Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ka 3/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2014-02-28

Sygn. akt IX Ka 3/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lutego 2014 roku

Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Karny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Lidia Rogala

Protokolant: st.sekr.sądowy Iwona Stefańska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Augustyna Pindziaka

po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2014 roku

sprawy D. P. (1)

oskarżonego o przestępstwo z art.279 § 1 kk w zw. z art.64 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Busku – Zdroju X Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Pińczowie

z dnia 8 października 2013 roku sygn. akt X K 263/13

I.  zmienia zaskarżony wyrok w stosunku do oskarżonego D. P. (1) w ten sposób, że wymierzoną mu karę pozbawienia wolności łagodzi do 1 (jednego) roku;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

IX Ka 3/14

UZASADNIENIE

D. P. (1) i G. W. (1) zostali oskarżeni o to, że:

w nocy z 5/6 marca 2013 roku w D., działając wspólnie i w porozumieniu dokonali kradzieży z włamaniem do mieszkania w ten sposób, że po uprzednim wyważeniu zamka w drzwiach wejściowych dostali się do pomieszczeń skąd dokonali zaboru w celu przywłaszczenia butli gazowej 11 kg wraz z reduktorem, dekodera do odbioru telewizji naziemnej, żelazka, pieniędzy w kwocie 330 złotych o ogólnej wartości 780 zł na szkodę A. S. przy czym D. P. (1) czynu tego dopuścił się w przeciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6—ciu miesięcy kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne będąc skazanym wyrokami Sądu Rejonowego w Pińczowie z dnia 16.06.2004r. sygn. akt IIK 147/04 oraz z dnia 21.04.2009r. sygn. akt IIK 39/09, tj. przestępstwa z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk wobec D. P. (1) i przestępstwo z art. 279 § 1 kk wobec G. W. (1).

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Busku Zdroju X Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Pińczowie w ramach zarzutu aktu oskarżenia D. P. (1)i G. W. (1)uznano za winnych tego, że w nocy z 5 na 6 marca 2013 roku w D.działając wspólnie i w porozumieniu dokonali kradzieży z włamaniem do mieszkania A. S.w ten sposób, że po uprzednim wyważeniu zamka w drzwiach wejściowych dostali się do pomieszczeń skąd dokonali zaboru w celu przywłaszczenia butli gazowej 11 kg wraz z reduktorem, dekodera do odbioru telewizji naziemnej, żelazka, pieniędzy w kwocie 330 zł o ogólnej wartości 780 zł na szkodę A. S.a stanowiącego w stosunku do obu oskarżonych przestępstwo z art. 279 § 1 kk i za to na podstawie tego przepisu wymierzono oskarżonemu G. W. (1)karę 1 roku pozbawienia wolności natomiast oskarżonemu D. P. (1)karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonych kar zaliczono okresy zatrzymania G. W. od 29.04 2013r. do 30.04.2013r. a D. P. od 28 do 29.04.2013r.

Sąd zwolnił obu oskarżonych od kosztów sądowych w całości.

Wyrok w odniesieniu do G. W. (1) uprawomocnił się w I instancji.

Apelację wywiódł natomiast oskarżony D. P. (1) w części dotyczącej orzeczonej kary pozbawienia wolności domagając się jej zmniejszenia lub warunkowego zawieszenia. Powołał się na sytuację rodzinną, podniósł że pracuje dorywczo ponadto zadeklarował chęć podjęcia leczenia odwykowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja oskarżonego okazała się częściowo zasadna i skutkowała zmianą zaskarżonego wyroku w zakresie orzeczonej kary.

Na wstępie należy podnieść, ze ustalenia faktyczne poczynione zostały przez Sąd Rejonowy w sposób bezbłędny, w znacznej części w oparciu o wyjaśnienia samych oskarżonych, którzy przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu, kwestionowali jedynie wysokość szkody.

Ich wyjaśnienia zostały potwierdzone innymi dowodami w postaci oględzin miejsca zdarzenia, zeznań pokrzywdzonego, a przede wszystkim zabezpieczonego na miejscu dowodu w postaci śladów linii papilarnych pochodzących od D. P. (1).

Zasadnie natomiast oskarżony D. P. (1) kwestionuje wysokość orzeczonej wobec niego kary. Sąd Rejonowy wyeliminował co do niego działanie w warunkach powrotu do przestępstwa. Obaj sprawcy działali wspólnie i w porozumieniu i ich udział w nim był podobny. Stopień zawinienia jak też stopień społecznej szkodliwości czynu wobec obu sprawców należy ocenić jednakowo. Podobnie dotychczasowy sposób życia obu sprawców jest zbliżony, ponieważ obaj oskarżeni byli uprzednio karani.

Wszystkie podniesione okoliczności nie uzasadniały różnicowania kar w odniesieniu do każdego ze sprawców. Sąd Rejonowy podkreślił, że surowsza kara dla D. P. (1) uzasadniona jest wielokrotnym wcześniejszym skazaniem, w „skali znacznie większej” niż oskarżonego G. W. (1).

Z danych o karalności wynika, że G. W. był karany 4 razy, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu z art. 279 § 1 kk i art. 286 § 1 kk(k. 86-87).

D. P. (1) był natomiast karany 8 razy w tym za przestępstwa przeciwko mieniu z art. 279 § 1 kk, 278 § 1 kk, 291 § 1 kk(k. 74-75). Różna liczba skazań nie może w istotny sposób wpływać na wymiar kary. Uprzednia karalność jest bowiem tylko jedną z okoliczności wpływających na wysokość orzeczonych kar, o których mowa w art. 53 § 1 i 2 kk.

Zdaniem Sądu Okręgowego nie ma podstaw do różnicowania kar wobec obu sprawców.

Nie zasługuje na uwzględnienie drugi wniosek zawarty w apelacji a domagający się warunkowego zawieszenia wykonanie kary. Uprzednia karalność, o której mowa wyżej nie daje żadnych podstaw do przyjęcia pozytywnej prognozy co do zachowania oskarżonego w przyszłości i przestrzegania porządku prawnego. W stosunku do oskarżonego D. P. (1) brak jest podstaw, o których mowa w art. 69 § 1 i 2 kk. Podnoszone w apelacji okoliczności dotyczące sytuacji rodzinnej, konieczności łożenia na utrzymanie małego dziecka i jej matki nie mogą uzasadniać warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej w wyroku kary.

Mając powyższe na względzie na podstawie art. 437 § 1 i 2 kpk w zw. z ar. 438 pkt 4 kpk orzeczono jak w części dyspozytywnej wyroku.

Na podstawie art. 624 § 1 kpk zwolniono oskarżonego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze z uwagi na jego sytuację majątkową i rodzinną.

SSO Lidia Rogala

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pęczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Rogala
Data wytworzenia informacji: