Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 71/16 - wyrok Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach z 2016-12-21

Sygn. akt IV K 71/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 2016 roku

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IV Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Joanna Barut

Protokolant Kalina Musiolik

przy udziale Prokuratora

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 maja 2016 roku, 28 czerwca 2016 roku, 3 sierpnia 2016 roku, 4 listopada 2016 roku, 23 listopada 2016 roku i 8 grudnia 2016 roku w K.

sprawy

M. K.

córki A. i S. z domu S.

urodzonej (...) w T.

oskarżonej o to, że:

W okresie pomiędzy lutym, a marcem 2015 roku w S. bez stosownego uprawnienia wprowadzając w błąd co do twórcy utworu zwielokrotniła w celu rozpowszechnienia cudzy utworu w wersji oryginalnej w postaci filmu edukacyjnego „Wybieram szkołę- wybieram zawód” w ilości około 100 sztuk płyt DVD/R działając tym samym na szkodę twórcy, tj. o przestępstwo określone w art. 115 ust. 1 i 2 w zw. z art. 116 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

1.  uznaje oskarżoną M. K. za winną tego, że w okresie od bliżej nieustalonego dnia lutego do bliżej nieustalonego dnia marca 2015 roku w S., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, bez uprawnienia utrwaliła i zwielokrotniła cudzy utwór w wersji oryginalnej w postaci filmu edukacyjnego „Wybieram szkołę- wybieram zawód” w ilości co najmniej 20 sztuk płyt DVD/R i rozpowszechniła go bez podania nazwiska twórcy wprowadzając w błąd co do autorstwa twórcy utworu, działając na szkodę (...) P. F., czym wyczerpała znamiona przestępstwa z art. 115 ust. 1 i 2 i art. 117 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zw. z art. 12 kk i art. 11 § 2 kk i za to na mocy art. 115 ust. 1 cytowanej ustawy w zw. z art. 11 § 3 kk i art. 33 § 1 i 3 kk wymierza jej karę grzywny w ilości 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych przy przyjęciu, że wysokość jednej stawki dziennej wynosi 50 (pięćdziesiąt) złotych;

2.  na mocy art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonej obowiązek naprawienia szkody w części na rzecz pokrzywdzonego P. F. poprzez zapłatę kwoty 5 980 zł (pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych);

3.  na mocy art. 121 ust. 1 cyt. ustawy orzeka wobec oskarżonej przepadek dowodów rzeczowy opisanych szczegółowo w wykazie dowodów rzeczowych nr I/527/15/P pod pozycją 1 i 2 (k. 29);

4.  na mocy art. 627 k.p.k. w zw. art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U.1983. 49.223 z późn. zm.) zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe obejmujące wydatki w kwocie 1099,56 zł (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 56/100) oraz opłatę w kwocie 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych);

5.  na mocy art. 627 k.p.k. i art. 616 § 1 pkt 2 k.p.k. zasądza od oskarżonej na rzecz oskarżyciela posiłkowego kwotę 840 zł (osiemset czterdzieści złotych) tytułem wydatków związanych z ustanowieniem w sprawie jednego pełnomocnika.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Wadas
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Barut
Data wytworzenia informacji: