Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 1062/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2016-09-15

Sygn. akt I A Ca 1062/16

POSTANOWIENIE

Dnia 15 września 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie - Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

Sędziowie: Zbigniew Ducki

SSA Józef Wąsik (spraw.)

SSA Regina Kurek

po rozpoznaniu w dniu 15 września 2016 r. w Krakowie na rozprawie

sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości (...) SA (w upadłości likwidacyjnej) w K.

przeciwko (...) Spółce z o.o. w K.

o wydanie nieruchomości

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Gospodarczego w Krakowie

z dnia 8 stycznia 2016 r. sygn. akt IX GC 327/14

postanawia:

odrzucić apelację.

SSA Regina Kurek SSA Zbigniew Ducki SSA Józef Wąsik

Sygn. akt I A Ca 1062/16

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy – Sąd Gospodarczy w Krakowie oddalił powództwo i zasądził od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 7.217 zł tytułem kosztów procesu.

Apelację na to orzeczenie w zakresie orzeczenia o kosztach procesu wniosła strona pozwana zarzucając, że Sąd zasądzając koszty procesu nie określił z jakiego majątku Syndyk masy upadłości ma je zapłacić.

W kolejnych pismach pozwana podtrzymała twierdzenie, że wnosi apelację a nie zażalenie, a jej intencją jest uzyskanie orzeczenia z jakich środków ma nastąpić zaspokojenie: czy ze środków masy upadłości, która jest rozdysponowana, czy z własnych środków Syndyka.

SĄD APELACYJNY ZWAŻYŁ CO NASTĘPUJE.

Apelacja podlega odrzuceniu, gdyż została wniesiona na orzeczenie (wyrzeczenie) nie istniejące. Jeśli strona pozwana uważała, że Sąd nie orzekł o wszystkich wnioskach stron lub nie zawarł w wyroku obligatoryjnego wyrzeczenia o którym powinien orzec z urzędu powinna w terminie 2 tygodni wnieść o uzupełnienie wyroku.

Warunkiem wniesienia apelacji jest istnienie orzeczenia ( sententia existens). Orzeczenie może więc być zaskarżone tylko w takiej części, w jakiej istnieje, czy to wtedy, gdy uwzględnia żądanie, czy też gdy go oddala.

Z tego względu apelacja - zaskarżająca orzeczenie nieistniejące podlega odrzuceniu (por. wyrok Sądu Najwyższego z 28 maja1998r, III CKN 409/98, nie publ.).

Cel jaki chce pozwana osiągnąć, dotyczy wykonania wyroku przez powoda, lub jego przymusowej egzekucji a nie sfery orzekania. Samo rozstrzygnięcie jest pełne i nie wymaga uzupełnienia.

Na marginesie Sąd Apelacyjny wyraża pogląd, że zasądzone koszty procesu wynikły z czynności syndyka, a zatem nie są długami upadłego zaspokajanymi tak jak one według planu podziału. Korzystają z pierwszeństwa zaspokajania na równi z innymi wierzytelnościami tego rodzaju. Z drugiej strony nie są to wierzytelności syndyka jako osoby fizycznej oznaczonej z imienia i nazwiska, zatem nie podlegają zaspokajaniu z jego majątku osobistego. Syndyk występuje bowiem w procesie jako organ postępowania upadłościowego i zastępca pośredni upadłego, działający na rzecz wszystkich wierzycieli w zakresie masy upadłości . Z mocy przepisów Prawa upadłościowego (art. 144 § 1) ma szczególną zdolność sądową i zdolność prawną, której „masa upadłości” jest pozbawiona, gdyż żaden przepis prawa nie nadaje jej podmiotowości prawnej, np. przez wskazanie, iż może nabywać prawa czy zaciągać zobowiązania.

Mając powyższe na względzie Sąd Apelacyjny odrzucił apelację na podstawie art. 373 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc.

SSA Regina Kurek SSA Józef Wąsik SSA Zbigniew Ducki

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Rogowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Krakowie
Data wytworzenia informacji: