Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 368/18 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Chorzowie z 2019-02-28

1)Sygn. akt IIK 368\18

2)

4)WYROK ŁĄCZNY

d.a.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lutego 2019 roku

Sąd Rejonowy w Chorzowie II Wydział Karnym w składzie:

Przewodniczący:

SSR Joanna Bednarz

Protokolant:

Joanna Opala

przy udziale Prokuratora Karoliny Grzeszczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 stycznia 2019r., 28 lutego 2019r. sprawy

P. Ł. (Ł.), syna W. i D. z domu L., urodzonego (...) w Ż.,

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I. Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 29 kwietnia 1997 roku sygn. akt II K 213/97 za przestępstwo z art. 210 § 1 kk w związku z art. 158 § 1 kk przy zastosowaniu art. 10 § 2 kk popełnione 30 listopada 1996 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności i 100 złotych kary grzywny, za przestępstwo z art. 158 § 1 kk popełnione 30 listopada 1996 roku; na mocy art. 66 kk i 67 § 1 kk wymierzył oskarżonemu karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat; orzeczono nawiązkę na rzecz Centrum (...) w W. w kwocie 50 złotych, nawiązkę na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział w C. w kwocie 50 złotych, nawiązkę na rzecz K. Pomocy (...) w Z. w kwocie 50 złotych oraz na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział w C. w kwocie 50 złotych; oddano pod dozór kuratora sądowego. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 4 lutego 1999 roku zarządzono wykonanie kary warunkowo zawieszonej, którą wykonano w okresach od dnia 20 kwietnia 1999 roku do dnia 28 kwietnia 2000 roku i od dnia 26 marca 2002 roku do dnia 18 września 2002 roku, kara wykonana w całości,

II. Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 9 lipca 1998 roku sygn. akt II K 797/98 za przestępstwo z art. 156 § 1 kk popełnione dnia 8 kwietnia 1998 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat; orzeczono nawiązki na rzecz Szpitala (...) w C. i Towarzystwa (...) Oddział w C. po 50 złotych każda oddano pod dozór kuratora

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 28 sierpnia 2001 roku zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności, którą wykonano w całości w okresach od dnia 16 listopada 2001 roku do 26 marca 2002 roku i od dnia 18 września 2002 roku do 11 maja 2003 roku, kara wykonana w całości,

III. Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 15 stycznia 1999 roku sygn. akt II K 1296/98 za przestępstwo z art. 158 § 1 kk popełnione w dniu 15 lipca 1998 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, na zasadzie art. 71 § 1 kk orzeczono karę grzywny w wymiarze 10 stawek dziennych po 10 złotych każda

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 25 września 2001 roku zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności, którą wykonano w całości w okresie od 11 maja 2003 roku do 11 maja 2004 roku, kara wykona w całości,

IV. Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 2 października 2001 roku sygn. akt II K 338/01 za przestępstwo z art. 158 § 1 kk w związku z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 5 grudnia 2000 roku na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą wykonano w okresie od dnia 5 grudnia 2000 roku do dnia 6 grudnia 2000, od dnia 11 maja 2004 roku do 28 grudnia 2004 roku kiedy to postanowieniem Sadu Okręgowego w Opolu z dnia 28 grudnia 2004 roku skazany został warunkowo przedterminowo zwolniony, kara wykonana w całości,

V. Sądu Rejonowego Sądu Grodzkiego w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2009 roku sygn. akt XVI K 795/09 za przestępstwo z art. 178a § 1 kk popełnione w dniu 4 października 2008 roku na karę 12 miesięcy ograniczenia wolności poprzez wykonywanie nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin miesięcznie; orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 6 lat; orzeczono świadczenie pieniężne w kwocie 1000 złotych na rzecz P. w W., kara wykonana w całości,

VI. Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach z dnia 22 września 2009 roku sygn. akt IV K 1575/08 za przestępstwa z art. 158 § 1 kk w związku z art. 64 § 2 kk popełnione w dniu 11 czerwca 2008 roku, na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą wdrożono do wykonania 14 lipca 2010 roku, kara połączona wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Chorzowie Wydział VII Karny Zamiejscowy w Świętochłowicach sygn.. akt VIIK 324\10,

VIII. wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Chorzowie Wydział VII Karny Zamiejscowy w Świętochłowicach sygn. akt VIIK324\10 ,którym to na mocy art. 569 § 1 k.p.k., art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. połączono skazanemu P. Ł. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach sygn.. akt IVK1575\08 i Sądu Rejonowego w Chorzowie Wydział VII Karny Zamiejscowy w Świętochłowicach sygn. akt VIIK373\09 i w ich miejsce wymierzono skazanemu karę łączną 1(jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach sygn.. akt XXIII Ka801\11 wyrok łączny utrzymany w mocy. Kara wykonana w całości,

IX. Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z dnia 3 września 2014r. roku sygn. akt IIK751\12 za przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280§ 1 kk w zw. z art. 64§ 1 kk popełnione w dniu 26.09.2012r. roku na karę 2 (dwóch) i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, zaliczono na poczet kary okres pozbawienia wolności od 27.09.2012r. do 28.09.2012r., od 31.07.2013r. do 1 .08.2013r., 23.06.2014r. od 22.07.2014r. do 23 .07.2014r. Wyrok utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 31.03.2015r. sygn. akt VIKA31\15 , kara wykonana w całości,

X. Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 28 kwietnia 2015r. sygn. akt IIK816\14 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełnione w okresie od 27.03.2013r. do 02.04.2013r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 2 (dwóch) lat, orzeczono obowiązek naprawienia szkody, zwolniono z kosztów postępowania. Postanowieniem z dnia 27 listopada 2017r. Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział IV Wykonywania Orzeczeń sygn. akt IVKo1838\17 umorzył postępowanie wykonawcze w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności,

XI. Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 6 maja 2015r. sygn. akt VIIK191\15 za przestępstwo z art. 279 § 1 kk popełnione w dniu 26.09.2014r., 14.09.2014r.,i przestępstwo z art. 278§ 1 kk popełnione w dniu 19\20 lipca 2014r., na mocy art. 91 § 1 kk za przestępstwa z art. 279 § 1 kk wymierzono karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 278§ 1 kk wymierzono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, na mocy art. 91 § 2 kk orzeczono karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 5 lat, orzeczono obowiązek naprawienia szkody, zwolniono z kosztów postępowania. Postanowieniem z dnia 7 listopada 2018r. Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział IV Wykonywania Orzeczeń sygn. akt IV Ko 2358\18 zarządził wykonanie kary oraz zaliczył okres zatrzymania od dnia 26.09.2014 godz. 0,55 do 27.09.2014 godz.13.30. Postanowienie prawomocne z dniem 15.11.2018r.,

XII. Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 23 września 2016 r. sygn. akt VIIK122\15 za przestępstwo z art. 286 § 1 kk popełnione w dniu 6 sierpnia 2014r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk popełnione 19.11.2014r. na karę 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 280 §1kk w zw. z art. 283kk popełnione w dniu 31 grudnia 2014r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, orzeczono obowiązek naprawienia szkody, zaliczono okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach 21.12.2014r., 22.12.2014r. 30.12.2014r., 31.12.2014r. 26.01.2015r., i 27.01.2015r., uznając karę za wykonaną w zakresie 6 dni, zwolniono z kosztów postępowania. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach, Wydział XXIII Karny Odwoławczy z dnia 28 marca 2017 roku wyrok został utrzymany w mocy (sygn. akt XXIIIK95\17). Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 lutego 2019r. sygn. akt IIAKo168\18 na mocy art. 540§ 1 pkt. 1 k.p.k wznowiono postępowanie przeciwko P. Ł. zakończone prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 23 września 2016r. sygn. akt VIIK122\15 utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28.03.2017r. sygn. akt XXIII ka 95\17 w zakresie przestępstw popełnionych na szkodę Z. i D. S. (punkty 1,4,6 i 7 w\w wyroku),

XIII. Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 31 stycznia 2018 r. sygn. akt VIIK1097\16 za przestępstwo z art. 279 § 1 kk popełnione w dniu 18.09.2015r. wymierzono karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, zaliczono okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach od godziny 15.20 w dniu 18.09.2015r. do godziny 12.25 w dniu 19.09.2015r., to jest 1 dzień oraz okres zatrzymania od godziny 9.30 w dniu 19.01.2016r. do godziny 13.10 w dniu 20.01.2016r. tj. 2 dni, łącznie 3 dni. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach, Wydział XXIII Karny Odwoławczy z dnia 25 maja 2018r. wyrok został utrzymany w mocy. ( sygn. akt XXIII Ka 310\18 ),

1)  na mocy art. 569 § 1 kpk i art. 91 § 2 kk łączy skazanemu karę łączną pozbawienia wolności i karę pozbawienia wolności orzeczoną wyrokami:

Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 6 maja 2015r. sygn. akt VIIK191\15

Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 23 września 2016 r. sygn. akt VIIK122\15

Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 31 stycznia 2018 r. sygn. akt VIIK1097\16

i wymierza skazanemu karę łączną 6 (sześć) lat pozbawienia wolności,

2)  na mocy art. 577 kpk na poczet orzeczonej wobec skazanego kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres: 26.09.2014r. godz.0.55 do 27.09.2014r. godz.13.30.(VIIK191\15), 21.12.2014r., 22.12.2014r. 30.12.2014r., 31.12.2014r. 26.01.2015r., i 27.01.2015r. , uznając karę za wykonaną w zakresie 6 dni (VIIK122\15) i od godziny 15.20 w dniu 18.09.2015r. do godziny 12.25 w dniu 19.09.2015r., to jest 1 dzień oraz okres zatrzymania od godziny 9.30 w dniu 19.01.2016r. do godziny 13.10 w dniu 20.01.2016r. tj. 2 dni, łącznie 3 dni.(VIIK1097\16),

3)  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. Aleksandry Ziomko-Gola kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych tytułem kosztów obrony udzielonej skazanemu z urzędu,

4)  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agata Rzepka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chorzowie
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Joanna Bednarz
Data wytworzenia informacji: