Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Ka 601/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2017-04-06

Sygn. akt V .2 Ka 601/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 kwietnia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

Wydział V Karny Sekcja Odwoławcza

w składzie:

Przewodniczący: SSO Sławomir Klekocki (spr.)

Sędziowie: SSO Katarzyna Gozdawa-Grajewska

SSO Olga Nocoń

Protokolant: Ewelina Grobelny

w obecności Jana Góreckiego Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rybniku

po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2017 r.

sprawy:

1.  I. J. /J./

syna A. i J.

ur. (...) w P.

oskarżonego o przestępstwo z art. 76 § 2 kks w zw. z art. 62 § 2 kks w zw. z art. 6 § 2 kks

i art. 7 § 1 kks

2.  J. Ż. (1) /Ż./

syna S. i H.

ur. (...) w C.

oskarżonego o przestępstwo z art. 76 § 2 kks w zw. z art. 62 § 2 kks w zw. z art. 6 § 2 kks

i art. 7 § 2 kks

3.  T. C. (1) /C./

syna R. i M.

ur. (...) w K.

oskarżonego o przestępstwo z art. 76 § 2 kks w zw. z art. 62 § 2 kks i art. 6 § 2 kk i art. 7 § 1 kks

4.  D. Ś. (1) /Ś./

syna J. i A.

ur. (...) w K.

oskarżonego o przestępstwo z art. 76 § 1 kks w zw. z art. 62 § 2 kks i art. 6 § 2 kks i art. 7 § 1 kks

5.  M. G. /G./

syna C. i A.

ur. (...) w J.

oskarżonego o przestępstwo z art. 76 § 2 kks w zw. z art. 62 § 2 kks i art. 6 § 2 kks i art. 7 § 1 kks

6.  K. K. (1) /K./

syna W. i J.

ur. (...) w B.

oskarżonego o przestępstwo z art. 76 § 1 kks w zw. z art. 62 § 2 kks w zw. z art. 6 § 2 kks

i art. 7 § 1 kks

7.  P. S. /S./

syna B. i M.

ur. (...) w R.

oskarżonego o przestępstwo z art. 76 § 2 kks i art. 62 § 2 kks w zw. z art. 6 § 2 kks i art. 7 § 1 kks

8.  G. K. (1) /K./

syna K. i A.

ur. (...) w R.

oskarżonego o przestępstwo z art. 76 § 2 kks w zw. z art. 62 § 2 kks i art. 6 § 2 kks i art. 7 § 1kks

9.  I. B.

córki S. i J.

ur. (...) we W.

oskarżonej o przestępstwo z art. 76 § 2 kks w zw. z art. 62 § 2 kks i w zw. z art. 6 § 2 kks i art. 7 § 1 kks

10.  E. K. /K./

syna J. i Ł.

ur. (...) w B.

oskarżonego o przestępstwo z art. 76 § 2 kks w zw. z art. 62 § 2 kks i art. 6 § 2 kks i art. 7 § 1 kks

11.  M. K. (1) /K./

syna E. i B.

ur. (...) w S.

oskarżonego o przestępstwo z art. 76 § 2 kks w zw. z art. 62 § 2 kk i w zw. z art. 6 § 2 kks i art. 7 § 1 kks

na skutek apelacji wniesionych przez obrońcę oskarżonych I. J., J. Ż. (1), T. C. (2), D. Ś. (1), M. G., P. S., G. K. (1), E. K. i M. K. (1) oraz osobistych apelacji oskarżonych: K. K. (1) i I. B.

od wyroku Sądu Rejonowego w Rybniku

z dnia 14 marca 2016 r. sygn. akt IX K 182/13

I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

-w punkcie 21 ustala, że E. K. w okresie od 8 lipca 2006r. do 30 listopada 2006r. w O., M., R., J., O. i Ż., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z J. Ż. (2), a także I. J. oraz M. K. (1) doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Urząd Skarbowy w M. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 20.712,65zł w ten sposób, że prowadząc wspólnie z M. K. (1) działalność gospodarczą w postaci firmy (...), M. K. (1)” przyjął od J. Ż. (2) za pośrednictwem I. J. do księgowości tej podrobione przez J. Ż. (2) faktury Vat mające pochodzić z firmy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R. , a to :

1

08.07.2006

34/07/06

6.280,00

(...),60

7.661,60

2

19.07.2006

101/07/06

6.280,00

(...),60

7.661,60

oraz z firmy (...)-bud” Sp. z o.o. z siedzibą w D., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

P. V.

Kwota brutto

1

08.08.2006

16/08/2006

4.725,00

(...),50

5.764,50

2

07.09.2006

24/09/2006

9.164,00

2016,08

11.180,08

3

22.09.2006

(...)

7.900,00

(...),00

9.638,00

4

26.09.2006

(...)

8.242,00

(...),24

10.055,24

5

02.10.2006

05/10/2006

8.007,00

(...),54

9.768,54

6

10.10.2006

28/10/2006

6.300,00

(...),00

7.686,00

7

21.10.2006

(...)

6.181,50

(...),93

7.541,43

8

27.10.2006

(...)

6.380,00

(...),60

7.783,60

9

02.11.2006

12/11/2006

7.008,00

(...),76

8.549,76

10

15.11.2006

47/11/06

6.670,00

(...),40

8.137,40

a także firmy (...).K., K. K. Sp.J. z siedzibą w J., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

22.11.2006

(...)

6.502,50

1430,55

7.933,05

2

30.11.2006

(...)

4.508,40

991,85

5.500,25

a następnie posługując się ww. fakturami poprzez przedłożenie ich do rozliczenia podatku od towarów i usług w stosownych deklaracjach miesięcznych we właściwych okresach rozliczeniowych jako faktur zakupowych, wprowadził Urząd Skarbowy w M. w błąd co do wysokości podatku naliczonego, naraził w ten sposób ten organ na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej w postaci podatku od towarów i usług w kwocie stanowiącej równowartość rzekomo naliczonego w ww. fakturach podatku od towarów i usług tj. o przest. z art. 76 §2 kks w zw. z art.62 §2 kks i w zw. z art.6 §2 kks z art. 7 §1 kks

i za to na mocy art. 76 § 2 kks w zw. z art. 7 § 2 kks wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 (sto) stawek dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej stanowi kwotę 60 zł (sześćdziesiąt złotych);

-w punkcie 22 obniża wobec oskarżonego E. K. orzeczony środek karny do kwoty 10 356,32zł (dziesięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści dwa grosze)

- w punkcie 23 ustala, że M. K. (1) w okresie od 8 lipca 2006r. do 30 listopada 2006r. w O., M., R., J., O. i Ż., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z J. Ż. (2), a także I. J. oraz E. K. doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Urząd Skarbowy w M. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 20.712,65zł w ten sposób, że prowadząc wspólnie z E. K. działalność gospodarczą w postaci firmy (...), M. K. (1)” przyjął od J. Ż. (2) za pośrednictwem I. J. do księgowości tej podrobione przez J. Ż. (2) faktury Vat mające pochodzić z firmy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R. , a to:

1

08.07.2006

34/07/06

6.280,00

(...),60

7.661,60

2

19.07.2006

101/07/06

6.280,00

(...),60

7.661,60

oraz z firmy (...)-bud” Sp. z o.o. z siedzibą w D., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

P. V.

Kwota brutto

1

08.08.2006

16/08/2006

4.725,00

(...),50

5.764,50

2

07.09.2006

24/09/2006

9.164,00

2016,08

11.180,08

3

22.09.2006

(...)

7.900,00

(...),00

9.638,00

4

26.09.2006

(...)

8.242,00

(...),24

10.055,24

5

02.10.2006

05/10/2006

8.007,00

(...),54

9.768,54

6

10.10.2006

28/10/2006

6.300,00

(...),00

7.686,00

7

21.10.2006

(...)

6.181,50

(...),93

7.541,43

8

27.10.2006

(...)

6.380,00

(...),60

7.783,60

9

02.11.2006

12/11/2006

7.008,00

(...),76

8.549,76

10

15.11.2006

47/11/06

6.670,00

(...),40

8.137,40

a także firmy (...).K., K. K. Sp.J. z siedzibą w J., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

22.11.2006

(...)

6.502,50

1430,55

7.933,05

2

30.11.2006

(...)

4.508,40

991,85

5.500,25

a następnie posługując się ww. fakturami poprzez przedłożenie ich do rozliczenia podatku od towarów i usług w stosownych deklaracjach miesięcznych we właściwych okresach rozliczeniowych jako faktur zakupowych, wprowadził Urząd Skarbowy w M. w błąd co do wysokości podatku naliczonego, naraził w ten sposób ten organ na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej w postaci podatku od towarów i usług w kwocie stanowiącej równowartość rzekomo naliczonego w ww. fakturach podatku od towarów i usług tj. o przest. z art.76 §2 kks w zw. z art.62 §2kks i w zw. z art.6 §2 kks z art.7 §1 kks

i za to na mocy art. 76 § 2 kks w zw. z art. 7 § 2 kks wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 (sto) stawek dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej stanowi kwotę 60zł (sześćdziesiąt złotych);

- w punkcie 24 obniża wobec oskarżonego M. K. (1) orzeczony środek karny do kwoty 10 356,32 zł ( dziesięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści dwa grosze),

- w punkcie 26 uchyla rozstrzygnięcie dotyczące oskarżonych: E. K. i M. K. (1) odnośnie wysokości opłaty;

II. w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III. zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa wydatki za postępowanie odwoławcze w 1/11 z 20zł ( dwadzieścia złotych) i obciąża ich opłatą za II instancję w kwotach:

-I. J. - 8180,00 zł (osiem tysięcy sto osiemdziesiąt złotych)

-J. Ż. (1) - 2000 zł (dwa tysiące złotych)

-T. C. (1) - 2750zł (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych)

-D. Ś. (1) – 6200 zł (sześć tysięcy dwieście złotych)

-M. G. – 1600 zł ( jeden tysiąc sześćset złotych)

-P. S. - 960 zł (dziewięćset sześćdziesiąt złotych)

-G. K. (1) – 1200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych)

-I. B. (poprzednio K. ) - 800zł (osiemset złotych)

-E. K. i M. K. (1) za obie instancje w kwocie po 600 zł (sześćset złotych)

IV. zwalnia oskarżonego K. K. (1) od ponoszenia opłaty za II instancję obciążając nią Skarb Państwa.

SSO Sławomir Klekocki (spr.)

SSO Katarzyna Gozdawa-Grajewska SSO Olga Nocoń

Sygn. akt. V.2 Ka 601/16

(...)

Sąd Rejonowy w Rybniku wyrokiem z dnia 14 marca 2016 r., sygn. akt IX K 182/13, uznał:

1. oskarżonego I. J. (J.) za winnego tego, że:

- w dniach 3,10,12 i 20 grudnia 2007r. w R. i J., działając wspólnie i w porozumieniu z J. Ż. (2), właścicielem firmy (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w realizacji z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, prowadząc działalność gospodarczą w postaci firmy (...) I. J., przyjął od J. Ż. (2) wystawione z jego firmy stwierdzające nieprawdę faktury wystawione na rzecz jego firmy, a to:

- faktura nr (...) z dnia 03.12.2007r. kwota netto 2 800zł, podatek VAT 616zł,

- faktura nr (...) z dnia 10.12.2007r, kwota netto 5 200zł, podatek VAT 1 114zł,

- faktura nr (...) z dnia 12.12.2007r, kwota netto 5 000zł, podatek VAT 1 100zł,

- faktura nr (...) z dnia 20.12.2007r, kwota netto 4 500zł, podatek VAT 990zł,

a następnie posługując się ww. fakturami poprzez przedłożenie ich do rozliczenia podatku od towarów i usług w stosownych deklaracjach miesięcznych we właściwych okresach rozliczeniowych jako faktur zakupowych, wprowadził Urząd Skarbowy w R. w błąd co do wysokości podatku naliczonego, naraził w ten sposób ten organ na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej w postaci podatku od towarów i usług w kwocie stanowiącej równowartość rzekomo naliczonego w ww. fakturach podatku od towarów i usług tj. 3 820zł, tj. czynu z art.76 §2 kks w zw. z art.62 §2kks i w zw. z art.6 §2 kks z art.7 §1 kks.(pkt XVI części wstępnej wyroku)

- w okresie od 14 stycznia 2005r. do 27 listopada 2008r. w R., O., Ż. i B., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając wspólnie i w porozumieniu z J. Ż. (1), a także J. Ż. (2) doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Urząd Skarbowy w R., do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 79 148,39 zł w ten sposób, że przekazał J. Ż. (2) dane niezbędne do wystawienia faktur, a następnie pośredniczył w przekazywaniu przez J. Ż. (2) wystawionych przez niego stwierdzających nieprawdę faktur pochodzących z firmy (...) lub sfałszowanych przez J. Ż. (2) faktur rzekomo pochodzących z firm (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., KARIMA-BIS Sp.J., na rzecz J. Ż. (1), który przyjął je do księgowości swojej firmy Przedsiębiorstwo (...), a to:

faktury pochodzące z IN-P. J. Ż. (2):

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

03.03.2008

7/03/2008

3.946,12

868,15

4.814,27

2

11.03.2008

17/03/2008

2.614,80

575,25

3.190,05

3

25.03.2008

(...)

3.776,56

830,84

4.607,40

4

28.03.2008

(...)

3.404,75

749,05

4.153,80

5

02.04.2008

06/04/2008

3.429,07

754,40

4.183,47

6

11.04.2008

20/04/2008

3.578,16

787,20

4.365,36

7

16.04.2008

31/04/2008

2.926,33

643,79

3.570,12

8

21.04.2008

(...)

3.945,69

868,05

4.813,74

9

02.06.2008

01/06/2008

7.563,87

1.664,05

9.227,92

10

19.06.2008

(...)

7.762,92

1.707,84

9.470,76

11

04.07.2008

08/07/2008

4.954,26

1.089,94

6.044,20

12

07.07.2008

13/07/2008

5.663,11

1.245,89

6.909,00

13

18.07.2008

(...)

4.804,02

1.056,88

5.860,90

14

02.09.2008

08/09/2008

4.550,00

1.001,00

5.551,00

15

08.09.2008

20/09/2008

6.776,00

1.490,72

8.266,72

16

16.09.2008

29/09/2008

6.265,00

1.378,30

7.643,30

17

22.09.2008

(...)

3.430,00

754,60

4.184,60

18

03.10.2008

07/10/2008

6.423,31

1.413,13

7.836,44

19

07.10.2008

12/10/2008

6.983,17

1.536,30

8.519,47

20

05.11.2008

05/11/2008

2.900,00

638,00

3.538,00

21

13.11.2008

27/11/2008

3.480,00

765,60

4.245,60

22

21.11.2008

(...)

2.320,00

510,40

2.830,40

23

27.11.2008

(...)

2.900,00

638,00

3.538,00

faktury rzekomo pochodzące z firmy (...) Sp. z o.o., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

14.01.2005

92/01/05

2.844,00

625,68

3.469,68

2

31.01.2005

187/01/05

4.266,00

938,52

5.204,52

3

02.02.2005

08/02/05

3.068,00

674,96

3.742,96

4

11.02.2005

50/02/05

4.012,00

882,64

4.894,64

5

28.02.2005

166/02/05

2.360,00

519,20

2.879,20

6

18.03.2005

68/03/05

3.824,00

841,28

4.665,28

7

25.03.2005

127/03/05

3.346,00

736,12

4.082.12

8

14.04.2005

67/04/05

4.780,00

1.051,60

5.831,60

9

29.04.2005

159/04/05

4.800,00

1.056,00

5.856,00

10

16.05.2005

83/05/05

4.860,00

1.069,20

5.929,20

11

30.05.2005

204/05/05

4.900,00

1.078,00

5.978,00

12

18.06.2005

95/06/05

2.810,00

618,20

3.428,20

13

27.06.2005

132/06/05

5.620,00

1.236,40

6.856,40

14

15.07.2005

93/07/05

4.215,00

927,30

5.142,30

15

29.07.2005

184/07/05

4.215,00

927,30

5.142,30

16

17.08.2005

81/08/05

2.990,00

657,80

3.647,80

17

24.08.2005

123/08/05

5.980,00

1.315,60

7.295,60

18

06.09.2005

31/09/05

5.436,00

1.195,92

6.631,92

19

20.09.2005

123/09/05

5.134,00

1.129,48

6.263,48

20

07.10.2005

33/10/05

4.880,00

1.073,60

5.953,60

21

20.10.2005

154/10/05

4.270,00

939,40

5.209,40

22

07.11.2005

40/11/05

5.454,00

1.199,88

6.653,88

23

22.11.2005

162/11/05

5.151,00

1.133,22

6.284,22

24

14.12.2005

113/12/05

4.335,00

953,70

5.288,70

25

29.12.2005

188/12/05

5.780,00

1.271,60

7.051,60

26

09.01.2006

40/01/06

5.184,00

1.140,48

6.324,48

27

27.01.2006

163/01/06

6.336,00

1.393,92

7.729,92

28

06.02.2006

24/02/06

3.179,00

699,38

3.878,38

29

17.02.2006

84/02/06

5.491,00

1.208,02

6.699,02

30

02.03.2006

11/03/06

3.444,00

757,68

4.201,68

31

16.03.2006

95/03/06

5.166,00

1.136,52

6.302,52

32

05.04.2006

16/04/06

5.510,00

1.212,20

6.722,20

33

19.04.2006

77/04/06

3.335,00

733,70

4.068,70

34

08.05.2006

40/05/06

4.656,00

1.024,32

5.680,32

35

30.05.2006

181/05/06

4.160,60

915,33

5.075,93

36

05.06.2006

24/06/06

5.355,00

1.178,10

6.533,10

37

13.06.2006

73/06/06

3.825,00

841,50

4.666,50

38

08.07.2006

39/07/06

4.992,00

1.098,24

6.090,24

39

26.07.2006

189/07/06

4.396,00

967,12

5.363,12

faktury rzekomo pochodzące z (...) Sp. z o.o., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

08.08.2006

11/08/2006

5.985,00

1.316,70

7.301,70

2

19.08.2006

(...)

6.657,00

1.464,54

8.121,54

3

07.09.2006

25/09/2006

4.266,00

938,52

5.204,52

4

22.09.2006

(...)

6.825,60

1.501,63

8.327,23

5

02.10.2006

03/10/2006

5.928,00

1.304,16

7.232,16

6

27.10.2006

(...)

6.552,00

1.441,44

7.993,44

7

05.12.2006

22/12/2006

2.935,30

645,77

3.581,07

8

11.12.2006

30/12/2006

3.337,60

734,27

4.071,87

9

20.12.2006

(...)

3.278,00

721,16

3.999,16

10

28.12.2006

(...)

2.372,08

521,86

2.893,94

11

04.01.2008

12/01/2008

3.116,07

685,53

3.801,60

12

15.01.2008

(...)

2.726,56

599,84

3.326,40

13

24.01.2008

(...)

3.895,08

856,92

4.752,00

14

07.02.2008

22/02/08

3.900,00

858,00

4.758,00

15

15.02.2008

40/02/08

3.120,00

686,40

3.806,40

16

26.02.2008

69/02/08

4.420,00

972,40

5.392,40

faktury rzekomo pochodzące z firmy (...).J., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

P. V.

Kwota brutto

1

02.11.2006

13/11/2006

3.502,13

770,47

4.272,60

2

06.11.2006

30/11/2006

2.392,46

526,34

2.918,80

3

11.11.2006

(...)

3.024,49

665,39

3.689,88

4

29.11.2006

(...)

2.734,38

601,56

3.335,94

gdzie J. Ż. (1) posługując się ww. fakturami poprzez przedłożenie ich do rozliczenia podatku od towarów i usług w stosownych deklaracjach miesięcznych we właściwych okresach rozliczeniowych jako faktur zakupowych, wprowadził Urząd Skarbowy w R. w błąd co do wysokości podatku naliczonego, naraził w ten sposób ten organ na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej w postaci podatku od towarów i usług w kwocie stanowiącej równowartość rzekomo naliczonego w ww. fakturach podatku od towarów i usług tj. 79 148,39zł, a z całej tej działalności I. J. uczynił sobie stałe źródło dochodu, tj. czynu z art.76 §2 kks w zw. z art.62 §2kks i w zw. z art.6 §2 kks z art.7 §1 kks w zw. z art.37 §1 pkt 2 kks. (pkt XVII części wstępnej wyroku)

- w okresie od 6 listopada 2002r. do 15 grudnia 2008r. w O., M., J., O., Ż., R. i B., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając wspólnie i w porozumieniu z T. C. (1), a także J. Ż. (2) doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Urząd Skarbowy w M., do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 110 046,69 zł w ten sposób, że przekazał J. Ż. (2) dane niezbędne do wystawienia faktur, a następnie pośredniczył w przekazywaniu przez J. Ż. (2) wystawionych przez niego stwierdzających nieprawdę faktur pochodzących z firmy (...) lub sfałszowanych przez J. Ż. (2) faktur rzekomo pochodzących z firm (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., KARIMA-BIS Sp.J., na rzecz T. C. (1), który przyjął je do księgowości swojej firmy (...), a to:

faktury pochodzące z IN-P. J. Ż. (2):

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

03.03.2008

6/03/2008

2.524,22

555,33

3.079,55

2

11.03.2008

20/03/2008

2.633,61

579,39

3.213,00

3

02.04.2008

01/04/2008

5.195,44

(...),00

6.338,44

4

02.06.2008

03/06/2008

5.729,51

1260,49

6.990,00

5

01.08.2008

02/08/2008

4.191,21

922,07

5.113,28

6

02.09.2008

04/09/2008

3.514,00

773,08

4.287,08

7

03.10.2008

04/10/2008

4.291,15

944,05

5.235,20

8

07.10.2008

10/10/2008

4.700,15

(...),03

5.734,18

9

13.10.2008

15/10/2008

5.092,39

1120,32

6.212,71

10

03.11.2008

06/11/2008

2.900,00

638,00

3.538,00

11

19.11.2008

(...)

2.610,00

574,20

3.184,20

12

05.12.2008

14/12/2008

1.530,00

336,60

1.866,60

13

15.12.2008

(...)

1.530,00

336,60

1.866,60

faktury rzekomo pochodzące z (...) Sp. z o.o., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

06.11.2002

19/11/02

1.830,00

402,60

2.232,60

2

22.11.2002

95/11/02

2.745,00

603,90

3.348,90

3

30.11.2002

170/11/02

2.745,00

603,90

3.348,90

4

03.12.2002

17/12/02

1.830,00

402,60

2.232,60

5

09.12.2002

42/12/02

1.830,00

402,60

2.232,60

6

21.12.2002

131/12/02

1.472,00

323,84

1.795,84

7

30.12.2002

180/12/02

2.024,00

445,28

2.469,28

8

14.01.2003

99/01/03

2.805,00

617,10

3.422,10

9

29.01.2003

210/01/03

3.780,00

831,60

4.611,60

10

14.04.2003

142/04/03

4.060,00

893,20

4.953,20

11

29.04.2003

231/04/03

5.829,00

(...),38

7.111,38

12

08.07.2003

51/07/03

6.090,00

(...),80

7.429,80

13

11.09.2003

91/09/03

3.090,00

679,80

3.769,80

14

29.09.2003

282/09/03

2.070,00

455,40

2.525,40

15

03.10.2003

19/10/03

4.120,00

906,40

5.026,40

16

14.10.2003

151/10/03

3.708,00

815,76

4.523,76

17

22.10.2003

206/10/03

5.562,00

(...),64

6.785,64

18

12.11.2003

104/11/03

5.175,00

(...),50

6.313,50

19

29.11.2003

310/11/03

6.240,00

(...),80

7.612,80

20

13.01.2004

174/01/04

5.088,00

(...),36

6.207,36

21

28.01.2004

310/01/04

5.538,00

(...),36

6.756,36

22

06.02.2004

40/02/04

6.330,00

(...),60

7.722,60

23

18.02.2004

170/02/04

5.300,00

(...),00

6.466,00

24

16.03.2004

178/03/04

4.260,00

937,20

5.197,20

25

29.03.2004

324/03/04

4.686,00

1030,92

5.716,92

26

16.04.2004

191/04/04

5.564,00

(...),08

6.788,08

27

27.04.2004

288/04/04

4.300,00

946,00

5.246,00

28

25.05.2004

322/05/04

6.944,00

(...),68

8.487,68

29

15.06.2004

144/06/04

4.540,00

998,80

5.538,80

30

26.06.2004

241/06/04

3.632,00

799,04

4.431,04

31

06.07.2004

32/07/04

3.420,00

752,40

4.172,40

32

23.07.2004

252/07/04

5.675,00

(...),50

6.923,50

33

04.08.2004

35/08/04

4.313,00

948,86

5.261,86

34

13.08.2004

172/08/04

3.648,00

802,56

4.450,56

35

20.08.2004

239/08/04

3.192,00

702,24

3.894,24

36

03.09.2004

12/09/04

4.600,00

(...),00

5.612,00

37

27.09.2004

209/09/04

5.775,00

1270,50

7.045,50

38

08.10.2004

42/10/04

4.212,00

926,64

5.138,64

39

25.10.2004

166/10/04

5.170,00

(...),40

6.307,40

40

04.12.2004

13/12/04

3.540,00

778,80

4.318,80

41

16.12.2004

98/12/04

4.956,00

1090,32

6.046,32

42

29.12.2004

207/12/04

3.304,00

726,88

4.030,88

43

07.01.2005

28/01/05

3.792,00

834,24

4.626,24

44

20.01.2005

118/01/05

4.740,00

(...),80

5.782,80

45

29.01.2005

176/01/05

4.977,00

(...),92

6.071,94

46

02.03.2005

13/03/05

3.824,00

841,28

4.665,28

47

18.03.2005

69/03/03

5.975,00

(...),50

7.289,50

48

25.03.2005

126/03/05

4.541,00

999,02

5.540,02

49

09.04.2005

47/04/05

5.975,00

(...),50

7.289,50

50

18.04.2005

76/04/05

4.780,00

(...),60

5.831,60

51

29.04.2005

162/04/05

3.600,00

792,00

4.792,00

52

07.05.2005

39/05/05

4.374,00

962,28

5.336,28

53

23.05.2005

166/05/05

2.916,00

641,52

3.557,52

54

30.05.2005

201/05/05

2.430,00

534,60

2.964,60

55

01.06.2005

04/06/05

1.405,00

309,10

1.714,10

56

18.06.2005

93/06/05

7.025,00

(...),50

8.570,50

57

15.07.2005

94/07/05

4.215,00

927,30

5.142,30

58

29.07.2005

185/07/05

2.810,00

618,20

3.428,00

59

05.08.2005

26/08/05

5.980,00

(...),60

7.295,60

60

17.08.2005

83/08/05

3.588,00

789,36

4.377,36

61

24.08.2005

127/08/05

3.877,00

855,14

4.742,14

62

07.10.2005

47/10/05

7.320,00

1610,40

8.930,40

63

14.12.2005

111/12/05

5.780,00

(...),60

7.051,60

64

09.01.2006

42/01/06

5.760,00

(...),20

7.027,20

65

27.01.2006

164/01/06

2.880,00

633,60

3.513,60

66

06.02.2006

21/02/06

7.225,00

(...),00

8.814,50

67

17.02.2006

82/02/06

4.335,00

953,00

5.288,70

68

02.03.2006

10/03/06

5.166,00

(...),52

6.302,52

69

16.03.2006

94/03/06

4.592,00

1010,24

5.602,24

70

05.04.2006

19/04/06

3.770,00

829,40

4.599,40

71

19.04.2006

78/04/06

4.930,00

(...),60

6.014,60

72

08.05.2006

42/05/06

4.365,00

960,30

5.325,30

73

17.05.2006

111/05/06

5.820,00

1280,40

7.100,40

74

30.05.2006

184/05/06

5.860,00

(...),20

7.149,20

75

05.06.2006

23/06/06

3.825,00

841,50

4.666,50

76

13.06.2006

72/06/06

6.120,00

(...),40

7.466,40

77

30.06.2006

189/06/06

5.355,00

(...),10

6.533,10

78

08.07.2006

35/07/06

6.280,00

(...),60

7.661,60

79

19.07.2006

103/07/06

5.652,00

(...),4

6.895,44

80

26.07.2006

184/07/06

5.338,00

(...),36

6.512,36

faktury rzekomo pochodzące z (...) Sp. z o.o., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

08.08.2006

10/08/2006

5.670,00

(...),40

6.917,40

2

19.08.2006

(...)

6.974,00

(...),28

8.508,28

3

07.09.2006

23/09/2006

9.164,00

2016,08

11.180,08

4

22.09.2006

(...)

8.242,00

(...),24

10.055,24

5

02.11.2006

14/11/2006

3.445,60

758,03

4.203,63

6

15.11.2006

(...)

3.480,00

765,60

4.245,60

7

05.12.2006

24/12/2006

3.024,70

665,43

3.690,13

8

03.02.2007

08/02/2007

2.836,07

623,93

3.460,00

9

09.02.2007

21/02/2007

1.701,64

374,36

2.076,00

10

15.02.2007

(...)

2.836,07

623,93

3.460,00

11

27.03.2007

(...)

2.803,28

616,72

3.420,00

12

03.04.2007

29/04/2007

2.786,89

613,11

3.400,00

13

12.04.2007

(...)

4.180,33

919,67

5.100,00

14

02.05.2007

11/05/2007

4.180,33

919,67

5.100,00

15

08.05.2007

22/05/2007

2.786,89

613,11

3.400,00

16

17.05.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

17

04.06.2007

18/06/2007

4.180,33

919,67

5.100,00

18

07.06.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

19

23.06.2007

(...)

4.180,33

919,67

5.100,00

20

28.06.2007

(...)

1.393,4

306,56

1.700,00

21

06.07.2007

22/07/2007

2.242,62

493,38

2.736,00

22

17.07.2007

(...)

1.962,30

431,70

2.394,00

23

05.09.2007

17/09/2007

2.543,03

559,47

3.102,50

24

18.09.2007

(...)

2.692,62

592,38

3.285,00

25

25.09.2007

(...)

2.243,85

493,65

2.737,50

faktury rzekomo pochodzące z KARIMA-BIS Sp. J., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

P. V.

Kwota brutto

1

09.11.2006

(...)

3.554,70

782,03

4.336,73

2

22.11.2006

(...)

3.612,50

794,75

4.407,25

3

30.11.2006

(...)

3.872,60

851,97

4.724,57

gdzie T. C. (1) posługując się ww. fakturami poprzez przedłożenie ich do rozliczenia podatku od towarów i usług w stosownych deklaracjach miesięcznych we właściwych okresach rozliczeniowych jako faktur zakupowych, wprowadził Urząd Skarbowy w M. w błąd co do wysokości podatku naliczonego i naraził w ten sposób ten organ na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej w postaci podatku od towarów i usług w kwocie stanowiącej równowartość rzekomo naliczonego ww. fakturach podatku od towarów i usług tj. 110 046,69zł, a z całej tej działalności I. J. uczynił sobie stałe źródło dochodu, tj. czynu z art.76 §2 kks w zw. z art.62 §2kks i w zw. z art.6 §2 kks z art.7 §1 kks w zw. z art.37 §1 pkt 2 kks. .(pkt XVIII części wstępnej wyroku)

- w okresie od 4 listopada 2002r. do 29 grudnia 2008r. w B., R., J., O., Ż. i B., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając wspólnie i w porozumieniu z D. Ś. (1), a także J. Ż. (2) doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Urząd Skarbowy w R. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 250 444,48 zł w ten sposób, że przekazał J. Ż. (2) dane niezbędne do wystawienia faktur, a następnie pośredniczył w przekazywaniu przez J. Ż. (2) wystawionych przez niego stwierdzających nieprawdę faktur pochodzących z firmy (...) lub sfałszowanych przez J. Ż. (2) faktur rzekomo pochodzących z firm (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., KARIMA-BIS Sp.J., na rzecz D. Ś. (1), który przyjął je do księgowości swojej firmy Usługi (...), a to:

faktury pochodzące z IN-P. J. Ż. (2):

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

03.03.2008

5/03/2008

5.266,51

(...),63

6.425,14

2

06.03.2008

12/03/2008

4.924,67

(...),43

6.008,10

3

11.03.2008

18/03/2008

5.573,61

(...),19

6.799,80

4

18.03.2008

24/03/2008

5.533,80

(...),43

6.751,23

5

24.03.2008

(...)

6.129,25

(...),43

7.477,68

6

02.04.2008

03/04/2008

6.206,31

(...),39

7.571,70

7

07.04.2008

09/04/2008

5.748,64

(...),70

7.013,34

8

11.04.2008

17/04/2008

5.578,75

(...),32

6.806,07

9

16.04.2008

28/04/2008

5.877,33

(...),21

7.182,54

10

21.04.2008

(...)

6.064,16

(...),11

7.398,27

11

05.05.2008

03/05/2008

5.005,36

(...),18

6.106,54

12

13.05.2008

19/05/2008

4.639,39

1020,66

5.660,05

13

20.05.2008

31/05/2008

4.765,32

(...),37

5.813,69

14

23.05.2008

(...)

7.845,48

(...),01

9.571,49

15

02.06.2008

04/06/2008

5.137,46

1130,24

6.267,70

16

09.06.2008

17/06/2008

6.184,05

1360,49

7.544,54

17

13.06.2008

24/06/2008

5.476,90

(...),92

6.681,82

18

19.06.2008

(...)

4.213,00

926,86

5.139,86

19

04.07.2008

02/07/2008

6.125,41

(...),59

7.473,00

20

07.07.2008

11/07/2008

5.123,77

(...),23

6.251,00

21

12.07.2008

23/07/2008

5.431,97

(...),03

6.627,00

22

18.07.2008

(...)

5.478,20

(...),20

6.683,40

23

21.07.2008

(...)

4.819,43

1060,27

5.879,70

24

01.08.2008

03/08/2008

6.070,03

(...),41

7.405,44

25

05.08.2008

10/08/2008

5.343,61

(...),59

6.519,20

26

19.08.2008

23/08/2008

5.716,33

(...),59

6.973,92

27

22.08.2008

(...)

5.477,22

(...),99

6.682,21

28

26.08.2008

(...)

5.862,78

(...),81

7.152,59

29

02.09.2008

03/09/2008

5.670,00

(...),40

6.917,40

30

08.09.2008

16/09/2008

5.215,00

(...),30

6.362,30

31

16.09.2008

28/09/2008

6.790,00

(...),80

8.283,80

32

22.09.2008

(...)

8.571,50

(...),73

10.457,23

33

03.10.2008

03/10/2008

5.833,28

(...),32

7.116,60

34

07.10.2008

09/10/2008

6.725,03

(...),51

8.204,54

35

13.10.2008

14/10/2008

6.678,10

(...),18

8.147,28

36

17.10.2008

31/10/2008

6.748,50

(...),67

8.233,17

37

25.10.2008

(...)

7.881,63

(...),96

9.615,59

38

07.11.2008

10/11/2008

3.538,00

778,36

4.316,36

39

12.11.2008

23/11/2008

2.552,00

561,44

3.113,44

40

14.11.2008

25/11/2008

2.900,00

638,00

3.538,00

41

17.11.2008

(...)

3.886,00

854,92

4.740,92

42

21.11.2008

(...)

3.364,00

740,08

4.104,08

43

25.11.2008

(...)

3.712,00

816,64

4.528,64

44

28.11.2008

(...)

3.248,00

714,56

3.962,56

45

02.12.2008

05/12/2008

3.060,00

673,20

3.733,20

46

08.12.2008

26/12/2008

2.550,00

561,00

3.111,00

47

11.12.2008

(...)

2.550,00

561,00

3.111,00

48

16.12.2008

(...)

2.932,50

645,15

3.577,65

49

19.12.2008

(...)

2.932,50

645,15

3.577,65

50

22.12.2008

(...)

2.550,00

561,00

3.111,00

51

29.12.2008

(...)

2.550,00

561,00

3.111,00

faktury rzekomo pochodzące z (...) Sp. z o.o., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

04.11.2002

10/11/02

4.048,00

890,56

4.398,56

2

30.11.2002

184/11/02

5.124,00

(...),28

6.251,28

3

06.12.2002

30/12/02

3.360,00

805,20

4.465,20

4

21.12.2002

133/12/02

3.680,00

809,60

4.489,60

5

14.01.2003

94/01/03

4.675,00

(...),50

5.703,50

6

29.01.2003

212/01/03

3.780,00

831,60

4.611,60

7

03.02.2003

23/02/03

3.860,00

849,20

4.709,20

8

15.02.2003

128/02/03

3.860,00

849,20

4.709,20

9

04.03.2003

46/03/03

4.975,00

(...),50

6.069,50

10

27.03.2003

234/03/03

4.040,00

888,80

4.928,80

11

14.04.2003

143/04/03

4.060,00

893,20

4.953,20

12

29.04.2003

232/04/03

5.025,00

(...),50

6.130,50

13

19.05.2003

154/05/03

4.020,00

884,40

4.904,40

14

31.05.2003

261/05/03

5.000,00

1100,00

6.100,00

15

18.06.2003

145/06/03

5.025,00

(...),50

6.130,50

16

30.06.2003

286/06/03

4.060,00

893,20

4.953,20

17

08.07.2003

52/07/03

4.060,00

893,20

4.953,20

18

30.07.2003

273/07/03

5.100,00

(...),00

6.222,00

19

14.08.2003

137/08/03

4.080,00

897,60

4.977,60

20

30.08.2003

287/08/03

5.100.00

(...),00

6.222,00

21

11.09.2003

93/09/03

5.562,00

(...),64

6.785,64

22

29.09.2003

284/09/03

4.761,00

(...),42

5.808,42

23

03.10.2003

24/10/03

5.768,00

(...),96

7.036,96

24

22.10.2003

205/10/03

4.554,00

(...),88

5.555,88

25

12.11.2003

105/11/03

4.140,00

910,80

5.050,80

26

29.11.2003

312/11/03

6.240,00

(...),80

7.612,80

27

16.12.2003

189/12/03

5.382,00

(...),04

6.566,04

28

30.12.2003

326/12/03

4.992,00

(...),24

6.090,24

29

13.01.2004

170/01/04

5.088,00

(...),36

6.207,36

30

28.01.2004

314/01/04

5.538,00

(...),36

6.756,36

31

06.02.2004

43/02/04

7.174,00

(...),28

8.752,28

32

18.02.2004

175/02/04

7.632,00

(...),04

9.311,04

33

16.03.2004

177/03/04

5.964,00

(...),08

7.276,08

34

29.03.2004

325/03/04

6.816,00

(...),52

8.315,52

35

16.04.2004

192/04/04

7.490,00

(...),80

9.137,80

36

27.04.2004

286/04/04

4.300,00

946,00

5.246,00

37

10.05.2004

77/05/04

6.272,00

(...),84

7.651,84

38

25.05.2004

321/05/04

7.168,00

(...),96

8.744,96

39

02.06.2004

19/06/04

4.540,00

998,80

5.538,80

40

15.06.2004

148/06/04

5.675,00

(...),50

6.923,50

41

26.06.2004

237/06/04

5.700,00

(...),00

6.954,00

42

06.07.2004

33/07/04

5.700,00

(...),00

6.954,00

43

23.07.2004

251/07/04

7.945,00

(...),90

9.692,90

44

04.08.2004

32/08/04

5.902,00

(...),44

7.200,44

45

13.08.2004

171/08/04

3.420,00

752,40

4.172,40

46

20.08.2004

236/08/04

4.332,00

953,04

5.285,04

47

03.09.2004

15/09/04

6.670,00

(...),40

8.137,40

48

27.09.2004

211/09/04

7.130,00

(...),60

8.698,60

49

08.10.2004

41/10/04

4.680,00

(...),60

5.709,60

50

16.10.2004

96/10/04

5.850,00

(...),00

7.137,00

51

25.10.2004

163/10/04

3.540,00

778,80

4.318,80

52

02.11.2004

13/11/04

4.700,00

(...),00

5.734,00

53

15.11.2004

68/11/04

4.720,00

(...),00

5.758,40

54

29.11.2004

206/11/04

4.760,00

(...),20

5.807,20

55

04.12.2004

18/12/04

5.192,00

(...),24

6.334,24

56

16.12.2004

99/12/04

4.720,00

(...),40

5.758,40

57

29.12.2004

211/12/04

4.248,00

934,56

5.182,56

58

14.01.2005

94/01/05

4.740,00

(...),80

5.782,80

59

31.01.2005

188/01/05

4.740,00

(...),80

5.782,80

60

11.02.2005

51/02/05

4.248,00

934,56

5.182,56

61

28.02.2005

167/02/05

5.192,00

(...),24

6.334,24

62

18.03.2005

67/03/05

4.780,00

(...),60

5.831,60

63

25.03.2005

128/03/05

5.975,00

(...),50

7.289,50

64

09.04.2005

48/04/05

2.868,00

630,96

3.498,96

65

18.04.2005

77/04/05

4.302,00

946,44

5.248,44

66

29.04.2005

161/04/05

4.800,00

(...),00

5.856,00

67

07.05.2005

40/05/05

4.860,00

(...),20

5.929,20

68

23.05.2005

165/05/05

4.374,00

962,28

5.336,28

69

30.05.2005

191/05/05

2.916,00

641,52

3.557,52

70

18.06.2005

92/06/05

5.620,00

(...),40

6.856,40

71

18.06.2005

94/06/05

4.215,00

927,30

5.142,30

72

27.06.2005

131/06/05

7.025,00

(...),50

8.570,50

73

06.07.2005

40/07/05

4.496,00

989,12

5.485,12

74

15.07.2005

96/07/05

3.934,00

865,48

4.799,48

75

29.07.2005

187/07/05

5.620,00

(...),40

6.856,40

76

05.08.2005

27/08/05

4.485,00

986,70

5.471,70

77

17.08.2005

84/08/05

6.578,00

(...),16

8.025,16

78

24.08.2005

126/08/05

3.887,00

855,14

4.742,14

79

06.09.2005

34/09/05

4.530,00

996,60

5.526,60

80

20.09.2005

126/09/05

5.738,00

(...),36

7.000,36

81

30.09.2005

179/09/05

4.832,00

(...),04

5.895,04

82

07.10.2005

46/10/05

7.930,00

(...),60

9.674,60

83

20.10.2005

158/10/05

7.320,00

1610,40

8.930,40

84

07.11.2005

46/11/05

7.272,00

(...),84

8.871,84

85

22.11.2005

165/11/05

7.878,00

(...),16

9.611,16

86

14.12.2005

110/12/05

5.202,00

(...),44

6.349,44

87

29.12.2005

187/12/05

6.358,00

(...),76

7.756,76

88

09.01.2006

39/01/06

5.184,00

1140,48

6.324,48

89

27.01.2006

162/01/06

6.336,00

(...),92

7.729,92

90

06.02.2006

23/02/06

5.491,00

(...),02

6.699,02

91

17.02.2006

83/02/06

6.069,00

(...),18

7.404,18

92

02.03.2006

09/03/06

6.601,00

(...),22

8.053,22

93

16.03.2006

91/03/06

6.314,00

(...),08

7.703,08

94

05.04.2006

20/04/06

6.380,00

(...),60

7.783,60

95

19.04.2006

79/04/06

6.670,00

(...),40

8.137,40

96

08.05.2006

41/05/06

5.238,00

(...),36

6.390,36

97

17.05.2006

110/05/06

5.820,00

1280,40

7.100,40

98

30.05.2006

182/05/06

6.446,00

(...),12

7.864,12

99

05.06.2006

27/06/06

6.120,00

(...),40

7.466,40

100

13.06.2006

74/06/06

7.344,00

(...),68

8.959,68

101

30.06.2006

191/06/06

4.896,00

(...),12

5.973,12

102

08.07.2006

36/07/06

4.710,00

(...),20

5.746,20

103

19.07.2006

102/07/06

5.966,00

(...),52

7.278,52

104

26.07.2006

185/07/06

6.594,00

1450,68

8.044,68

faktury rzekomo pochodzące (...) Sp. z o.o., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

22.09.2006

(...)

8.532,00

(...),04

10.409,04

2

10.10.2006

30/10/2006

5.985,00

(...),70

7.301,70

3

21.10.2006

(...)

5.072,00

(...),84

6.187,84

4

27.10.2006

(...)

6.380,00

(...),60

7.783,60

5

02.11.2006

13/11/2006

7.300,00

(...),00

8.906,00

6

15.11.2006

(...)

5.491,00

(...),02

6.699,02

7

05.12.2006

27/12/2006

4.768,00

(...),96

5.816,96

8

11.12.2006

(...)

5.304,40

(...),97

6.471,37

9

20.12.2006

(...)

3.963,40

871,95

4.835,35

10

28.12.2006

(...)

4.470,00

983,40

5.453,40

11

05.01.2007

06/01/2007

4.219,50

928,29

5.147,79

12

18.01.2007

(...)

4.365,00

960,30

5.325,30

13

24.01.2007

(...)

4.917,90

(...),94

5.999,84

14

30.01.2007

(...)

3.689,88

811,77

4.501,65

15

03.02.2007

17/02/2007

2.836,07

623,93

3.460,00

16

09.02.2007

30/02/2007

3.403,28

748,72

4.152,00

17

15.02.2007

(...)

3.403,28

748,72

4.152,00

18

26.02.2007

(...)

3.403,28

748,72

4.152,00

19

02.03.2007

07/03/2007

3.644,26

801,74

4.446,00

20

09.03.2007

23/03/2007

3.644,26

801,74

4.446,00

21

14.03.2007

(...)

3.363,93

740,07

4.104,00

22

27.03.2007

(...)

3.363,93

740,07

4.104,00

23

12.04.2007

(...)

3.622,95

797,05

4.420,00

24

12.04.2007

(...)

3.622,95

797,05

4.420,00

25

18.04.2007

(...)

3.622,95

797,05

4.420,00

26

27.04.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

27

30.04.2007

(...)

3.065,57

674,43

3.740,00

28

02.05.2007

12/05/2007

4.180,33

919,67

5.100,00

29

08.05.2007

23/05/2007

2.786,89

613,11

3.400,00

30

17.05.2007

(...)

4.180,33

919,67

5.100,00

31

21.05.2007

(...)

4.180,33

919,67

5.100,00

32

29.05.2007

(...)

4.180,33

919,67

5.100,00

33

04.06.2007

19/06/2007

4.180,33

919,67

5.100,00

34

07.06.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

35

15.06.2007

(...)

4.180,33

919,67

5.100,00

36

23.06.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

37

03.07.2007

17/07/2007

3.363,93

740,07

4.104,00

38

09.07.2007

(...)

2.663,11

585,89

3.249,00

39

14.07.2007

(...)

1.541,80

339,20

1.881,00

40

17.07.2007

(...)

3.223,77

709,23

3.933,00

41

23.07.2007

(...)

3.644,26

801,74

4.446,00

42

27.07.2007

(...)

2.242,62

493,38

2.736,00

43

02.08.2007

27/08/2007

2.242.62

493,38

2.736,00

44

08.08.2007

(...)

3.363,93

740,07

4.104,00

45

16.08.2007

(...)

2.663,11

585,89

3.249,00

46

21.08.2007

(...)

3.083,61

678,39

3.762,00

47

29.08.2007

(...)

3.223,77

709,23

3.933,00

48

05.09.2007

14/09/2007

4.487,70

987,30

5.475,00

49

11.09.2007

26/09/2007

2.991,80

658,20

3.650,00

50

18.09.2007

(...)

3.440,57

756,93

4.197,50

51

25.09.2007

(...)

4.038,93

888,57

4.927,50

52

28.09.2007

(...)

2.91,80

658,20

3.650,00

53

03.10.2007

09/10/2007

3.501,64

770,36

4.272,00

54

12.10.2007

19/10/2007

3.209,84

706,16

3.916,00

55

17.10.2007

29/10/2007

3.647,54

802,46

4.450,00

56

19.10.2007

(...)

583,61

128,39

712,00

57

22.10.2007

(...)

2.772,13

609,87

3.382,00

58

25.10.2007

(...)

3.705,90

815,30

4.521,20

59

27.10.2007

(...)

2.626,23

577,77

3.204,00

60

30.10.2007

(...)

3.589,18

789,62

4.378,80

61

07.11.2007

14/11/2007

4.219,67

928,33

5.148,00

62

13.11.2007

26/11/2007

4.219,67

928,33

5.148,00

63

16.11.2007

(...)

4.706,56

(...),44

5.742,00

64

19.11.2007

(...)

4.868,85

(...),15

5.940,00

65

23.11.2007

(...)

4.446,89

978,31

5.425,20

66

26.11.2007

(...)

3.667,87

806,93

4.474,80

67

29.11.2007

(...)

1.622,95

357,05

1.980,00

68

04.12.2007

10/12/2007

3.895,08

856,92

4.752,00

69

14.12.2007

27/12/2007

4.219,67

928,33

5.148,00

70

17.12.2007

(...)

4.187,21

921,19

5.108,40

71

21.12.2007

(...)

3.927,54

864,06

4.791,60

72

29.12.2007

(...)

3.245,90

714,10

3.960,00

73

03.01.2008

11/01/2008

3.895,08

856,92

4.752,00

74

08.01.2008

23/01/2008

4.46,89

978,31

5.425,20

75

11.01.2008

(...)

2.596,72

571,28

3.168,00

76

16.01.2008

(...)

3.667,87

806,93

4.474,80

77

22.01.2008

(...)

4.219,67

928,33

5.148,00

78

28.01.2008

(...)

3.732,79

821,21

4.554,00

79

31.01.2008

(...)

3.408,20

749,80

4.158,00

80

04.02.2008

16/02/08

3.900,00

858,00

4.758,00

81

12.02.2008

28/02/08

4.550,00

(...),00

5.551,00

82

18.02.2008

32/02/08

4.387,50

965,25

5.352,75

83

21.02.2008

49/02/08

3.737,50

822,25

4.559,75

84

25.02.2008

52/02/08

4.127,50

908,05

5.035,55

85

27.02.2008

60/02/08

4.647,50

(...),45

5.669,95

86

29.02.2008

77/02/08

650,00

143,00

793,00

faktura rzekomo pochodząca z KARIMA-BIS Sp.J., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

P. V.

Kwota brutto

1

30.11.2006

(...)

6.069,00

1.335,18

7.404,18

gdzie D. Ś. (1) posługując się ww. fakturami poprzez przedłożenie ich do rozliczenia podatku od towarów i usług w stosownych deklaracjach miesięcznych we właściwych okresach rozliczeniowych jako faktur zakupowych, wprowadził Urząd Skarbowy w R. w błąd co do wysokości podatku naliczonego i naraził w ten sposób ten organ na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej w postaci podatku od towarów i usług w kwocie stanowiącej równowartość rzekomo naliczonego w ww. fakturach podatku od towarów i usług tj. 250 444,48zł, a z całej tej działalności I. J. uczynił sobie stałe źródło dochodu, tj. o czynu z art.76 §1 kks w zw. z art.62 §2kks i w zw. z art.6 §2 kks z art.7 §1 kks w zw. z art.37 §1 pkt 2 kks. .(pkt XIX części wstępnej wyroku)

- w okresie od 6 stycznia 2003r. do 24 listopada 2008r. w J., R., J., Ż. i B., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając wspólnie i w porozumieniu z M. G., a także J. Ż. (2) doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Urząd Skarbowy w R., do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 64 670,63 zł w ten sposób, że przekazał J. Ż. (2) dane niezbędne do wystawienia faktur, a następnie pośredniczył w przekazywaniu przez J. Ż. (2) wystawionych przez niego stwierdzających nieprawdę faktur pochodzących z firmy (...) lub sfałszowanych przez J. Ż. (2) faktur rzekomo pochodzących z firm (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., KARIMA-BIS Sp.J., na rzecz M. G., który przyjął je do księgowości swojej firmy Usługi (...), a to: faktury pochodzące z IN-P. J. Ż. (2):

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

02.06.2008

06/06/2008

5.290,70

(...),95

6.454,65

2

09.06.2008

15/06/2008

5.756,74

(...),48

7.023,22

3

13.06.2008

23/06/2008

6.472,70

(...),99

7.896,69

4

19.06.2008

(...)

5.423,28

(...),12

6.616,40

5

04.07.2008

05/07/2008

5.713,20

(...),90

6.970,10

6

12.07.2008

24/07/2008

5.844,18

(...),72

7.129,90

7

01.08.2008

04/08/2008

5.456,80

1200,50

6.657,30

8

05.08.2008

11/08/2008

5.772,20

(...),88

7.042,08

9

19.08.2008

24/08/2008

5.513,80

(...),04

6.726,84

10

26.08.2008

(...)

6.032,88

(...),23

7.360,11

11

03.10.2008

08/10/2008

5.705,89

(...),29

6.961,18

12

07.10.2008

13/10/2008

5.682,42

1250,13

6.932,55

13

13.10.2008

16/10/2008

5.726,00

(...),72

6.985,72

14

17.10.2008

(...)

5.679,07

(...),39

6.928,46

15

10.11.2008

21/11/2008

4.426,20

973,76

5.399,96

16

24.11.2008

(...)

4.426,20

973,76

5.399,96

faktury rzekomo pochodzące z (...) Sp. z o.o.:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

06.01.2003

25/01/03

2.790,00

613,80

3.403,80

2

01.02.2003

194/01/03

2.820,00

620,40

3.440,40

3

03.02.2003

16/02/03

3.553,00

781,66

4.334,66

4

15.02.2003

119/02/03

3.969,00

873,18

4.842,18

5

22.11.2005

169/11/05

8.100,00

(...),00

9.882,00

6

03.12.2005

16/12/05

11.271,00

(...),62

13.750,62

faktury rzekomo pochodzące z (...) Sp. z o.o., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

08.08.2006

12/08/2006

11.025,00

(...),50

13.450,50

2

19.08.2006

(...)

11.095,00

2440,90

13.535,90

3

29.09.2006

(...)

7.378,80

(...),34

9.002,14

4

10.10.2006

(...)

5.985,00

(...),70

7.301,70

5

21.10.2006

(...)

4.121,00

906,62

5.027,62

6

27.10.2006

(...)

5.742,00

(...),24

7.005,24

7

02.11.2006

07/11/2006

4.964,00

(...),08

6.056,08

8

15.11.2006

(...)

6.090,00

(...),80

7.429,80

9

05.01.2007

12/01/2007

5.755,98

(...),32

7.022,30

10

18.01.2007

(...)

5.924,70

(...),43

7.228,13

11

24.01.2007

(...)

6.399,12

(...),81

7.806,93

12

18.04.2007

(...)

8.360,66

(...),34

10.200,00

13

27.04.2007

(...)

8.360,66

(...),34

10.200,00

14

04.06.2007

15/06/2007

4.180,33

919,67

5.100,00

15

07.06.2007

(...)

4.180,33

919,67

5.100,00

16

16.06.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

17

02.08.2007

22/08/2007

3.065,57

674,43

3.740,00

18

08.08.2007

(...)

3.204,92

705,08

3.910,00

19

16.08.2007

(...)

3.344,26

735,74

4.080,00

20

21.08.2007

(...)

3.344,26

735,74

4.080,00

21

29.08.2007

(...)

3.204,92

705,08

3.910,00

22

31.08.2007

(...)

3.344,26

735,74

4.080,00

23

05.09.2007

12/09/2007

7.479,51

(...),49

9.125,00

24

14.09.2007

(...)

7.479,51

(...),49

9.125,00

25

08.11.2007

19/11/2007

9.737,70

(...),30

11.880,00

26

19.11.2007

(...)

9.737,70

(...),30

11.880,00

27

28.11.2007

(...)

9.737,70

(...),30

11.880,00

faktury rzekomo pochodzące z KARIMA-BIS Sp.J., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

22.11.2006

(...)

6.502,50

1430,55

7.933,05

gdzie M. G. posługując się tymi fakturami poprzez przedłożenie ich do rozliczenia podatku od towarów i usług w stosownych deklaracjach miesięcznych we właściwych okresach rozliczeniowych jako faktur zakupowych, wprowadził Urząd Skarbowy w R. w błąd co do wysokości podatku naliczonego i naraził w ten sposób ten organ na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej w postaci podatku od towarów i usług w kwocie stanowiącej równowartość rzekomo naliczonego w ww. fakturach podatku od towarów i usług tj. 64 670,63 zł, a z całej tej działalności I. J. uczynił sobie stałe źródło dochodu, tj. czynu z art.76 §2 kks w zw. z art.62 §2kks i w zw. z art.6 §2 kks z art.7 §1 kks w zw. z art. 37 §1 pkt 2 kks. .(pkt XX części wstępnej wyroku)

- w okresie od 26 września 2006r. do 15 listopada 2008r. w O., M., R. i B., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając wspólnie i w porozumieniu z ustalona osobą, a także J. Ż. (2) doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Urząd Skarbowy w M. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 26 861,34zł w ten sposób, że przekazał J. Ż. (2) dane niezbędne do wystawienia faktur, a następnie pośredniczył w przekazywaniu przez J. Ż. (2) wystawionych przez niego stwierdzających nieprawdę faktur pochodzących z firmy (...) lub sfałszowanych przez J. Ż. (2) faktur rzekomo pochodzących z firmy (...) Sp. z o.o., na rzecz ustalonej osoby, która przyjęła je do księgowości swojej firmy Usługi Przewozowe, a to:

faktury pochodzące z IN-P. J. Ż. (2):

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

04.07.2008

10/07/2008

4.592,13

1010,27

5.602,40

2

18.07.2008

(...)

6.206,31

(...),39

7.571,70

3

02.09.2008

05/09/2008

3.507,00

771,54

4.278,54

4

03.10.2008

06/10/2008

3.359,16

739,02

4,098,18

5

05.11.2008

08/11/2008

2.900,00

638,00

3.538,00

rzekomo pochodzące z (...) Sp. z o.o., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

26.09.2006

(...)

6.327,87

(...),13

7.720,00

2

10.10.2006

29/10/2006

3.024,00

665,28

3.689,28

3

21.10.2006

(...)

3.122,45

686,94

3.809,39

4

02.11.2006

10/11/2006

2.861,60

629,55

3.491,15

5

15.11.2006

15/11/2006

2.987,00

657,14

3.644,14

6

05.12.2006

19/12/2006

3.576,00

786,72

4.362,72

7

20.12.2006

(...)

3.903,80

858,84

4.762,64

8

05.01.2007

07/01/2007

2.866,35

630,60

3.496,95

9

24.01.2007

(...)

2.974,02

654,28

3.628,30

10

03.02.2007

18/02/2007

2.836,07

623,93

3.460,00

11

09.02.2007

31/02/2007

2.836,07

623,93

3.460,00

12

15.02.2007

(...)

2.836,07

623,93

3.460,00

13

14.03.2007

(...)

2.803,28

616,72

3.420,00

14

27.03.2007

(...)

2.803,28

616,72

3.420,00

15

03.04.2007

30/04/2007

2.786,89

613,11

3.400,00

16

12.04.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

17

18.04.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

18

02.05.2007

14/05/2007

2.786,89

613,11

3.400,00

19

08.05.2007

25/05/2007

2.786,89

613,11

3.400,00

20

17.05.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

21

04.06.2007

20/06/2007

2.786,89

613,11

3.400,00

22

03.07.2007

14/07/2007

2.663,11

585,89

3.249,00

23

09.07.2007

(...)

3.223,77

709,23

3.933,00

24

19.07.2007

(...)

2.522,95

555,05

3.078,00

25

02.08.2007

25/08/2007

3.363,93

740,07

4.104,00

26

16.08.2007

(...)

2.242,62

493,38

2.736.00

27

29.08.2007

(...)

2.803,28

616,72

3.420,00

28

05.09.2007

19/09/2007

2.991,80

658,20

3.650,00

29

14.09.2007

(...)

2.991,80

658,20

3.650,00

30

21.09.2007

(...)

2.991,80

658,20

3.650,00

31

28.09.2007

(...)

2.991,80

658,20

3.650,00

32

04.10.2007

15/10/2007

3.440,57

756,93

4.197,50

33

10.10.2007

12/10/2007

4.038,93

888,57

4.927,50

gdzie ustalona osoba posługując się ww. fakturami poprzez przedłożenie ich do rozliczenia podatku od towarów i usług w stosownych deklaracjach miesięcznych we właściwych okresach rozliczeniowych jako faktur zakupowych, wprowadziła Urząd Skarbowy w M. w błąd co do wysokości podatku naliczonego i naraziła w ten sposób ten organ na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej w postaci podatku od towarów i usług w kwocie stanowiącej równowartość rzekomo naliczonego w ww. fakturach podatku od towarów i usług tj. 26 861,34 zł, a z całej tej działalności I. J. uczynił sobie stałe źródło dochodu, tj. czynu z art.76 §2 kks w zw. z art.62 §2kks i w zw. z art.6 §2 kks z art.7 §1 kks w zw. z art.37 §1 pkt 2 kks. .(pkt XXI części wstępnej wyroku)

- w okresie od 31 lipca 2004r. do 30 grudnia 2008r. w O., M., Ż., O., R., J., Ż. i B., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając wspólnie i w porozumieniu z E. K. i M. K. (1), a także J. Ż. (2) doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Urząd Skarbowy w M., do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 96 410,52 zł w ten sposób, że przekazał J. Ż. (2) dane niezbędne do wystawienia faktur, a następnie pośredniczył w przekazywaniu przez J. Ż. (2) wystawionych przez niego stwierdzających nieprawdę faktur pochodzących z firmy (...) lub sfałszowanych przez J. Ż. (2) faktur rzekomo pochodzących z firm (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., KARIMA-BIS Sp.J., na rzecz E. K. i M. K. (1), którzy przyjęli je do księgowości swojej firmy (...), a to:

faktury pochodzące z IN-P. J. Ż. (2):

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

03.03.2008

2/03/2008

4.168,33

917,03

5.085,36

2

06.03.2008

11/03/2008

3.409,49

750,09

4.159,58

3

11/03/2008

19/03/2008

3.632,95

799,25

4.432,50

4

18.03.2008

25/03/2008

2.474,66

544,42

3.019,08

5

02.04.2008

05/04/2008

4.531,65

996,96

5.528,61

6

07.04.2008

10/04/2008

4.933,84

(...),45

6.019,29

7

11.04.2008

18/04/2008

4.226,53

929,84

5.156,37

8

16.04.2008

29/04/2008

3.654,44

803,98

4.458,42

9

05.05.2008

04/05/2008

5.513,00

(...),86

6.725,86

10

13.05.2008

20/05/2008

6.783,48

(...),37

8.275,85

11

20.05.2008

(...)

3.266,16

718,56

3.984,72

12

02.06.2008

05/06/2008

5.309,80

(...),16

6.477,96

13

09.06.2008

16/06/2008

6.131,10

(...),84

7.479,94

14

13.06.2008

25/06/2008

4.664,94

(...),29

5.691,23

15

19.06.2008

(...)

3.106,13

683,35

3.789,48

16

04.07.2008

03/07/2008

5.670,82

(...),58

6.918,40

17

07.07.2008

12/07/2008

6.125,41

(...),59

7.473,00

18

18.07.2008

(...)

6.703,28

(...),72

8.178,00

19

05.08.2008

07/08/2008

4.172,20

917,88

5.090,08

20

19.08.2008

21/08/2008

5.343,61

(...),59

6.519,20

21

02.09.2008

07/09/2008

6.300,00

(...),00

7.686,00

22

08.09.2008

19/09/2008

5.390,00

(...),80

6.575,80

23

16.09.2008

30/09/2008

3.360,00

739,20

4.099,20

24

03.10.2008

05/10/2008

5.635,48

(...),81

6.875,29

25

07.10.2008

11/10/2008

6.091,42

1340,11

7.431,53

26

04.11.2008

07/11/2008

2.900,00

638,00

3.538,00

27

11.11.2008

22/11/2008

3.480,00

765,60

4.245,60

28

20.11.2008

(...)

2.320,00

510,40

2.830,40

29

05.12.2008

16/12/2008

2.040,00

448,80

2.488,80

30

15.12.2008

(...)

3.060,00

673,20

3.733,20

31

30.12.2008

(...)

2.550,00

561,00

3.111,00

faktury rzekomo pochodzące z (...) Sp. z o.o., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

31.07.2004

294/07/04

6.810,00

(...),20

8.308,20

2

04.08.2004

33/08/04

5.902,00

(...),44

7.200,44

3

20.08.2004

236/08/04

5.472,00

(...),84

6.675,84

4

03.09.2004

16/09/04

6.440,00

(...),80

7.856,80

5

27.09.2004

212/09/04

7.360,00

(...),20

8.979,20

6

08.10.2004

43/10/04

4.680,00

(...),60

5.709,60

7

25.10.2004

167/10/04

4.700,00

(...),00

5.734,00

8

02.1.2004

11/11/04

4.700,00

(...),00

5.734,00

9

15.11.2004

69/11/04

4.720,00

(...),40

5.758,40

10

29.11.2004

205/11/04

4.760,00

(...),20

5.807,20

11

04.12.2004

11/12/04

2.360,00

519,20

2.879,20

12

13.12.2004

87/12/04

4.248,00

934,56

5.182,56

13

22.12.2004

177/12/04

2.832,00

623,04

3.455,04

14

14.01.2005

95/01/05

4.740,00

(...),80

5.782,80

15

31.01.2005

189/01/05

4.740,00

(...),80

5.782,80

16

02.03.2005

10/03/05

4.780,00

(...),60

5.831,60

17

18.04.2005

79/04/05

4.780,00

(...),60

5.831,60

18

10.06.2005

43/06/05

5.339,00

(...),58

6.513,58

19

27.06.2005

130/06/05

5.901,00

(...),22

7.199,22

20

06.07.2005

39/07/05

4.496,00

989,12

5.485,12

21

29.07.2005

191/07/05

3.934,00

865,48

4.799,48

22

08.07.2006

34/07/06

6.280,00

(...),60

7.661,60

23

19.07.2006

101/07/06

6.280,00

(...),60

7.661,60

faktury rzekomo pochodzące z (...) Sp. z o.o., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

P. V.

Kwota brutto

1

08.08.2006

16/08/2006

4.725,00

(...),50

5.764,50

2

07.09.2006

24/09/2006

9.164,00

2016,08

11.180,08

3

22.09.2006

(...)

7.900,00

(...),00

9.638,00

4

26.09.2006

(...)

8.242,00

(...),24

10.055,24

5

02.10.2006

05/10/2006

8.007,00

(...),54

9.768,54

6

10.10.2006

28/10/2006

6.300,00

(...),00

7.686,00

7

21.10.2006

(...)

6.181,50

(...),93

7.541,43

8

27.10.2006

(...)

6.380,00

(...),60

7.783,60

9

02.11.2006

12/11/2006

7.008,00

(...),76

8.549,76

10

15.11.2006

47/11/06

6.670,00

(...),40

8.137,40

11

05.12.2006

25/12/2006

3.129,00

688,38

3.817,38

12

11.12.2006

31/12/2006

4.082,60

898,17

4.980,77

13

20.12.2006

(...)

4.172,00

917,84

5.089,84

14

28.12.2006

(...)

3.516,40

773,61

4.290,01

15

05.01.2007

08/01/2007

2.793,60

614,59

3.408,19

16

24.01.2007

(...)

2.767,41

608,83

3.376,24

17

14.03.2007

(...)

2.803,28

616,72

3.420,00

18

27.03.2007

(...)

2.803,28

616,72

3.420,00

19

02.05.2007

13/05/2007

4.180,33

919,67

5.100,00

20

08.05.2007

24/05/2007

2.786,89

613,11

3.400,00

21

07.06.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

22

28.06.2007

(...)

4.180,33

919,67

5.100,00

23

06.07.2007

21/07/2007

3.363,93

740,07

4.104,00

24

11.07.2007

(...)

2.663,11

585,89

3.249,00

25

19.07.2007

(...)

1.962,30

431,70

2.394,00

26

25.07.2007

(...)

1.822,13

400,87

2.223,00

27

02.08.2007

29/08/2007

2.382,79

524,21

2.907,00

28

16.08.2007

(...)

2.522,95

555,05

3.078,00

29

29.08.2007

(...)

2.102,46

462,54

2.565,00

30

05.09.2007

18/09/2007

2.842,21

625,29

3.467,50

31

14.09.2007

(...)

2.991,80

658,20

3.650,00

32

25.09.2007

(...)

3.440,57

756,93

4.197,50

33

07.11.2007

16/11/2007

3.895,08

856,92

4.752,00

34

15.11.2007

30/11/2007

2.596,72

571,28

3.168,00

35

21.11.2007

(...)

3.245,90

714,10

3.960,00

36

03.12.2007

11/12/2007

3.245,90

714,10

3.960,00

37

12.12.2007

23/12/2007

4.446,89

978,31

5.425,20

38

20.12.2007

(...)

3.245,90

714,10

3.960,00

39

27.12.2007

(...)

2.044,92

449,88

2.494,80

40

09.01.2008

21/01/2008

1.687,87

371,33

2.059,20

41

17.01.2008

(...)

1.558,03

342,77

1.900,80

42

06.02.2008

17/02/08

3.575,00

786,50

4.361,50

43

14.02.2008

31/02/08

3.185,00

700,70

3.885,70

44

19.02.2008

39/02/08

2.275,00

500,50

2.775,50

45

28.02.2008

70/02/08

2.340,00

514,80

2.854,80

faktury rzekomo pochodzące z KARIMA-BIS Sp.J., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

22.11.2006

(...)

6.502,50

1430,55

7.933,05

2

30.11.2006

(...)

4.508,40

991,85

5.500,25

gdzie E. K. i M. K. (1) posługując się ww. fakturami poprzez przedłożenie ich do rozliczenia podatku od towarów i usług w stosownych deklaracjach miesięcznych we właściwych okresach rozliczeniowych jako faktur zakupowych, wprowadzili Urząd Skarbowy w M. w błąd co do wysokości podatku naliczonego i narazili w ten sposób ten organ na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej w postaci podatku od towarów i usług w kwocie stanowiącej równowartość rzekomo naliczonego w ww. fakturach podatku od towarów i usług tj. 96 410,52 zł, a z całej tej działalności I. J. uczynił sobie stałe źródło dochodu, tj. czynu z art.76 §2 kks w zw. z art.62 §2kks i w zw. z art.6 §2 kks z art.7 §1 kks w zw. z art.37 §1 pkt 2 kks. .(pkt XXII części wstępnej wyroku)

- w okresie od 9 stycznia 2006r. do 28 listopada 2008r. w Ż., R. i B. w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z P. S., a także J. Ż. (2) doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Urząd Skarbowy w R. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 37 912,57 zł w ten sposób, że przekazał J. Ż. (2) dane niezbędne do wystawienia faktur, a następnie pośredniczył w przekazywaniu przez J. Ż. (2) wystawionych przez niego stwierdzających nieprawdę faktur pochodzących z firmy (...) lub sfałszowanych przez J. Ż. (2) faktur rzekomo pochodzących z firm (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., na rzecz P. S., który przyjął je do księgowości swojej firmy (...), a to:

faktury pochodzące z IN-P. J. Ż. (2):

L.p.

Data Wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

02.04.2008

04/04/2008

6.844,28

1.505,74

8.350,02

2

21.04.2008

(...)

8.317,84

1.829,93

10.147,77

3

28.04.2008

(...)

9.118,77

2.006,13

11.124,90

4

09.06.2008

12/06/2008

5.711,18

1.256,46

6.967,64

5

13.06.2008

27/06/2008

5.783,91

1.272,46

7.056,37

6

07.07.2008

14/07/2008

5.867,30

1.290,80

7.158,10

7

12.07.2008

28/07/2008

4.696,15

1.033,15

5.729,30

8

21.07.2008

(...)

4.857,95

1.068,75

5.926,70

9

13.10.2008

18/10/2008

4.388,37

965,44

5.353,81

10

17.10.2008

(...)

4.324,67

951,43

5.276,10

11

22.10.2008

(...)

3.258,59

716,89

3.975,48

12

25.10.2008

(...)

4.800,72

1.056,16

5.856,88

13

04.11.2008

10/11/2008

3.422,00

752,84

4.174,84

14

13.11.2008

(...)

3.480,00

765,60

4.245,60

15

21.11.2008

(...)

3.538,00

778,36

4.316,36

16

24.11.2008

(...)

3.306,00

727,32

4.033,32

17

28.11.2008

(...)

3.654,00

803,88

4.457,88

faktury rzekomo pochodzące z (...) Sp. z o.o., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

09.01.2006

41/01/06

4.320,00

950,40

5.270,40

2

17.02.2006

80/02/06

4.335,00

953,70

5.288,70

3

02.03.2006

07/03/06

4.305,00

947,10

5.252,10

4

05.04.2006

18/04/06

4.350,00

957,00

5.307,00

5

24.04.2006

109/04/06

4.380,00

963,60

5.343,60

6

08.05.2006

34/05/06

4.365,00

960,30

5.325,30

7

05.06.2006

22/06/06

4.590,00

1.009,80

5.599,80

8

08.07.2006

37/07/06

3.140,00

690,80

3.830,80

faktury rzekomo pochodzące z (...) Sp. z o.o., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

08.08.2006

15/08/2006

4.725,00

1.039,50

5.764,50

2

19.08.2006

31/08/2006

4.755,00

1.046,10

5.801,10

3

05.12.2006

21/12/2006

2.890,60

635,93

3.526,53

4

20.12.2006

(...)

2.831,00

622,82

3.453,82

5

05.01.2007

11/01/2007

1.961,34

431,49

2.392,83

6

18.01.2007

(...)

2.298,90

505,76

2.804,66

7

24.01.2007

(...)

1.981,71

435,98

2.417,69

8

30.01.2007

(...)

2.488,05

547,37

3.035,42

9

03.02.2007

10/02/2007

2.836,07

623,93

3.460,00

10

03.02.2007

13/02/2007

3.403,28

748,72

4.152,00

11

09.02.2007

26/02/2007

2.268,85

499,15

2.768,00

12

03.04.2007

25/04/2007

2.786,89

613,11

3.400,00

13

12.04.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

14

18.04.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

15

27.04.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

16

03.07.2007

18/07/2007

2.647,54

852,46

3.230,00

17

11.07.2007

(...)

2.926,23

643,77

3.570,00

18

23.07.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

gdzie P. S. posługując się ww. fakturami poprzez przedłożenie ich do rozliczenia podatku od towarów i usług w stosownych deklaracjach miesięcznych we właściwych okresach rozliczeniowych jako faktur zakupowych, wprowadził Urząd Skarbowy w R. w błąd co do wysokości podatku naliczonego i naraził w ten sposób ten organ na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej w postaci podatku od towarów i usług w kwocie stanowiącej równowartość rzekomo naliczonego w ww. fakturach podatku od towarów i usług tj. 37 912,57 zł, a z całej tej działalności I. J. uczynił sobie stałe źródło dochodu, tj. czynu z art.76 §2 kks w zw. z art.62 §2kks i w zw. z art.6 §2 kks z art.7 §1 kks w zw. z art.37 §1 pkt 2 kks. .(pkt XXIII części wstępnej wyroku),

- w okresie od 24 sierpnia 2005r. do 4 grudnia 2008r. w C., Ż., B. i R., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z G. K. (1), a także J. Ż. (2) doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Urząd Skarbowy w R. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 46 242,56 zł w ten sposób, że przekazał J. Ż. (2) dane niezbędne do wystawienia faktur, a następnie pośredniczył w przekazywaniu przez J. Ż. (2) wystawionych przez niego stwierdzających nieprawdę faktur pochodzących z firmy (...) lub sfałszowanych przez J. Ż. (2) faktur rzekomo pochodzących z firm (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., na rzecz G. K. (1), który przyjął je do księgowości swojej firmy Usługi (...), a to:

faktury pochodzące z IN-P. J. Ż. (2):

L.p.

Data Wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

11.03.2008

15/03/2008

2.562,84

563,83

3.126,67

2

18.03.2008

26/03/2008

2.795,41

614,99

3.410,40

3

07.04.2008

11/04/2008

3.803,53

836,78

4.640,31

4

06.04.2008

25/04/2008

2.804,98

617,09

3.422,07

5

05.05.2008

06/05/2008

3.640,80

800,98

4.441,78

6

20.05.2008

(...)

3.790,68

833,95

4.624,63

7

02.06.2008

02/06/2008

3.575,52

786,61

4.362,13

8

13.06.2008

18/06/2008

4.078,95

897,37

4.976,32

9

04.07.2008

07/07/2008

5.042,87

1.109,43

6.152,30

10

12.07.2008

25/07/2008

4.230,00

930,60

5.160,60

11

05.08.2008

09/08/2008

3.559,87

783,17

4.343,04

12

19.08.2008

22/08/2008

4.058,10

892,78

4.950,88

13

02.09.2008

06/09/2008

3.860,50

849,31

4.709,81

14

03.10.2008

02/10/2008

2.011,48

442,52

2.454,00

15

04.12.2008

11/12/2008

1.275,00

280,50

1.555,50

faktury rzekomo pochodzące z (...) Sp. z o.o., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

24.08.2005

130/08/05

2.990,00

657,80

3.647,80

2

20.09.2005

127/09/05

3.624,00

797,28

4.421,28

3

24.10.2005

198/10/05

4.575,00

1.006,50

5.581,50

4

07.11.2005

41/11/05

4.545,00

999,90

5.544,90

5

14.12.2005

109/12/05

4.335,00

953,70

5.288,70

6

09.01.2006

37/01/06

2.880,00

633,60

3.513,60

7

17.02.2006

81/02/06

2.890,00

635,80

3.525,80

8

02.03.2006

12/03/06

4.305,00

947,10

5.252,10

9

05.04.2006

17/04/06

4.350,00

957,00

5.307,00

10

08.05.2006

37/05/06

4.714,20

1.037,13

5.751,33

11

13.06.2006

71/06/06

2.754,00

605,88

3.359,88

12

26.06.2006

152/06/06

3.366,00

740,52

4.106,52

13

08.07.2006

32/07/06

7.065,00

1.554,30

8.619,30

faktury rzekomo pochodzące z (...) Sp. z o.o., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

03.08.2006

05/08/2006

3.170,00

697,40

3.867,40

2

19.08.2006

29/08/2006

3.780,00

831,60

4.611,60

3

22.09.2006

(...)

6.952,00

1.529,44

8.481,44

4

21.10.2006

(...)

6.340,00

1.394,80

7.734,80

5

02.11.2006

15/11/2006

3.504,00

770,88

4.274,88

6

15.11.2006

(...)

3.770,00

829,40

4.599,40

7

05.12.2006

23/12/2006

3.099,20

681,82

3.781,02

8

20.12.2006

(...)

3.143,90

691,66

3.835,56

9

05.01.2007

09/01/2007

3.052,59

671,57

3.724,16

10

24.01.2007

(...)

3.070,05

675,41

3.745,46

11

07.02.2007

10/02/2007

1.818,30

400,03

2.218,33

12

15.02.2007

29/02/2007

1.805,54

397,22

2.202,76

13

02.03.2007

09/03/2007

2.520,00

554,40

3.074,40

14

09.03.2007

25/03/2007

1.400,00

308,00

1.708,00

15

03.04.2007

24/04/2007

3.383,61

744,39

4.128,00

16

12.04.2007

(...)

2.255,74

496,26

2.752,00

17

21.05.2007

(...)

2.790,00

613,80

3.403,80

18

29.05.2007

(...)

2.790,00

613,80

3.403,80

19

04.06.2007

21/06/2007

2.786,89

613,11

3.400,00

20

22.06.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

21

03.07.2007

15/07/2007

2.240,00

492,80

2.732,80

22

17.07.2007

(...)

1.960,00

431,20

2.391,20

23

25.07.2007

(...)

1.624,00

357,28

1.981,28

24

02.08.2007

23/08/2007

3.080,00

677,60

3.757,60

25

21.08.2007

(...)

2.800,00

616,00

3.416,00

26

05.09.2007

16/09/2007

2.991,80

658,20

3.650,00

27

18.09.2007

(...)

3.410,66

750,34

4.161,00

28

05.10.2007

16/10/2007

3.111,48

684,52

3.796,00

29

18.10.2007

31/10/2007

2.991,80

658,20

3.650,00

30

06.11.2007

12/11/2007

3.245,90

714,10

3.960,00

31

14.11.2007

28/11/2007

3.411,44

750,52

4.161,96

32

05.12.2007

14/12/2007

3.245,90

714,10

3.960,00

33

13.12.2007

25/12/2007

4.024,92

885,48

4.910,40

34

08.02.2008

24/02/08

2.177,50

479,05

2.656,55

35

22.02.2008

53/02/08

2.177,50

479,05

2.656,55

gdzie G. K. (1) posługując się ww. fakturami poprzez przedłożenie ich do rozliczenia podatku od towarów i usług w stosownych deklaracjach miesięcznych we właściwych okresach rozliczeniowych jako faktur zakupowych, wprowadził Urząd Skarbowy w R. w błąd co do wysokości podatku naliczonego, naraził w ten sposób ten organ na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej w postaci podatku od towarów i usług w kwocie stanowiącej równowartość rzekomo naliczonego w ww. fakturach podatku od towarów i usług tj. 46 242,56 zł, a z całej działalności I. J. uczynił sobie stałe źródło dochodu, tj. czynu z art.76 §2 kks w zw. z art.62 §2kks i w zw. z art.6 §2 kks z art.7 §1 kks w zw. z art.37 §1 pkt 2 kks. .(pkt XXIV części wstępnej wyroku),

- w okresie od 8 maja 2006r. do 3 grudnia 2008r. w Ż., B. i R., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z I. K., a także J. Ż. (2) doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Urząd Skarbowy w R. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 33 496,81 zł w ten sposób, że przekazał J. Ż. (2) dane niezbędne do wystawienia faktur, a następnie pośredniczył w przekazywaniu przez J. Ż. (2) wystawionych przez niego stwierdzających nieprawdę faktur pochodzących z firmy (...) lub sfałszowanych przez J. Ż. (2) faktur rzekomo pochodzących z firm (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., na rzecz I. K., która przyjęła je do księgowości swojej firmy Usługi (...), a to:

faktury pochodzące z IN-P. J. Ż. (2):

L.p.

Data Wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

09.06.2008

11/06/2008

3.154,16

693,92

3.848,08

2

13.06.2008

13/06/2008

2.599,12

571,81

3.170,93

3

04.07.2008

06/07/2008

5.786,39

1.273,01

7.059,40

4

30.09.2008

(...)

3.526,60

775,85

4.302,45

5

25.10.2008

(...)

3.359,16

739,02

4.098,18

6

03.12.2008

07/12/2008

1.275,00

280,50

1.555,50

faktury rzekomo pochodzące z (...) Sp. z o.o., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

08.05.2006

33/05/06

5.820,00

1.280,40

7.100,40

2

30.06.2006

194/06/06

8.568,00

1.884,96

10.452,96

3

08.07.2006

33/07/06

4.710,00

1.036,20

5.746,20

faktury rzekomo pochodzące z (...) Sp. z o.o., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

08.08.2006

14/08/2006

4.725,00

1.039,50

5.764,50

2

19.08.2006

30/08/2006

4.755,00

1.046,10

5.801,10

3

07.09.2006

21/09/2006

4.976,00

1.094,72

6.070,72

4

26.09.2006

(...)

4.326,00

951,72

5.277,72

5

10.10.2006

(...)

3.465,00

762,30

4.227,30

6

21.10.2006

(...)

4.438,00

976,36

5.414,36

7

02.11.2006

16/11/2006

4.672,00

1.027,84

5.699,84

8

15.11.2006

(...)

4.060,00

893,20

4.953,20

9

05.12.2006

20/12/2006

2.890,60

635,93

3.526,53

10

20.12.2006

(...)

2.801,20

616,26

3.417,46

11

05.01.2007

10/01/2007

4.088,55

899,48

4.988,03

12

24.01.2007

(...)

4.656,00

1.024,32

5.680,32

13

03.02.2007

16/02/2007

2.836,07

623,93

3.460,00

14

09.02.2007

29/02/2007

2.836,07

623,93

3.460,00

15

09.03.2007

08/03/2007

2.836,07

623,93

3.460,00

16

14.03.2007

21/03/2007

2.836,07

623,93

3.460,00

17

22.03.2007

(...)

2.836,07

623,93

3.460,00

18

03.04.2007

26/04/2007

2.819,67

620,33

3.440,00

19

12.04.2007

(...)

2.819,67

620,33

3.440,00

20

18.04.2007

(...)

2.819,67

620,33

3.440,00

21

21.05.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

22

29.02.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

23

04.06.2007

14/06/2007

2.786,89

613,11

3.400,00

24

07.06.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

25

15.06.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

26

06.07.2007

25/07/2007

2.803,28

616,72

3.420,00

27

11.07.2007

(...)

2.242,62

493,38

2.736,00

28

19.07.2007

(...)

3.363,93

740,07

4.104,00

29

08.08.2007

(...)

2.663,11

585,89

3.249,00

30

21.08.2007

(...)

2.438,85

536,55

2.975,40

31

30.08.2007

(...)

3.307,87

727,73

4.035,60

32

05.09.2007

17/09/2007

2.042,62

449,38

2.492,00

33

21.09.2007

(...)

2.334,43

513,57

2.848,00

34

04.10.2007

12/10/2007

3.209,84

706,16

3.916,00

35

17.10.2007

(...)

2.626,23

577,77

3.204,00

gdzie I. K. posługując się ww. fakturami poprzez przedłożenie ich do rozliczenia podatku od towarów i usług w stosownych deklaracjach miesięcznych we właściwych okresach rozliczeniowych jako faktur zakupowych, wprowadziła Urząd Skarbowy w R. w błąd co do wysokości podatku naliczonego, naraziła w ten sposób ten organ na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej w postaci podatku od towarów i usług w kwocie stanowiącej równowartość rzekomo naliczonego w ww. fakturach podatku od towarów i usług tj. 33 496,81zł, a z całej tej działalności I. J. uczynił sobie stałe źródło dochodu tj. czynu z art.76 §2 kks w zw. z art.62 §2kks i w zw. z art.6 §2 kks z art.7 §1 kks w zw. z art.37 §1 pkt 2 kks.(pkt XXV części wstępnej wyroku)

Sąd Rejonowy uznał oskarżonego I. J. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów szczegółowo opisanych w pkt. XVI-XVIII, XX-XXV wyczerpujących ustawowe znamiona przestępstw skarbowych z art. 76 § 2 kks w zw. z art. 62 § 2 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 2 kks przy czym odnośnie czynu z zarzutu XX wyeliminowano z opisu czynu faktury rzekomo pochodzące z (...) sp. z o.o.: z dnia 6.01.2003r. Nr 25/01/03, z dnia 1.02.2003r. Nr 194/01/03, z dnia 3.02.2003r. Nr 16/02/03 oraz z dnia 15.02.2003r. Nr 119/02/03 i przyjmuję to, że czynu tego dopuścił się w okresie od 22 listopada 2005r. do 24 listopada 2008r., zaś kwota niekorzystnego rozporządzenia mieniem stanowi wartość 61.781,59 zł i za to na mocy art. 76 § 2 kks w zw. z art. 7 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 2 kks przy zastosowaniu art. 38 § 1 pkt 2 k.k.s. oraz art. 37 § 1 pkt 3 kks w zw. z art. 37 § 4 k.k.s. wymierzono mu jedną karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 350 (trzystu pięćdziesięciu) stawek dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej stanowi kwotę 100 zł (stu złotych) oraz uznano oskarżonego I. J. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu szczegółowo opisanego w pkt XIX wyczerpującego ustawowe znamiona przestępstwa skarbowego z art. 76 § 1 kks w zw. z art. 62 § 2 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 2 kks i za to na mocy art. 76 § 1 kks w zw. z art. 7 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 2 kks przy zastosowaniu art. 38 § 1 pkt 3 k.k.s. wymierzono mu karę 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 160 (stu sześćdziesięciu) stawek dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej stanowi kwotę 100 zł (stu złotych).

Wyżej wskazanym wyrokiem na mocy art. 33 § 1 k.k.s. orzeczono wobec oskarżonego I. J. środek karny w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa skarbowego w wysokości 124.429 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych).

Na mocy art. 33 § 1 k.k.s. orzeczono wobec oskarżonego I. J. środek karny środek karny w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa skarbowego w wysokości 62.611 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset jedenaście złotych).

Na mocy art. 40 § 1 k.k.s. oraz art. 39 § 1 k.k.s. połączono oskarżonemu I. J. wyżej orzeczone kary pozbawienia wolności oraz kary grzywny i wymierza mu karę łączną 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną grzywny w wysokości 400 (czterystu) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 zł (stu złotych).

Na mocy art. 69 § 1 i 2 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015r. w zw. z art. 2 § 2 k.k.s. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. oraz art. 41a § 1 k.k.s. i art. 41a § 2 k.k.s. warunkowo zawieszono wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego I. J. kary łącznej pozbawienia wolności na okres próby 3 (trzech) lat.

Na mocy art. 41a § 2 k.k.s. oddano oskarżonego I. J. w okresie próby pod dozór kuratora sądowego.

Na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądzono od oskarżonego I. J. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, na które składają się wydatki w wysokości 678,94 zł (sześćset siedemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) oraz opłata w wysokości 8.180 zł (osiem tysięcy sto osiemdziesiąt złotych).

2. oskarżonego J. Ż. (1) (Ż.) za winnego tego, że:

- w okresie od 14 stycznia 2005r. do 27 listopada 2008r. w R., O., Ż. i B., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając wspólnie i w porozumieniu z J. Ż. (2), a także I. J. doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Urząd Skarbowy w R., do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 79 148,39 zł w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą w postaci firmy Przedsiębiorstwo (...) przyjął od J. Ż. (2) za pośrednictwem I. J. do księgowości tej firmy stwierdzające nieprawdę faktury VAT wystawione przez J. Ż. (2) i pochodzące z jego firmy (...), a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

03.03.2008

7/03/2008

3.946,12

868,15

4.814,27

2

11.03.2008

17/03/2008

2.614,80

575,25

3.190,05

3

25.03.2008

(...)

3.776,56

830,84

4.607,40

4

28.03.2008

(...)

3.404,75

749,05

4.153,80

5

02.04.2008

06/04/2008

3.429,07

754,40

4.183,47

6

11.04.2008

20/04/2008

3.578,16

787,20

4.365,36

7

16.04.2008

31/04/2008

2.926,33

643,79

3.570,12

8

21.04.2008

(...)

3.945,69

868,05

4.813,74

9

02.06.2008

01/06/2008

7.563,87

1.664,05

9.227,92

10

19.06.2008

(...)

7.762,92

1.707,84

9.470,76

11

04.07.2008

08/07/2008

4.954,26

1.089,94

6.044,20

12

07.07.2008

13/07/2008

5.663,11

1.245,89

6.909,00

13

18.07.2008

(...)

4.804,02

1.056,88

5.860,90

14

02.09.2008

08/09/2008

4.550,00

1.001,00

5.551,00

15

08.09.2008

20/09/2008

6.776,00

1.490,72

8.266,72

16

16.09.2008

29/09/2008

6.265,00

1.378,30

7.643,30

17

22.09.2008

(...)

3.430,00

754,60

4.184,60

18

03.10.2008

07/10/2008

6.423,31

1.413,13

7.836,44

19

07.10.2008

12/10/2008

6.983,17

1.536,30

8.519,47

20

05.11.2008

05/11/2008

2.900,00

638,00

3.538,00

21

13.11.2008

27/11/2008

3.480,00

765,60

4.245,60

22

21.11.2008

(...)

2.320,00

510,40

2.830,40

23

27.11.2008

(...)

2.900,00

638,00

3.538,00

a także podrobione przez J. Ż. (2) faktury VAT mające pochodzić z firmy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

14.01.2005

92/01/05

2.844,00

625,68

3.469,68

2

31.01.2005

187/01/05

4.266,00

938,52

5.204,52

3

02.02.2005

08/02/05

3.068,00

674,96

3.742,96

4

11.02.2005

50/02/05

4.012,00

882,64

4.894,64

5

28.02.2005

166/02/05

2.360,00

519,20

2.879,20

6

18.03.2005

68/03/05

3.824,00

841,28

4.665,28

7

25.03.2005

127/03/05

3.346,00

736,12

4.082.12

8

14.04.2005

67/04/05

4.780,00

1.051,60

5.831,60

9

29.04.2005

159/04/05

4.800,00

1.056,00

5.856,00

10

16.05.2005

83/05/05

4.860,00

1.069,20

5.929,20

11

30.05.2005

204/05/05

4.900,00

1.078,00

5.978,00

12

18.06.2005

95/06/05

2.810,00

618,20

3.428,20

13

27.06.2005

132/06/05

5.620,00

1.236,40

6.856,40

14

15.07.2005

93/07/05

4.215,00

927,30

5.142,30

15

29.07.2005

184/07/05

4.215,00

927,30

5.142,30

16

17.08.2005

81/08/05

2.990,00

657,80

3.647,80

17

24.08.2005

123/08/05

5.980,00

1.315,60

7.295,60

18

06.09.2005

31/09/05

5.436,00

1.195,92

6.631,92

19

20.09.2005

123/09/05

5.134,00

1.129,48

6.263,48

20

07.10.2005

33/10/05

4.880,00

1.073,60

5.953,60

21

20.10.2005

154/10/05

4.270,00

939,40

5.209,40

22

07.11.2005

40/11/05

5.454,00

1.199,88

6.653,88

23

22.11.2005

162/11/05

5.151,00

1.133,22

6.284,22

24

14.12.2005

113/12/05

4.335,00

953,70

5.288,70

25

29.12.2005

188/12/05

5.780,00

1.271,60

7.051,60

26

09.01.2006

40/01/06

5.184,00

1.140,48

6.324,48

27

27.01.2006

163/01/06

6.336,00

1.393,92

7.729,92

28

06.02.2006

24/02/06

3.179,00

699,38

3.878,38

29

17.02.2006

84/02/06

5.491,00

1.208,02

6.699,02

30

02.03.2006

11/03/06

3.444,00

757,68

4.201,68

31

16.03.2006

95/03/06

5.166,00

1.136,52

6.302,52

32

05.04.2006

16/04/06

5.510,00

1.212,20

6.722,20

33

19.04.2006

77/04/06

3.335,00

733,70

4.068,70

34

08.05.2006

40/05/06

4.656,00

1.024,32

5.680,32

35

30.05.2006

181/05/06

4.160,60

915,33

5.075,93

36

05.06.2006

24/06/06

5.355,00

1.178,10

6.533,10

37

13.06.2006

73/06/06

3.825,00

841,50

4.666,50

38

08.07.2006

39/07/06

4.992,00

1.098,24

6.090,24

39

26.07.2006

189/07/06

4.396,00

967,12

5.363,12

oraz firmy (...) Sp. z o.o., z siedzibą w D., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

08.08.2006

11/08/2006

5.985,00

1.316,70

7.301,70

2

19.08.2006

(...)

6.657,00

1.464,54

8.121,54

3

07.09.2006

25/09/2006

4.266,00

938,52

5.204,52

4

22.09.2006

(...)

6.825,60

1.501,63

8.327,23

5

02.10.2006

03/10/2006

5.928,00

1.304,16

7.232,16

6

27.10.2006

(...)

6.552,00

1.441,44

7.993,44

7

05.12.2006

22/12/2006

2.935,30

645,77

3.581,07

8

11.12.2006

30/12/2006

3.337,60

734,27

4.071,87

9

20.12.2006

(...)

3.278,00

721,16

3.999,16

10

28.12.2006

(...)

2.372,08

521,86

2.893,94

11

04.01.2008

12/01/2008

3.116,07

685,53

3.801,60

12

15.01.2008

(...)

2.726,56

599,84

3.326,40

13

24.01.2008

(...)

3.895,08

856,92

4.752,00

14

07.02.2008

22/02/08

3.900,00

858,00

4.758,00

15

15.02.2008

40/02/08

3.120,00

686,40

3.806,40

16

26.02.2008

69/02/08

4.420,00

972,40

5.392,40

a także firmy (...).K., K. K. Sp.J. z siedzibą w J., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

P. V.

Kwota brutto

1

02.11.2006

13/11/2006

3.502,13

770,47

4.272,60

2

06.11.2006

30/11/2006

2.392,46

526,34

2.918,80

3

11.11.2006

(...)

3.024,49

665,39

3.689,88

4

29.11.2006

(...)

2.734,38

601,56

3.335,94

a następnie posługując się ww. fakturami poprzez przedłożenie ich do rozliczenia podatku od towarów i usług w stosownych deklaracjach miesięcznych we właściwych okresach rozliczeniowych jako faktur zakupowych, wprowadził Urząd Skarbowy w R. w błąd co do wysokości podatku naliczonego, naraził w ten sposób ten organ na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej w postaci podatku od towarów i usług w kwocie stanowiącej równowartość rzekomo naliczonego w ww. fakturach podatku od towarów i usług tj. 79 148,39zł, tj. czynu z art.76 §2 kks w zw. z art.62 §2kks i w zw. z art.6 §2 kks z art.7 §1 kks. i za to na mocy art. 76 § 2 kks w zw. z art. 7 § 2 k.k.s. wymierzono mu karę grzywny w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej stanowi kwotę 100 zł (stu złotych).

Na mocy art. 33 § 1 k.k.s. orzeczono wobec oskarżonego J. Ż. (1) środek karny środek karny w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa skarbowego w wysokości 11.677,39 zł (jedenaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych trzydzieści dziewięć groszy).

Na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądzono na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, na które składają się wydatki w wysokości 86,94 zł (osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) oraz opłata w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych).

3. oskarżonego T. C. (1) (C.) za winnego tego, że:

- w okresie od 6 listopada 2002r. do 15 grudnia 2008r. w O., M., J., O., Ż., R. i B., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z J. Ż. (2), a także I. J. doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Urząd Skarbowy w M., do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 110 046,69 zł w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą w postaci firmy (...) przyjął od J. Ż. (2) za pośrednictwem I. J. do księgowości tej firmy stwierdzające nieprawdę faktury VAT wystawione przez J. Ż. (2) i pochodzące z jego firmy (...), a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

03.03.2008

6/03/2008

2.524,22

555,33

3.079,55

2

11.03.2008

20/03/2008

2.633,61

579,39

3.213,00

3

02.04.2008

01/04/2008

5.195,44

(...),00

6.338,44

4

02.06.2008

03/06/2008

5.729,51

1260,49

6.990,00

5

01.08.2008

02/08/2008

4.191,21

922,07

5.113,28

6

02.09.2008

04/09/2008

3.514,00

773,08

4.287,08

7

03.10.2008

04/10/2008

4.291,15

944,05

5.235,20

8

07.10.2008

10/10/2008

4.700,15

(...),03

5.734,18

9

13.10.2008

15/10/2008

5.092,39

1120,32

6.212,71

10

03.11.2008

06/11/2008

2.900,00

638,00

3.538,00

11

19.11.2008

(...)

2.610,00

574,20

3.184,20

12

05.12.2008

14/12/2008

1.530,00

336,60

1.866,60

13

15.12.2008

(...)

1.530,00

336,60

1.866,60

a także podrobione przez J. Ż. (2) faktury VAT mające pochodzić z firmy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

06.11.2002

19/11/02

1.830,00

402,60

2.232,60

2

22.11.2002

95/11/02

2.745,00

603,90

3.348,90

3

30.11.2002

170/11/02

2.745,00

603,90

3.348,90

4

03.12.2002

17/12/02

1.830,00

402,60

2.232,60

5

09.12.2002

42/12/02

1.830,00

402,60

2.232,60

6

21.12.2002

131/12/02

1.472,00

323,84

1.795,84

7

30.12.2002

180/12/02

2.024,00

445,28

2.469,28

8

14.01.2003

99/01/03

2.805,00

617,10

3.422,10

9

29.01.2003

210/01/03

3.780,00

831,60

4.611,60

10

14.04.2003

142/04/03

4.060,00

893,20

4.953,20

11

29.04.2003

231/04/03

5.829,00

(...),38

7.111,38

12

08.07.2003

51/07/03

6.090,00

(...),80

7.429,80

13

11.09.2003

91/09/03

3.090,00

679,80

3.769,80

14

29.09.2003

282/09/03

2.070,00

455,40

2.525,40

15

03.10.2003

19/10/03

4.120,00

906,40

5.026,40

16

14.10.2003

151/10/03

3.708,00

815,76

4.523,76

17

22.10.2003

206/10/03

5.562,00

(...),64

6.785,64

18

12.11.2003

104/11/03

5.175,00

(...),50

6.313,50

19

29.11.2003

310/11/03

6.240,00

(...),80

7.612,80

20

13.01.2004

174/01/04

5.088,00

(...),36

6.207,36

21

28.01.2004

310/01/04

5.538,00

(...),36

6.756,36

22

06.02.2004

40/02/04

6.330,00

(...),60

7.722,60

23

18.02.2004

170/02/04

5.300,00

(...),00

6.466,00

24

16.03.2004

178/03/04

4.260,00

937,20

5.197,20

25

29.03.2004

324/03/04

4.686,00

1030,92

5.716,92

26

16.04.2004

191/04/04

5.564,00

(...),08

6.788,08

27

27.04.2004

288/04/04

4.300,00

946,00

5.246,00

28

25.05.2004

322/05/04

6.944,00

(...),68

8.487,68

29

15.06.2004

144/06/04

4.540,00

998,80

5.538,80

30

26.06.2004

241/06/04

3.632,00

799,04

4.431,04

31

06.07.2004

32/07/04

3.420,00

752,40

4.172,40

32

23.07.2004

252/07/04

5.675,00

(...),50

6.923,50

33

04.08.2004

35/08/04

4.313,00

948,86

5.261,86

34

13.08.2004

172/08/04

3.648,00

802,56

4.450,56

35

20.08.2004

239/08/04

3.192,00

702,24

3.894,24

36

03.09.2004

12/09/04

4.600,00

(...),00

5.612,00

37

27.09.2004

209/09/04

5.775,00

1270,50

7.045,50

38

08.10.2004

42/10/04

4.212,00

926,64

5.138,64

39

25.10.2004

166/10/04

5.170,00

(...),40

6.307,40

40

04.12.2004

13/12/04

3.540,00

778,80

4.318,80

41

16.12.2004

98/12/04

4.956,00

1090,32

6.046,32

42

29.12.2004

207/12/04

3.304,00

726,88

4.030,88

43

07.01.2005

28/01/05

3.792,00

834,24

4.626,24

44

20.01.2005

118/01/05

4.740,00

(...),80

5.782,80

45

29.01.2005

176/01/05

4.977,00

(...),92

6.071,94

46

02.03.2005

13/03/05

3.824,00

841,28

4.665,28

47

18.03.2005

69/03/03

5.975,00

(...),50

7.289,50

48

25.03.2005

126/03/05

4.541,00

999,02

5.540,02

49

09.04.2005

47/04/05

5.975,00

(...),50

7.289,50

50

18.04.2005

76/04/05

4.780,00

(...),60

5.831,60

51

29.04.2005

162/04/05

3.600,00

792,00

4.792,00

52

07.05.2005

39/05/05

4.374,00

962,28

5.336,28

53

23.05.2005

166/05/05

2.916,00

641,52

3.557,52

54

30.05.2005

201/05/05

2.430,00

534,60

2.964,60

55

01.06.2005

04/06/05

1.405,00

309,10

1.714,10

56

18.06.2005

93/06/05

7.025,00

(...),50

8.570,50

57

15.07.2005

94/07/05

4.215,00

927,30

5.142,30

58

29.07.2005

185/07/05

2.810,00

618,20

3.428,00

59

05.08.2005

26/08/05

5.980,00

(...),60

7.295,60

60

17.08.2005

83/08/05

3.588,00

789,36

4.377,36

61

24.08.2005

127/08/05

3.877,00

855,14

4.742,14

62

07.10.2005

47/10/05

7.320,00

1610,40

8.930,40

63

14.12.2005

111/12/05

5.780,00

(...),60

7.051,60

64

09.01.2006

42/01/06

5.760,00

(...),20

7.027,20

65

27.01.2006

164/01/06

2.880,00

633,60

3.513,60

66

06.02.2006

21/02/06

7.225,00

(...),00

8.814,50

67

17.02.2006

82/02/06

4.335,00

953,00

5.288,70

68

02.03.2006

10/03/06

5.166,00

(...),52

6.302,52

69

16.03.2006

94/03/06

4.592,00

1010,24

5.602,24

70

05.04.2006

19/04/06

3.770,00

829,40

4.599,40

71

19.04.2006

78/04/06

4.930,00

(...),60

6.014,60

72

08.05.2006

42/05/06

4.365,00

960,30

5.325,30

73

17.05.2006

111/05/06

5.820,00

1280,40

7.100,40

74

30.05.2006

184/05/06

5.860,00

(...),20

7.149,20

75

05.06.2006

23/06/06

3.825,00

841,50

4.666,50

76

13.06.2006

72/06/06

6.120,00

(...),40

7.466,40

77

30.06.2006

189/06/06

5.355,00

(...),10

6.533,10

78

08.07.2006

35/07/06

6.280,00

(...),60

7.661,60

79

19.07.2006

103/07/06

5.652,00

(...),4

6.895,44

80

26.07.2006

184/07/06

5.338,00

(...),36

6.512,36

oraz firmy (...) Sp. z o.o., z siedzibą w D., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

08.08.2006

10/08/2006

5.670,00

(...),40

6.917,40

2

19.08.2006

(...)

6.974,00

(...),28

8.508,28

3

07.09.2006

23/09/2006

9.164,00

2016,08

11.180,08

4

22.09.2006

(...)

8.242,00

(...),24

10.055,24

5

02.11.2006

14/11/2006

3.445,60

758,03

4.203,63

6

15.11.2006

(...)

3.480,00

765,60

4.245,60

7

05.12.2006

24/12/2006

3.024,70

665,43

3.690,13

8

03.02.2007

08/02/2007

2.836,07

623,93

3.460,00

9

09.02.2007

21/02/2007

1.701,64

374,36

2.076,00

10

15.02.2007

(...)

2.836,07

623,93

3.460,00

11

27.03.2007

(...)

2.803,28

616,72

3.420,00

12

03.04.2007

29/04/2007

2.786,89

613,11

3.400,00

13

12.04.2007

(...)

4.180,33

919,67

5.100,00

14

02.05.2007

11/05/2007

4.180,33

919,67

5.100,00

15

08.05.2007

22/05/2007

2.786,89

613,11

3.400,00

16

17.05.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

17

04.06.2007

18/06/2007

4.180,33

919,67

5.100,00

18

07.06.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

19

23.06.2007

(...)

4.180,33

919,67

5.100,00

20

28.06.2007

(...)

1.393,4

306,56

1.700,00

21

06.07.2007

22/07/2007

2.242,62

493,38

2.736,00

22

17.07.2007

(...)

1.962,30

431,70

2.394,00

23

05.09.2007

17/09/2007

2.543,03

559,47

3.102,50

24

18.09.2007

(...)

2.692,62

592,38

3.285,00

25

25.09.2007

(...)

2.243,85

493,65

2.737,50

a także firmy (...).K., K. K. Sp.J. z siedzibą w J., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

P. V.

Kwota brutto

1

09.11.2006

(...)

3.554,70

782,03

4.336,73

2

22.11.2006

(...)

3.612,50

794,75

4.407,25

3

30.11.2006

(...)

3.872,60

851,97

4.724,57

a następnie posługując się ww. fakturami poprzez przedłożenie ich do rozliczenia podatku od towarów i usług w stosownych deklaracjach miesięcznych we właściwych okresach rozliczeniowych jako faktur zakupowych, naraził w ten sposób ten organ na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej w postaci podatku od towarów i usług w kwocie stanowiącej równowartość rzekomo naliczonego w ww. fakturach podatku od towarów i usług tj. 110 046,69zł , tj. czynu z art.76 §2 kks w zw. z art.62 §2kks i w zw. z art.6 §2 kks z art.7 §1 kks. i za to na mocy art. 76 § 2 kks w zw. z art. 7 § 2 k.k.s. wymierzono mu karę grzywny w wysokości 275 (dwustu siedemdziesięciu pięciu) stawek dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej stanowi kwotę 100 zł (stu złotych);

Na mocy art. 33 § 1 k.k.s. orzeczono wobec oskarżonego T. C. (1) środek karny środek karny w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa skarbowego w wysokości 39.911,69 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy).

Na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądzono na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, na które składają się wydatki w wysokości 86,94 zł (osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) oraz opłata w wysokości 2.750 zł (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).

4. oskarżonego D. Ś. (1) (Ś.) za winnego tego, że:

- w okresie od 4 listopada 2002r. do 29 grudnia 2008r. w B., R., J., O., Ż. i B., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z J. Ż. (2), a także I. J. doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Urząd Skarbowy w R., do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 250 444,48zł w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą w postaci firmy Usługi (...) przyjął od J. Ż. (2) za pośrednictwem I. J. do księgowości tej firmy stwierdzające nieprawdę faktury VAT wystawione przez J. Ż. (2) i pochodzące z jego firmy (...), a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

03.03.2008

5/03/2008

5.266,51

(...),63

6.425,14

2

06.03.2008

12/03/2008

4.924,67

(...),43

6.008,10

3

11.03.2008

18/03/2008

5.573,61

(...),19

6.799,80

4

18.03.2008

24/03/2008

5.533,80

(...),43

6.751,23

5

24.03.2008

(...)

6.129,25

(...),43

7.477,68

6

02.04.2008

03/04/2008

6.206,31

(...),39

7.571,70

7

07.04.2008

09/04/2008

5.748,64

(...),70

7.013,34

8

11.04.2008

17/04/2008

5.578,75

(...),32

6.806,07

9

16.04.2008

28/04/2008

5.877,33

(...),21

7.182,54

10

21.04.2008

(...)

6.064,16

(...),11

7.398,27

11

05.05.2008

03/05/2008

5.005,36

(...),18

6.106,54

12

13.05.2008

19/05/2008

4.639,39

1020,66

5.660,05

13

20.05.2008

31/05/2008

4.765,32

(...),37

5.813,69

14

23.05.2008

(...)

7.845,48

(...),01

9.571,49

15

02.06.2008

04/06/2008

5.137,46

1130,24

6.267,70

16

09.06.2008

17/06/2008

6.184,05

1360,49

7.544,54

17

13.06.2008

24/06/2008

5.476,90

(...),92

6.681,82

18

19.06.2008

(...)

4.213,00

926,86

5.139,86

19

04.07.2008

02/07/2008

6.125,41

(...),59

7.473,00

20

07.07.2008

11/07/2008

5.123,77

(...),23

6.251,00

21

12.07.2008

23/07/2008

5.431,97

(...),03

6.627,00

22

18.07.2008

(...)

5.478,20

(...),20

6.683,40

23

21.07.2008

(...)

4.819,43

1060,27

5.879,70

24

01.08.2008

03/08/2008

6.070,03

(...),41

7.405,44

25

05.08.2008

10/08/2008

5.343,61

(...),59

6.519,20

26

19.08.2008

23/08/2008

5.716,33

(...),59

6.973,92

27

22.08.2008

(...)

5.477,22

(...),99

6.682,21

28

26.08.2008

(...)

5.862,78

(...),81

7.152,59

29

02.09.2008

03/09/2008

5.670,00

(...),40

6.917,40

30

08.09.2008

16/09/2008

5.215,00

(...),30

6.362,30

31

16.09.2008

28/09/2008

6.790,00

(...),80

8.283,80

32

22.09.2008

(...)

8.571,50

(...),73

10.457,23

33

03.10.2008

03/10/2008

5.833,28

(...),32

7.116,60

34

07.10.2008

09/10/2008

6.725,03

(...),51

8.204,54

35

13.10.2008

14/10/2008

6.678,10

(...),18

8.147,28

36

17.10.2008

31/10/2008

6.748,50

(...),67

8.233,17

37

25.10.2008

(...)

7.881,63

(...),96

9.615,59

38

07.11.2008

10/11/2008

3.538,00

778,36

4.316,36

39

12.11.2008

23/11/2008

2.552,00

561,44

3.113,44

40

14.11.2008

25/11/2008

2.900,00

638,00

3.538,00

41

17.11.2008

(...)

3.886,00

854,92

4.740,92

42

21.11.2008

(...)

3.364,00

740,08

4.104,08

43

25.11.2008

(...)

3.712,00

816,64

4.528,64

44

28.11.2008

(...)

3.248,00

714,56

3.962,56

45

02.12.2008

05/12/2008

3.060,00

673,20

3.733,20

46

08.12.2008

26/12/2008

2.550,00

561,00

3.111,00

47

11.12.2008

(...)

2.550,00

561,00

3.111,00

48

16.12.2008

(...)

2.932,50

645,15

3.577,65

49

19.12.2008

(...)

2.932,50

645,15

3.577,65

50

22.12.2008

(...)

2.550,00

561,00

3.111,00

51

29.12.2008

(...)

2.550,00

561,00

3.111,00

a także podrobione przez J. Ż. (2) faktury VAT mające pochodzić z firmy (...) Sp. z o.o. Z siedzibą w R., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

04.11.2002

10/11/02

4.048,00

890,56

4.398,56

2

30.11.2002

184/11/02

5.124,00

(...),28

6.251,28

3

06.12.2002

30/12/02

3.360,00

805,20

4.465,20

4

21.12.2002

133/12/02

3.680,00

809,60

4.489,60

5

14.01.2003

94/01/03

4.675,00

(...),50

5.703,50

6

29.01.2003

212/01/03

3.780,00

831,60

4.611,60

7

03.02.2003

23/02/03

3.860,00

849,20

4.709,20

8

15.02.2003

128/02/03

3.860,00

849,20

4.709,20

9

04.03.2003

46/03/03

4.975,00

(...),50

6.069,50

10

27.03.2003

234/03/03

4.040,00

888,80

4.928,80

11

14.04.2003

143/04/03

4.060,00

893,20

4.953,20

12

29.04.2003

232/04/03

5.025,00

(...),50

6.130,50

13

19.05.2003

154/05/03

4.020,00

884,40

4.904,40

14

31.05.2003

261/05/03

5.000,00

1100,00

6.100,00

15

18.06.2003

145/06/03

5.025,00

(...),50

6.130,50

16

30.06.2003

286/06/03

4.060,00

893,20

4.953,20

17

08.07.2003

52/07/03

4.060,00

893,20

4.953,20

18

30.07.2003

273/07/03

5.100,00

(...),00

6.222,00

19

14.08.2003

137/08/03

4.080,00

897,60

4.977,60

20

30.08.2003

287/08/03

5.100.00

(...),00

6.222,00

21

11.09.2003

93/09/03

5.562,00

(...),64

6.785,64

22

29.09.2003

284/09/03

4.761,00

(...),42

5.808,42

23

03.10.2003

24/10/03

5.768,00

(...),96

7.036,96

24

22.10.2003

205/10/03

4.554,00

(...),88

5.555,88

25

12.11.2003

105/11/03

4.140,00

910,80

5.050,80

26

29.11.2003

312/11/03

6.240,00

(...),80

7.612,80

27

16.12.2003

189/12/03

5.382,00

(...),04

6.566,04

28

30.12.2003

326/12/03

4.992,00

(...),24

6.090,24

29

13.01.2004

170/01/04

5.088,00

(...),36

6.207,36

30

28.01.2004

314/01/04

5.538,00

(...),36

6.756,36

31

06.02.2004

43/02/04

7.174,00

(...),28

8.752,28

32

18.02.2004

175/02/04

7.632,00

(...),04

9.311,04

33

16.03.2004

177/03/04

5.964,00

(...),08

7.276,08

34

29.03.2004

325/03/04

6.816,00

(...),52

8.315,52

35

16.04.2004

192/04/04

7.490,00

(...),80

9.137,80

36

27.04.2004

286/04/04

4.300,00

946,00

5.246,00

37

10.05.2004

77/05/04

6.272,00

(...),84

7.651,84

38

25.05.2004

321/05/04

7.168,00

(...),96

8.744,96

39

02.06.2004

19/06/04

4.540,00

998,80

5.538,80

40

15.06.2004

148/06/04

5.675,00

(...),50

6.923,50

41

26.06.2004

237/06/04

5.700,00

(...),00

6.954,00

42

06.07.2004

33/07/04

5.700,00

(...),00

6.954,00

43

23.07.2004

251/07/04

7.945,00

(...),90

9.692,90

44

04.08.2004

32/08/04

5.902,00

(...),44

7.200,44

45

13.08.2004

171/08/04

3.420,00

752,40

4.172,40

46

20.08.2004

236/08/04

4.332,00

953,04

5.285,04

47

03.09.2004

15/09/04

6.670,00

(...),40

8.137,40

48

27.09.2004

211/09/04

7.130,00

(...),60

8.698,60

49

08.10.2004

41/10/04

4.680,00

(...),60

5.709,60

50

16.10.2004

96/10/04

5.850,00

(...),00

7.137,00

51

25.10.2004

163/10/04

3.540,00

778,80

4.318,80

52

02.11.2004

13/11/04

4.700,00

(...),00

5.734,00

53

15.11.2004

68/11/04

4.720,00

(...),00

5.758,40

54

29.11.2004

206/11/04

4.760,00

(...),20

5.807,20

55

04.12.2004

18/12/04

5.192,00

(...),24

6.334,24

56

16.12.2004

99/12/04

4.720,00

(...),40

5.758,40

57

29.12.2004

211/12/04

4.248,00

934,56

5.182,56

58

14.01.2005

94/01/05

4.740,00

(...),80

5.782,80

59

31.01.2005

188/01/05

4.740,00

(...),80

5.782,80

60

11.02.2005

51/02/05

4.248,00

934,56

5.182,56

61

28.02.2005

167/02/05

5.192,00

(...),24

6.334,24

62

18.03.2005

67/03/05

4.780,00

(...),60

5.831,60

63

25.03.2005

128/03/05

5.975,00

(...),50

7.289,50

64

09.04.2005

48/04/05

2.868,00

630,96

3.498,96

65

18.04.2005

77/04/05

4.302,00

946,44

5.248,44

66

29.04.2005

161/04/05

4.800,00

(...),00

5.856,00

67

07.05.2005

40/05/05

4.860,00

(...),20

5.929,20

68

23.05.2005

165/05/05

4.374,00

962,28

5.336,28

69

30.05.2005

191/05/05

2.916,00

641,52

3.557,52

70

18.06.2005

92/06/05

5.620,00

(...),40

6.856,40

71

18.06.2005

94/06/05

4.215,00

927,30

5.142,30

72

27.06.2005

131/06/05

7.025,00

(...),50

8.570,50

73

06.07.2005

40/07/05

4.496,00

989,12

5.485,12

74

15.07.2005

96/07/05

3.934,00

865,48

4.799,48

75

29.07.2005

187/07/05

5.620,00

(...),40

6.856,40

76

05.08.2005

27/08/05

4.485,00

986,70

5.471,70

77

17.08.2005

84/08/05

6.578,00

(...),16

8.025,16

78

24.08.2005

126/08/05

3.887,00

855,14

4.742,14

79

06.09.2005

34/09/05

4.530,00

996,60

5.526,60

80

20.09.2005

126/09/05

5.738,00

(...),36

7.000,36

81

30.09.2005

179/09/05

4.832,00

(...),04

5.895,04

82

07.10.2005

46/10/05

7.930,00

(...),60

9.674,60

83

20.10.2005

158/10/05

7.320,00

1610,40

8.930,40

84

07.11.2005

46/11/05

7.272,00

(...),84

8.871,84

85

22.11.2005

165/11/05

7.878,00

(...),16

9.611,16

86

14.12.2005

110/12/05

5.202,00

(...),44

6.349,44

87

29.12.2005

187/12/05

6.358,00

(...),76

7.756,76

88

09.01.2006

39/01/06

5.184,00

1140,48

6.324,48

89

27.01.2006

162/01/06

6.336,00

(...),92

7.729,92

90

06.02.2006

23/02/06

5.491,00

(...),02

6.699,02

91

17.02.2006

83/02/06

6.069,00

(...),18

7.404,18

92

02.03.2006

09/03/06

6.601,00

(...),22

8.053,22

93

16.03.2006

91/03/06

6.314,00

(...),08

7.703,08

94

05.04.2006

20/04/06

6.380,00

(...),60

7.783,60

95

19.04.2006

79/04/06

6.670,00

(...),40

8.137,40

96

08.05.2006

41/05/06

5.238,00

(...),36

6.390,36

97

17.05.2006

110/05/06

5.820,00

1280,40

7.100,40

98

30.05.2006

182/05/06

6.446,00

(...),12

7.864,12

99

05.06.2006

27/06/06

6.120,00

(...),40

7.466,40

100

13.06.2006

74/06/06

7.344,00

(...),68

8.959,68

101

30.06.2006

191/06/06

4.896,00

(...),12

5.973,12

102

08.07.2006

36/07/06

4.710,00

(...),20

5.746,20

103

19.07.2006

102/07/06

5.966,00

(...),52

7.278,52

104

26.07.2006

185/07/06

6.594,00

1450,68

8.044,68

oraz firmy (...) Sp. z o.o., z siedzibą w D., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

22.09.2006

(...)

8.532,00

(...),04

10.409,04

2

10.10.2006

30/10/2006

5.985,00

(...),70

7.301,70

3

21.10.2006

(...)

5.072,00

(...),84

6.187,84

4

27.10.2006

(...)

6.380,00

(...),60

7.783,60

5

02.11.2006

13/11/2006

7.300,00

(...),00

8.906,00

6

15.11.2006

(...)

5.491,00

(...),02

6.699,02

7

05.12.2006

27/12/2006

4.768,00

(...),96

5.816,96

8

11.12.2006

(...)

5.304,40

(...),97

6.471,37

9

20.12.2006

(...)

3.963,40

871,95

4.835,35

10

28.12.2006

(...)

4.470,00

983,40

5.453,40

11

05.01.2007

06/01/2007

4.219,50

928,29

5.147,79

12

18.01.2007

(...)

4.365,00

960,30

5.325,30

13

24.01.2007

(...)

4.917,90

(...),94

5.999,84

14

30.01.2007

(...)

3.689,88

811,77

4.501,65

15

03.02.2007

17/02/2007

2.836,07

623,93

3.460,00

16

09.02.2007

30/02/2007

3.403,28

748,72

4.152,00

17

15.02.2007

(...)

3.403,28

748,72

4.152,00

18

26.02.2007

(...)

3.403,28

748,72

4.152,00

19

02.03.2007

07/03/2007

3.644,26

801,74

4.446,00

20

09.03.2007

23/03/2007

3.644,26

801,74

4.446,00

21

14.03.2007

(...)

3.363,93

740,07

4.104,00

22

27.03.2007

(...)

3.363,93

740,07

4.104,00

23

12.04.2007

(...)

3.622,95

797,05

4.420,00

24

12.04.2007

(...)

3.622,95

797,05

4.420,00

25

18.04.2007

(...)

3.622,95

797,05

4.420,00

26

27.04.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

27

30.04.2007

(...)

3.065,57

674,43

3.740,00

28

02.05.2007

12/05/2007

4.180,33

919,67

5.100,00

29

08.05.2007

23/05/2007

2.786,89

613,11

3.400,00

30

17.05.2007

(...)

4.180,33

919,67

5.100,00

31

21.05.2007

(...)

4.180,33

919,67

5.100,00

32

29.05.2007

(...)

4.180,33

919,67

5.100,00

33

04.06.2007

19/06/2007

4.180,33

919,67

5.100,00

34

07.06.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

35

15.06.2007

(...)

4.180,33

919,67

5.100,00

36

23.06.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

37

03.07.2007

17/07/2007

3.363,93

740,07

4.104,00

38

09.07.2007

(...)

2.663,11

585,89

3.249,00

39

14.07.2007

(...)

1.541,80

339,20

1.881,00

40

17.07.2007

(...)

3.223,77

709,23

3.933,00

41

23.07.2007

(...)

3.644,26

801,74

4.446,00

42

27.07.2007

(...)

2.242,62

493,38

2.736,00

43

02.08.2007

27/08/2007

2.242.62

493,38

2.736,00

44

08.08.2007

(...)

3.363,93

740,07

4.104,00

45

16.08.2007

(...)

2.663,11

585,89

3.249,00

46

21.08.2007

(...)

3.083,61

678,39

3.762,00

47

29.08.2007

(...)

3.223,77

709,23

3.933,00

48

05.09.2007

14/09/2007

4.487,70

987,30

5.475,00

49

11.09.2007

26/09/2007

2.991,80

658,20

3.650,00

50

18.09.2007

(...)

3.440,57

756,93

4.197,50

51

25.09.2007

(...)

4.038,93

888,57

4.927,50

52

28.09.2007

(...)

2.91,80

658,20

3.650,00

53

03.10.2007

09/10/2007

3.501,64

770,36

4.272,00

54

12.10.2007

19/10/2007

3.209,84

706,16

3.916,00

55

17.10.2007

29/10/2007

3.647,54

802,46

4.450,00

56

19.10.2007

(...)

583,61

128,39

712,00

57

22.10.2007

(...)

2.772,13

609,87

3.382,00

58

25.10.2007

(...)

3.705,90

815,30

4.521,20

59

27.10.2007

(...)

2.626,23

577,77

3.204,00

60

30.10.2007

(...)

3.589,18

789,62

4.378,80

61

07.11.2007

14/11/2007

4.219,67

928,33

5.148,00

62

13.11.2007

26/11/2007

4.219,67

928,33

5.148,00

63

16.11.2007

(...)

4.706,56

(...),44

5.742,00

64

19.11.2007

(...)

4.868,85

(...),15

5.940,00

65

23.11.2007

(...)

4.446,89

978,31

5.425,20

66

26.11.2007

(...)

3.667,87

806,93

4.474,80

67

29.11.2007

(...)

1.622,95

357,05

1.980,00

68

04.12.2007

10/12/2007

3.895,08

856,92

4.752,00

69

14.12.2007

27/12/2007

4.219,67

928,33

5.148,00

70

17.12.2007

(...)

4.187,21

921,19

5.108,40

71

21.12.2007

(...)

3.927,54

864,06

4.791,60

72

29.12.2007

(...)

3.245,90

714,10

3.960,00

73

03.01.2008

11/01/2008

3.895,08

856,92

4.752,00

74

08.01.2008

23/01/2008

4.46,89

978,31

5.425,20

75

11.01.2008

(...)

2.596,72

571,28

3.168,00

76

16.01.2008

(...)

3.667,87

806,93

4.474,80

77

22.01.2008

(...)

4.219,67

928,33

5.148,00

78

28.01.2008

(...)

3.732,79

821,21

4.554,00

79

31.01.2008

(...)

3.408,20

749,80

4.158,00

80

04.02.2008

16/02/08

3.900,00

858,00

4.758,00

81

12.02.2008

28/02/08

4.550,00

(...),00

5.551,00

82

18.02.2008

32/02/08

4.387,50

965,25

5.352,75

83

21.02.2008

49/02/08

3.737,50

822,25

4.559,75

84

25.02.2008

52/02/08

4.127,50

908,05

5.035,55

85

27.02.2008

60/02/08

4.647,50

(...),45

5.669,95

86

29.02.2008

77/02/08

650,00

143,00

793,00

a także firmy (...).K., K. K. Sp.J. z siedzibą w J., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

30.11.2006

(...)

6.069,00

1.335,18

7.404,18

a następnie posługując się ww. fakturami poprzez przedłożenie ich do rozliczenia podatku od towarów i usług w stosownych deklaracjach miesięcznych we właściwych okresach rozliczeniowych jako faktur zakupowych, wprowadził Urząd Skarbowy w R. w błąd co do wysokości podatku naliczonego, naraził w ten sposób ten organ na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej w postaci podatku od towarów i usług w kwocie stanowiącej równowartość rzekomo naliczonego w ww. fakturach podatku od towarów i usług tj. 250 444,48 zł, tj. czynu z art.76 §1 kks w zw. z art.62 §2kks i w zw. z art.6 §2 kks z art.7 §1 kks. i za to na mocy art. 76 § 1 kks w zw. z art. 7 § 2 k.k.s. wymierzono mu karę grzywny w wysokości 310 (trzystu dziesięciu) stawek dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej stanowi kwotę 200 zł (dwustu złotych).

Na mocy art. 33 § 1 k.k.s. orzeczono wobec oskarżonego D. Ś. (1) środek karny środek karny w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa skarbowego w wysokości 123.435 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych).

Na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądzono na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, na które składają się wydatki w wysokości 86,94 zł (osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) oraz opłata w wysokości 6.200 zł (sześć tysięcy dwieście złotych).

5. oskarżonego M. G. (G.) za winnego tego, że:

- w okresie od 6 stycznia 2003r. do 24 listopada 2008r. w J., R., J., Ż. i B., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z J. Ż. (2), a także I. J. doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Urząd Skarbowy w R. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 64 670,63 zł w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą w postaci firmy Usługi (...) przyjął od J. Ż. (2) za pośrednictwem I. J. do księgowości tej firmy stwierdzające nieprawdę faktury VAT wystawione przez J. Ż. (2) i pochodzące z jego firmy (...), a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

02.06.2008

06/06/2008

5.290,70

(...),95

6.454,65

2

09.06.2008

15/06/2008

5.756,74

(...),48

7.023,22

3

13.06.2008

23/06/2008

6.472,70

(...),99

7.896,69

4

19.06.2008

(...)

5.423,28

(...),12

6.616,40

5

04.07.2008

05/07/2008

5.713,20

(...),90

6.970,10

6

12.07.2008

24/07/2008

5.844,18

(...),72

7.129,90

7

01.08.2008

04/08/2008

5.456,80

1200,50

6.657,30

8

05.08.2008

11/08/2008

5.772,20

(...),88

7.042,08

9

19.08.2008

24/08/2008

5.513,80

(...),04

6.726,84

10

26.08.2008

(...)

6.032,88

(...),23

7.360,11

11

03.10.2008

08/10/2008

5.705,89

(...),29

6.961,18

12

07.10.2008

13/10/2008

5.682,42

1250,13

6.932,55

13

13.10.2008

16/10/2008

5.726,00

(...),72

6.985,72

14

17.10.2008

(...)

5.679,07

(...),39

6.928,46

15

10.11.2008

21/11/2008

4.426,20

973,76

5.399,96

16

24.11.2008

(...)

4.426,20

973,76

5.399,96

a także podrobione przez J. Ż. (2) faktury VAT mające pochodzić z firmy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

06.01.2003

25/01/03

2.790,00

613,80

3.403,80

2

01.02.2003

194/01/03

2.820,00

620,40

3.440,40

3

03.02.2003

16/02/03

3.553,00

781,66

4.334,66

4

15.02.2003

119/02/03

3.969,00

873,18

4.842,18

5

22.11.2005

169/11/05

8.100,00

(...),00

9.882,00

6

03.12.2005

16/12/05

11.271,00

(...),62

13.750,62

oraz z firmy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w D., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

08.08.2006

12/08/2006

11.025,00

(...),50

13.450,50

2

19.08.2006

(...)

11.095,00

2440,90

13.535,90

3

29.09.2006

(...)

7.378,80

(...),34

9.002,14

4

10.10.2006

(...)

5.985,00

(...),70

7.301,70

5

21.10.2006

(...)

4.121,00

906,62

5.027,62

6

27.10.2006

(...)

5.742,00

(...),24

7.005,24

7

02.11.2006

07/11/2006

4.964,00

(...),08

6.056,08

8

15.11.2006

(...)

6.090,00

(...),80

7.429,80

9

05.01.2007

12/01/2007

5.755,98

(...),32

7.022,30

10

18.01.2007

(...)

5.924,70

(...),43

7.228,13

11

24.01.2007

(...)

6.399,12

(...),81

7.806,93

12

18.04.2007

(...)

8.360,66

(...),34

10.200,00

13

27.04.2007

(...)

8.360,66

(...),34

10.200,00

14

04.06.2007

15/06/2007

4.180,33

919,67

5.100,00

15

07.06.2007

(...)

4.180,33

919,67

5.100,00

16

16.06.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

17

02.08.2007

22/08/2007

3.065,57

674,43

3.740,00

18

08.08.2007

(...)

3.204,92

705,08

3.910,00

19

16.08.2007

(...)

3.344,26

735,74

4.080,00

20

21.08.2007

(...)

3.344,26

735,74

4.080,00

21

29.08.2007

(...)

3.204,92

705,08

3.910,00

22

31.08.2007

(...)

3.344,26

735,74

4.080,00

23

05.09.2007

12/09/2007

7.479,51

(...),49

9.125,00

24

14.09.2007

(...)

7.479,51

(...),49

9.125,00

25

08.11.2007

19/11/2007

9.737,70

(...),30

11.880,00

26

19.11.2007

(...)

9.737,70

(...),30

11.880,00

27

28.11.2007

(...)

9.737,70

(...),30

11.880,00

a także firmy (...).K., K. K. Sp.J. z siedzibą w J., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

22.11.2006

(...)

6.502,50

1430,55

7.933,05

a następnie posługując się ww. fakturami poprzez przedłożenie ich do rozliczenia podatku od towarów i usług w stosownych deklaracjach miesięcznych we właściwych okresach rozliczeniowych jako faktur zakupowych, wprowadził Urząd Skarbowy w R. w błąd co do wysokości podatku naliczonego, naraził w ten sposób ten organ na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej w postaci podatku od towarów i usług w kwocie stanowiącej równowartość rzekomo naliczonego w ww. fakturach podatku od towarów i usług tj. 64 670,63 zł, tj. czynu z art.76 §2 kks w zw. z art.62 §2kks i w zw. z art.6 §2 kks z art.7 §1 kks. przy czym wyeliminowano z opisu czynu faktury rzekomo pochodzące z (...) sp. z o.o.: z dnia 6.01.2003r. Nr 25/01/03, z dnia 1.02.2003r. Nr 194/01/03, z dnia 3.02.2003r. Nr 16/02/03 oraz z dnia 15.02.2003r. Nr 119/02/03 i przyjęto, że czynu tego dopuścił się w okresie od 22 listopada 2005r. do 24 listopada 2008r., zaś kwota niekorzystnego rozporządzenia mieniem stanowi wartość 61.781,59 zł i za to na mocy art. 76 § 2 kks w zw. z art. 7 § 2 k.k.s. wymierzono mu karę grzywny w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej stanowi kwotę 80 zł (osiemdziesięciu złotych).

Na mocy art. 33 § 1 k.k.s. orzeczono wobec oskarżonego M. G. środek karny środek karny w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa skarbowego w wysokości 5.239,73 zł (pięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze).

Na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądzono na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, na które składają się wydatki w wysokości 346,94 zł (trzysta czterdzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) oraz opłata w wysokości 1.600 zł (jeden tysiąc sześćset złotych).

6. oskarżonego K. K. (1) (K.) za winnego tego, że:

- w okresie od 6 sierpnia 2003r. do 29 listopada 2008r. w Ż., J., R., O. i B., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z J. Ż. (2), doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Urząd Skarbowy w Ż. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 226 473,10 zł w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą w postaci firmy Usługi (...) przyjął od J. Ż. (2) do księgowości tej firmy stwierdzające nieprawdę faktury VAT wystawione przez J. Ż. (2) i pochodzące z jego firmy (...), a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

04.01.2008

02/01/2008

9.800,00

(...),00

11.956,00

2

29.01.2008

20/01/2008

239,00

52,58

291,58

3

05.02.2008

06/02/2008

3.796,00

835,12

4.631,12

4

11.02.2008

10/02/2008

1.775,00

390,50

2.165,50

5

15.02.2008

19/02/2008

4.856,00

(...),32

5.924,32

6

20.02.2008

29/02/2008

4.675,00

(...),50

5.703,50

7

27.02.2008

(...)

4.940,00

(...),80

6.026,80

8

03.03.2008

05/03/2008

3.728,39

820,25

4.548,64

9

07.03.2008

16/03/2008

4.240,07

932,82

5.172,89

10

11.03.2008

27/03/2008

4.328,75

952,33

5.281,08

11

17.03.2008

(...)

2.715,89

597,49

3.313,38

12

02.04.2008

03/04/2008

4.881,84

(...),00

5.955,84

13

10.04.2008

23/04/2008

4.642,60

(...),37

5.663,97

14

22.04.2008

31/04/2008

3.363,20

739,90

4.103,10

15

05.05.2008

07/05/2008

3.217,71

707,90

3.925,61

16

12.05.2008

20/05/2008

4.218,59

928,09

5.146,68

17

16.05.2008

24/05/2008

3.843,88

845,65

4.689,53

18

21.05.2008

(...)

4.612,58

(...),77

5.627,35

19

02.06.2008

03/06/2008

5.046,00

(...),90

6.154,90

20

09.06.2008

14/06/2008

10.210,00

(...),20

12.456,20

21

13.06.2008

25/06/2008

3.766,62

828,66

4.595,28

22

04.07.2008

05/07/2008

2.987,20

657,18

3.644,38

23

12.07.2008

21/07/2008

7.900,00

(...),00

9.638,00

24

21.07.2008

(...)

8.128,00

(...),38

9.917,38

25

04.08.2008

05/08/2008

5.808,00

(...),76

7.085,76

26

11.08.2008

12/08/2008

5.368,00

1180,96

6.548,96

27

11.08.2008

13/08/2008

3.830,81

842,78

4.673,59

28

02.09.2008

03/09/2008

10.500,00

2310,00

12.810,00

29

04.09.2008

05/09/2008

5.852,00

(...),44

7.139,44

30

19.09.2008

27/09/2008

7.630,00

(...),60

9.308,60

31

03.10.2008

06/10/2008

4.049,77

890,95

4.940,72

32

16.10.2008

29/10/2008

6.594,29

1450,74

8.045,03

33

28.10.2008

(...)

3.365,87

740,49

4.106,36

34

04.11.2008

17/11/2008

3.480,00

765,60

4.245,60

35

12.11.2008

29/11/2008

4.147,00

912,34

5.059,34

36

20.11.2008

(...)

3.683,00

810,26

4.493,26

37

29.11.2008

(...)

1.740,00

382,80

2.122,80

a także podrobione przez J. Ż. (2) faktury VAT mające pochodzić z firmy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

06.08.2003

51

5.712,00

(...),64

6.968,64

2

14.08.2003

132

5.916,00

(...),52

7.217,52

3

30.08.2003

289

6.528,00

(...),16

7.964,16

4

02.09.2003

14/09

6.180,00

(...),60

7.539,60

5

11.09.2003

86

5.150,00

(...),00

6.283,00

6

20.09.2003

142

5.768,00

(...),96

7.036,96

7

29.09.2003

286

5.562,00

(...),64

6.785,64

8

03.10.2003

21

5.768,00

(...),96

7.036,96

9

14.10.2003

152

6.180,00

(...),60

7.539,60

10

22.10.2003

208

5.175,00

(...),50

6.313,50

11

30.10.2003

296

4.554,00

(...),88

5.555,88

12

03.11.2003

24

4.761,00

(...),42

5.808,42

13

12.11.2003

109

4.554,00

(...),88

5.555,88

14

29.11.2003

316

4.140,00

910,80

5.050,80

15

01.12.2003

08

7.038,00

(...),36

8.586,36

16

03.12.2003

26

5.200,00

(...),00

6.344,00

17

05.12.2003

40

5.408,00

(...),76

6.597,76

18

08.12.2003

54

6.210,00

(...),20

7.576,20

19

09.12.2003

68

5.382,00

(...),04

6.566,04

20

11.12.2003

83

8.073,00

(...),06

9.849,06

21

13.12.2003

97

8.528,00

(...),16

10.404,16

22

15.12.2003

121

8.280,00

(...),60

10.101,60

23

18.12.2003

(...)

4.160,00

915,20

5.075,20

24

20.12.2003

190

6.448,00

(...),56

7.866,56

25

23.12.2003

279

2.704,00

594,88

3.298,88

26

27.12.2003

311

4.784,00

(...),48

5.836,48

27

30.12.2003

340

4.368,00

960,96

5.328,96

28

04.08.2004

31/08/04

4.540,00

98,80

5.538,80

29

13.08.2004

170/08/04

5.675,00

(...),50

6.923,50

30

20.08.2004

235/08/04

6.612,00

(...),64

8.066,64

31

30.08.2004

298/08/04

5.928,00

(...),16

7.232,16

32

03.09.2004

20/09/04

6.412,00

1410,64

7.822,64

33

14.09.2004

115/09/04

4.600,00

(...),00

5.612,00

34

21.09.2004

183/09/04

6.183,00

1360,26

7.543,26

35

27.09.2004

221/09/04

5.775,00

1270,50

7.045,50

36

01.10.2004

05/10/04

5.850,00

(...),00

7.137,00

37

08.10.2004

53/10/04

5.875,00

(...),50

7.167,50

38

16.10.2004

98/10/04

5.640,00

1240,80

6.880,80

39

25.10.2004

269/10/04

5.900,00

(...),00

7.198,00

40

02.11.2004

03/11/04

4.700,00

(...),00

5.734,00

41

03.11.2004

16/11/04

4.230,00

930,60

5.160,60

42

15.11.2004

72/11/04

2.820,00

620,40

3.440,40

43

22.11.2004

145/11/04

4.720,00

(...),40

5.758,40

44

29.11.2004

217/11/04

4.700,00

(...),00

5.734,00

45

30.11.2004

218/11/04

4.248,00

934,56

5.182,56

46

30.11.2004

271/11/04

4.700,00

(...),00

5.734,00

47

13.12.2004

95/12/04

4.248,00

934,56

5.182,56

48

29.12.2004

227/12/04

4.720,00

(...),40

5.758,40

49

01.03.2005

06/03/05

7.170,00

(...),40

8.747,40

50

05.03.2005

22/03/05

6.931,00

(...),82

8.455,82

51

09.03.2005

58/03/05

7.200,00

(...),00

8.784,00

52

14.03.2005

99/03/05

6.720,00

(...),40

8.198,40

53

18.03.2005

127/03/05

6.000,00

1320,00

7.320,00

54

21.03.2005

136/03/05

6.720,00

(...),40

8.198,40

55

02.04.2005

11/04/05

4.914,00

(...),08

5.959,08

56

07.04.2005

42/04/05

6.825,00

(...),50

8.326,50

57

11.04.2005

63/04/05

5.480,00

(...),60

6.685,60

58

13.04.2005

76/04/05

6.750,00

(...),00

8.235,00

59

16.04.2005

90/04/05

6.302,00

(...),44

7.688,44

60

20.04.2005

113/04/05

6.850,00

(...),00

8.357,00

61

25.04.2005

144/04/05

7.124,00

(...),28

8.691,28

62

28.04.2005

152/04/05

7.560,00

(...),20

9.223,20

63

30.04.2005

168/04/05

6.850,00

(...),00

8.357,00

64

08.05.2005

30/05/05

6.075,00

(...),50

7.411,50

65

17.05.2005

91/05/05

7.290,00

(...),80

8.893,80

66

23.05.2005

137/05/05

6.804,00

(...),88

8.300,88

67

30.05.2005

199/05/05

2.430,00

534,60

2.964,60

68

09.06.2005

44/06/05

2.810,00

618,20

3.428,20

69

06.07.2005

42/07/05

4.215,00

927,30

5.142,30

70

15.07.2005

98/07/05

5.620,00

(...),40

6.856,40

71

22.07.2005

139/07/05

2.810,00

618,20

3.428,20

72

29.07.2005

188/07/05

3.934,00

865,48

4.799,48

73

05.08.2005

24/08/05

4.485,00

986,70

5.471,70

74

17.08.2005

86/08/05

3.588,00

789,36

4.377,36

75

24.08.2005

129/08/05

4.575,00

(...),50

5.581,50

76

06.09.2005

34/09/05

3.020,00

664,40

3.684,40

77

21.09.2005

116/09/05

2.718,00

597,96

3.315,96

78

04.10.2005

28/10/05

5.909,00

(...),98

7.208,98

79

12.10.2005

79/10/05

7.775,00

1710,50

9.485,50

80

19.10.2005

116/10/05

5.616,00

(...),52

6.851,52

81

28.10.2005

157/10/05

4.056,00

892,32

4.948,32

82

07.12.2005

39/12/05

6.936,00

(...),92

8.461,92

83

21.12.2005

160/12/05

5.491,00

(...),02

6.699,02

84

05.01.2006

33/01/06

2.880,00

633,60

3.513,60

85

16.01.2006

91/01/06

1.440,00

316,80

1.756,80

86

17.02.2006

91/02/06

4.608,00

(...),76

5.621,76

87

14.03.2006

88/03/06

4.624,00

(...),28

5.641,28

oraz firmy (...) Sp. z o.o., z siedzibą w D., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota Brutto

1

04.07.2006

11/07/06/A

4.856,00

(...),32

5.924,32

2

10.07.2006

23/07/06/A

8.018,00

(...),96

9.781,96

3

21.07.2006

60/07/06/A

6.050,00

(...),00

7.381,00

4

28.07.2006

81/07/06/A

4.857,00

(...),54

5.925,54

5

09.08.2006

07/08/2006

4.399,00

967,78

5.366,78

6

15.08.2006

(...)

2.750,00

605,00

3.355,00

7

31.08.2006

(...)

7.814,00

(...),08

9.533,08

8

04.10.2006

05/11/2006

996,00

219,12

1.215,12

9

03.02.2007

15/02/2007

3.970,49

873,51

4.844,00

10

09.02.2007

28/02/2007

3.403,28

748,72

4.152,00

11

15.02.2007

(...)

3.686,89

811,11

4.498,00

12

21.02.2007

(...)

3.403,28

748,72

4.152,00

13

26.02.2007

(...)

3.913,77

861,03

4.774,80

14

09.03.2007

21/03/2007

3.665,57

806,43

4.472,00

15

03.04.2007

27/04/2007

3.901,64

858,36

4.760,00

16

12.04.2007

(...)

3.622,95

797,05

4.420,00

17

18.04.2007

(...)

3.762,30

827,70

4.590,00

18

21.04.2007

(...)

3.790,16

833,84

4.624,00

19

27.04.2007

(...)

4.040,98

889,02

4.930,00

20

30.04.2007

(...)

3.818,03

839,97

4.658,00

21

02.05.2007

16/05/2007

4.180,33

919,67

5.100,00

22

08.05.2007

27/05/2007

4.180,33

919,67

5.100,00

23

17.05.2007

(...)

4.180,33

919,67

5.100,00

24

21.05.2007

(...)

4.180,33

919,67

5.100,00

25

29.05.2007

(...)

4.180,33

919,67

5.100,00

26

31.05.2007

(...)

4.180,33

919,67

5.100,00

27

01.06.2007

09/06/2007

3.762,30

827,70

4.590,00

28

04.06.2007

16/06/2007

4.180,33

919,67

5.100,00

29

07.06.2007

(...)

5.016,39

(...),61

6.120,00

30

15.06.2007

(...)

4.598,36

(...),64

5.610,00

31

19.06.2007

(...)

4.180,33

919,67

5.100,00

32

23.06.2007

(...)

5.016,39

(...),61

6.120,00

33

26.06.2007

(...)

5.016,39

(...),61

6.120,00

34

30.06.2007

(...)

3.762,30

827,70

4.590,00

35

03.07.2007

13/07/2007

4.204,92

925,00

5.130,00

36

09.07.2007

(...)

3.560,16

783,24

4.343,40

37

17.07.2007

(...)

4.064,75

894,25

4.959,00

38

19.07.2007

(...)

3.840,49

844,91

4.685,40

39

23.07.2007

(...)

3.588,20

789,40

4.377,60

40

25.07.2007

(...)

4.148,85

912,75

5.061,60

41

27.07.2007

(...)

3.896,56

857,24

4.753,80

42

31.07.2007

(...)

2.522,95

555,05

3.078,00

43

02.08.2007

12/08/2007

4.204,92

925,08

5.130,00

44

04.08.2007

24/08/2007

3.504,10

770,90

4.275,00

45

06.08.2007

29/08/2007

3.840,49

844,91

4.685,40

46

08.08.2007

08/08/2007

3.728,36

820,24

4.548,60

47

10.08.2007

(...)

4.064,75

894,25

4.959,00

48

13.08.2007

(...)

3.588,20

789,40

4.377,60

49

16.08.2007

(...)

3.083,61

678,39

3.762,00

50

18.08.2007

(...)

3.840,49

844,91

4.685,40

51

21.08.2007

(...)

4.008,69

881,91

4.890,60

52

23.08.2007

(...)

4.204,92

925,08

5.130,00

53

25.08.2007

(...)

3.756,39

826,41

4.582,80

54

27.08.2007

(...)

3.532,13

777,07

4.309,20

55

05.09.2007

15/09/2007

4.231,15

930,85

5.162,00

56

11.09.2007

29/09/2007

4.056,07

892,33

4.948,40

57

14.09.2007

(...)

4.377,05

962,95

5.340,00

58

18.09.2007

(...)

4.289,51

943,69

5.233,20

59

25.09.2007

(...)

3.939,34

866,66

4.806,00

60

28.09.2007

(...)

4.377,05

962,95

5.340,00

61

05.10.2007

18/10/2007

3.530,33

776,67

4.307,00

62

12.10.2007

(...)

4.275,00

940,50

5.215,50

63

15.10.2007

(...)

4.882,62

(...),18

5.956,80

64

20.10.2007

(...)

2.931,97

645,03

3.577,00

65

26.10.2007

(...)

2.395,84

527,08

2.922,92

66

21.11.2007

(...)

9.810,00

(...),20

11.968,20

a także firmy (...).K., K. K. Sp.J. z siedzibą w J., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

08.05.2006

PZ/20/05/06

2.897,50

637,45

3.534,95

2

19.05.2006

PZ/56/05/06

2.440,00

536,80

2.976,80

3

26.05.2006

PZ/103/05/06

1.830,00

402,60

2.232,60

4

05.06.2006

24/06/06

6.854,40

(...),96

8.362,36

5

20.06.2006

91/06/06

6.732,00

(...),04

8.213,04

6

01.08.2006

15/08/2006

7.925,00

(...),50

9.668,50

7

16.08.2006

(...)

7.018,00

(...),96

8.561,96

8

12.09.2006

(...)

6.220,00

(...),40

7.588,40

9

27.09.2006

(...)

5.598,00

(...),56

6.829,56

10

02.10.2006

11/10/2006

2.861,20

629,46

3.490,66

11

09.10.2006

(...)

2.724,36

599,36

3.323,72

12

17.10.2006

(...)

2.492,88

548,43

3.041,31

13

24.10.2006

(...)

2.889,12

635,61

3.524,73

14

06.11.2006

(...)

5.077,95

(...),15

6.195,10

15

11.11.2006

(...)

3.674,63

808,42

4.483,05

16

18.11.2006

(...)

3.852,22

847,49

4.699,71

17

29.11.2006

(...)

2.734,38

601,56

3.335,94

18

30.11.2006

(...)

4.700,03

(...),01

5.734,04

19

05.12.2006

23/12/2006

2.905,75

639,27

3.545,02

20

11.12.2006

(...)

4.377,36

963,02

5.340,38

21

20.12.2006

(...)

3.797,30

835,41

4.632,71

22

29.12.2006

(...)

2.024,23

445,33

2.469,56

23

03.01.2007

08/01/2007

4.704,50

(...),99

5.739,49

24

11.01.2007

(...)

4.145,72

912,06

5.057,78

25

16.01.2007

(...)

4.468,29

983,02

5.451,31

26

23.01.2007

(...)

3.192,00

702,24

3.894,24

a następnie posługując się ww. fakturami poprzez przedłożenie ich do rozliczenia podatku od towarów i usług w stosownych deklaracjach miesięcznych we właściwych okresach rozliczeniowych jako faktur zakupowych, wprowadził Urząd Skarbowy w Ż. w błąd co do wysokości podatku naliczonego, naraził w ten sposób ten organ na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej w postaci podatku od towarów i usług w kwocie stanowiącej równowartość rzekomo naliczonego w ww. fakturach podatku od towarów i usług tj. 226 473,10 zł, tj. czynu z art.76 §1 k.k.s. w zw. z art.62 §2kks i w zw. z art.6 §2 k.k.s. z art.7 §1 k.k.s. I za to na mocy art. 76 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 2 k.k.s. wymierzono mu karę grzywny w wysokości 280 (dwustu osiemdziesięciu) stawek dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej stanowi kwotę 80 zł (osiemdziesięciu złotych).

Na mocy art. 33 § 1 k.k.s. orzeczono wobec oskarżonego K. K. (1) środek karny środek karny w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa skarbowego w wysokości 91.772,10 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote dziesięć groszy).

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k w zw. z art. 113 § 1 k.k.s zwalniono oskarżonego K. K. (1) w całości od uiszczenia kosztów sądowych obciążając nimi Skarb Państwa.

7. oskarżonego P. S. (S.) za winnego tego, że:

- w okresie od 9 stycznia 2006r. do 28 listopada 2008r. w Ż., R. i B. w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z J. Ż. (2), a także I. J. doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Urząd Skarbowy w R. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 37 912,57 zł w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą w postaci firmy (...) przyjął od J. Ż. (2) za pośrednictwem I. J. do księgowości tej firmy stwierdzające nieprawdę faktury VAT wystawione przez J. Ż. (2) i pochodzące z jego firmy (...), a to:

L.p.

Data Wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

02.04.2008

04/04/2008

6.844,28

1.505,74

8.350,02

2

21.04.2008

(...)

8.317,84

1.829,93

10.147,77

3

28.04.2008

(...)

9.118,77

2.006,13

11.124,90

4

09.06.2008

12/06/2008

5.711,18

1.256,46

6.967,64

5

13.06.2008

27/06/2008

5.783,91

1.272,46

7.056,37

6

07.07.2008

14/07/2008

5.867,30

1.290,80

7.158,10

7

12.07.2008

28/07/2008

4.696,15

1.033,15

5.729,30

8

21.07.2008

(...)

4.857,95

1.068,75

5.926,70

9

13.10.2008

18/10/2008

4.388,37

965,44

5.353,81

10

17.10.2008

(...)

4.324,67

951,43

5.276,10

11

22.10.2008

(...)

3.258,59

716,89

3.975,48

12

25.10.2008

(...)

4.800,72

1.056,16

5.856,88

13

04.11.2008

10/11/2008

3.422,00

752,84

4.174,84

14

13.11.2008

(...)

3.480,00

765,60

4.245,60

15

21.11.2008

(...)

3.538,00

778,36

4.316,36

16

24.11.2008

(...)

3.306,00

727,32

4.033,32

17

28.11.2008

(...)

3.654,00

803,88

4.457,88

a także podrobione przez J. Ż. (2) faktury VAT mające pochodzić z firmy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

09.01.2006

41/01/06

4.320,00

950,40

5.270,40

2

17.02.2006

80/02/06

4.335,00

953,70

5.288,70

3

02.03.2006

07/03/06

4.305,00

947,10

5.252,10

4

05.04.2006

18/04/06

4.350,00

957,00

5.307,00

5

24.04.2006

109/04/06

4.380,00

963,60

5.343,60

6

08.05.2006

34/05/06

4.365,00

960,30

5.325,30

7

05.06.2006

22/06/06

4.590,00

1.009,80

5.599,80

8

08.07.2006

37/07/06

3.140,00

690,80

3.830,80

oraz z firmy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w D., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

08.08.2006

15/08/2006

4.725,00

1.039,50

5.764,50

2

19.08.2006

31/08/2006

4.755,00

1.046,10

5.801,10

3

05.12.2006

21/12/2006

2.890,60

635,93

3.526,53

4

20.12.2006

(...)

2.831,00

622,82

3.453,82

5

05.01.2007

11/01/2007

1.961,34

431,49

2.392,83

6

18.01.2007

(...)

2.298,90

505,76

2.804,66

7

24.01.2007

(...)

1.981,71

435,98

2.417,69

8

30.01.2007

(...)

2.488,05

547,37

3.035,42

9

03.02.2007

10/02/2007

2.836,07

623,93

3.460,00

10

03.02.2007

13/02/2007

3.403,28

748,72

4.152,00

11

09.02.2007

26/02/2007

2.268,85

499,15

2.768,00

12

03.04.2007

25/04/2007

2.786,89

613,11

3.400,00

13

12.04.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

14

18.04.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

15

27.04.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

16

03.07.2007

18/07/2007

2.647,54

852,46

3.230,00

17

11.07.2007

(...)

2.926,23

643,77

3.570,00

18

23.07.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

a następnie posługując się ww. fakturami poprzez przedłożenie ich do rozliczenia podatku od towarów i usług w stosownych deklaracjach miesięcznych we właściwych okresach rozliczeniowych jako faktur zakupowych, wprowadził Urząd Skarbowy w R. w błąd co do wysokości podatku naliczonego, naraził w ten sposób ten organ na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej w postaci podatku od towarów i usług w kwocie stanowiącej równowartość rzekomo naliczonego w ww. fakturach podatku od towarów i usług tj. 37 912,57 zł, tj. czynu z art.76 §2 k.k.s. w zw. z art.62 §2 k.k.s. i w zw. z art.6 §2 k.k.s. z art.7 §1 k.k.s. I za to na mocy art. 76 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 2 k.k.s. wymierzono mu karę grzywny w wysokości 120 (stu dwudziestu) stawek dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej stanowi kwotę 80 zł (osiemdziesięciu złotych).

Na mocy art. 33 § 1 k.k.s. orzeczono wobec oskarżonego P. S. środek karny środek karny w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa skarbowego w wysokości 37.912,57 zł (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwanaście złotych pięćdziesiąt siedem groszy).

Na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądzono na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, na które składają się wydatki w wysokości 86,94 zł (osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) oraz opłata w wysokości 960 zł (dziewięćset sześćdziesiąt złotych).

8. oskarżonego G. K. (1) (K.) za winnego tego, że:

- w okresie od 24 sierpnia 2005r. do 4 grudnia 2008r. w C., Ż., B. i R., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z J. Ż. (2), a także I. J. doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Urząd Skarbowy w R. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 46 242,56 zł w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą w postaci firmy Usługi (...) przyjął od J. Ż. (2) za pośrednictwem I. J. do księgowości tej firmy stwierdzające nieprawdę faktury VAT wystawione przez J. Ż. (2) i pochodzące z jego firmy (...), a to:

L.p.

Data Wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

11.03.2008

15/03/2008

2.562,84

563,83

3.126,67

2

18.03.2008

26/03/2008

2.795,41

614,99

3.410,40

3

07.04.2008

11/04/2008

3.803,53

836,78

4.640,31

4

06.04.2008

25/04/2008

2.804,98

617,09

3.422,07

5

05.05.2008

06/05/2008

3.640,80

800,98

4.441,78

6

20.05.2008

(...)

3.790,68

833,95

4.624,63

7

02.06.2008

02/06/2008

3.575,52

786,61

4.362,13

8

13.06.2008

18/06/2008

4.078,95

897,37

4.976,32

9

04.07.2008

07/07/2008

5.042,87

1.109,43

6.152,30

10

12.07.2008

25/07/2008

4.230,00

930,60

5.160,60

11

05.08.2008

09/08/2008

3.559,87

783,17

4.343,04

12

19.08.2008

22/08/2008

4.058,10

892,78

4.950,88

13

02.09.2008

06/09/2008

3.860,50

849,31

4.709,81

14

03.10.2008

02/10/2008

2.011,48

442,52

2.454,00

15

04.12.2008

11/12/2008

1.275,00

280,50

1.555,50

a także podrobione przez J. Ż. (2) faktury VAT mające pochodzić z firmy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

24.08.2005

130/08/05

2.990,00

657,80

3.647,80

2

20.09.2005

127/09/05

3.624,00

797,28

4.421,28

3

24.10.2005

198/10/05

4.575,00

1.006,50

5.581,50

4

07.11.2005

41/11/05

4.545,00

999,90

5.544,90

5

14.12.2005

109/12/05

4.335,00

953,70

5.288,70

6

09.01.2006

37/01/06

2.880,00

633,60

3.513,60

7

17.02.2006

81/02/06

2.890,00

635,80

3.525,80

8

02.03.2006

12/03/06

4.305,00

947,10

5.252,10

9

05.04.2006

17/04/06

4.350,00

957,00

5.307,00

10

08.05.2006

37/05/06

4.714,20

1.037,13

5.751,33

11

13.06.2006

71/06/06

2.754,00

605,88

3.359,88

12

26.06.2006

152/06/06

3.366,00

740,52

4.106,52

13

08.07.2006

32/07/06

7.065,00

1.554,30

8.619,30

oraz z firmy (...)-bud” Sp. z o.o. z siedzibą w D., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

03.08.2006

05/08/2006

3.170,00

697,40

3.867,40

2

19.08.2006

29/08/2006

3.780,00

831,60

4.611,60

3

22.09.2006

(...)

6.952,00

1.529,44

8.481,44

4

21.10.2006

(...)

6.340,00

1.394,80

7.734,80

5

02.11.2006

15/11/2006

3.504,00

770,88

4.274,88

6

15.11.2006

(...)

3.770,00

829,40

4.599,40

7

05.12.2006

23/12/2006

3.099,20

681,82

3.781,02

8

20.12.2006

(...)

3.143,90

691,66

3.835,56

9

05.01.2007

09/01/2007

3.052,59

671,57

3.724,16

10

24.01.2007

(...)

3.070,05

675,41

3.745,46

11

07.02.2007

10/02/2007

1.818,30

400,03

2.218,33

12

15.02.2007

29/02/2007

1.805,54

397,22

2.202,76

13

02.03.2007

09/03/2007

2.520,00

554,40

3.074,40

14

09.03.2007

25/03/2007

1.400,00

308,00

1.708,00

15

03.04.2007

24/04/2007

3.383,61

744,39

4.128,00

16

12.04.2007

(...)

2.255,74

496,26

2.752,00

17

21.05.2007

(...)

2.790,00

613,80

3.403,80

18

29.05.2007

(...)

2.790,00

613,80

3.403,80

19

04.06.2007

21/06/2007

2.786,89

613,11

3.400,00

20

22.06.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

21

03.07.2007

15/07/2007

2.240,00

492,80

2.732,80

22

17.07.2007

(...)

1.960,00

431,20

2.391,20

23

25.07.2007

(...)

1.624,00

357,28

1.981,28

24

02.08.2007

23/08/2007

3.080,00

677,60

3.757,60

25

21.08.2007

(...)

2.800,00

616,00

3.416,00

26

05.09.2007

16/09/2007

2.991,80

658,20

3.650,00

27

18.09.2007

(...)

3.410,66

750,34

4.161,00

28

05.10.2007

16/10/2007

3.111,48

684,52

3.796,00

29

18.10.2007

31/10/2007

2.991,80

658,20

3.650,00

30

06.11.2007

12/11/2007

3.245,90

714,10

3.960,00

31

14.11.2007

28/11/2007

3.411,44

750,52

4.161,96

32

05.12.2007

14/12/2007

3.245,90

714,10

3.960,00

33

13.12.2007

25/12/2007

4.024,92

885,48

4.910,40

34

08.02.2008

24/02/08

2.177,50

479,05

2.656,55

35

22.02.2008

53/02/08

2.177,50

479,05

2.656,55

a następnie posługując się ww. fakturami poprzez przedłożenie ich do rozliczenia podatku od towarów i usług w stosownych deklaracjach miesięcznych we właściwych okresach rozliczeniowych jako faktur zakupowych, wprowadził Urząd Skarbowy w R. w błąd co do wysokości podatku naliczonego, naraził w ten sposób ten organ na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej w postaci podatku od towarów i usług w kwocie stanowiącej równowartość rzekomo naliczonego w ww. fakturach podatku od towarów i usług tj. 46 242,56 zł, tj. czynu z art.76 §2 k.k.s. w zw. z art.62 §2 k.k.s. i w zw. z art.6 §2 k.k.s. z art.7 §1 k.k.s. i za to na mocy art. 76 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 2 k.k.s. wymierzono mu karę grzywny w wysokości 160 (stu sześćdziesięciu) stawek dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej stanowi kwotę 75 zł (siedemdziesięciu pięciu złotych).

Na mocy art. 33 § 1 k.k.s. orzeczono wobec oskarżonego G. K. (1) środek karny środek karny w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa skarbowego w wysokości 46.242,56 zł (czterdzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt sześć groszy).

Na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądzono na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, na które składają się wydatki w wysokości 86,94 zł (osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) oraz opłata w wysokości 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych).

9. oskarżoną I. B. (poprzednio K.) za winną tego, że:

- w okresie od 8 maja 2006r. do 3 grudnia 2008r. w Ż., B. i R., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z J. Ż. (2), a także I. J. doprowadziła Skarb Państwa reprezentowany przez Urząd Skarbowy w R. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 33 496,81 zł w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą w postaci firmy Usługi (...) przyjęła od J. Ż. (2) za pośrednictwem I. J. do księgowości tej firmy stwierdzające nieprawdę faktury VAT wystawione przez J. Ż. (2) i pochodzące z jego firmy (...), a to:

L.p.

Data Wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

09.06.2008

11/06/2008

3.154,16

693,92

3.848,08

2

13.06.2008

13/06/2008

2.599,12

571,81

3.170,93

3

04.07.2008

06/07/2008

5.786,39

1.273,01

7.059,40

4

30.09.2008

(...)

3.526,60

775,85

4.302,45

5

25.10.2008

(...)

3.359,16

739,02

4.098,18

6

03.12.2008

07/12/2008

1.275,00

280,50

1.555,50

a także podrobione przez J. Ż. (2) faktury VAT mające pochodzić z firmy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

08.05.2006

33/05/06

5.820,00

1.280,40

7.100,40

2

30.06.2006

194/06/06

8.568,00

1.884,96

10.452,96

3

08.07.2006

33/07/06

4.710,00

1.036,20

5.746,20

oraz z firmy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w D., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

08.08.2006

14/08/2006

4.725,00

1.039,50

5.764,50

2

19.08.2006

30/08/2006

4.755,00

1.046,10

5.801,10

3

07.09.2006

21/09/2006

4.976,00

1.094,72

6.070,72

4

26.09.2006

(...)

4.326,00

951,72

5.277,72

5

10.10.2006

(...)

3.465,00

762,30

4.227,30

6

21.10.2006

(...)

4.438,00

976,36

5.414,36

7

02.11.2006

16/11/2006

4.672,00

1.027,84

5.699,84

8

15.11.2006

(...)

4.060,00

893,20

4.953,20

9

05.12.2006

20/12/2006

2.890,60

635,93

3.526,53

10

20.12.2006

(...)

2.801,20

616,26

3.417,46

11

05.01.2007

10/01/2007

4.088,55

899,48

4.988,03

12

24.01.2007

(...)

4.656,00

1.024,32

5.680,32

13

03.02.2007

16/02/2007

2.836,07

623,93

3.460,00

14

09.02.2007

29/02/2007

2.836,07

623,93

3.460,00

15

09.03.2007

08/03/2007

2.836,07

623,93

3.460,00

16

14.03.2007

21/03/2007

2.836,07

623,93

3.460,00

17

22.03.2007

(...)

2.836,07

623,93

3.460,00

18

03.04.2007

26/04/2007

2.819,67

620,33

3.440,00

19

12.04.2007

(...)

2.819,67

620,33

3.440,00

20

18.04.2007

(...)

2.819,67

620,33

3.440,00

21

21.05.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

22

29.02.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

23

04.06.2007

14/06/2007

2.786,89

613,11

3.400,00

24

07.06.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

25

15.06.2007

(...)

2.786,89

613,11

3.400,00

26

06.07.2007

25/07/2007

2.803,28

616,72

3.420,00

27

11.07.2007

(...)

2.242,62

493,38

2.736,00

28

19.07.2007

(...)

3.363,93

740,07

4.104,00

29

08.08.2007

(...)

2.663,11

585,89

3.249,00

30

21.08.2007

(...)

2.438,85

536,55

2.975,40

31

30.08.2007

(...)

3.307,87

727,73

4.035,60

32

05.09.2007

17/09/2007

2.042,62

449,38

2.492,00

33

21.09.2007

(...)

2.334,43

513,57

2.848,00

34

04.10.2007

12/10/2007

3.209,84

706,16

3.916,00

35

17.10.2007

(...)

2.626,23

577,77

3.204,00

a następnie posługując się ww. fakturami poprzez przedłożenie ich do rozliczenia podatku od towarów i usług w stosownych deklaracjach miesięcznych we właściwych okresach rozliczeniowych jako faktur zakupowych, wprowadziła Urząd Skarbowy w R. w błąd co do wysokości podatku naliczonego, naraziła w ten sposób ten organ na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej w postaci podatku od towarów i usług w kwocie stanowiącej równowartość rzekomo naliczonego w ww. fakturach podatku od towarów i usług tj. 33 496,81zł, tj. czynu z art.76 §2 k.k.s. w zw. z art.62 §2kks i w zw. z art.6 §2 k.k.s. z art.7 §1 k.k.s. i za to na mocy art. 76 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 2 k.k.s. wymierzono jej karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej stanowi kwotę 80 zł (osiemdziesięciu złotych).

Na mocy art. 33 § 1 k.k.s. orzeczono wobec oskarżonej I. B. (poprzednio K.) środek karny środek karny w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa skarbowego w wysokości 33.496,81 zł (trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt jeden groszy).

Na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądzono na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, na które składają się wydatki w wysokości 86,94 zł (osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) oraz opłata w wysokości 800 zł (osiemset złotych).

10. oskarżonego E. K. (K.) za winnego tego, że:

- w okresie od 31 lipca 2004r. do 30 listopada 2006r. w O., M., R., J., O. i Ż., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z J. Ż. (2), a także I. J. oraz M. K. (1) doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Urząd Skarbowy w M. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 43 525,33zł w ten sposób, że prowadząc wspólnie z M. K. (1) działalność gospodarczą w postaci firmy (...), M. K. (1)” przyjął od J. Ż. (2) za pośrednictwem I. J. do księgowości tej podrobione przez J. Ż. (2) faktury VAT mające pochodzić z firmy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

31.07.2004

294/07/04

6.810,00

(...),20

8.308,20

2

04.08.2004

33/08/04

5.902,00

(...),44

7.200,44

3

20.08.2004

236/08/04

5.472,00

(...),84

6.675,84

4

03.09.2004

16/09/04

6.440,00

(...),80

7.856,80

5

27.09.2004

212/09/04

7.360,00

(...),20

8.979,20

6

08.10.2004

43/10/04

4.680,00

(...),60

5.709,60

7

25.10.2004

167/10/04

4.700,00

(...),00

5.734,00

8

02.1.2004

11/11/04

4.700,00

(...),00

5.734,00

9

15.11.2004

69/11/04

4.720,00

(...),40

5.758,40

10

29.11.2004

205/11/04

4.760,00

(...),20

5.807,20

11

04.12.2004

11/12/04

2.360,00

519,20

2.879,20

12

13.12.2004

87/12/04

4.248,00

934,56

5.182,56

13

22.12.2004

177/12/04

2.832,00

623,04

3.455,04

14

14.01.2005

95/01/05

4.740,00

(...),80

5.782,80

15

31.01.2005

189/01/05

4.740,00

(...),80

5.782,80

16

02.03.2005

10/03/05

4.780,00

(...),60

5.831,60

17

18.04.2005

79/04/05

4.780,00

(...),60

5.831,60

18

10.06.2005

43/06/05

5.339,00

(...),58

6.513,58

19

27.06.2005

130/06/05

5.901,00

(...),22

7.199,22

20

06.07.2005

39/07/05

4.496,00

989,12

5.485,12

21

29.07.2005

191/07/05

3.934,00

865,48

4.799,48

22

08.07.2006

34/07/06

6.280,00

(...),60

7.661,60

23

19.07.2006

101/07/06

6.280,00

(...),60

7.661,60

oraz z firmy (...)-bud” Sp. z o.o. z siedzibą w D., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

P. V.

Kwota brutto

1

08.08.2006

16/08/2006

4.725,00

(...),50

5.764,50

2

07.09.2006

24/09/2006

9.164,00

2016,08

11.180,08

3

22.09.2006

(...)

7.900,00

(...),00

9.638,00

4

26.09.2006

(...)

8.242,00

(...),24

10.055,24

5

02.10.2006

05/10/2006

8.007,00

(...),54

9.768,54

6

10.10.2006

28/10/2006

6.300,00

(...),00

7.686,00

7

21.10.2006

(...)

6.181,50

(...),93

7.541,43

8

27.10.2006

(...)

6.380,00

(...),60

7.783,60

9

02.11.2006

12/11/2006

7.008,00

(...),76

8.549,76

10

15.11.2006

47/11/06

6.670,00

(...),40

8.137,40

a także firmy (...).K., K. K. Sp.J. z siedzibą w J., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

22.11.2006

(...)

6.502,50

1430,55

7.933,05

2

30.11.2006

(...)

4.508,40

991,85

5.500,25

a następnie posługując się ww. fakturami poprzez przedłożenie ich do rozliczenia podatku od towarów i usług w stosownych deklaracjach miesięcznych we właściwych okresach rozliczeniowych jako faktur zakupowych, wprowadził Urząd Skarbowy w M. w błąd co do wysokości podatku naliczonego, naraził w ten sposób ten organ na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej w postaci podatku od towarów i usług w kwocie stanowiącej równowartość rzekomo naliczonego w ww. fakturach podatku od towarów i usług tj. 43 525,33zł, tj. czynu z art.76 §2 k.k.s. w zw. z art.62 §2 k.k.s. i w zw. z art.6 §2 k.k.s. z art.7 §1 k.k.s. i za to na mocy art. 76 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 2 k.k.s. wymierzono mu karę grzywny w wysokości 140 (stu czterdziestu) stawek dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej stanowi kwotę 75 zł (siedemdziesięciu pięciu złotych).

Na mocy art. 33 § 1 k.k.s. orzeczono wobec oskarżonego E. K. środek karny środek karny w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa skarbowego w wysokości 21.762,66 zł (dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy).

Na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądzono na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, na które składają się wydatki w wysokości 86,94 zł (osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) oraz opłata w wysokości 1.050 zł (jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych)

11. oskarżonego M. K. (1) (K.) za winnego tego, że:

- w okresie od 31 lipca 2004r. do 30 listopada 2006r. w O., M., R., J., O. i Ż., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z J. Ż. (2), a także I. J. oraz E. K. doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Urząd Skarbowy w M. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 43 525,33zł w ten sposób, że prowadząc wspólnie z E. K. działalność gospodarczą w postaci firmy (...), M. K. (1)” przyjął od J. Ż. (2) za pośrednictwem I. J. do księgowości tej podrobione przez J. Ż. (2) faktury VAT mające pochodzić z firmy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

31.07.2004

294/07/04

6.810,00

(...),20

8.308,20

2

04.08.2004

33/08/04

5.902,00

(...),44

7.200,44

3

20.08.2004

236/08/04

5.472,00

(...),84

6.675,84

4

03.09.2004

16/09/04

6.440,00

(...),80

7.856,80

5

27.09.2004

212/09/04

7.360,00

(...),20

8.979,20

6

08.10.2004

43/10/04

4.680,00

(...),60

5.709,60

7

25.10.2004

167/10/04

4.700,00

(...),00

5.734,00

8

02.1.2004

11/11/04

4.700,00

(...),00

5.734,00

9

15.11.2004

69/11/04

4.720,00

(...),40

5.758,40

10

29.11.2004

205/11/04

4.760,00

(...),20

5.807,20

11

04.12.2004

11/12/04

2.360,00

519,20

2.879,20

12

13.12.2004

87/12/04

4.248,00

934,56

5.182,56

13

22.12.2004

177/12/04

2.832,00

623,04

3.455,04

14

14.01.2005

95/01/05

4.740,00

(...),80

5.782,80

15

31.01.2005

189/01/05

4.740,00

(...),80

5.782,80

16

02.03.2005

10/03/05

4.780,00

(...),60

5.831,60

17

18.04.2005

79/04/05

4.780,00

(...),60

5.831,60

18

10.06.2005

43/06/05

5.339,00

(...),58

6.513,58

19

27.06.2005

130/06/05

5.901,00

(...),22

7.199,22

20

06.07.2005

39/07/05

4.496,00

989,12

5.485,12

21

29.07.2005

191/07/05

3.934,00

865,48

4.799,48

22

08.07.2006

34/07/06

6.280,00

(...),60

7.661,60

23

19.07.2006

101/07/06

6.280,00

(...),60

7.661,60

oraz z firmy (...)-bud” Sp. z o.o. z siedzibą w D., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

P. V.

Kwota brutto

1

08.08.2006

16/08/2006

4.725,00

(...),50

5.764,50

2

07.09.2006

24/09/2006

9.164,00

2016,08

11.180,08

3

22.09.2006

(...)

7.900,00

(...),00

9.638,00

4

26.09.2006

(...)

8.242,00

(...),24

10.055,24

5

02.10.2006

05/10/2006

8.007,00

(...),54

9.768,54

6

10.10.2006

28/10/2006

6.300,00

(...),00

7.686,00

7

21.10.2006

(...)

6.181,50

(...),93

7.541,43

8

27.10.2006

(...)

6.380,00

(...),60

7.783,60

9

02.11.2006

12/11/2006

7.008,00

(...),76

8.549,76

10

15.11.2006

47/11/06

6.670,00

(...),40

8.137,40

a także firmy (...).K., K. K. Sp.J. z siedzibą w J., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

22.11.2006

(...)

6.502,50

1430,55

7.933,05

2

30.11.2006

(...)

4.508,40

991,85

5.500,25

a następnie posługując się ww. fakturami poprzez przedłożenie ich do rozliczenia podatku od towarów i usług w stosownych deklaracjach miesięcznych we właściwych okresach rozliczeniowych jako faktur zakupowych, wprowadził Urząd Skarbowy w M. w błąd co do wysokości podatku naliczonego, naraził w ten sposób ten organ na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej w postaci podatku od towarów i usług w kwocie stanowiącej równowartość rzekomo naliczonego w ww. fakturach podatku od towarów i usług tj. 43 525,33zł, tj. czynu z art.76 §2 k.k.s. w zw. z art.62 §2 k.k.s. i w zw. z art.6 §2 k.k.s. z art.7 §1 k.k.s. i za to na mocy art. 76 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 2 k.k.s. wymierzono mu karę grzywny w wysokości 140 (stu czterdziestu) stawek dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej stanowi kwotę 75 zł (siedemdziesięciu pięciu złotych).

Na mocy art. 33 § 1 k.k.s. orzeczono wobec oskarżonego M. K. (1) środek karny środek karny w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa skarbowego w wysokości 21.762,66 zł (dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy).

Na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądzono na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, na które składają się wydatki w wysokości 86,94 zł (osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) oraz opłata w wysokości 1.050 zł (jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych).

Osobistą apelację od powyższego wyroku wniósł oskarżony K. K. (1), zaskarżają powyższy wyrok w części dotyczącej kary. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił:

- rażącą niewspółmierność kary wymierzonej polegającą na bezzasadnym uznaniu, iż wymierzona kara grzywny w wymiarze 280 stawek dziennych w wysokości po 80 zł każda jest dostosowana do moich możliwości finansowych, w przypadku gdy Sąd nie wziął pod uwagę mojej rzeczywistej sytuacji materialnej a także warunków osobistych i rodzinnych w przypadku gdy przyznałem się do winy i nie utrudniałem postępowania, kara ta jest dla mnie krzywdząca.

Skarżący wniósł o wnoszę o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez obniżenie liczby oraz wysokości stawki dziennej grzywny, bądź przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd I instancji.

Apelację od powyższego wyroku wniósł obrońca oskarżonych T. C. (1) i D. Ś. (1) zaskarżając ten wyrok w całości i wyrokowi temu zarzucił:

1.  obrazę przepisów postępowania mający wpływ na treść wyroku, a mianowicie:

- art. 4 i 7 k.p.k. przez pominięcie istotnych okoliczności, które dotyczą przyjętych przez Sąd pierwszej instancji faktur wprowadzonych do rozliczenia przez oskarżonych z przeświadczeniem, przekonaniem ,że objęte spornymi fakturami zdarzenia gospodarcze sprzedaży paliwa były dokonane, wykazane, wyjaśnieniami oskarżonych oraz zeznaniami świadków: M. S., L P., M. C., B. Dzbanuszek potwierdzających zakup paliwa i dokonanych dostaw oraz faktu kontroli przeprowadzonej przez US w M. , co do osk. T. C., który nie kwestionował faktur zakupowych z kontrolowanego czasookresu, co stanowiło dowolną , a nie swobodną ocenę materiału dowodowego bez uwzględnienia zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego poprzez nieobiektywną ocenę zeznań wymienionych świadków i dowodów,

- art. 193 w zw. z art. 170 § 1 pkt 5 k.p.k. przez nieuzasadnione oddalenie wniosku obrony o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego rewidenta, co do potwierdzenia okoliczności rozliczenia nabytego paliwa w realizowanych usługach transportowych w przedmiocie potwierdzenia rzeczywistego zdarzenia gospodarczego,

- art. 424 § 1 pkt 1 k.p.k. Przez brak wskazania w motywach wyroku dlaczego wersja oskarżonych wsparta zeznaniami świadków M. S., L P., M. C., B. Dzbanuszek, nie zasługuje na uwzględnienie, co do świadomości, rzetelności transakcji nabycia paliwa oraz podstaw wprowadzenia spornych faktur do obrotu, a także braku wskazania przyczyn oddalenia wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego,

2. Naruszenie prawa materialnego, a mianowicie :

- art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a art. 99 ust. 12 oraz art. 109 ust. Ustawy o VAT / ustawa z dn.11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wobec błędnego przyjęcia, że faktury VAT wystawione przez J. Ż. pochodzące z firmy (...). Ż., (...) Sp. z o.o. (...) Sp. z o.o., KARIMA -BIS k. K. Sp.J. w części dot: Osk. T. C. / XXVII /, a w części dot: D. Ś. J. Ż. .IN- P. J. Ż. , (...) Sp. z o.o.. (...) Sp. z o.o. , KARIMA -BIS K. K. Sp. J./ XXVII /,stwierdzające nieprawdę bo nie zawierają danych rzeczywistego sprzedawcy towarów i skutkują odpowiedzialnością oskarżonych wobec „ nie dochowania staranności wyboru kontrahenta w celu zabezpieczenia się przed nadużyciem ,oszustwem „ , podczas gdy powyższy pogląd pozostaje w sprzeczności z ETS oraz art. 62 § 2 k.k.s. , który stanowi, że karnie odpowiada ten kto fakturę wystawia, w sposób nierzetelny, co stanowi o braku podstaw rozciągania odpowiedzialności na kupujących - oskarżonych,

- art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a w zw. z art. 122, art.187 §1 i 191 ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawa z dn. 29 sierpnia (...). - Ordynacja podatkowa, przez błędną wykładnię, że sam fakt pochodzenia faktur, które pochodzą od podmiotu nieistniejącego, nie przesądza odpowiedzialności nabywcy towaru lub usługi bez wykazania , że transakcja stanowi nadużycie prawa,

- art. 22 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości przez niewłaściwe przyjęcie, że przyjęte faktury do księgowości przez oskarżonych wskazane w zarzucie aktu oskarżenia, które stwierdzały nieprawdę, nie odzwierciedlały zdarzeń gospodarczych ,które mogły być przedstawione do rozliczenia podatku od towaru i usług w deklaracjach miesięcznych przez oskarżonych, podczas gdy nierzetelność faktury może dotyczyć wyłącznie sprzedawcy,

- art. 76 § 2 k.k.s. przez „ rozciągnięcie odpowiedzialności za skutki sprzedawcy towaru potwierdzającego nieprawdę w części wyłącznie oznaczenia podmiotu na nabywców tych faktur - oskarżonych, podczas gdy wykazane zdarzenia gospodarcze skutkują odpowiedzialnością za art. 62 k.k.s. wobec sprzedawcy.

Skarżący wniósł uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji ewentualnie zmianę zaskarżonego wyroku przez uniewinnienie oskarżonych od zrzucanych im czynów.

Apelację od powyższego wyroku wniósł obrońca oskarżonych J. Ż. (1), M. G. oraz P. S. zaskarżając ten wyrok w całości i wyrokowi temu zarzucił:

1.  Obrazę przepisów postępowania mającą wpływ na treść orzeczenia, a to art. 4 k.p.k., art. 5 § 2 k.p.k. oraz art. 7 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. polegającą na:

a.  naruszeniu zasady obiektywizmu, poprzez zaniechanie uwzględnienia przez Sąd okoliczności przemawiających na korzyść oskarżonych,

b.  naruszeniu dyrektywy zobowiązującej do interpretowania nie dających się usunąć wątpliwości na korzyść oskarżonych,

c.  naruszeniu zasady swobodnej oceny dowodów poprzez jej dowolność oraz dokonanie oceny tychże dowodów w sposób sprzeczny z zasadami doświadczenia życiowego oraz logicznego rozumowania,

W szczególności przejawiające się:

d.  niezasadnym przyjęciem, iż pomiędzy J. Ż. (2) a skarżącymi istniało jakiekolwiek porozumienie co do przestępczego procederu w sytuacji, w której ten pierwszy jednoznacznie wskazywał, iż nie zna skarżący; w związku z czym brak było konstytutywnych cech dla możliwości przyjęcia konstrukcji działania wspólnie i w porozumieniu przez oskarżonych albowiem nie istniała między nimi jakakolwiek relacja w zakresie podziału ról w przestępczym procederze, brak było ustalenia szczegółów wspólnej działalności, jej warunków a także zakresu oraz przedmiotu,

e.  niezasadnym przyjęciem, iż pomiędzy I. J. a skarżącymi istniało jakiekolwiek porozumienie do przestępczego procederu w sytuacji, w której w toku postępowania a także w uzasadnieniu zapadłego rozstrzygnięcia nie dokonano jakichkolwiek niezbędnych ustaleń w tym zakresie; w związku z czym brak było konstytutywnych cech dla możliwości przyjęcia konstrukcji działania wspólnie i w porozumieniu przez oskarżonych albowiem nie istniała między nimi jakakolwiek relacja w zakresie podziału ról w przestępczym procederze, brak było ustalenia szczegółów wspólnej działalności, jej warunków a także zakresu oraz przedmiotu,

f.  brakiem uwzględnienia jednoznacznych oraz konsekwentnych wyjaśnień skarżących w zakresie w jakim wskazywali oni na okoliczności związane z dostawami paliw do ich przedsiębiorstw, w szczególności w kwestii sposobu nawiązania współpracy z dostawcami, jakości kupowanego paliwa, mechanizmu rozliczeń oraz uiszczania ceny nabycia a także doręczania faktur VAT za przeprowadzone transakcje,

g.  brakiem uwzględnienia jednoznacznych oraz konsekwentnych zeznań świadków obrony w zakresie w jakim w pełni pokrywały się one z wyjaśnieniami skarżących, w szczególności w kwestii sposobu nawiązania współpracy z dostawcami, jakości kupowanego paliwa, mechanizmu rozliczeń oraz odbioru faktur VAT za przeprowadzone transakcje,

h.  brakiem uwzględnienia jednoznacznych oraz konsekwentnych zeznań świadka S. W., który przesłuchiwany w dniu 10 lutego 2015 roku podał, iż do przedsiębiorstwa (...) paliwa dostarczała min, firma (...),

i.  brakiem uwzględnienia jednoznacznych oraz konsekwentnych zeznań świadków obrony w zakresie w jakim osoby te wskazywały, iż do przedsiębiorstw oskarżonych paliwo dostarczane było przy wykorzystaniu białej cysterny marki M., co stanowi element wspólny dla zeznań większości świadków,

j.  brakiem uwzględnienia, iż w świetle zasad doświadczenia życiowego oraz logicznego rozumowania oczywistym jest, że w okolicznościach przedmiotowej sprawy dochodziło do zdarzeń gospodarczych w postaci dostawy paliw do przedsiębiorstw oskarżonych potwierdzone zostało ich wyjaśnieniami a także zeznaniami świadków oraz faktem, iż oskarżeni trudnią się usługami związanymi z transportem drogowym w związku z czym zmuszeni są do regularnego zakupu paliwa w określonych ilościach, a nadto w sytuacji, w której w stosunku do oskarżonych z roszczeniami dotyczącymi dostaw nie występował jakikolwiek podmiot trzeci,

k.  brakiem dostatecznych rozważań co do możliwości przypisania winy oskarżonym w konkretnych okolicznościach przedmiotowego postępowania, w szczególności przejawiającego się brakiem ustaleń w zakresie ewentualnego niedochowania należytej staranności przez skarżących w kwestii przeprowadzanych transakcji gospodarczych oraz wskazania norm czy też zasad ostrożności, których naruszenia oskarżeni mieliby się dopuści,

l.  brakiem uwzględnienia, iż w przedmiotowej sprawie, z uwzględnieniem wyjaśnień oskarżonych, zeznań świadków oraz pozostałych okoliczności faktycznych dotyczących zakwestionowanych dostaw paliwa, skarżącym nie można zarzucić jakiegokolwiek niedbalstwa czy też lekkomyślności, gdyż działali oni z zachowaniem należytej ostrożności handlowej a same okoliczności związane z dostawami paliwa nie mogły oraz nie powinny budzić żadnych zastrzeżeń w przeciętnym uczestniku obrotu gospodarczego (cena kupowanego paliwa była wprawdzie nieco niższa ale w mieściła się granicach cen rynkowych dla dostaw hurtowych, dostarczane paliwo było dobrej jakości, rozliczenia pomiędzy kontrahentami następowały w formie gotówkowej, nabywcom doręczano standardowe profesjonalnie wyglądające faktury VAT opatrzone numerami, pieczęciami firm oraz zawierającymi NIP czy REGON),

m.  brakiem uwzględnienia wytycznych wynikających z orzecznictwa europejskiego w zakresie w jakim wskazują one, iż od uczestników obrotu gospodarczego (odbiorców faktur) nie można wymagać podejmowania ponadprzeciętnych czynności sprawdzających, które nie są ich zadaniem w ramach danego stosunku handlowego.

2.  W konsekwencji błąd w ustaleniach faktycznych, polegający na przyjęciu, w sprzeczności z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, zasadami logiki i doświadczenia życiowego, iż:

a.  W okolicznościach przedmiotowej sprawy nie dochodziło do rzeczywistych zdarzeń gospodarczych (dostaw paliwa) lecz mieliśmy do czynienia z obrotem pustymi fakturami VAT, a dostarczane do oskarżonych paliwo pochodziło z niewiadomego źródła a sami skarżący mieli co do tego procederu pełną świadomość,

b.  Oskarżeni dopuścili się popełnienia zarzucanego im występku.

Skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez uniewinnienie oskarżonych od popełnienia zarzucanego im czynu, ewentualnie uchylenie zaskarżonego orzeczenia w zakwestionowanym zakresie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I Instancji.

Apelację od powyższego wyroku wniósł obrońca oskarżonego I. J. zaskarżając ten wyrok w całości i wyrokowi temu zarzucił:

1.  błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mający wpływ na rozstrzygnięcie (art. 438 pkt 3 k.p.k.) polegający na przyjęciu, iż oskarżony I. J. przekazywał J. Ż. (2) dane niezbędne do wystawienia faktur, a następnie pośredniczył w przekazywaniu przez J. Ż. (2) wystawionych przez niego stwierdzających nieprawdę lub podrobionych faktur, podczas gdy takie ustalenie nie znajduje potwierdzenia w materiale dowodowym sprawy, a nadto przeczy zasadom logiki i doświadczenia życiowego, bowiem J. Ż. (2) z całą pewnością sam potrafił pozyskać osoby zainteresowane jego usługami i nie potrzebował do tego wspólnika, a niezależni od tego- nawet przy przyjęciu, że J. Ż. (2) nie potrafił samodzielnie wyszukać odbiorców nieprawdziwych lub fałszywych faktur- to zaangażowanie wspólnika znajdować mogło uzasadnienie tylko i wyłącznie jednorazowo, przy okazji pierwszej faktury, bowiem później nic nie stało na przeszkodzie, aby J. Ż. (2) samodzielnie kontaktował się z ewentualnymi odbiorcami faktur, bez udziału I. J.,

2.  błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mający wpływ na rozstrzygnięcie (art. 438 pkt 3 k.p.k.) poprzez przyjęcie, że oskarżony I. J. pośredniczył w przekazywaniu oskarżonym przez J. Ż. (2) wystawionych przez niego stwierdzających nieprawdę lub podrobionych faktur, podczas gdy okoliczność powyższa nie została wykazana jakimikolwiek środkami dowodowymi oprócz zeznań J. Ż. (2), a wręcz przeciwnie, z wyjaśnień oskarżonego K. K. (1)- które to wyjaśnienia zostały uznane Sąd za w pełni wiarygodne- wynika, że I. J. nie pośredniczył w przekazywaniu temu oskarżonemu faktur od J. Ż. (2), a jedynie podał mu numer telefonu do J. Ż. (2) i na tym udział I. J. się skończył, a zatem jedyny z oskarżonych który przyznał się do winy wykluczył udział I. J. w przestępczym procederze, co znajduje potwierdzenie w wyjaśnieniach pozostałych oskarżonych i jest zgodne z zasadami logiki i doświadczenia życiowego,

3.  obrazę przepisów prawa procesowego mającą istotny wpływ na treść orzeczenia (art. 438 pkt 2 k.p.k.), tj. art. 7 k.p.k. poprzez dokonanie oceny dowodów sprzecznej z zasadami doświadczenia życiowego oraz logiki poprzez przyznanie waloru całkowitej wiarygodności zeznaniom J. Ż. (2) w zakresie w jakiem wskazywał on na udział I. J. w przestępczym procederze, podczas gdy zeznania te złożone zostały w celu zbycia bądź ograniczenia odpowiedzialności karnej grożącej świadkowi i obciążenia innych osób, a niezależnie od tego zeznania J. Ż. (2) nie znajdują potwierdzenia w pozostałym materiale dowodowym w sprawie, bowiem brak jakichkolwiek dowodów korespondujących z wersją wydarzeń przedstawioną przez świadka, a w tym w szczególności potwierdzeniem prawdziwości tychże zeznań nie może być fakt ujawnienia w domu oskarżonego dokumentów ze sprawy prowadzonej przeciwko J. Ż. (2), bowiem oskarżony wiarygodnie wyjaśnił, że w/w osoba próbowała uzyskać od niego pieniądze na zaangażowanie adwokata, zaś niezależnie od tego, sam fakt posiadania tej dokumentacji nie może świadczyć o zaangażowaniu I. J. w przestępczy proceder,

4.  obrazę przepisów prawa procesowego mającą istotny wpływ na treść orzeczenia (art. 438 pkt 2 k.p.k.), tj. art. 7 k.p.k. poprzez dokonanie oceny dowodów sprzecznej z zasadami doświadczenia życiowego oraz logiki poprzez przyznanie waloru całkowitej wiarygodności zeznaniom J. Ż. (2) w zakresie w jakim twierdził on, że I. J. ustalał kwoty wynagrodzenia za swoje usługi pośrednictwa i w zasadzie to on dyktował stawki jakie żądane były od odbiorców fałszywych faktur, podczas gdy doświadczenie życiowe każe upatrywać roli pośrednika wyłącznie jako osoby przekazującej określone informacje czy rzeczy, zaś nie jest rolą pośrednika ustalanie warunków współpracy stron, bowiem wtedy doświadczenie życiowe i logika nakazuje postawić pytanie czy pośrednik nie zastąpił swojego zleceniodawcę, a zatem o sens jego udziału w sprawie,

5.  obrazę przepisów prawa procesowego mającą istotny wpływ na treść orzeczenia (art. 438 pkt 2 k.p.k.), tj. art. 410 k.p.k. w zw. z art. 424 §2 k.p.k. poprzez nieuwzględnienie przy wyrokowaniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy, w tym w szczególności faktu, że J. Ż. (2) składając zeznania przeciwko I. J. sam był zagrożony sankcją karną i w jego interesie było pomniejszanie swojej winy w popełnieniu przestępstwa,

6.  obrazę przepisów prawa procesowego mającą istotny wpływ na treść orzeczenia (art. 438 pkt 2 k.p.k.), tj. art. 410 k.p.k. w zw. z art 424 §2 k.p.k. poprzez nieuwzględnienie przy wyrokowaniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy, w tym w szczególności, że znajomość I. J. z J. Ż. (2) oraz pozostałymi osobami wynikała z faktu prowadzenia przez oskarżonego działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług dla transportu drobnego, a zatem każdy podmiot prowadzący działalność w tym zakresie z obszaru (...) mógłby zostać pomówiony o udział w procederze przestępczym w charakterze pośrednika, zatem krąg „podejrzanych” jest w zasadzie nieograniczony,

7.  obrazę przepisów prawa procesowego mającą istotny wpływ na treść orzeczenia (art. 438 pkt 2 k.p.k.), tj. art. 5 §2 k.p.k. poprzez rozstrzygnięcie niedających się usunąć wątpliwości na niekorzyść oskarżonego i skazanie oskarżonego przy braku jakichkolwiek wiarygodnych i jednoznacznych dowodów świadczących o jego winie.

Skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego od zarzucanych mu czynów oraz zasądzenie na rzecz oskarżonego kosztów obrony za obie instancji, ewentualnie, o uchylenie zaskarżonego orzeczenia oraz przekazanie sprawy Sądowi I instancji celem ponownego rozpatrzenia.

Apelację od powyższego wyroku wniósł obrońca oskarżonego M. K. (1) zaskarżając ten wyrok w całości i wyrokowi temu zarzucił:

1.  Naruszenie przepisów prawa materialnego mające wpływ na treść wyroku tj.:

- art. 6 § 2 k.k.s. poprzez jego błędne zastosowanie i przyjęcie, że wszystkie zachowania oskarżonego zostały podjęte w okresach krótszych niż 6 miesięcy a tym samym stanowią czyn ciągły podczas gdy zarzucane oskarżonemu czyny zostały popełnione w okresie od 31.07.2004 r. do 29.07.2005 r. oraz w okresie od 8.07.2006 r. do 30.11.2006 r., a tym samym miedzy 29.07.2005 r., a kolejnym czynem popełnionym 8.07.2006 r. upłynął okres 11 miesięcy i 10 dni, a więc okres przekraczający 6 miesięcy co nie uprawniało do przyjęcia kwalifikacji wskazanej przez Sąd,

- art. 44 § 3 k.k.s. w zw. z art. 44 § 1 k.k.s. w związku z art. 6 § 2 k.k.s. poprzez jego niezastosowanie polegające na skazaniu oskarżonego mimo przedawnienia karalności czynu popełnionego w okresie od 31.07.2004 r. do 29.07.2005 r.

2. Naruszenie przepisów postępowania mających wpływ na wynik sprawy tj.

- art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. poprzez jego niezastosowanie i nieumorzenie postępowania karnego względem oskarżonego mimo wystąpienia znikomej społecznej szkodliwości czynu w zakresie przyjętych i wykorzystanych faktur za rok 2006 r.

3. Rażącą niewspółmierność karny orzeczonej względem oskarżonego, bowiem suma zastosowanych kar względem oskarżonego za przypisane mu przestępstwa nie odzwierciedla należycie stopnia społecznego niebezpieczeństwa oraz nie uwzględnia w wystarczającej mierze celów kary określonych w art. 13 k.k.s., jak również nie uwzględnia sytuacji osobistej i majątkowej oskarżonego który nie posiada majątku pozwalającego na wykonanie kary, co pozostaje w rażącej sprzeczności z art. 23 §3 KKS.

Skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku względem w/w oskarżonego poprzez wyeliminowanie z opisu czynu zarzucanego oskarżonemu faktur wystawionych w okresie od 31.07.2004 r. do 29.07.2005 r., jak również obniżenie kwoty uszczuplonej należności wskazanej w opisie czynu i umorzenie prowadzonego przeciwko oskarżonemu postępowania w sprawie o popełnienie czynu z art. 76 § 2 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. i w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. z art. 7 § 1 k.k.s. z uwagi na przedawnienie karalności czynu zarzucanego oskarżonemu w okresie od 31.07.2004 r. do 29.07.2005 r., a także umorzenie prowadzonego przeciwko oskarżonemu postępowania w sprawie o popełnienie czynu z art. 76 § 2 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. i w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. z art. 7 § 1 k.k.s z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu zarzucanego oskarżonemu w okresie od 8.07.2006r. do 30.11.2006r., ewentualnie odstąpienie od wymierzenia oskarżonemu kary w tym zakresie oraz zasądzenie na rzecz oskarżonego kosztów procesu tym kosztów zastępstwa procesowego wedle norm prawem przepisanych.

Apelację od powyższego wyroku wniósł obrońca oskarżonego E. K. zaskarżając ten wyrok w całości i wyrokowi temu zarzucił:

1.  Naruszenie przepisów prawa materialnego mające wpływ na treść wyroku tj.:

- art. 6 § 2 k.k.s. poprzez jego błędne zastosowanie i przyjęcie, że wszystkie zachowania oskarżonego zostały podjęte w okresach krótszych niż 6 miesięcy a tym samym stanowią czyn ciągły podczas gdy zarzucane oskarżonemu czyny zostały popełnione w okresie od 31.07.2004 r. do 29.07.2005 r. oraz w okresie od 8.07.2006 r. do 30.11.2006 r., a tym samym miedzy 29.07.2005 r., a kolejnym czynem popełnionym 8.07.2006 r. upłynął okres 11 miesięcy i 10 dni, a więc okres przekraczający 6 miesięcy co nie uprawniało do przyjęcia kwalifikacji wskazanej przez Sąd,

- art. 44 § 3 k.k.s. w zw. z art. 44 § 1 k.k.s. w związku z art. 6 § 2 k.k.s. poprzez jego niezastosowanie polegające na skazaniu oskarżonego mimo przedawnienia karalności czynu popełnionego w okresie od 31.07.2004 r. do 29.07.2005 r.

2. Naruszenie przepisów postępowania mających wpływ na wynik sprawy tj. art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. poprzez jego niezastosowanie i nieumorzenie postępowania karnego względem oskarżonego mimo wystąpienia znikomej społecznej szkodliwości czynu w zakresie przyjętych i wykorzystanych faktur za rok 2006 r.

3. Rażącą niewspółmierność karny orzeczonej względem oskarżonego, bowiem suma zastosowanych kar względem oskarżonego za przypisane mu przestępstwa nie odzwierciedla należycie stopnia społecznego niebezpieczeństwa oraz nie uwzględnia w wystarczającej mierze celów kary określonych w art. 13 k.k.s., jak również nie uwzględnia sytuacji osobistej i majątkowej oskarżonego który nie posiada majątku pozwalającego na wykonanie kary, co pozostaje w rażącej sprzeczności z art. 23 §3 KKS.

Skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku względem w/w oskarżonego poprzez wyeliminowanie z opisu czynu zarzucanego oskarżonemu faktur wystawionych w okresie od 31.07.2004 r. do 29.07.2005 r., jak również obniżenie kwoty uszczuplonej należności wskazanej w opisie czynu i umorzenie prowadzonego przeciwko oskarżonemu postępowania w sprawie o popełnienie czynu z art. 76 § 2 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. i w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. z art. 7 § 1 k.k.s. z uwagi na przedawnienie karalności czynu zarzucanego oskarżonemu w okresie od 31.07.2004 r. do 29.07.2005 r., a także umorzenie prowadzonego przeciwko oskarżonemu postępowania w sprawie o popełnienie czynu z art. 76 § 2 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. i w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. z art. 7 § 1 k.k.s z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu zarzucanego oskarżonemu w okresie od 8.07.2006r. do 30.11.2006r., ewentualnie odstąpienie od wymierzenia oskarżonemu kary w tym zakresie. Oraz zasądzenie na rzecz oskarżonego kosztów procesu tym kosztów zastępstwa procesowego wedle norm prawem przepisanych.

Apelację od powyższego wyroku wniósł obrońca oskarżonego G. K. (1) zaskarżając ten wyrok w całości i wyrokowi temu zarzucił:

1.  obrazę przepisów postępowania, a to art. 7 k.p.k. poprzez dokonanie dowolnej a nie swobodnej oceny dowodów, wyrażającej się w:

-uznaniu za całkowicie wiarygodne zeznania i wyjaśnienia J. Ż. (2) jako spójne, logiczne i konsekwentne, przy przyjęciu, iż osoba ta nie miała żadnych powodów żeby bezpodstawnie obciążać i pomawiać oskarżonych, w sytuacji, gdy szczegółowa analiza treści złożonych przez J. Ż. (2) zeznań i wyjaśnień wskazuję, iż zeznania te były wewnętrznie sprzeczne, niespójne i nielogiczne, a co nie mogło być z uwagi na śmierć zweryfikowane i wyjaśnione w ? toku postępowania sądowego, a nadto w sytuacji, gdy osoba ta miała interes w pomawianiu innych w postaci uzyskania korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, a nadto działała w ramach swoistego rodzaju zemsty za brak pomocy w ustanowieniu adwokata, co w konsekwencji powinno prowadzić do odmowy przyznania waloru wiarygodności twierdzeniom J. Ż. (2) (str. 52 uzasadnienia);

- uznaniu za niewiarygodne całości wyjaśnień oskarżonego i przyjęciu, iż stanowią one przyjętą linię obrony, w sytuacji gdy oskarżony w sposób spójny i logiczny wyjaśnił okoliczności związane z nabywaniem przez niego paliwa do samochodów, w szczególności wskazując, iż paliwo dostarczane w oparciu o sporne faktury zakupowe były jedynym paliwem przez niego kupowanym, co w świetle pozostałego materiału dowodowego, w szczególności braku uchybień w przeprowadzonych kontrolach skarbowych stanowi podstawę do uznania wyjaśnień oskarżonego za wiary godne w całości (str. 50 uzasadnienia);

- całkowicie dowolnej ocenie dowodów z dokumentów, w postaci dokumentów kontroli skarbowej oskarżonego i dokonaniu ich bezpodstawnej interpretacji na niekorzyść oskarżonego poprzez uznanie, iż skoro prowadzona kontrola skarbowa przez Urząd Kontroli Skarbowej w K. w dniu 25 marca 2010 r. nie wykazała nieprawidłowości to oznacza, iż nie weryfikowała rzetelności dokumentów, w sytuacji, gdy kontrole skarbowe nie wykazały nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji finansowo - księgowej oskarżonego, co w świetle pozostałego w sprawie materiału dowodowego świadczy o prawdziwości transakcji, które potwierdzają sporne faktury;

- pominięciu podczas dokonywania oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego faktu, iż w stosunku do oskarżonego nie została wydana jakakolwiek decyzja podatkowa za okres objęty zarzutami 2005-2008. pomimo przeprowadzonych kontroli skarbowych, co świadczy o obrazowaniu przez sporne faktury rzeczywistych transakcji gospodarczych, uprawniających oskarżonego do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wymienionych w sentencji wyroku faktur;

- pominięciu okoliczności wynikających z dokumentacji finansowo - księgowej oskarżonego w postaci braku w ewidencji - innych faktur zakupowych za paliwo, poza fakturami wskazanymi w akcie oskarżenia i sentencji wy roku, wystawionymi przez In-P., (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o. co miało istotne znaczenie dla oceny braku fikcyjności faktur pochodzących z w/w podmiotów' i braku jakiegokolwiek zamiaru ze strony oskarżonego, jak i w konsekwencji braku narażenia organu na nienależny zwrot nieistniejącej wierzytelności podatkowej; uszczuplenia należności publicznoprawnej;

- przyjęciu, iż o fikcyjności faktur świadczy brak pisemnej umowy i sprawdzenia legalności rzekomego dostawcy paliwa, w sytuacji, gdy okoliczności te zgodnie z zasadami doświadczenia życiowego i logiki nie mają znaczenia dla faktu fikcyjności bądź nieprawdziwości faktur, a nadto w sytuacji, gdy oskarżony nie miał obowiązku weryfikacji w/w okoliczności;

- wewnętrznej sprzeczności twierdzeń Sądu I Instancji, który' z jednej strony przyjmuje, iż faktury były fikcyjne, a z drugiej twierdzi, że paliwo było dostarczane jednakże inne niż wskazywano w fakturze bądź od innego dostawcy, które to uznanie samo w sobie stanowi podstawę do przyjęcia, iż nie doszło do realizacji znamion czynów zabronionych zarzucanych oskarżonemu G. K. (1) albowiem skoro paliwo było dostarczone (patrząc na w/w argumentację) to faktury nie mogły być fikcyjne, a skoro było od innego dostawcy to oskarżony nie miał obowiązku weryfikacji tego faktu, a ponadto w sytuacji, gdy Sąd I Instancji nie wskazuje w jaki sposób paliwo miało być „inne”;

które to naruszenia miały istotny wpływ na wynik sprawy albowiem w konsekwencji doprowadziły do:

2.  błędu w ustaleniach faktycznych przyjętego za podstawę orzeczenia, który miał wpływ na jego treść, wyrażający się w uznaniu, iż:

- wystawione na rzecz oskarżonego G. K. (1) faktury VAT odnosiły się do całkowicie fikcyjnych zdarzeń, które nie obrazowały rzeczywistej sprzedaży towaru, a tym samym nie uprawniały od pomniejszego podatku należnego o podatek naliczony z nich wynikający, w sytuacji gdy Sąd I Instancji wielokrotnie w uzasadnieniu zaprzecza tej okoliczności, a zebrany w sprawie materiał dowodowy, w szczególności brak innych faktur zakupowych za paliwo w ewidencji finansowo - księgowej oskarżonego, jego wyjaśnienia, brak wydania decyzji podatkowych, brak zastrzeżeń w kontroli wskazują, iż przeprowadzone transakcje, które obrazują sporne faktury', miały rzeczywisty charakter i odzwierciedlały faktyczne zdarzenia gospodarcze uprawniające do pomniejszenia zobowiązania podatkowego oskarżonego;

- oskarżony działał z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowego w postaci bezpodstawnego obniżenia wierzytelności podatkowej, w sytuacji, gdy doszło do rzeczywistego przepływu towarów, a w konsekwencji brak jest podstaw do przypisania jakiegokolwiek postaci zamiaru oskarżonemu;

- faktury które przyjął oskarżony były fakturami nierzetelnymi, a oskarżony miał lub mógł mieć świadomość o tym fakcie, w sytuacji, gdy oskarżony zgodnie z treścią wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. nie miał obowiązku weryfikacji dostawcy, sprawdzania jego koncesji, uprawnień do dystrybucji towaru, jakości towaru i jego pochodzenia, a w konsekwencji faktur)' nie poświadczały nieprawdy, tym samym nie doszło do narażenia Urzędu Skarbowego na nienależny zwrot podatku;

- oskarżony swoim zachowaniem zrealizował znamiona zarzucanych mu czynów zabronionych, w sytuacji gdy całokształt zebranego w sprawie materiału dowodowego wskazuję, iż zachowanie oskarżonego nie jest czy nem zabronionym.

Skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego od zarzucanych mu czynów oraz zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych za I i II Instancję.

Osobistą apelację od powyższego wyroku wniosła oskarżona I. B. zaskarżając ten wyrok w całości i wyrokowi temu zarzuciła:

1.  obrazę przepisów postępowania, a to art. 7 k.p.k. poprzez dokonanie dowolnej a nie swobodnej oceny dowodów, wyrażającej się w:

- uznaniu za całkowicie wiarygodne zeznania i wyjaśnienia J. Ż. (2) jako spójne, logiczne i konsekwentne, przy przyjęciu, iż osoba ta nie miała żadnych powodów żeby bezpodstawnie obciążać i pomawiać oskarżonych, w sytuacji, gdy szczegółowa analiza treści złożonych przez J. Ż. (2) zeznań i wyjaśnień wskazuję, iż zeznania te były wewnętrznie sprzeczne, niespójne i nielogiczne, a co nie mogło być z uwagi na śmierć zweryfikowane i wyjaśnione w toku postępowania sądowego, a nadto w sytuacji, gdy osoba ta miała interes w pomawianiu innych w postaci uzyskania korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, a nadto działała w ramach swoistego rodzaju zemsty za brak pomocy w ustanowieniu adwokata, co w konsekwencji powinno prowadzić do odmowy przyznania waloru wiarygodności twierdzeniom J. Ż. (2) (str. 52 uzasadnienia);

- uznaniu za niewiarygodne całości wyjaśnień oskarżonej i przyjęciu, iż stanowią one przyjętą linię obrony, w sytuacji gdy oskarżona w sposób spójny i logiczny wyjaśniła okoliczności związane z nabywaniem przez nią paliwa do samochodów, co w świetle pozostałego materiału dowodowego, w szczególności korelacji wyjaśnień oskarżonej z wyjaśnieniami pozostałych oskarżonych oraz braku innych faktur paliwowych stanowi podstawę do uznania wyjaśnień oskarżonej za wiarygodne w całości (str. 49 uzasadnienia);

- pominięciu wyjaśnień oskarżonego I. J. w zakresie w jakim wskazywał on, iż nie zna I. B. (poprzednio K.) i zaniechanie dokonania konfrontacji powyższej okoliczności z wyjaśnieniami I. B., która potwierdziła brak znajomości z w/w oskarżonym (str. 41 uzasadnienia);

- całkowicie dowolnej ocenie dowodów z dokumentów, w postaci decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. z 5.10.201 Ir. nr (...) i dokonaniu ich bezpodstawnej interpretacji na niekorzyść oskarżonego poprzez uznanie, iż fakt stwierdzenia organu kontrolującego, że transakcje oskarżonej z firmą (...) dotyczą towaru o nieznanym źródle pochodzenia bądź są fikcyjne ma wpływ na ocenę działania oskarżonej, w sytuacji gdy kontrola była prowadzona jedynie w firmie (...), co w świetle pozostałego w sprawie materiału dowodowego - w szczególności braku innych faktur paliwowych, świadczy o prawdziwości transakcji, które potwierdzają sporne faktury;

- pominięciu podczas dokonywania oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego faktu, iż w stosunku do oskarżonej nie została wydana jakakolwiek decyzja podatkowa za okres objęty zarzutami 2006-2008, co świadczy o obrazowaniu przez sporne faktury rzeczywistych transakcji gospodarczych, uprawniających oskarżoną do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wymienionych w sentencji wyroku faktur (str. 36 uzasadnienia);

- pominięciu okoliczności wynikających z dokumentacji finansowo - księgowej oskarżonej w postaci braku w ewidencji - innych faktur zakupowych za paliwo, poza fakturami wskazanymi w akcie oskarżenia i sentencji wyroku, wystawionymi przez In-P., (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o. co miało istotne znaczenie dla oceny braku fikcyjności faktur pochodzących z w/w podmiotów i braku jakiegokolwiek zamiaru ze strony oskarżonej, jak i w konsekwencji braku narażenia organu na nienależny zwrot nieistniejącej wierzytelności podatkowej; uszczuplenia należności publicznoprawnej;

- przyjęciu, iż o fikcyjności faktur świadczy brak pisemnej umowy i sprawdzenia legalności rzekomego dostawcy paliwa, w sytuacji, gdy okoliczności te zgodnie z zasadami doświadczenia życiowego i logiki nie mają znaczenia dla faktu fikcyjności bądź nieprawdziwości faktur, a nadto w sytuacji, gdy oskarżony nie miał obowiązku weryfikacji w/w okoliczności (str. 134 uzasadnienia);

-wewnętrznej sprzeczności twierdzeń Sądu I Instancji, który z jednej strony przyjmuje, iż faktury były fikcyjne, a z drugiej twierdzi, że paliwo było dostarczane jednakże inne niż wskazywano w fakturze bądź od innego dostawcy, które to uznanie samo w sobie stanowi podstawę do przyjęcia, iż nie doszło do realizacji znamion czynów zabronionych zarzucanych oskarżonej I. B. albowiem skoro paliwo było dostarczone (patrząc na w/w argumentację) to faktury nie mogły być fikcyjne, a skoro było od innego dostawcy to oskarżona nie miała obowiązku weryfikacji tego faktu, a ponadto w sytuacji, gdy Sąd I Instancji nie wskazuje w jaki sposób paliwo miało być „inne” (str.59 vs. 129 uzasadnienia);

które to naruszenia miały istotny wpływ na wynik sprawy albowiem w konsekwencji doprowadziły do:

2.  błędu w ustaleniach faktycznych przyjętego za podstawę orzeczenia, który miał wpływ na jego treść, wyrażający się w uznaniu, iż: 

- wystawione na rzecz oskarżonej I. B. faktury VAT odnosiły się do całkowicie fikcyjnych zdarzeń, które nie obrazowały rzeczywistej sprzedaży towaru, a tym samym nie uprawniały od pomniejszego podatku należnego o podatek naliczony z nich wynikający, w sytuacji gdy Sąd I Instancji wielokrotnie w uzasadnieniu zaprzecza tej okoliczności, a zebrany w sprawie materiał dowodowy, w szczególności brak innych faktur zakupowych za paliwo w ewidencji finansowo - księgowej oskarżonego, jego wyjaśnienia, brak wydania decyzji podatkowych, brak zastrzeżeń w kontroli wskazują, iż przeprowadzone transakcje, które obrazują sporne faktury, miały rzeczywisty charakter i odzwierciedlały faktyczne zdarzenia gospodarcze uprawniające do pomniejszenia zobowiązania podatkowego oskarżonego;

- oskarżona działała z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci bezpodstawnego obniżenia wierzytelności podatkowej, w sytuacji, gdy doszło do rzeczywistego przepływu towarów, a w konsekwencji brak jest podstaw do przypisania jakiejkolwiek postaci zamiaru oskarżonej;

- oskarżona działała wspólnie i w porozumieniu z I. J., a osoba ta przekazywała oskarżonej faktury, w sytuacji gdy zarówno oskarżona, jak i oskarżony I. J. wyjaśnili, iż nie znają siebie nawzajem, co w sposób oczywisty wskazuję na brak możliwości współpracy tych osób;

- faktury które przyjęła oskarżona były fakturami nierzetelnymi, a oskarżona miała lub mogła mieć świadomość o tym fakcie, w sytuacji, gdy oskarżona zgodnie z treścią wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. nie miała obowiązku weryfikacji dostawcy, sprawdzania jego koncesji, uprawnień do dystrybucji towaru, jakości towaru i jego pochodzenia, a w konsekwencji faktury nie poświadczały nieprawdy, tym samym nie doszło do narażenia Urzędu Skarbowego na nienależny zwrot podatku;

- oskarżona swoim zachowaniem zrealizowała znamiona zarzucanych mu czynów zabronionych, w sytuacji gdy całokształt zebranego w sprawie materiału dowodowego wskazuję, iż zachowanie oskarżonej nie jest czynem zabronionym.

Skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonej od zarzucanych mu czynów oraz zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych za I i II Instancję.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

UZASADNIENIE

w części dotyczącej oskarżonego I. J. (J.)

apelacja obrońcy oskarżonego okazała się niezasadna, a zarzuty w niej stawiane pozbawione są słuszności. Podnoszone w apelacji zarzuty nie znajdują żadnego merytorycznego uzasadnienia. Nie dają one podstaw do zmiany lub uchylenia zaskarżonego wyroku, ani nie podważają zasadności oraz prawidłowości merytorycznego rozstrzygnięcia o winie oskarżonego, będącego przedmiotem tegoż orzeczenia. Wbrew twierdzeniom skarżącego Sąd I instancji w sposób prawidłowy oraz wyczerpujący rozważył wszystkie okoliczności sprawy i dowody ujawnione w toku rozprawy, dokonując następnie na ich podstawie właściwych ustaleń faktycznych. Postępowanie zostało przeprowadzone odpowiednio dokładnie i starannie. Ocena materiału dowodowego, dokonana przez Sąd Rejonowy nie wykazuje błędów logicznych i nie wykracza poza ramy swobodnej oceny dowodów.

Zarzuty apelacji mają charakter czysto polemiczny i sprowadzają się do negowania ocen i ustaleń sądu oraz zastępowania ich ocenami i wnioskami własnymi, w żadnym razie zaś nie mogą podważyć trafności rozstrzygnięcia Sądu I instancji. Przede wszystkim nie sposób zgodzić się z zarzutami błędów w ustaleniach faktycznych, które nie mogą sprowadzać się wyłącznie do zakwestionowania stanowiska Sądu I instancji, lecz powinny wskazywać nieprawidłowości w rozumowaniu Sądu co do oceny okoliczności sprawy. Sama możliwość przeciwstawienia ustaleniom Sądu odmiennego poglądu nie uzasadnia wniosku o popełnieniu przez Sąd I instancji błędu w ustaleniach faktycznych (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 marca 2007 r. sygn. akt WA 8/07). Aby więc zarzut błędu w ustaleniach faktycznych był skuteczny, niezbędne jest nie tylko wskazanie na wadliwość ocen i wniosków wyprowadzonych przez Sąd, ale także wykazanie konkretnych uchybień w ocenie materiału dowodowego, jakich Sąd I instancji miał się dopuścić. Zatem uchybienie, o jakim stanowi przepis art. 438 pkt 3 k.p.k. ma miejsce wówczas, gdy zasadność ocen i wniosków wyprowadzonych przez sąd orzekający z okoliczności ujawnionych w toku przewodu sądowego nie odpowiada zasadom prawidłowego rozumowania. Błąd może stanowić wynik niepełności postępowania dowodowego (błąd braku), bądź określonych nieprawidłowości w zakresie oceny dowodów (błąd dowolności). Może być zatem wynikiem nieznajomości określonych dowodów lub braku przestrzegania dyrektyw obowiązujących przy ich ocenie (art. 7 k.p.k. – wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 1 października 2014 roku, sygn. II AKa 206/14). Sama możliwość przeciwstawienia ustaleniom sądu orzekającego odmiennego poglądu nie może prowadzić do wniosku o dokonaniu przez sąd błędu w ustaleniach faktycznych.

Jak już wskazano powyżej Sad I instancji precyzyjnie ustalił przebieg zdarzania i szczegółowo opisał wszelkie dowody, szczegółowo wskazując jakie okoliczności znajdują oparcie w poszczególnych dowodach. Nie zachodzi więc konieczność ponownego przytaczania argumentacji Sądu I instancji. Warto jednakże wskazać, że zeznania M. K. (2), K. K. (6), E. S., R. S., A. M. oraz P. M. są konsekwentne, logiczne i wewnętrznie spójne. Nie ma zatem żadnego powodu by odmówić im waloru wiarygodności. Nie sposób uznać za błąd w ocenie dowodów (i w konsekwencji za błąd w ustaleniach faktycznych) tego, że Sąd I instancji odrzucił wiarygodność wyjaśnień oskarżonego dotyczących kwestii zaistniałego zdarzenia. Nie można zatem czynić zarzutu z tego, że Sąd I instancji oparł swoje ustalenia na całokształcie materiału dowodowego, a nie wyłącznie na wyjaśnieniach oskarżonego, jak chciałby tego obrońca oskarżonego. Zdaniem Sądu Okręgowego Sąd I instancji zasadnie dał również walor wiarygodności zeznaniom J. Ż. (2), bowiem wbrew twierdzeniom obrońcy oskarżonego nie miał on powodów by niesłusznie pomawiać oskarżonego, gdyż zeznania te były również obciążające zgredem niego samego. Zeznania te zostały również uzupełnione i potwierdzone zeznaniami oskarżonych tj. K. K. (1), E. K. oraz M. K. (1). To, iż zdaniem obrońcy oskarżonego z wyjaśnień oskarżonego K. K. (1), które to wyjaśnienia zostały uznane Sąd za w pełni wiarygodne, wynika, że I. J. nie pośredniczył w przekazywaniu temu oskarżonemu faktur od J. Ż. (2), a jedynie podał mu numer telefonu do J. Ż. (2) i na tym udział I. J. się skończył, a zatem jedyny z oskarżonych który przyznał się do winy wykluczył udział I. J. w przestępczym procederze, co znajduje potwierdzenie w wyjaśnieniach pozostałych oskarżonych i jest zgodne z zasadami logiki i doświadczenia życiowego, zgodnie z powyższym są niezasadne i poczynione wbrew doświadczeniu życiowemu oraz zebranemu w sprawie materiałowi dowodowemu.

Obrońca podniósł, iż to, że dokumenty dotyczące postępowania karnego skierowanego wobec J. Ż. (2) znalazły się w posiadaniu oskarżonego, w żaden sposób nie możne przemawiać na jego niekorzyść, bowiem J. Ż. (2) zwrócił się do oskarżonego z prośbą o pożyczkę pieniężną na rzecz pokrycia kosztów ustanowienia adwokata, a więc nie świadczy to aby oskarżony była zaangażowany w przestępczy proceder. Twierdzenia te pozbawione są logiki.

Nie doszło do obrazy art. 410 k.p.k. Przepis ten nakazuje uwzględnienie przy orzekaniu wszystkich okoliczności ujawnionych na rozprawie i jednocześnie zakazuje uwzględniać okoliczności nieujawnione. Nie oznacza to w żadnym wypadku, że orzekając sąd ma brać za podstawę orzeczenia okoliczności wzajem sobie przeczące skoro wynikają one ze sprzecznych w swym znaczeniu dowodów. Wyrok w niniejszej sprawie wydany został na podstawie dowodów obciążających, bo takie właśnie Sąd Rejonowy uznał za wiarygodne. W polu uwagi Sądu w chwili orzekania znajdowały się wszystkie okoliczności. Orzeczenie zaś nie zapadło na podstawie wykluczających się dowodów. Sąd ma prawo oprzeć się na jednych dowodach, a pominąć inne, jeśli są niewiarygodne lub nic nie wnoszą do sprawy, albo ich treść jest rozbieżna. W takiej sytuacji istota rozstrzygania polega na daniu priorytetu niektórym dowodom. Obowiązkiem Sądu jest wówczas wskazanie, dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych. Sąd Rejonowy temu zadaniu sprostał.

Nie przekroczył Sąd również granic swobodnej oceny dowodów, a swój pogląd na ostateczne wyniki przewodu sądowego Sąd Rejonowy w przekonujący sposób uzasadnił w pisemnych motywach zaskarżonego wyroku. Z tych też względów nie można zgodzić się z zarzutami apelacji obrońcy oskarżonego, iż Sąd dopuścił się obrazy przepisów postępowania. Pisemne motywy zaskarżonego wyroku w pełni odpowiadają dyrektywom określonym treścią art. 424 §1 k.p.k.

Zarzut przytoczony przez obrońcę oskarżonego, tj. że znajomość I. J. z J. Ż. (2) oraz pozostałymi osobami wynikała z faktu prowadzenia przez oskarżonego działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług dla transportu drobnego, a zatem każdy podmiot prowadzący działalność w tym zakresie z obszaru (...) mógłby zostać pomówiony o udział w procederze przestępczym w charakterze pośrednika, zatem krąg „podejrzanych” jest w zasadzie nieograniczony jest zdaniem Sądu Okręgowego

Jeżeli chodzi o wyrażoną w art. 5 § 2 k.p.k. zasadę in dubio pro reo, to wskazać należy przede wszystkim, iż zasada ta ma zastosowanie dopiero w sytuacji, gdy powzięte przez organ procesowy wątpliwości co do sposobu rozstrzygnięcia określonej kwestii faktycznej lub prawnej nie dadzą się usunąć, pomimo powzięcia wszelkich dostępnych działań zmierzających do dokonania jednoznacznych ustaleń faktycznych, względnie jedynie trafnej wykładni prawa. Oceniając, czy został naruszony zakaz wynikający z przepisu art. 5 § 2 k.p.k., nie są istotne wątpliwości tego rodzaju zgłaszane w apelacji, ale ważne jest wyłącznie to, czy sąd meriti rzeczywiście powziął wątpliwości co do treści ustaleń faktycznych lub wykładni prawa i w sytuacji braku możliwości usunięcia tej wątpliwości rozstrzygnął ją na niekorzyść oskarżonego, albo czy też w świetle materiału dowodowego danej sprawy wątpliwość taką powinien powziąć. O tym, iż zaistniała okoliczność opisana w art. 5 § 2 k.p.k., można więc mówić jedynie wtedy, gdy pomimo podjęcia starań nie zgromadzono dowodów, które pozwoliłyby na usunięcie istniejących wątpliwości w sprawie (tak Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 6 lutego 2013 r. II AKa 13/13). W wypadku bowiem, gdy ustalenia faktyczne zależne są od dania wiary tej lub innej grupie dowodów, nie można mówić o naruszeniu reguły in dubio pro reo, albowiem jedną z podstawowych prerogatyw sądu orzekającego jest swobodna ocena dowodów. W sprawie niniejszej natomiast Sąd I instancji dokonał oceny całokształtu materiału dowodowego w sposób bezstronny, w granicach swobodnej oceny dowodów, uwzględniając jednocześnie zasady wiedzy i doświadczenia życiowego. Sąd meriti nie powziął też żadnych nie dających się usunąć wątpliwości co do sposobu rozstrzygnięcia określonej kwestii faktycznej lub prawnej. Zarzut naruszenia art. 5 § 2 k.p.k. nie może sprowadzać się do polemiki strony z ustaleniami faktycznymi dokonanymi przez sąd, a wynikającymi z odmiennej oceny zebranego materiału dowodowego. Zdanie obrońcy oskarżonego, iż dowody te powinny być inaczej ocenione i inne powinny być wysnute z nich wnioski, nie mieści się w zakresie zarzutu naruszenia art. 5 § 2 k.p.k., dlatego zarzuty obrońcy oskarżonego są chybione.

Pełna i prawidłowa ocena okoliczności decydujących o orzeczeniu w przedmiocie kary obejmować powinna wszystkie dyrektywy jej sądowego wymiaru, a nadto winna zostać przedstawiona w uzasadnieniu wyroku, zgodnie z brzmieniem art. 424 § 2 k.k. Obrazę powołanego przepisu stanowić będzie wyeksponowanie w uzasadnieniu wyłącznie okoliczności obciążających i całkowite pominięcie okoliczności łagodzących, a tym samym powstrzymanie się przez sąd orzekający od oceny sposobu, w jakim te ostatnie karę kształtują i ich wpływu na jej wymiar. W przedmiotowej sprawie sytuacja ta nie miała miejsca.

Zasadnie wymierzono oskarżonemu karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz łączną karę grzywny w wysokości 400 dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej stanowi kwotę 100 zł. Zdaniem Sądu Okręgowego powyższa kara w sposób właściwy spełni swoje cele. Oskarżony posiada wykształcenie zawodowe oraz jest osobą zatrudnioną osiągająca dochód w postaci najniższego wynagrodzenia miesięcznego. Wobec oskarżonego I. J. zasadnie orzeczono również środek karny w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa skarbowego w wysokości 124.429 zł. Należy podkreślić, że dla dopuszczalności orzekania środka karnego w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa, istotny jest jedynie obiektywny fakt osiągnięcia przez sprawcę z popełnienia przestępstwa skarbowego, chociażby pośrednio, korzyści majątkowej. Nie ma natomiast znaczenia podmiotowe nastawienie "w celu osiągnięcia korzyści majątkowej", którego zresztą kodeks karny skarbowy nawet nie eksponuje w znamionach czynów karalnych, albowiem jest ono oczywiste, towarzysząc nieodłącznie przecież z samego założenia wszelkiej działalności gospodarczej, a także wszelkiej zarówno legalnej, jak i nielegalnej redukcji obciążeń daninowych.

W ocenie Sądu Okręgowego wymierzona kara 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat jest adekwatna zarówno do stopnia winy jak i stopnia społecznej szkodliwości czynów popełnionych przez oskarżonego. Oddanie oskarżonego pod dozór kuratora oraz zobowiązanie go w okresie próby do informowania kuratora o przebiegu okresu próby jest konieczne aby zweryfikować postawiona przez sąd prognozę kryminologiczną. Nadto dozór kuratora będzie dodatkowo oddziaływał na osobę oskarżonego jako element dyscyplinujący.

Prawidłowo również określono wysokość kosztów sądowych na które składają się wydatki w wysokości 678,94 zł oraz opłata w wysokości 8.180 zł., którymi obciążono oskarżonego, mając na względzie jego sytuację materialną, rodzinną i możliwości zarobkowe.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, iż brak jest podstaw do zmiany zaskarżonego wyroku, czy też do jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, o co wnosi skarżący. Z tych względów Sąd Okręgowy, nie podzielając zarzutów stawianych w apelacji, utrzymał zaskarżony wyrok w mocy.

Zasądzono od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa wydatki za postępowanie odwoławcze w kwocie 20 złotych i obciążono go opłatą za II instancję w kwocie 8.180 zł po myśli art. 636 § 1 k.p.k., jako że wniesiony w jego imieniu środek odwoławczy nie został uwzględniony.

UZASADNIENIE

w części dotyczącej oskarżonych J. Ż. (1), M. G.

oraz P. S.

apelacja obrońcy oskarżonych okazała się niezasadna, a zarzuty w niej stawiane pozbawione są słuszności. Podnoszone w apelacji zarzuty nie znajdują żadnego merytorycznego uzasadnienia. Nie dają one podstaw do zmiany lub uchylenia zaskarżonego wyroku, ani nie podważają zasadności oraz prawidłowości merytorycznego rozstrzygnięcia o winie oskarżonego, będącego przedmiotem tegoż orzeczenia. Wbrew twierdzeniom skarżącego Sąd I instancji w sposób prawidłowy oraz wyczerpujący rozważył wszystkie okoliczności sprawy i dowody ujawnione w toku rozprawy, dokonując następnie na ich podstawie właściwych ustaleń faktycznych. Postępowanie zostało przeprowadzone odpowiednio dokładnie i starannie. Ocena materiału dowodowego, dokonana przez Sąd Rejonowy nie wykazuje błędów logicznych i nie wykracza poza ramy swobodnej oceny dowodów.

Zarzuty apelacji mają charakter czysto polemiczny i sprowadzają się do negowania ocen i ustaleń sądu oraz zastępowania ich ocenami i wnioskami własnymi, w żadnym razie zaś nie mogą podważyć trafności rozstrzygnięcia Sądu I instancji. Przede wszystkim nie sposób zgodzić się z zarzutami błędów w ustaleniach faktycznych, które nie mogą sprowadzać się wyłącznie do zakwestionowania stanowiska Sądu I instancji, lecz powinny wskazywać nieprawidłowości w rozumowaniu Sądu co do oceny okoliczności sprawy. Sama możliwość przeciwstawienia ustaleniom Sądu odmiennego poglądu nie uzasadnia wniosku o popełnieniu przez Sąd I instancji błędu w ustaleniach faktycznych (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 marca 2007 r. sygn. akt WA 8/07). Aby więc zarzut błędu w ustaleniach faktycznych był skuteczny, niezbędne jest nie tylko wskazanie na wadliwość ocen i wniosków wyprowadzonych przez Sąd, ale także wykazanie konkretnych uchybień w ocenie materiału dowodowego, jakich Sąd I instancji miał się dopuścić. Zatem uchybienie, o jakim stanowi przepis art. 438 pkt 3 k.p.k. ma miejsce wówczas, gdy zasadność ocen i wniosków wyprowadzonych przez sąd orzekający z okoliczności ujawnionych w toku przewodu sądowego nie odpowiada zasadom prawidłowego rozumowania. Błąd może stanowić wynik niepełności postępowania dowodowego (błąd braku), bądź określonych nieprawidłowości w zakresie oceny dowodów (błąd dowolności). Może być zatem wynikiem nieznajomości określonych dowodów lub braku przestrzegania dyrektyw obowiązujących przy ich ocenie ( art. 7 k.p.k. – wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 1 października 2014 roku, sygn. II AKa 206/14). Sama możliwość przeciwstawienia ustaleniom sądu orzekającego odmiennego poglądu nie może prowadzić do wniosku o dokonaniu przez sąd błędu w ustaleniach faktycznych.

Jak już wskazano powyżej Sad I instancji precyzyjnie ustalił przebieg zdarzania i szczegółowo opisał wszelkie dowody, szczegółowo wskazując jakie okoliczności znajdują oparcie w poszczególnych dowodach. Nie zachodzi więc konieczność ponownego przytaczania argumentacji Sądu I instancji. Zarzucane przez obrońcę oskarżonego niezasadne przyjęciem przez Sad I instancji, iż pomiędzy J. Ż. (2) a skarżącymi istniało jakiekolwiek porozumienie co do przestępczego procederu w sytuacji, w której ten pierwszy jednoznacznie wskazywał, iż nie zna skarżący; w związku z czym brak było konstytutywnych cech dla możliwości przyjęcia konstrukcji działania wspólnie i w porozumieniu przez oskarżonych albowiem nie istniała między nimi jakakolwiek relacja w zakresie podziału ról w przestępczym procederze, brak było ustalenia szczegółów wspólnej działalności, jej warunków a także zakresu oraz przedmiotu oraz, iż pomiędzy I. J. a skarżącymi istniało jakiekolwiek porozumienie do przestępczego procederu w sytuacji, w której w toku postępowania a także w uzasadnieniu zapadłego rozstrzygnięcia nie dokonano jakichkolwiek niezbędnych ustaleń w tym zakresie; w związku z czym brak było konstytutywnych cech dla możliwości przyjęcia konstrukcji działania wspólnie i w porozumieniu przez oskarżonych albowiem nie istniała między nimi jakakolwiek relacja w zakresie podziału ról w przestępczym procederze, brak było ustalenia szczegółów wspólnej działalności, jej warunków a także zakresu oraz przedmiotu jest całkowicie pozbawione logiki.

Warto wskazać, że zeznania M. K. (2), K. K. (6), E. S., R. S., A. M. oraz P. M. są konsekwentne, logiczne i wewnętrznie spójne. Nie ma zatem żadnego powodu by odmówić im waloru wiarygodności. Nie sposób uznać za błąd w ocenie dowodów (i w konsekwencji za błąd w ustaleniach faktycznych) tego, że Sąd I instancji odrzucił wiarygodność wyjaśnień oskarżonego dotyczących kwestii zaistniałego zdarzenia. Nie można zatem czynić zarzutu z tego, że Sąd I instancji oparł swoje ustalenia na całokształcie materiału dowodowego, a nie wyłącznie na wyjaśnieniach oskarżonych, jak chciałby tego obrońca oskarżonych. Zdaniem Sądu Okręgowego Sąd I instancji zasadnie dał również walor wiarygodności zeznaniom J. Ż. (2), bowiem wbrew twierdzeniom obrońcy oskarżonego nie miał on powodów by niesłusznie pomawiać oskarżonego, gdyż zeznania te były również obciążające zgredem niego samego. Zeznania te zostały również uzupełnione i potwierdzone zeznaniami oskarżonych tj. K. K. (1), E. K. oraz M. K. (1).

Sąd I. instancji szczegółowo omówił znamiona przypisanych oskarżonemu przestępstw oraz sposób w jaki wypełnił je on swoim działaniem. Sądowi odwoławczemu pozostaje jedynie powtórzyć rozważania Sądu I. instancji co jest całkowicie zbędne.

Zatem wbrew twierdzeniom skarżącego Sąd Rejonowy nie dopuścił się obrazy przepisów postępowania, a to art. 4 k.p.k., art. 7 k.p.k., art. 410 k.p.k. i art. 5 § 2 k.p.k. Skarżący zarzuca nieuwzględnienie okoliczności przemawiających na korzyść oskarżonego, a także dowolną ocenę zebranego w sprawie materiału dowodowego. Z zarzutami tymi jednak nie sposób się zgodzić.

Dokonując oceny zebranego w niniejszej sprawie materiału dowodowego Sąd Rejonowy dokonał tego w sposób wnikliwy i rzetelny, wskazał szczegółowo, które dowody uznał za wiarygodne i z jakich powodów, a którym waloru wiarygodności odmówił. Ocena materiału dowodowego zaprezentowana w pisemnych motywach zaskarżonego wyroku, wbrew twierdzeniom skarżącego, została dokonana przez Sąd I instancji z uwzględnieniem reguł określonych w treści art. 4 k.p.k., art. 7 k.p.k., a także art. 410 k.p.k., zgodna jest z zasadami wiedzy, logiki i doświadczeniem życiowym, a przy tym nie zawiera błędów. Nie sposób zarzucić braku wnikliwości czy też rzetelności rozważaniom Sądu Rejonowego nad zebranymi w sprawie dowodami. Nie przekroczył Sąd również granic swobodnej oceny dowodów, a swój pogląd na ostateczne wyniki przewodu sądowego Sąd Rejonowy w przekonujący sposób uzasadnił w pisemnych motywach zaskarżonego wyroku. Z tych też względów nie można zgodzić się z zarzutami apelacji obrońcy oskarżonego, iż Sąd dopuścił się obrazy przepisów postępowania. Pisemne motywy zaskarżonego wyroku w pełni odpowiadają dyrektywom określonym treścią art. 424 §1 k.p.k.

Jeżeli chodzi o wyrażoną w art. 5 § 2 k.p.k. zasadę in dubio pro reo, to wskazać należy przede wszystkim, iż zasada ta ma zastosowanie dopiero w sytuacji, gdy powzięte przez organ procesowy wątpliwości co do sposobu rozstrzygnięcia określonej kwestii faktycznej lub prawnej nie dadzą się usunąć, pomimo powzięcia wszelkich dostępnych działań zmierzających do dokonania jednoznacznych ustaleń faktycznych, względnie jedynie trafnej wykładni prawa. Oceniając, czy został naruszony zakaz wynikający z przepisu art. 5 § 2 k.p.k., nie są istotne wątpliwości tego rodzaju zgłaszane w apelacji, ale ważne jest wyłącznie to, czy sąd meriti rzeczywiście powziął wątpliwości co do treści ustaleń faktycznych lub wykładni prawa i w sytuacji braku możliwości usunięcia tej wątpliwości rozstrzygnął ją na niekorzyść oskarżonego, albo czy też w świetle materiału dowodowego danej sprawy wątpliwość taką powinien powziąć. O tym, iż zaistniała okoliczność opisana w art. 5 § 2 k.p.k., można więc mówić jedynie wtedy, gdy pomimo podjęcia starań nie zgromadzono dowodów, które pozwoliłyby na usunięcie istniejących wątpliwości w sprawie (tak Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 6 lutego 2013 r. II AKa 13/13). W wypadku bowiem, gdy ustalenia faktyczne zależne są od dania wiary tej lub innej grupie dowodów, nie można mówić o naruszeniu reguły in dubio pro reo, albowiem jedną z podstawowych prerogatyw sądu orzekającego jest swobodna ocena dowodów. W sprawie niniejszej natomiast Sąd I instancji dokonał oceny całokształtu materiału dowodowego w sposób bezstronny, w granicach swobodnej oceny dowodów, uwzględniając jednocześnie zasady wiedzy i doświadczenia życiowego. Sąd meriti nie powziął też żadnych nie dających się usunąć wątpliwości co do sposobu rozstrzygnięcia określonej kwestii faktycznej lub prawnej. Zarzut naruszenia art. 5 § 2 k.p.k. nie może sprowadzać się do polemiki strony z ustaleniami faktycznymi dokonanymi przez sąd, a wynikającymi z odmiennej oceny zebranego materiału dowodowego. Zdanie obrońcy oskarżonego, iż dowody te powinny być inaczej ocenione i inne powinny być wysnute z nich wnioski, nie mieści się w zakresie zarzutu naruszenia art. 5 § 2 k.p.k., dlatego zarzuty obrońcy oskarżonego są chybione.

Pełna i prawidłowa ocena okoliczności decydujących o orzeczeniu w przedmiocie kary obejmować powinna wszystkie dyrektywy jej sądowego wymiaru, a nadto winna zostać przedstawiona w uzasadnieniu wyroku, zgodnie z brzmieniem art. 424 § 2 k.k. Obrazę powołanego przepisu stanowić będzie wyeksponowanie w uzasadnieniu wyłącznie okoliczności obciążających i całkowite pominięcie okoliczności łagodzących, a tym samym powstrzymanie się przez sąd orzekający od oceny sposobu, w jakim te ostatnie karę kształtują i ich wpływu na jej wymiar. W przedmiotowej sprawie sytuacja ta nie miała miejsca.

Oskarżeni bezwątpienia wprowadzili w błąd organ podatkowy, który to prowadził do wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku, a zatem niekorzystnego rozporządzenia mieniem przy wykorzystaniu mechanizmu podatkowego, w związku z czym zostało wszczęte postępowanie karne wobec oskarżonych. Oskarżeni swoim zachowaniem wyczerpali znamiona zarzucanego im czynu z art. 76 § 2 k.k.s. Jak już podniesiono powyżej, analiza zgromadzonego materiału dowodowego ukazuje, iż jest on kompletny, a przy tym nie daje jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, iż w niniejszej sprawie występują nie dające się usunąć wątpliwości dotyczące winy oskarżonych

Zarzut obrońcy oskarżonych tj. brak uwzględnienia wytycznych wynikających z orzecznictwa europejskiego w zakresie w jakim wskazują one, iż od uczestników obrotu gospodarczego (odbiorców faktur) nie można wymagać podejmowania ponadprzeciętnych czynności sprawdzających, które nie są ich zadaniem w ramach danego stosunku handlowego jest niezasadny. Obrońca oskarżonych przywołuje fragmenty powyższego orzecznictwa, które to w żaden sposób nie wyłączają winy oskarżonych ani nie usprawiedliwiają ich zachowania.

Zasadnie wymierzono oskarżonym tj. J. Ż. (1) karę grzywny w wysokości 200 dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej stanowi kwotę 100 zł, M. G. kare grzywny w wysokości 200 dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej stanowi kwotę 80 zł oraz P. S. karę grzywny w wysokości 120 dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej stanowi kwotę 80 zł. Zdaniem Sądu Okręgowego powyższa kara w sposób właściwy spełni swoje cele.

Wobec oskarżonych orzeczono środek karny środek karny w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa skarbowego tj. wobec J. Ż. (1) wysokości 11.677,39 zł, wobec
M. G. w wysokości 5.239,73 zł oraz wobec P. S. w wysokości 37.912,57 zł.

Należy podkreślić, że dla dopuszczalności orzekania środka karnego w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa, istotny jest jedynie obiektywny fakt osiągnięcia przez sprawcę z popełnienia przestępstwa skarbowego, chociażby pośrednio, korzyści majątkowej. Nie ma natomiast znaczenia podmiotowe nastawienie "w celu osiągnięcia korzyści majątkowej", którego zresztą kodeks karny skarbowy nawet nie eksponuje w znamionach czynów karalnych, albowiem jest ono oczywiste, towarzysząc nieodłącznie przecież z samego założenia wszelkiej działalności gospodarczej, a także wszelkiej zarówno legalnej, jak i nielegalnej redukcji obciążeń daninowych.

Prawidłowo również określono wysokość kosztów sądowych na które składają się wydatki w wysokości 86,94 zł oraz opłata w wysokości 2.000 zł., którymi obciążono oskarżonego J. Ż. (1), mając na względzie jego sytuację materialną, rodzinną i możliwości zarobkowe.

Prawidłowo również określono wysokość kosztów sądowych na które składają się wydatki w wysokości 86,94 zł oraz opłata w wysokości 1.600 zł., którymi obciążono oskarżonego M. G., mając na względzie jego sytuację materialną, rodzinną i możliwości zarobkowe.

Prawidłowo również określono wysokość kosztów sądowych na które składają się wydatki w wysokości 86,94 zł oraz opłata w wysokości 960 zł., którymi obciążono oskarżonego P. S., mając na względzie jego sytuację materialną, rodzinną i możliwości zarobkowe.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, iż brak jest podstaw do zmiany zaskarżonego wyroku, czy też do jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, o co wnosi skarżący. Z tych względów Sąd Okręgowy, nie podzielając zarzutów stawianych w apelacji, utrzymał zaskarżony wyrok w mocy.

Zasądzono od oskarżonego J. Ż. (1) na rzecz Skarbu Państwa wydatki za postępowanie odwoławcze w kwocie 20 złotych i obciążono go opłatą za II instancję w kwocie 2000 zł., jako że wniesiony w jego imieniu środek odwoławczy nie został uwzględniony, od oskarżonego M. G. na rzecz Skarbu Państwa wydatki za postępowanie odwoławcze w kwocie 20 złotych i obciążono go opłatą za II instancję w kwocie 1600 zł, jako że wniesiony w jego imieniu środek odwoławczy nie został uwzględniony oraz od oskarżonego oraz od oskarżonego P. S. na rzecz Skarbu Państwa wydatki za postępowanie odwoławcze w kwocie 20 złotych i obciążono go opłatą za II instancję w kwocie 960 zł., jako że wniesiony w jego imieniu środek odwoławczy nie został uwzględniony,

UZASADNIENIE

w części dotyczącej oskarżonych T. C. (1) i D. Ś. (1)

Nie sposób przyjąć, żeby miała miejsce obraza art. 7 k.p.k. Sąd Rejonowy w sposób prawidłowy ocenił zebrany w sprawie materiał dowodowy, dokonał rzeczowej analizy dostrzeżonych w nim sprzeczności, a jej wyniki w sposób wyczerpujący zaprezentował w uzasadnieniu wyroku, czyniąc przedmiotem rozważań wszystkie okoliczności ujawnione w toku rozprawy głównej zarówno przemawiające na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego. Przedstawiona ocena dowodów uwzględnia zasady prawidłowego rozumowania, wskazania doświadczenia życiowego, pozostaje więc pod ochroną art. 7 k.p.k. Wyrok w niniejszej sprawie wydany został na podstawie dowodów obciążających, bo takie właśnie Sąd Rejonowy uznał za wiarygodne. W polu uwagi Sądu w chwili orzekania znajdowały się wszystkie okoliczności. Jednakże orzeczenie nie zapadło na podstawie wykluczających się dowodów. Sąd ma prawo oprzeć się na jednych dowodach, a pominąć inne, jeśli ich treść jest rozbieżna. W takiej sytuacji istota rozstrzygania polega na daniu priorytetu niektórym dowodom. Obowiązkiem Sądu jest wówczas wskazanie, dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych. Sąd Rejonowy temu zadaniu sprostał. Uzasadnienie wyroku odpowiada wymogom stawianym w art. 424 § 1 k.p.k. i pozwala na kontrolę prawidłowości rozstrzygnięcia. Sąd Rejonowy precyzyjnie oraz dokładnie opisał stan faktyczny przyjęty za podstawę wyroku. Wskazał, jakie fakty uznał za udowodnione lub nieudowodnione, na jakiej w tej mierze oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych.

Zgodnie z art. 4 k.p.k. w polu uwagi Sądu w chwili orzekania znajdowały się wszystkie okoliczności. Orzeczenie zaś nie zapadło na podstawie wykluczających się dowodów. Sąd ma prawo oprzeć się na jednych dowodach, a pominąć inne, jeśli są niewiarygodne lub nic nie wnoszą do sprawy, albo ich treść jest rozbieżna. W takiej sytuacji istota rozstrzygania polega na daniu priorytetu niektórym dowodom. Obowiązkiem Sądu jest wówczas wskazanie, dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych. Sąd Rejonowy temu zadaniu sprostał. Ocena zebranych w sprawie dowodów dokonana przez Sąd nie zawiera w sobie błędu i nie jest w żadnym razie oceną dowolną, ponieważ poparta została wszechstronną analizą całokształtu okoliczności sprawy. Takich uchybień Sąd I. instancji w przedmiotowej sprawie się nie dopuścił, albowiem wskazał dowody, na których oparł swoje ustalenia, a jednocześnie wskazał przesłanki, którymi się kierował odmawiając wiary dowodom przeciwnym i w tych granicach mieści się również ocena zeznań świadków oraz wyjaśnień oskarżonego. Powielanie tej argumentacji oraz ponowne opisywanie zeznań i wyjaśnień przez Sąd Okręgowy byłoby w tej kwestii zbędne.

Sąd meriti starannie zgromadził i przeprowadził wszelkie dowody, które w jakikolwiek sposób mogły prowadzić do wyjaśnienia okoliczności popełnienia przez oskarżonego zarzucanego mu j czynu. Zgromadzony i ujawniony przez Sąd I instancji materiał dowodowy jest kompletny. Zatem nie było koniecznym przeprowadzanie innych dowodów. Oczywiście całkowicie bezzasadny jest zarzut naruszenia przepisów z art. 170 § 1 pkt 2 k.p.k., a Sąd I instancji słusznie oddalił wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego rewidenta, co do potwierdzenia okoliczności rozliczenia nabytego paliwa w realizowanych usługach transportowych w przedmiocie potwierdzenia rzeczywistego zdarzenia gospodarczego, bowiem niewątpliwie zmierzał on do przedłużenia postępowania. Zarzut stawiany przez obrońcę oskarżonych odnośnie obrazy art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a art. 99 ust. 12 oraz art. 109 ustawa z dn.11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wobec błędnego przyjęcia, że faktury VAT wystawione przez J. Ż. i inne, stwierdzają nieprawdę bo nie zawierają danych rzeczywistego sprzedawcy towarów i skutkują odpowiedzialnością oskarżonych wobec, nie dochowania staranności wyboru kontrahenta w celu zabezpieczenia się przed nadużyciem ,,oszustwem„ podczas gdy powyższy pogląd pozostaje w sprzeczności z ETS oraz art. 62 § 2 k.k.s. , który stanowi, że karnie odpowiada ten kto fakturę wystawia, w sposób nierzetelny, co stanowi o braku podstaw rozciągania odpowiedzialności na kupujących – oskarżonych oraz obrazy art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a w zw. z art. 122, 187 § 1 i 191 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ordynacji podatkowej, przez błędną wykładnię, że sam fakt pochodzenia faktur, które pochodzą od podmiotu nieistniejącego, nie przesądza odpowiedzialności nabywcy towaru lub usługi bez wykazania, że transakcja stanowi nadużycie prawa, są bezzasadne. Sąd I instancji słusznie wskazała, iż w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczy jedynie faktur stwierdzających faktycznie zrealizowane czynności. W momencie braku takiej czynności u wystawcy faktur, nie może z jej tytułu powstać obowiązek podatkowy a co za tym idzie brak jest prawa do odliczenia podatku. Sąd Okręgowy dziwi powyższy zarzut, bowiem należy wskazać, iż choćby transakcje miały miejsce, to co istotne, nie zostały wykonane przez podmioty w tych fakturach wskazane.

Jak już wskazano powyżej Sad I instancji precyzyjnie ustalił przebieg zdarzania i szczegółowo opisał wszelkie dowody, szczegółowo wskazując jakie okoliczności znajdują oparcie w poszczególnych dowodach. Nie zachodzi więc konieczność ponownego przytaczania argumentacji Sądu I instancji. Warto jednakże wskazać, że zeznania M. K. (2), K. K. (6), E. S., R. S., A. M. oraz P. M. są konsekwentne, logiczne i wewnętrznie spójne. Nie ma zatem żadnego powodu by odmówić im waloru wiarygodności. Zdaniem Sądu Okręgowego Sąd I instancji zasadnie dał również walor wiarygodności zeznaniom J. Ż. (2), bowiem wbrew twierdzeniom obrońcy oskarżonego nie miał on powodów by niesłusznie pomawiać oskarżonego, gdyż zeznania te były również obciążające względem niego samego. Zeznania te zostały również uzupełnione i potwierdzone zeznaniami oskarżonych tj. K. K. (1), E. K. oraz M. K. (1). Nie sposób uznać za błąd w ocenie dowodów (i w konsekwencji za błąd w ustaleniach faktycznych) tego, że Sąd I instancji odrzucił wiarygodność wyjaśnień oskarżonych dotyczących kwestii zaistniałego zdarzenia oraz nie oparł się wyłącznie na zeznaniach świadków wskazanych przez obrońcę oskarżonych. Nie można zatem czynić zarzutu z tego, że Sąd I instancji oparł swoje ustalenia na całokształcie materiału dowodowego, a nie wyłącznie na wyjaśnieniach oskarżonych, jak chciałby tego obrońca oskarżonych.

Oskarżeni bezwątpienia wprowadzili w błąd organ podatkowy, który to prowadził do wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku, a zatem niekorzystnego rozporządzenia mieniem przy wykorzystaniu mechanizmu podatkowego, w związku z czym zostało wszczęte postępowanie karne wobec oskarżonych. Oskarżeni swoim zachowaniem wyczerpali znamiona zarzucanego im czynu z art. 76 § 2 k.k.s. Jak już podniesiono powyżej, analiza zgromadzonego materiału dowodowego ukazuje, iż jest on kompletny, a przy tym nie daje jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, iż w niniejszej sprawie występują nie dające się usunąć wątpliwości dotyczące winy oskarżonych. W związku z powyższym zarzut obrońcy oskarżonych odnośnie naruszenia prawa materialnego, a to art. 76 § 2 k.k.s. przez „ rozciągnięcie odpowiedzialności za skutki sprzedawcy towaru potwierdzającego nieprawdę w części wyłącznie oznaczenia podmiotu na nabywców tych faktur - oskarżonych, podczas gdy wykazane zdarzenia gospodarcze skutkują odpowiedzialnością za art. 62 k. k. s. wobec sprzedawcy, jest niezasadny.

Zasadnie wymierzono oskarżonym tj. T. C. (1) karę grzywny w wysokości 275 dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej stanowi kwotę 100 zł oraz D. Ś. (1) kare grzywny w wysokości 310 dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej stanowi kwotę 200 zł.

Zdaniem Sądu Okręgowego powyższa kara w sposób właściwy spełni swoje cele. Wobec oskarżonych orzeczono środek karny środek karny w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa skarbowego tj. wobec T. C. (1) wysokości 39.911,69 zł, wobec D. Ś. (1) w wysokości 123.435,00 zł.

Należy podkreślić, że dla dopuszczalności orzekania środka karnego w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa, istotny jest jedynie obiektywny fakt osiągnięcia przez sprawcę z popełnienia przestępstwa skarbowego, chociażby pośrednio, korzyści majątkowej. Nie ma natomiast znaczenia podmiotowe nastawienie "w celu osiągnięcia korzyści majątkowej", którego zresztą kodeks karny skarbowy nawet nie eksponuje w znamionach czynów karalnych, albowiem jest ono oczywiste, towarzysząc nieodłącznie przecież z samego założenia wszelkiej działalności gospodarczej, a także wszelkiej zarówno legalnej, jak i nielegalnej redukcji obciążeń daninowych.

Prawidłowo również określono wysokość kosztów sądowych na które składają się wydatki w wysokości 86,94 zł oraz opłata w wysokości 2.700 zł., którymi obciążono oskarżonego T. C. (1), mając na względzie jego sytuację materialną, rodzinną i możliwości zarobkowe.

Prawidłowo również określono wysokość kosztów sądowych na które składają się wydatki w wysokości 86,94 zł oraz opłata w wysokości 6.200 zł., którymi obciążono oskarżonego D. Ś. (1), mając na względzie jego sytuację materialną, rodzinną i możliwości zarobkowe.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, iż brak jest podstaw do zmiany zaskarżonego wyroku, czy też do jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, o co wnosi skarżący. Z tych względów Sąd Okręgowy, nie podzielając zarzutów stawianych w apelacji, utrzymał zaskarżony wyrok w mocy.

Zasądzono od oskarżonego T. C. (1) na rzecz Skarbu Państwa wydatki za postępowanie odwoławcze w kwocie 20 złotych i obciąża go opłatą za II instancję w kwocie 2750 zł po myśli art. 636 § 1 k.p.k., jako że wniesiony w jego imieniu środek odwoławczy nie został uwzględniony oraz od oskarżonego D. Ś. (1) na rzecz Skarbu Państwa wydatki za postępowanie odwoławcze w kwocie 20 złotych i obciąża go opłatą za II instancję w kwocie 6200 zł po myśli art. 636 § 1 k.p.k., jako że wniesiony w jego imieniu środek odwoławczy nie został uwzględniony oraz od oskarżonego

UZASADNIENIE

w części dotyczącej oskarżonego G. K. (1)

apelacja obrońcy oskarżonego okazała się niezasadna, a zarzuty w niej stawiane pozbawione są słuszności. Podnoszone w apelacji zarzuty nie znajdują żadnego merytorycznego uzasadnienia. Nie dają one podstaw do zmiany lub uchylenia zaskarżonego wyroku, ani nie podważają zasadności oraz prawidłowości merytorycznego rozstrzygnięcia o winie oskarżonego, będącego przedmiotem tegoż orzeczenia. Wbrew twierdzeniom skarżącego Sąd I instancji w sposób prawidłowy oraz wyczerpujący rozważył wszystkie okoliczności sprawy i dowody ujawnione w toku rozprawy, dokonując następnie na ich podstawie właściwych ustaleń faktycznych. Postępowanie zostało przeprowadzone odpowiednio dokładnie i starannie. Ocena materiału dowodowego, dokonana przez Sąd Rejonowy nie wykazuje błędów logicznych i nie wykracza poza ramy swobodnej oceny dowodów.

Zarzuty apelacji mają charakter czysto polemiczny i sprowadzają się do negowania ocen i ustaleń sądu oraz zastępowania ich ocenami i wnioskami własnymi, w żadnym razie zaś nie mogą podważyć trafności rozstrzygnięcia Sądu I instancji. Przede wszystkim nie sposób zgodzić się z zarzutami błędów w ustaleniach faktycznych, które nie mogą sprowadzać się wyłącznie do zakwestionowania stanowiska Sądu I instancji, lecz powinny wskazywać nieprawidłowości w rozumowaniu Sądu co do oceny okoliczności sprawy. Sama możliwość przeciwstawienia ustaleniom Sądu odmiennego poglądu nie uzasadnia wniosku o popełnieniu przez Sąd I instancji błędu w ustaleniach faktycznych (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 marca 2007 r. sygn. akt WA 8/07). Aby więc zarzut błędu w ustaleniach faktycznych był skuteczny, niezbędne jest nie tylko wskazanie na wadliwość ocen i wniosków wyprowadzonych przez Sąd, ale także wykazanie konkretnych uchybień w ocenie materiału dowodowego, jakich Sąd I instancji miał się dopuścić. Zatem uchybienie, o jakim stanowi przepis art. 438 pkt 3 k.p.k. ma miejsce wówczas, gdy zasadność ocen i wniosków wyprowadzonych przez sąd orzekający z okoliczności ujawnionych w toku przewodu sądowego nie odpowiada zasadom prawidłowego rozumowania. Błąd może stanowić wynik niepełności postępowania dowodowego (błąd braku), bądź określonych nieprawidłowości w zakresie oceny dowodów (błąd dowolności). Może być zatem wynikiem nieznajomości określonych dowodów lub braku przestrzegania dyrektyw obowiązujących przy ich ocenie ( art. 7 k.p.k. – wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 1 października 2014 roku, sygn. II AKa 206/14). Sama możliwość przeciwstawienia ustaleniom sądu orzekającego odmiennego poglądu nie może prowadzić do wniosku o dokonaniu przez sąd błędu w ustaleniach faktycznych.

Jak już wskazano powyżej Sad I instancji precyzyjnie ustalił przebieg zdarzania i szczegółowo opisał wszelkie dowody, szczegółowo wskazując jakie okoliczności znajdują oparcie w poszczególnych dowodach. Nie zachodzi więc konieczność ponownego przytaczania argumentacji Sądu I instancji. Warto jednakże wskazać, że zeznania M. K. (2), K. K. (6), E. S., R. S., A. M. oraz P. M. są konsekwentne, logiczne i wewnętrznie spójne. Nie ma zatem żadnego powodu by odmówić im waloru wiarygodności. Nie sposób uznać za błąd w ocenie dowodów (i w konsekwencji za błąd w ustaleniach faktycznych) tego, że Sąd I instancji odrzucił wiarygodność wyjaśnień oskarżonego dotyczących kwestii zaistniałego zdarzenia. Nie można zatem czynić zarzutu z tego, że Sąd I instancji oparł swoje ustalenia na całokształcie materiału dowodowego, a nie wyłącznie na wyjaśnieniach oskarżonego, jak chciałby tego obrońca oskarżonego.

Sąd I instancji zasadnie dął wiarę zeznaniom J. Ż. (2), bowiem zostały one potwierdzone przez oskarżonych tj. K. K. (1), E. K. oraz M. K. (1), ale również wskazać należy, iż J. Ż. (2) nie miał żadnych powodów aby niesłusznie pomawiać oskarżonego G. K. (2), gdyż zeznawał również na swoją niekorzyść.

Z zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie wynika, iż G. K. (2) niewątpliwie dopuścił się zarzucanego mu przestępstwa skarbowego tj. przestępstwa z art. 76 § 1 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. i w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. i z art.7 § 1 k.k.s. Oskarżony przyjmował do księgowości swojej firmy stwierdzające nieprawdę faktury wytworzone przez J. Ż. (2), które to faktury odnosiły się do całkowicie fikcyjnych zdarzeń. Sąd I instancji słusznie wskazał, iż jeżeli nawet dochodziło do sprzedaży paliwa, to była to sprzedaż innego paliwa niż wskazywano w fakturach oraz od innego podmiotu, w związku z tym nie sposób odróżnić faktur jednej kategorii od drugiej, wobec czego należy przyjąć, że w odniesieniu do wszystkich faktur oskarżony miał zamiar umyślny wykorzystania ich w rozliczeniach podatkowych, co też czynił. Z tego względu zarzuty stawiane przez obrońcę oskarżonego tj. iż błędne jest założenie, że oskarżony działał z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowego w postaci bezpodstawnego obniżenia wierzytelności podatkowej, w sytuacji, gdy doszło do rzeczywistego przepływu towarów, a w konsekwencji brak jest podstaw do przypisania jakiegokolwiek postaci zamiaru oskarżonemu oraz że wystawione na rzecz oskarżonego G. K. (1) faktury VAT odnosiły się do całkowicie fikcyjnych zdarzeń, które nie obrazowały rzeczywistej sprzedaży towaru, a tym samym nie uprawniały od pomniejszego podatku należnego o podatek naliczony z nich wynikający, w sytuacji gdy Sąd I Instancji wielokrotnie w uzasadnieniu zaprzecza tej okoliczności, a zebrany w sprawie materiał dowodowy, w szczególności brak innych faktur zakupowych za paliwo w ewidencji finansowo - księgowej oskarżonego, jego wyjaśnienia, brak wydania decyzji podatkowych, brak zastrzeżeń w kontroli wskazują, iż przeprowadzone transakcje, które obrazują sporne faktury, miały rzeczywisty charakter i odzwierciedlały faktyczne zdarzenia gospodarcze uprawniające do pomniejszenia zobowiązania podatkowego oskarżonego są bezzasadne. Prawo do odliczenia podatku przysługuję wówczas, gdy podatek naliczony związany jest z faktycznie dokonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Argument podniesiony przez obrońcę oskarżonego, odnośnie błędnego przyjęcia przez Sąd I instancji, iż faktury które przyjął oskarżony były fakturami nierzetelnymi, a oskarżony miał lub mógł mieć świadomość o tym fakcie, w sytuacji, gdy oskarżony zgodnie z treścią wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. nie miał obowiązku weryfikacji dostawcy, sprawdzania jego koncesji, uprawnień do dystrybucji towaru, jakości towaru i jego pochodzenia, a w konsekwencji faktur)' nie poświadczały nieprawdy, tym samym nie doszło do narażenia Urzędu Skarbowego na nienależny zwrot podatku jest nietrafny. Obrońca przywołuje tylko fragment powyższego wyroku, a nie całość, która to w żaden sposób nie usprawiedliwia czynu, którego dopuścił się oskarżonego i nie czyni go zgodnego z prawem. Jednocześnie należy wskazać, iż choćby transakcje miały miejsce, to co istotne, nie zostały wykonane przez podmioty w tych fakturach wskazane.

Obrońca oskarżonego zarzucając, iż Sąd I instancji dokonał błędnego przyjęcia, iż o fikcyjności faktur świadczy brak pisemnej umowy i sprawdzenia legalności rzekomego dostawcy paliwa, w sytuacji, gdy okoliczności te zgodnie z zasadami doświadczenia życiowego i logiki nie mają znaczenia dla faktu fikcyjności bądź nieprawdziwości faktur, a nadto w sytuacji, gdy oskarżony nie miał obowiązku weryfikacji w/w okoliczności, w ten sposób sam wykazuję brak logiki. Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, iż zgodnie z doświadczeniem życiowym to właśnie brak pisemnej umowy i sprawdzenia legalności rzekomego dostawcy paliwa ma zasadnicze znaczenie odnośnie fikcyjności tych zdarzeń.

Zarzuty obrońcy oskarżonego odnośnie całkowicie dowolnej oceny dowodów z dokumentów, w postaci dokumentów kontroli skarbowej oskarżonego i dokonaniu ich bezpodstawnej interpretacji na niekorzyść oskarżonego poprzez uznanie, iż skoro prowadzona kontrola skarbowa przez Urząd Kontroli Skarbowej w K. w dniu 25 marca 2010 r. nie wykazała nieprawidłowości to oznacza, iż nie weryfikowała rzetelności dokumentów, w sytuacji, gdy kontrole skarbowe nie wykazały nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji finansowo - księgowej oskarżonego, co w świetle pozostałego w sprawie materiału dowodowego świadczy o prawdziwości transakcji, które potwierdzają sporne faktury, przez Sąd I instancji oraz pominięciu podczas dokonywania oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego faktu, iż w stosunku do oskarżonego nie została wydana jakakolwiek decyzja podatkowa za okres objęty zarzutami 2005-2008, pomimo przeprowadzonych kontroli skarbowych, co świadczy o obrazowaniu przez sporne faktury rzeczywistych transakcji gospodarczych, uprawniających oskarżonego do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wymienionych w sentencji wyroku faktur są nielogiczne. Oskarżony bezwątpienia wprowadził w błąd organ podatkowy, który to prowadził do wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku, a zatem niekorzystnego rozporządzenia mieniem przy wykorzystaniu mechanizmu podatkowego, w związku z czym zostało wszczęte postępowanie karne wobec oskarżonego.

Zasadnie wymierzono oskarżonemu karę grzywny w wysokości 160 dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej stanowi kwotę 75 zł. Zdaniem Sądu Okręgowego powyższa kara w sposób właściwy spełni swoje cele. Wobec oskarżonego G. K. (1) orzeczono środek karny środek karny w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa skarbowego w wysokości 46.242,56 zł. Należy podkreślić, że dla dopuszczalności orzekania środka karnego w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa, istotny jest jedynie obiektywny fakt osiągnięcia przez sprawcę z popełnienia przestępstwa skarbowego, chociażby pośrednio, korzyści majątkowej. Nie ma natomiast znaczenia podmiotowe nastawienie "w celu osiągnięcia korzyści majątkowej", którego zresztą kodeks karny skarbowy nawet nie eksponuje w znamionach czynów karalnych, albowiem jest ono oczywiste, towarzysząc nieodłącznie przecież z samego założenia wszelkiej działalności gospodarczej, a także wszelkiej zarówno legalnej, jak i nielegalnej redukcji obciążeń daninowych.

Prawidłowo również określono wysokość kosztów sądowych na które składają się wydatki w wysokości 86,94 zł oraz opłata w wysokości 1.200 zł., którymi obciążono oskarżonego, mając na względzie jego sytuację materialną, rodzinną i możliwości zarobkowe.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, iż brak jest podstaw do zmiany zaskarżonego wyroku, czy też do jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, o co wnosi skarżący. Z tych względów Sąd Okręgowy, nie podzielając zarzutów stawianych w apelacji, utrzymał zaskarżony wyrok w mocy.

Zasądzono od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa wydatki za postępowanie odwoławcze w kwocie 20 złotych i obciążono go opłatą za II instancję w kwocie 1200 zł po myśli art. 636 § 1 k.p.k., jako że wniesiony w jego imieniu środek odwoławczy nie został uwzględniony.

UZASADNIENIE

w części dotyczącej oskarżonej I. B.

apelacja oskarżonej okazała się niezasadna, a zarzuty w niej stawiane pozbawione są słuszności. Podnoszone w apelacji zarzuty nie znajdują żadnego merytorycznego uzasadnienia. Nie dają one podstaw do zmiany lub uchylenia zaskarżonego wyroku, ani nie podważają zasadności oraz prawidłowości merytorycznego rozstrzygnięcia o winie oskarżonego, będącego przedmiotem tegoż orzeczenia. Wbrew twierdzeniom skarżącego Sąd I instancji w sposób prawidłowy oraz wyczerpujący rozważył wszystkie okoliczności sprawy i dowody ujawnione w toku rozprawy, dokonując następnie na ich podstawie właściwych ustaleń faktycznych. Postępowanie zostało przeprowadzone odpowiednio dokładnie i starannie. Ocena materiału dowodowego, dokonana przez Sąd Rejonowy nie wykazuje błędów logicznych i nie wykracza poza ramy swobodnej oceny dowodów.

Zarzuty apelacji mają charakter czysto polemiczny i sprowadzają się do negowania ocen i ustaleń sądu oraz zastępowania ich ocenami i wnioskami własnymi, w żadnym razie zaś nie mogą podważyć trafności rozstrzygnięcia Sądu I instancji. Przede wszystkim nie sposób zgodzić się z zarzutami błędów w ustaleniach faktycznych, które nie mogą sprowadzać się wyłącznie do zakwestionowania stanowiska Sądu I instancji, lecz powinny wskazywać nieprawidłowości w rozumowaniu Sądu co do oceny okoliczności sprawy. Sama możliwość przeciwstawienia ustaleniom Sądu odmiennego poglądu nie uzasadnia wniosku o popełnieniu przez Sąd I instancji błędu w ustaleniach faktycznych (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 marca 2007 r. sygn. akt WA 8/07). Aby więc zarzut błędu w ustaleniach faktycznych był skuteczny, niezbędne jest nie tylko wskazanie na wadliwość ocen i wniosków wyprowadzonych przez Sąd, ale także wykazanie konkretnych uchybień w ocenie materiału dowodowego, jakich Sąd I instancji miał się dopuścić. Zatem uchybienie, o jakim stanowi przepis art. 438 pkt 3 k.p.k. ma miejsce wówczas, gdy zasadność ocen i wniosków wyprowadzonych przez sąd orzekający z okoliczności ujawnionych w toku przewodu sądowego nie odpowiada zasadom prawidłowego rozumowania. Błąd może stanowić wynik niepełności postępowania dowodowego (błąd braku), bądź określonych nieprawidłowości w zakresie oceny dowodów (błąd dowolności). Może być zatem wynikiem nieznajomości określonych dowodów lub braku przestrzegania dyrektyw obowiązujących przy ich ocenie ( art. 7 k.p.k. – wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 1 października 2014 roku, sygn. II AKa 206/14). Sama możliwość przeciwstawienia ustaleniom sądu orzekającego odmiennego poglądu nie może prowadzić do wniosku o dokonaniu przez sąd błędu w ustaleniach faktycznych.

Jak już wskazano powyżej Sąd I instancji precyzyjnie ustalił przebieg zdarzania i szczegółowo opisał wszelkie dowody, szczegółowo wskazując jakie okoliczności znajdują oparcie w poszczególnych dowodach. Nie zachodzi więc konieczność ponownego przytaczania argumentacji Sądu I instancji. Warto jednakże wskazać, że zeznania M. K. (2), K. K. (6), E. S., R. S., A. M. oraz P. M. są konsekwentne, logiczne i wewnętrznie spójne. Nie ma zatem żadnego powodu by odmówić im waloru wiarygodności. Nie sposób uznać za błąd w ocenie dowodów (i w konsekwencji za błąd w ustaleniach faktycznych) tego, że Sąd I instancji odrzucił wiarygodność wyjaśnień oskarżonej dotyczących kwestii zaistniałego zdarzenia. Nie można zatem czynić zarzutu z tego, że Sąd I instancji oparł swoje ustalenia na całokształcie materiału dowodowego, a nie wyłącznie na wyjaśnieniach oskarżonej, jak chciałaby tego oskarżona.

Sąd I instancji zasadnie dął wiarę zeznaniom J. Ż. (2), bowiem zostały one potwierdzone przez oskarżonych tj. K. K. (1), E. K. oraz M. K. (1), ale również wskazać należy, iż J. Ż. (2) nie miał żadnych powodów aby niesłusznie pomawiać oskarżonego G. K. (2), gdyż zeznawał również na swoją niekorzyść.

Z zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie wynika, iż I. B. niewątpliwie dopuściła się zarzucanego jej przestępstwa skarbowego tj. przestępstwa z art. 76 § 1 k.k.s. Oskarżona przyjmowała do księgowości swojej firmy stwierdzające nieprawdę faktury wytworzone przez J. Ż. (2), które to faktury odnosiły się do całkowicie fikcyjnych zdarzeń. Sąd I instancji słusznie wskazał, iż jeżeli nawet dochodziło do sprzedaży paliwa, to była to sprzedaż innego paliwa niż wskazywano w fakturach oraz od innego podmiotu, w związku z tym nie sposób odróżnić faktur jednej kategorii od drugiej, wobec czego należy przyjąć, że w odniesieniu do wszystkich faktur oskarżony miał zamiar umyślny wykorzystania ich w rozliczeniach podatkowych, co też czynił. Z tego względu zarzuty stawiane przez oskarżoną tj. iż błędne jest założenie, że oskarżona działał z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowego w postaci bezpodstawnego obniżenia wierzytelności podatkowej, w sytuacji, gdy doszło do rzeczywistego przepływu towarów, a w konsekwencji brak jest podstaw do przypisania jakiegokolwiek postaci zamiaru oskarżonemu oraz że wystawione na rzecz oskarżoną faktury VAT odnosiły się do całkowicie fikcyjnych zdarzeń, które nie obrazowały rzeczywistej sprzedaży towaru, a tym samym nie uprawniały od pomniejszego podatku należnego o podatek naliczony z nich wynikający, w sytuacji gdy Sąd I Instancji wielokrotnie w uzasadnieniu zaprzecza tej okoliczności, a zebrany w sprawie materiał dowodowy, w szczególności brak innych faktur zakupowych za paliwo w ewidencji finansowo - księgowej oskarżonej, jej wyjaśnienia, brak wydania decyzji podatkowych, brak zastrzeżeń w kontroli wskazują, iż przeprowadzone transakcje, które obrazują sporne faktury, miały rzeczywisty charakter i odzwierciedlały faktyczne zdarzenia gospodarcze uprawniające do pomniejszenia zobowiązania podatkowego oskarżonego są bezzasadne, bowiem prawo do odliczenia podatku przysługuję wówczas, gdy podatek naliczony związany jest z faktycznie dokonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Argument podniesiony przez oskarżoną, odnośnie błędnego przyjęcia przez Sąd I instancji, iż faktury które przyjęła były fakturami nierzetelnymi, a oskarżona miała lub mogła mieć świadomość o tym fakcie, w sytuacji, gdy oskarżona zgodnie z treścią wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. nie miała obowiązku weryfikacji dostawcy, sprawdzania jego koncesji, uprawnień do dystrybucji towaru, jakości towaru i jego pochodzenia, a w konsekwencji faktur)' nie poświadczały nieprawdy, tym samym nie doszło do narażenia Urzędu Skarbowego na nienależny zwrot podatku jest nietrafny. Oskarżona przywołuje tylko fragment powyższego wyroku, a nie całość, która to w żaden sposób nie usprawiedliwia czynu, którego dopuściła się oskarżona i nie czyni go zgodnego z prawem. Jednocześnie należy wskazać, iż choćby transakcje miały miejsce, to co istotne, nie zostały wykonane przez podmioty w tych fakturach wskazane.

Oskarżona zarzucając, iż Sąd I instancji dokonał błędnego przyjęcia, iż o fikcyjności faktur świadczy brak pisemnej umowy i sprawdzenia legalności rzekomego dostawcy paliwa, w sytuacji, gdy okoliczności te zgodnie z zasadami doświadczenia życiowego i logiki nie mają znaczenia dla faktu fikcyjności bądź nieprawdziwości faktur, a nadto w sytuacji, gdy oskarżony nie miał obowiązku weryfikacji w/w okoliczności, w ten sposób sama wykazuję brak logiki. Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, iż zgodnie z doświadczeniem życiowym to właśnie brak pisemnej umowy i sprawdzenia legalności rzekomego dostawcy paliwa ma zasadnicze znaczenie odnośnie fikcyjności tych zdarzeń.

Zarzuty oskarżonej odnośnie całkowicie dowolnej oceny dowodów z dokumentów, w postaci dokumentów kontroli skarbowej oskarżonej i dokonaniu ich bezpodstawnej interpretacji na niekorzyść oskarżonej są nielogiczne. Oskarżona bezwątpienia wprowadziła w błąd organ podatkowy, który to prowadził do wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku, a zatem niekorzystnego rozporządzenia mieniem przy wykorzystaniu mechanizmu podatkowego, w związku z czym zostało wszczęte postępowanie karne wobec oskarżonej.

Zasadnie wymierzono oskarżonej karę grzywny w wysokości 100 dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej stanowi kwotę 80 zł. Zdaniem Sądu Okręgowego powyższa kara w sposób właściwy spełni swoje cele. Wobec oskarżonej orzeczono środek karny środek karny w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa skarbowego w wysokości 33.496,81 zł. Należy podkreślić, że dla dopuszczalności orzekania środka karnego w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa, istotny jest jedynie obiektywny fakt osiągnięcia przez sprawcę z popełnienia przestępstwa skarbowego, chociażby pośrednio, korzyści majątkowej. Nie ma natomiast znaczenia podmiotowe nastawienie "w celu osiągnięcia korzyści majątkowej", którego zresztą kodeks karny skarbowy nawet nie eksponuje w znamionach czynów karalnych, albowiem jest ono oczywiste, towarzysząc nieodłącznie przecież z samego założenia wszelkiej działalności gospodarczej, a także wszelkiej zarówno legalnej, jak i nielegalnej redukcji obciążeń daninowych.

Prawidłowo również określono wysokość kosztów sądowych na które składają się wydatki w wysokości 86,94 zł oraz opłata w wysokości 800 zł., którymi obciążono oskarżoną, mając na względzie jej sytuację materialną, rodzinną i możliwości zarobkowe.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, iż brak jest podstaw do zmiany zaskarżonego wyroku, czy też do jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, o co wnosi skarżący. Z tych względów Sąd Okręgowy, nie podzielając zarzutów stawianych w apelacji, utrzymał zaskarżony wyrok w mocy.

Zasądzono od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa wydatki za postępowanie odwoławcze w kwocie 20 złotych i obciążono ją opłatą za II instancję w kwocie 800 zł po myśli art. 636 § 1 k.p.k., jako że wniesiony przez nią środek odwoławczy nie został uwzględniony.

UZASADNIENIE

w części dotyczącej oskarżonego M. K. (1)

Apelacja obrońcy oskarżonego okazała się zasadna odnośnie zarzutu obrazy prawa materialnego, a to art. 6 k.k.s., poprzez jego błędne zastosowanie i przyjecie, ze wszystkie zachowania oskarżonego zostały podjęte w okresach krótszych niż 6 miesięcy, a tym samym stanowią czyn ciągły a tym samym stanowią czyn ciągły podczas gdy zarzucane oskarżonemu czyny zostały popełnione w okresie od 31.07.2004 r. do 29.07.2005 r. oraz w okresie od 8.07.2006 r. do 30.11.2006 r., a tym samym miedzy 29.07.2005 r., a kolejnym czynem popełnionym 8.07.2006 r. upłynął okres 11 miesięcy i 10 dni, a więc okres przekraczający 6 miesięcy co nie uprawniało do przyjęcia kwalifikacji wskazanej przez Sąd.

Zgodnie z brzmieniem art. 6 k.k.s. § 1 ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo skarbowe albo tylko jedno wykroczenie skarbowe i § 2 Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru lub z wykorzystaniem takiej samej sposobności, uważa się za jeden czyn zabroniony; w zakresie czynów zabronionych polegających na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej za krótki odstęp czasu uważa się okres do 6 miesięcy. Przepis art. 6 § 2 k.k.s. określa zasady odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe popełnione w warunkach ciągłości. Zgodnie z treścią art. 6 § 2 k.k.s. podstawę faktyczną czynu ciągłego stanowią co najmniej dwa zachowania tego samego sprawcy. Takie ujęcie wskazuje, że przepis ten służy do powiązania ze sobą w trakcie prawnokarnej oceny dwóch lub więcej odrębnych zachowań i uczynienia z nich jednej podstawy kwalifikacji prawnej traktowanej identycznie jako pojedyncze zachowanie sprawcy. Zastosowanie przepisu art. 6 § 2 k.k.s. prowadzi zatem do przyjęcia tożsamości czynu w rozumieniu art. 6 § 1 k.k.s. jako podstawy kwalifikacji prawnej w sytuacji ewidentnej wielości zachowań (wyrok SA w Poznaniu z dnia 26 marca 2013 r., sygn. akt II Aka 226/12).

W związku z powyższym efektem jej rozpoznania była zmiana zaskarżonego orzeczenia w ten sposób, iż w punkcie 23 Sąd Okręgowy ustalił, że M. K. (1) w okresie od 8 lipca 2006 r. do 30 listopada 2006 r. w O., M., R., J., O. i Ż., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z J. Ż. (2), a także I. J. oraz E. K. doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Urząd Skarbowy w M. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 20.712,65zł w ten sposób, że prowadząc wspólnie z E. K. działalność gospodarczą w postaci firmy (...), M. K. (1)” przyjął od J. Ż. (2) za pośrednictwem I. J. do księgowości tej podrobione przez J. Ż. (2) faktury Vat mające pochodzić z firmy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R. , a to:

1

08.07.2006

34/07/06

6.280,00

(...),60

7.661,60

2

19.07.2006

101/07/06

6.280,00

(...),60

7.661,60

oraz z firmy (...)-bud” Sp. z o.o. z siedzibą w D., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

P. V.

Kwota brutto

1

08.08.2006

16/08/2006

4.725,00

(...),50

5.764,50

2

07.09.2006

24/09/2006

9.164,00

2016,08

11.180,08

3

22.09.2006

(...)

7.900,00

(...),00

9.638,00

4

26.09.2006

(...)

8.242,00

(...),24

10.055,24

5

02.10.2006

05/10/2006

8.007,00

(...),54

9.768,54

6

10.10.2006

28/10/2006

6.300,00

(...),00

7.686,00

7

21.10.2006

(...)

6.181,50

(...),93

7.541,43

8

27.10.2006

(...)

6.380,00

(...),60

7.783,60

9

02.11.2006

12/11/2006

7.008,00

(...),76

8.549,76

10

15.11.2006

47/11/06

6.670,00

(...),40

8.137,40

a także firmy (...).K., K. K. Sp.J. z siedzibą w J., a to:

L.p.

Data wystawienia

Numer FV

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1

22.11.2006

(...)

6.502,50

1430,55

7.933,05

2

30.11.2006

(...)

4.508,40

991,85

5.500,25

a następnie posługując się ww. fakturami poprzez przedłożenie ich do rozliczenia podatku od towarów i usług w stosownych deklaracjach miesięcznych we właściwych okresach rozliczeniowych jako faktur zakupowych, wprowadził Urząd Skarbowy w M. w błąd co do wysokości podatku naliczonego, naraził w ten sposób ten organ na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej w postaci podatku od towarów i usług w kwocie stanowiącej równowartość rzekomo naliczonego w ww. fakturach podatku od towarów i usług tj. o przestępstwo z art.76 § 2 k.k.s. w zw. z art.62 § 2 k.k.s. i w zw. z art.6 § 2 k.k.s. z art.7 § 1 k.k.s. i za to na mocy art. 76 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 2 k.k.s. wymierzył mu karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej stanowi kwotę 60zł, bowiem oskarżony w wyniku postępowań kontrolnych przeprowadzonych przez Urząd Skarbowy w M. dokonał korekty swoich deklaracji VAT wycofując z nich faktury z firm (...) sp. z o. o. z grudnia 2006 r. i z lat 2007 – 2008.

Sąd Okręgowy w punkcie 24 obniżył wobec oskarżonego M. K. (1) orzeczony środek karny do kwoty 10 356,32 zł ( dziesięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści dwa grosze), natomiast w punkcie 26 uchylił rozstrzygnięcie dotyczące oskarżonego M. K. (1) odnośnie wysokości opłaty. W pozostałej części Sąd Okręgowy zaskarżony wyrok utrzymał w mocy.

Zarzut obrońcy oskarżonego odnośnie naruszenia art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. poprzez jego niezastosowanie i nieumorzenie postępowania karnego względem oskarżonego mimo wystąpienia znikomej społecznej szkodliwości czynu w zakresie przyjętych i wykorzystanych faktur za rok 2006 r. jest niezasadny.

Oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał znamiona zarzucanego mu czynu z art. 76 § 2 k.k.s. Ocena zebranych w sprawie dowodów dokonana przez Sąd nie zawiera w sobie błędu i nie jest w żadnym razie oceną dowolną, ponieważ poparta została wszechstronną analizą całokształtu okoliczności sprawy. Takich uchybień Sąd I. instancji w przedmiotowej sprawie się nie dopuścił, albowiem wskazał dowody, na których oparł swoje ustalenia, a jednocześnie wskazał przesłanki, którymi się kierował odmawiając wiary dowodom przeciwnym i w tych granicach mieści się również ocena zeznań świadków oraz wyjaśnień oskarżonego. Powielanie tej argumentacji oraz ponowne opisywanie zeznań i wyjaśnień przez Sąd Okręgowy byłoby w tej kwestii zbędne. Jak już podniesiono powyżej, analiza zgromadzonego materiału dowodowego ukazuje, iż jest on kompletny, a przy tym nie daje jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, iż w niniejszej sprawie występują nie dające się usunąć wątpliwości dotyczące winy oskarżonego.

Stopień społecznej szkodliwości czynu jest tą immanentną cechą czynu, która pozwala na odróżnienie czynów błahych od poważnych i uznanie za przestępstwo tylko takich, które faktycznie i realnie szkodzą określonym dobrom jednostki, bądź dobru społecznemu. Ta zmienna cecha czynu, który formalnie wyczerpuje wszystkie znamiona danego typu czynu zabronionego, podlega indywidualnemu stopniowaniu i w zależności od konkretnych okoliczności podmiotowych, jak i przedmiotowych może być bądź to znikoma, bądź nieznaczna, bądź w końcu wysoka lub nawet szczególnie wysoka.

Natomiast rolą kary jest nie tylko odpłata oskarżonemu za popełnione przestępstwa, czy zapewnienie jego resocjalizacji, ale również prewencja szczególna i ogólna, winna ona zagwarantować, iż sprawca w przyszłości nie popełni już przypisanego mu przestępstwa, a członkowie społeczeństwa będą mieli świadomość, że niealimentacja stanowi poważne przestępstwo, dopuszczenie się którego pociąga za sobą konkretną i wymierną karę. W przedmiotowej sprawie na pewno nie można mówić o wystąpieniu znikomej społecznej szkodliwości czynu.

Za niezasadny, wreszcie, należało uznać zarzut rażącej niewspółmierności kary orzeczonej względem oskarżonego. Odnosząc się do kwestii wymiaru kary pozbawienia wolności za przypisane oskarżonemu przestępstwo, należy wskazać, iż Sąd I instancji prawidłowo określił stopień winy oskarżonego i stopień szkodliwości społecznej. Ustawodaw