwca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Karny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Sójka

Protokolant: st.sekr.sądowy Anna Niebudek

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Roberta Jagusiaka

po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2014 roku

sprawy B. C.

oskarżonego o przestępstwo z art. 222 § 1 kk i inne

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Busku Zdroju

z dnia 30 grudnia 2013 roku sygn. akt II K 314/13

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że na podstawie art. 73 § 1 k.k. oddaje oskarżonego B. C. w okresie próby pod dozór kuratora;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. K. kwotę 619,92 (sześćset dziewiętnaście 92/100) złotych tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

IV.  zwalnia oskarżonego B. C. od wydatków należnych Skarbowi Państwa za postępowanie odwoławcze w całości.

IXKa 426/ 14

UZASADNIENIE

B. C. oskarżony został o to, że:

w dniu 27 kwietnia 2013 r. w miejscowości B.woj. (...)poprzez szarpanie za bluzy umundurowania służbowego oraz używanie słów powszechnie uznanych za obelżywe naruszył nietykalność cielesną oraz znieważył funkcjonariuszy (...)z K. P.wB.sierż. Sztab. Ł. B.i post. W. K.w czasie i w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych,

tj. o przestępstwo określone w art. 222 § 1 kk i 226 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

Uwzględniając wniosek prokuratora złożony w trybie art. 335 § 1 kpk Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju na posiedzeniu 30 grudnia 2013 r. w sprawie sygn. akt IIK 314/ 13 orzekł:

I.  oskarżonego B. C. uznał za winnego zarzucanego mu w akcie oskarżenia czynu stanowiącego występek z art. 222 § 1 kk i 226 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za ten czyn na podstawie art. 222 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk wymierzył mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt. 1 kk wykonanie wymierzonej oskarżonemu kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 3( trzy) lata i na podstawie art. 71 § 1 kk w zw. z art. 33 § 1 i 3 kk orzekł grzywnę w wysokości 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych przy określeniu wysokości jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

III.  zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. K. K. kwotę 442, 80 (czterysta czterdzieści dwa 80/ 100) złotych tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu;

IV.  na podstawie art. 627 kpk zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 888, 80 (osiemset osiemdziesiąt osiem 80/ 100) złotych tytułem kosztów sądowych.

Apelacje od wyroku tego w części dotyczącej orzeczenia o karze na niekorzyść oskarżonego wywiódł prokurator i na podstawie art. 438 pkt. 2 kpk wyrokowi temu zarzucił:

obrazę przepisów postępowania mającą wpływ na treść orzeczenia, tj. art. 343 § 7 kpk w zw. z art. 335 kpk poprzez niesłuszne nie orzeczenie wobec oskarżonego B. C. środka penalnego w postaci dozoru kuratora, podczas gdy wydanie orzeczenia skazującego w związku z zawarciem w akcie oskarżenia wniosku w trybie art. 335 kpk zawierającego uzgodnienie orzeczenia wskazanego środka w postaci dozoru kuratora obligowało Sąd bądź do wydania wyroku zgodnego z wnioskiem bądź rozpoznania sprawy na zasadach ogólnych

wnosząc o

zmianę zaskarżonego wyroku poprzez orzeczenie wobec oskarżonego B. C. środka penalnego w postaci oddania oskarżonego pod dozór kuratora w okresie próby, przy zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy rozważył co następuje

Apelacja Prokuratora jest w pełni zasadna. Ustalając warunki dobrowolnego poddania się karze przez oskarżonego B. C., prokurator wnioskował m. in. o oddanie oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora. Oskarżony na takie rozstrzygnięcie wyraził zgodę (k. 27).

Kierując akt oskarżenia przeciwko B. C. i jednocześnie wniosek w trybie art. 335 § 1 kpk, prokurator domagał się, w oparciu o przepis art. 73 § 1 kk, oddanie oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora.

W zaskarżonym wyroku Sąd Rejonowy przez przeoczenie, co przyznał lojalnie w treści uzasadnienia wyroku (k. 85), nie orzekł wymienionego dozoru.

Ma więc rację prokurator, że w tej sytuacji doszło do obrazy przepisów prawa procesowego, a to art. 335 § 1 kpk, która to miała wpływ na treść orzeczenia (art. 438 pkt 2 kpk).

W tej sytuacji, Sąd uwzględniając wniosek apelacji, zmienił zaskarżony wyrok na podstawie art. 437 § 1 kpk i orzekł jak w sentencji.

Względy słuszności zadecydowały o zwolnieniu oskarżonego od wydatków należnych Skarbowi Państwa za postępowanie odwoławcze- art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 635 kpk.

(SSO Krzysztof Sójka)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pęczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Sójka
Data wytworzenia informacji: