Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ka 211/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2014-04-07

Sygn. akt IX Ka 211/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 kwietnia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Karny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Anna Szeliga

Protokolant: sekr.sądowy Katarzyna Komosa

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Lecha Ozierowa

po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2014 roku

sprawy oskarżonej K. S. (1)

oskarżonej o przestępstwo z art.305 ust.1 ustawy z dnia 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą we Włoszczowie

z dnia 24 października 2013 roku sygn. akt VII K 464/13

I.  zmienia zaskarżony wyrok w części w ten sposób, że na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej wobec K. S. (1) w punkcie III wyroku kary 8 miesięcy pozbawiania wolności warunkowo zawiesza ustalając okres próby na 3 (trzy) lata;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zwalnia oskarżoną od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

IX Ka 211/14

UZASADNIENIE

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Jędrzejowie VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą we Włoszczowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie o sygn. akt VII K 464/13 oskarżeni D. S. i K. S. (1) zostali uznani za winnych tego, że:

w dniu 22 kwietnia 2013 roku we W., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzali do obrotu handlowego towary oznaczone podrobionymi znakami towarowymi w ten sposób, że podczas odbywającego się targowiska na placu targowym oferowali do sprzedaży odzież w postaci koszulek, spodenek, spodni, swetrów, bluz, kurtek, czapek, dresów, skarpet oraz akcesoriów w postaci pasków do spodni, torebek damskich oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi firm (...), R., N., L., P. oraz D.&G., działając w ten sposób na szkodę firm (...) Sp. z o.o., (...) Ltd., (...) S.A. ,P. R. S. oraz (...) S.a.r.l. (...)

tj. przestępstwa z art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej i za to na podstawie tego przepisu i art. 33 par. 1, 2 i 3 k.k. wymierzył D. S. i K. S. (1) kary po 8 miesięcy pozbawienia wolności i po 60 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwoty po 20 złotych; na podstawie art. 69 par. 1 i 2 k.k. oraz art. 70 par. 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec D. S. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił ustalając okres próby na 3 lata; na podstawie art. 46 par. 1 k.k. orzekł wobec D. S. i K. S. (1) obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę solidarnie na rzecz pokrzywdzonego (...) S.A. kwoty 779 złotych; na podstawie art. 306 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej orzekł wobec D. S. i K. S. (1) przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci: 1 sztuki paska koloru brązowego z logo firmy (...), 1 sztuki torebki z logo firmy A., 1 sztuki torebki z logo firmy P., 3 sztuk torebek z logo firmy (...), 127 sztuk par skarpet z logo firmy (...), 13 sztuk par skarpet z logo firmy (...), 18 sztuk par skarpet z logo firmy (...), 1 sztuki czapki z daszkiem z logo firmy (...), 6 sztuk koszulek z kołnierzykiem z logo firmy (...), 6 sztuk spodenek z logo firmy (...), 4 sztuk spodenek z logo firmy (...), 68 sztuk bluz z logo firmy (...), 41 sztuk bluz z logo firmy (...), 10 sztuk bluz z logo firmy (...), 6 sztuk spodni dresowych z logo firmy (...), 26 sztuk spodni dresowych z logo firmy (...), 5 sztuk dresów dwuczęściowych z logo firmy (...), 6 sztuk dresów dwuczęściowych z logo firmy (...), 3 sztuk dresów dwuczęściowych z logo firmy (...), 104 sztuk koszulek z logo firmy (...), 116 sztuk koszulek z logo firmy (...), 86 sztuk koszulek z logo firmy (...), 2 sztuk koszulek z logo firmy (...), 1 sztuki koszulki z długim rękawem z logo firmy (...), 10 sztuk koszulek na ramiączkach z logo firmy (...), 1 sztuki kurtki damskiej z logo firmy (...), 1 sztuki swetra z logo firmy (...) oraz 18 sztuk skarpet z logo firmy (...) opisanych w wykazie dowodów rzeczowych na k. 110, a znajdujących się na przechowaniu w magazynie Komendy Powiatowej Policji we W.; zasądził od oskarżonych D. S. i K. S. (1) tytułem zwrotu kosztów związanych z ustanowieniem pełnomocnika z wyboru poprzez zapłatę solidarnie: na rzecz (...) S.A. kwoty 664,20 złotych i na rzecz (...) S.a.r.l. kwoty 664,20 złotych; zasądził od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa kwoty po 885 złotych tytułem kosztów sądowych.

Apelację od tego wyroku w części dotyczącej kary na korzyść oskarżonej K. S. (1) wniósł prokurator i zarzucił:

rażącą niewspółmierność kary wymierzonej oskarżonej K. S. (1) w rozmiarze 8 miesięcy pozbawienia wolności, podczas gdy stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonej, jej właściwości i warunki osobiste, dotychczasowa niekaralność i podjęcie starania o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, uzasadniały wymierzenie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, ponieważ kara wymierzona w takim kształcie jest wystarczająca dla osiągnięcia celów wychowawczych i zapobiegawczych w stosunku do oskarżonej i nie wykracza poza granice nieuzasadnionej dolegliwości.

Podnosząc powyższy zarzut prokurator wniósł o zmianę zaskarżonego orzeczenie poprzez wymierzenie oskarżonej K. S. (1) kary pozbawienia wolności w rozmiarze 8 miesięcy i warunkowe zawieszenie wykonania tej kary na okres próby wynoszący 3 lata oraz utrzymanie wyroku w pozostałej części.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja prokuratora jest zasadna i doprowadziła do zmiany zaskarżonego wyroku jak w części dyspozytywnej orzeczenia.

Z treści apelacji wynika, że skarżący nie kwestionuje ustaleń Sądu Rejonowego w zakresie stanu faktycznego, winy oskarżonej K. S. (1) i kwalifikacji prawnej przypisanego jej czynu. W związku z powyższym nie ma potrzeby w tym zakresie bliższego odniesienia się do treści wyroku poza stwierdzeniem, że ustalenia odnośnie stanu faktycznego dokonane przez Sąd I instancji są prawidłowe i nie budzą żadnych wątpliwości tak samo jak ocena prawna zachowania oskarżonej.

Odnośnie kary Sąd Okręgowy uznał, że wymierzona K. S. (1) za przypisane jej przestępstwo kara 8 miesięcy pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenie jej wykonania jest rażąco surowa.

Sąd Rejonowy w pisemnych motywach zaskarżonego wyroku wskazał, czym się kierował wymierzając oskarżonej karę w podanym wyżej rozmiarze a także przyznał, że brak orzeczenia o warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności K. S. (1) jest wynikiem przeoczenia – świadczy to o wysokiej niestaranności w sporządzaniu orzeczenia.

Przypomnieć należy, że o wysokości kary decyduje przede wszystkim stopień społecznej szkodliwości [karygodność] konkretnego czynu z jednej strony a drugiej strony warunki i właściwości osobiste oskarżonego. Rację ma skarżący podnosząc, że warunki i właściwości osobiste oskarżonej wskazują na pozytywną prognozę kryminologiczną. Oskarżona przyznała się do winy, nie była dotychczas karana, wyraziła skruchę, podjęła kroki do naprawienia szkody – przesłanki z art. 69 par. 1 i 2 k.k. mają pełne zastosowanie wobec K. S..

Mając na uwadze powyżej wskazane okoliczności w oparciu o przepis art. 437 par. 1 i 2 k.p.k. należało orzec jak w wyroku.

O kosztach sądowych za postępowanie odwoławcze Sąd Okręgowy orzekł w oparciu o przepis art. 624 par. 1 k.p.k.

SSO A. Szeliga

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pęczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Szeliga
Data wytworzenia informacji: