Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Ka 1047/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-01-14

Sygnatura akt VI Ka 1047/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 stycznia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Piotr Mika (spr.)

Sędziowie SO Ewa Trzeja-Wagner

SO Kazimierz Cieślikowski

Protokolant Marzena Mocek

przy udziale Krystyny Marchewki

Prokuratora Prokuratury Okręgowej

po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2014 r.

sprawy D. F. ur. (...) w Z.,

syna J. i I.

skazanego w przedmiocie wydania wyroku łącznego

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 2 lipca 2013 r. sygnatura akt II K 415/13

na mocy art. 437 kpk, art. 438 kpk

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Zabrzu.

Sygn. akt VI Ka 1047/13

UZASADNIENIE

D. F. skazany został następującymi prawomocnymi wyrokami:

I. Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 23 października 2000 roku, sygn. akt II K 416/00

za przestępstwo z art. 280 § l k.k. popełnione w dniu 23 stycznia 2000 roku na karę 3 (trzy) lat pozbawienia wolności, przy czym postanowieniem Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 17 listopada 2003 roku warunkowo przedterminowo zwolniono skazanego z okresem próby do dnia 17 listopada 2005 roku, a postanowieniem Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 28 czerwca 2005 roku odwołano warunkowe przedterminowe zwolnienie, zaś skazany karę odbył w okresie od dnia 10 sierpnia 2001 roku do dnia 21 listopada 2003 roku,

II. Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 10 grudnia 2004 roku, sygn. akt VII K 634/04 za przestępstwo z art. 278 § l k.k. w zw. z art. 64 § l k.k., popełnione w dniu 22 lutego 2004 roku na karę 8 (ośmiu) miesięcy, zobowiązano go na mocy art. 415 § 4 k.p.k. do zapłaty na rzecz pokrzywdzonego E. B. kwoty 600 (sześciuset) złotych tytułem odszkodowania, a skazany odbył karę od dnia 18 maja 2005 roku do dnia 08 września 2005 roku oraz od dnia 28 czerwca 2006 roku do dnia 07 listopada 2006 roku,

III. Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 23 czerwca 2005 roku, sygn. akt II K 345/05 za przestępstwo z art. 13 § l k.k. w zw. z art. 279 § l k.k. i art. 288 § l k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § l k.k., popełnione w dniu 22 stycznia 2005 roku na karę 2 (dwa) lat pozbawienia wolności z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w tej że sprawie od dnia 22 stycznia 2005 roku do dnia 18 maja 2005 roku, nadto orzeczono przepadek dowodów rzeczowych, a skazany odbył karę w okresie od dnia 07 listopada 2006 roku do dnia 20 grudnia 2007 roku, IV. Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 11 września 2006 roku, sygn. akt II K 160/06 za przestępstwo z art. 242 § l k.k. popełnione w dniu 18 października 2005 roku na karę 3 (trzy) miesięcy pozbawienia wolności, przy czym postanowieniem Sądu \okręgowego w Opolu z dnia 18 grudnia 2007 roku skazanego warunkowo przedterminowo zwolniono z okresem próby do dnia 18 grudnia 2009 roku, postanowieniem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30 listopada 2009 roku odwołano warunkowe przedterminowe zwolnienie,

V. Sądu Rejonowego w Zabrzu (Sąd Grodzki) z dnia 29 czerwca 2009 roku, sygn. akt VII K 485/09 za przestępstwo z art. 178a§ l k.k. popełnione w dniu 21 kwietnia 2009 roku na karę 3 (trzy) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata, na mocy art. 71 § l k.k. wymierzono mu karę grzywny w wymiarze 30 (trzydzieści) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary grzywny okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w tej że sprawie od dnia 21 kwietnia 2009 r. do dnia 22 kwietnia 2009 r. i uznano grzywnę za wykonaną w wysokości 4 (czterech) stawek dziennych, nadto orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 (dwa) lat i świadczenie pieniężne w kwocie 100 (stu) złotych na rzecz Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w K. na cel związany z pomocą ofiarom wypadków drogowych, a postanowieniem Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 22 marca 2011 roku zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności,

VI. Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z dnia 16 lipca 2009r., sygn. VIII K 374/09 za czyn z art. 278 § l k.k. i art. 278 § 5 k.k. w zw. z art. 275 § l k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § l k.k. popełniony w dniu 03 stycznia 2009r., na karę 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 278 § 5 k.k. w zw. z art. 278 § l k.k. i art. 275 § l k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § l k.k. popełniony w dniu 02 stycznia 2009 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, które to kary jednostkowe połączono orzekając względem tego oskarżonego jedną karę łączną w wymiarze l (jeden) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata;

- postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2011 roku zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności orzeczonej przedmiotowym wyrokiem, a skazany odbywa tę karę od dnia 24 marca 2013 roku do nadal, przy czym zaliczono na poczet kary okres od dnia 03 stycznia 2009 roku do dnia 03 stycznia 2009 roku,

VII. Sądu Rejonowego w Zabrzu (Sąd Grodzki) z dnia 30 listopada 2009 roku, sygn. akt VII K 930/09 za przestępstwo z art. 178a § l k.k. popełnione w dniu 5 lipca 2009 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 (trzy) lat i zobowiązano oskarżonego do zwrotu prawa jazdy, nadto orzeczono świadczenie pieniężne w kwocie 100 (stu) złotych na rzecz na rzecz Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w K. na cel związany z pomocą ofiarom wypadków drogowych, a skazany karę odbył w okresie od dnia 21 lutego 2010 roku do dnia 21 sierpnia 2010 roku,

VIII. Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z dnia 24 lutego 2010r., sygn. akt VIII K 486/10 za przestępstwo z art. 178a § l k.k. popełnione w dniu 9 stycznia 2009 roku na karę l (jeden) rok i 4 (cztery) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 (pięć) lat, na mocy art. 71 § l k.k. wymierzono mu karę grzywny w wymiarze 40 (czterdzieści) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary grzywny okresu zatrzymania w dniu 09 stycznia 2009 r. przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm stawkom grzywny, nadto orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 (trzy) lat i świadczenie pieniężne w kwocie 400 (czterysta) złotych na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Pieszych w K.;

IX. Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 12 marca 2010 roku, sygn. akt VII K 384/10 za

czyn z art. 178a § l k.k. i art. 244 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w dniu 21 września 2009 r., na karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 224 § 2 k.k. i art. 226 § l k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w dniu 21 września 2009 r., na karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności, które to kary jednostkowe połączono orzekając względem tego oskarżonego jedną karę łączną w wymiarze 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w tej że sprawie (zatrzymania) w dniu 21 września 2009 r., orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 (pięciu) lat, nadto orzeczono świadczenie pieniężne w kwocie 200 (dwustu) złotych na rzecz na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych „(...)" w G. na cel związany z ekonomiczną pomocą ofiarom wypadków drogowych;

X. Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 22 kwietnia 2010 roku, sygn. akt VII K 755/10 za czyn z art. 244 k.k. popełniony w dniu 20 listopada 2009 r., na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 lat oddając oskarżonego w tym czasie pod dozór kuratora sądowego, na mocy art. 71 § l k.k. wymierzono mu karę grzywny w wymiarze 100 (stu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 25 (dwadzieścia pięć) złotych oraz zobowiązano go do aktywnego poszukiwania stałej pracy zarobkowej, w tym do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy;

- postanowieniem Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 12 stycznia 2012 roku zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności orzeczonej przedmiotowym wyrokiem, zaś postanowieniem z dnia 14 marca 2012 roku zamieniono karę grzywny na karę pozbawienia wolności,

XI. Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 26 października 2010 roku, sygn. akt VII K 278/10 za ciąg dwóch przestępstw z art. 244 k.k. popełnionych odpowiednio w dniu 30 lipca 2009 r. oraz w dniu 28 października 2009 roku na jedną karę l (jeden) roku i 3 (trzy) miesiące pozbawienia wolności, a skazany odbywał karę w okresie od dnia 24 grudnia 2011 roku do dnia 24 marca 2013 roku,

XII. Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z dnia 23 listopada 2010 roku, sygn. akt II K 470/10 za czyn z art. 244 k.k. popełniony w dniu 21 lutego 2010 r., na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata, na mocy art. 71 § l k.k. wymierzono mu karę grzywny w wymiarze 60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

- postanowieniem Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z dnia 26 sierpnia 2011 roku zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności oraz karę grzywny zamieniono na karę pozbawienia wolności

XIII. Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 01 lutego 2012 roku, sygn. akt II K 950/11 za czyn z art. 278 § l k.k. i art. 276 k.k. i art. 275 § l k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w dniu 31 stycznia 2011 r., na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 lat oddając oskarżonego w tym czasie pod dozór kuratora sądowego oraz zobowiązano go do aktywnego poszukiwania pracy zarobkowej i powstrzymania się do nadużywania alkoholu;

XIV. Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 24 lutego 2012 roku, sygn. akt VII K 498/11 za czyn z art. 292 § l k.k. w zw. z art. 64 § l k.k. popełniony w dniu l września 2010 r. na karę 6 (sześć) miesiące pozbawienia wolności;

XV. Sądu Rejonowego w Chorzowie w VII Wydziale Karnym Zamiejscowym w Świętochłowicach z dnia 23 marca 2012 roku, sygn. akt VII K 320/11 za czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 278 § l k.k. w zw. z art. 64 § l k.k. popełniony w dniu 28 lutego 2009 r. na karę 4 (cztery) miesiące pozbawienia wolności z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w tej że sprawie od dnia 28 lutego 2009 roku do dnia 02 marca 2009 roku, przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

XVI. Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z dnia 20 czerwca 2012 roku, sygn. akt III K 387/12 za czyn z art. 278 § l I 5 k.k. i art. 275 § l k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § l kk, popełniony w dniu 23 października 2011 r., na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, z& czyn z art. 13 § 2 k.k. w zw. z art. 279 § l k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. popełniony w dniu 23 października 2011 r., na karę l (jeden) roku i 2 (dwa) miesięcy pozbawienia wolności, które to kary jednostkowe połączono orzekając względem tego oskarżonego jedną karę łączną w wymiarze l (jeden) roku i 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności;

XVII. Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 5 listopada 2012 roku, sygn. akt II K 901/12 za

czyn z art. 244 k.k. popełniony w dniu 18 września 2011 r. na karę 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Zabrzu wyrokiem łącznym z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie o sygnaturze akt II K 415/13:

l. na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § l k.k., oraz art. 569 § l k.p.k. połączył kary pozbawienia wolności orzeczone w stosunku do skazanego D. F.:

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 29 czerwca 2009 roku, sygn. akt VII K 485/09 opisanym wyżej w pkt V,

- wyrokiem Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z dnia 16 lipca 2009r., sygn. VIII K 374/09 opisanym wyżej w pkt VI,

i wymierzył wobec skazanego D. F. karę łączną w wymiarze l (jeden) roku pozbawienia wolności,

2. na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w pkt l kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył skazanemu:

- okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie VII K 485/09 Sądu Rejonowego w Zabrzu w okresie od dnia 21 kwietnia 2009 roku do dnia 22 kwietnia 2009 roku;

- okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie VIII K 374/09 Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach w okresie od dnia 03 stycznia 2009 roku do dnia 03 stycznia 2009;

- okres kary odbytej przez niego w sprawie sygn. VIII K 374/09 Sądu Rejonowego w Katowice-Zachód w Katowicach od dnia 24 marca 2013 roku do dnia wydania wyroku

3. na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § l i 2 k.k., oraz art. 569 § l k.p.k. połączył kary pozbawienia wolności orzeczone w stosunku do skazanego D. F.:

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu (Sąd Grodzki) z dnia 30 listopada 2009 roku, sygn. akt VII K 930/09 opisanym wyżej w pkt VII,

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 12 marca 2010 roku, sygn. akt VII K 384/10 opisanym wyżej w pkt IX,

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 22 kwietnia 2010 roku, sygn. akt VII K 755/10 opisanym wyżej w pkt X,

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 26 października 2010 roku, sygn. akt VII K 278/10 opisanym wyżej w pkt XI,

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z dnia 23 listopada 2010 roku sygn. IIK 470/10 opisanym wyżej w pkt. XII i wymierzył wobec skazanego D. F. karę łączną w wymiarze 4 (cztery) lat pozbawienia wolności, jak też łączy orzeczone w pkt. X i XII części wstępnej wyroku kary grzywny i orzekł jedną łączną karę grzywny w wysokości 100 (sto) stawek dziennych, przyjmując, że wysokość jednej stawki dziennej wynosi 25 (dwadzieścia pięć) złotych,

5. na mocy art. 90 § 2 k.k. w zw. z art. 85 k.k. i w zw. z art. 86 § l k.k. połączył orzeczone wobec skazanego w wyrokach ujętych w pkt VII i IX środki karne zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i orzekł jeden środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w wymiarze na okres 5 (pięć) lat,

6. na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w pkt 4 kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w połączonych sprawach w postaci zaliczonych na poczet połączonych kar, jak też okresy odbytych już kar w sprawie: - Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 12 marca 2010 roku, sygn. akt VII K 384/10 w dniach od 21 września 2009 roku do dnia 21 września 2009 roku, - Sądu Rejonowego w Zabrzu (Sąd Grodzki) z dnia 30 listopada 2009 roku, sygn. akt VII K 930/09 od dnia 21 lutego 2010 roku do dnia 21 sierpnia 2010 roku, - Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 26 października 2010 roku, sygn. akt VII K 278/10 od dnia 24 grudnia 2011 roku do dnia 24 marca 2013 roku,

7. na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § l k.k., oraz art. 569 § l k.p.k. połączył kary pozbawienia wolności orzeczone w stosunku do skazanego D. F.:

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu, sygn. akt II K 950/11 opisanym wyżej w pkt XIII,

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 24 lutego 2012 roku, sygn. akt VII K 498/11 opisanym wyżej w pkt XIV,

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Chorzowie Ośrodek Zamiejscowy w Świętochłowicach z dnia 23 marca 2012 roku sygn. VII K 320/11, opisanym wyżej w pkt. XV,

- wyrokiem Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, sygn. akt III K 387/12 opisanym wyżej w pkt XVI,

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 05 listopada 2012 roku, sygn. akt II K 901/12 opisanym wyżej w pkt XVII i wymierzył wobec skazanego D. F. karę łączną 4 (cztery) lat i 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności,

8. na mocy art. 577 kpk zaliczył skazanemu na poczet orzeczonej w pkt. 7 kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie objętej wyrokiem Sądu Rejonowego w Chorzowie Ośrodek Zamiejscowy w Świętochłowicach z dnia 23 marca 2012 roku sygn. VII K 320/11 od dnia 28 lutego 2009 roku do dnia 02 marca 2009 roku,

9. pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach pozostawił do odrębnego wykonania,

10. umorzył postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym wyroków:

- Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 23 października 2000 roku, sygn. akt II K 416/00 opisanego wyżej w pkt I;

- Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 10 grudnia 2004 roku, sygn. akt VII K 634/04 opisanego wyżej w pkt II;

- Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 23 czerwca 2005 roku, sygn. akt II K 345/05 opisanego wyżej w pkt III,

- Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 11 września 2006 roku, sygn. akt II K 160/06 opisanego wyżej w pkt IV;

- Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z dnia 24 lutego 2010r., sygn. akt VIII K 486/10, opisanego wyżej w pkt. VIII,

11. zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej w Z. adwokata D. T. kwotę 147, 60 (sto czterdzieści siedem i sześćdziesiąt setnych) złotych tytułem zwrotu kosztów udzielonej pomocy prawnej z urzędu,

12. na podstawie art. 624 § l k.p.k. i art. 17 ust. l. ustawy o opłatach w sprawach karnych zwolnił skazanego od ponoszenia kosztów postępowania, obciążając nimi Skarb Państwa.

Apelację od wyroku wywiódł obrońca skazanego, zarzucając:

l. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia i mający wpływ na jego treść, a polegający na bezpodstawnym uznaniu, że w stosunku do D. F. nie zachodzą okoliczności pozwalające na wymierzenie kary łącznej przy zastosowaniu zasady pełnej absorpcji;

2. wymierzenie skazanemu rażąco niewspółmiernej kary łącznej w sytuacji, gdy w świetle opinii o skazanym uzasadnione jest stwierdzenie, że proces jego resocjalizacji przebiega prawidłowo, a co za tym idzie adekwatne, zasadne i wystarczające jest wymierzenie kary na zasadzie pełnej absorpcji.

3. obrazę prawa materialnego a to § 14 ust. 1 pkt 4 oraz § 16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez skarb państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, poprzez zasądzenie na rzecz Kancelarii Adwokackiej w Z. adwokata D. T., tytułem zwrotu kosztów udzielonej pomocy prawnej z urzędu kwoty: 147,60 złotych, podczas gdy obrońca w toku postępowania reprezentował oskarżonego podczas dwóch rozpraw przed sądem pierwszej instancji, oraz rozprawy przed Sądem Okręgowym w Gliwicach w wyniku której sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania Sądu l instancji.

Obrońca stawiając powyższe zarzuty wniósł o:

1. zmianę zaskarżonego wyroku łącznego poprzez wymierzenie skazanemu kar łącznych przy zastosowaniu zasady pełnej absorpcji, a to :

- za pierwszą grupę przestępstw - kary łącznej w wymiarze 10 miesięcy pozbawienia wolności;

- za drugą grupę przestępstw - kary łącznej w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności;

- za trzecią grupę przestępstw kary łącznej w wymiarze 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

2. zmianę zaskarżonego wyroku łącznego w pkt 11 poprzez zasądzenie na rzecz obrońcy kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu obejmujących wszelkie rozprawy w jakich obrońca brał udział.

Nadto wniósł o zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz obrońcy z urzędu kosztów postępowania przed Sądem II instancji wg norm przepisanych, oświadczając, że nie zostały one pokryte ani w całości ani w części.

Sąd Odwoławczy zważył, co następuje:

Zaskarżonego wyroku nie sposób zaakceptować z przyczyn niewskazanych w apelacji.

O ile niekwestionowane przez obrońcę umorzenie postępowania w przedmiocie objęcia wyrokiem łącznym skazań opisanych w punktach: I, II, III i IV nie rodzi zastrzeżeń, o tyle ustalając wszystkie 3 zbiegi realne przestępstw, sąd rejonowy za każdym razem uczynił to z naruszeniem przepisu art. 85 k.k. Dla porządku wypada przypomnieć, że zbieg realny przestępstw w rozumieniu powołanego przepisu kodeksu karnego tworzą przestępstwa popełnione przez sprawcę zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. Za ugruntowany i nie rodzący już jakichkolwiek kontrowersji przyjąć należy pogląd, że realny zbieg przestępstw - zgodnie z definicją zawartą w art. 85 k.k. - jest kategorią obiektywną, stanowi bowiem serię przestępstw popełnionych, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z nich i nie ma tu miejsca na jakiekolwiek wybory ze strony sądu, zarówno co do tego, czy orzekać karę łączną czy też nie, jak i w co do grupy przestępstw, które winny zostać objęte węzłem jednej kary łącznej.(por. ostatnio wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2013 r. II KK 191/12, LEX nr 1292219)

Co do pierwszego z przyjętych przez sąd I instancji zbiegów, objęcie nim skazań opisanych w punkcie V i VI nie rodzi zastrzeżeń, skoro oba wskazane w tych wyrokach czyny popełnione zostały przed wydaniem wyroku opisanego w punkcie V. tj. przed datą 29.06.2009 roku, to jednak wskazać należy, że przed tą datą, gdyż w dniu 28 lutego 2009 roku D. F. popełnił również przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 278 § l k.k. w zw. z art. 64 § l k.k., za które skazany został wyrokiem opisanym w punkcie XV tj. Sądu Rejonowego w Chorzowie w VII Wydziale Karnym Zamiejscowym w Świętochłowicach z dnia 23 marca 2012 roku, sygn. akt VII K 320/11 na karę 4 miesięcy pozbawienia, czyli na karę tego samego rodzaju co kary wymierzone w wyrokach z punktu V i VI. Zbieg realny z art. 85 k.k. tworzyły więc czyny z wyroków z punktu V, VI i XV i kary wymierzone tymi wyrokami winny były stanowić podstawę wymiaru jednej kary łącznej.

Z kolei obejmując w drugim z ustalonych zbiegów realnych skazania z wyroków z punktów: VII, IX, X, XI oraz XII sąd rejonowy nie dostrzegł, że czyn z wyroku z punktu XII tj. wyroku Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z dnia 23 listopada 2010 roku, sygn. akt II K 470/10 popełniony w dniu 21 lutego 2010 r, jest czynem, które skazany dopuścił się już pod wydaniu wyroku Sądu Rejonowego w Zabrzu w sprawie o sygn. akt VII K 930/09 z punktu VII tj. po dniu 30 listopada 2009 roku, a więc nie może tworzyć jednego zbiegu realnego z pozostałymi czynami z powołanych wyroków, gdyż zbieg ten może dotyczyć jedynie przestępstw popełnionych przed wskazaną datą 30 listopada 2009 roku, który to warunek spełniają jedynie przestępstwa z wyroków nr VII, IX, X i XI.

Czyn z wyroku nr XII tworzy zbieg realny w rozumieniu art. 85 k.k. jedynie z czynem, za który D. F. skazany został wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 24 lutego 2012 roku, sygn. akt VII K 498/11, tj. wyrokiem opisanym w punkcie XIV, gdyż czyn z tego wyroku został popełniony w dniu 1 września 2010 roku, tj. przed datą wyroku nr XII, czyli przed 23 listopada 2010 roku. Obowiązkiem sądu I instancji było więc orzeczenie jednej kary łącznej obejmującej skazania z wyroków XII i XIV.

Nieprawidłowe było w związku z tym objęcie węzłem jednej kary łącznej wszystkich czynów opisanych w wyrokach XIII, XIV, XV, XVI i XVII, gdyż kolejna chronologicznie grupa przestępstw składających się na zbieg realny dotyczyć może jedynie czynów popełnionych po dacie wyroku z punktu XII, tj. po 23 listopada 2010 roku, czyli dacie wyroku, stanowiącego „pierwszy wyrok” dla chronologicznie wcześniejszej grupy przestępstw tworzącej zbieg realny. (zob. wyrok SA w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2006 r. II AKa 150/06, Lex nr 283399, wyrok SN z dnia 22 listopada 2006 r. V KK 45/06 Lex nr 202267, wyrok SN z dnia 21 stycznia 2008 r. V KK 212/07 Lex nr 377209). Nie mógł więc w tej w ostatniej grupie przestępstw tworzącej zbieg realny znaleźć się czyn z wyroku XIV popełniony w dniu 1 września 2010 roku, jak też czyn z wyroku XV popełniony w dniu 28 lutego 2009 roku. Prawidłowo ustalony kolejny zbieg realny z art. 85 k.k. tworzą więc jedynie czyny z wyroków: XIII, XVI i XVII.

Charakter wskazanych wyżej uchybień sądu I instancji czyni niemożliwym konwalidowanie ich na etapie postępowania przed sądem odwoławczym, którego orzeczenie musiałoby zostać oparte na całkowicie odmiennej ocenie prawnej podstaw wymiaru kar łącznych oraz po raz pierwszy ocenianych dopiero w postępowaniu odwoławczym związków przedmiotowo-podmiotowych w odniesieniu do poszczególnych grup przestępstw. Orzekanie merytoryczne przez sąd drugiej nowych kar łącznych w odniesieniu do całkowicie różnych niż ustalone przez sąd meriti zbiegów przestępstw czyniłoby prawo skazanego do rozpoznania sprawy w drugiej instancji całkowicie iluzorycznym. Z tego też powodu zaskarżony wyrok należało uchylić i sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu w Zabrzu do ponownego rozpoznania.

Orzekając ponownie w sprawie, sąd I instancji zwrócić musi uwagę na konieczność takiego ukształtowania wymiaru kar łącznych za poszczególne zbiegi przestępstw, aby nie naruszyć pośredniego zakazu reformationis in peius z art. 443 k.p.k., skoro do uchylenia zaskarżonego wyroku doszło jedynie na skutek apelacji wywiedzionej wyłącznie na korzyść skazanego. Zwrócić więc trzeba uwagę w szczególności na to, aby suma kar łącznych w nowym wyroku łącznym nie przekroczyła swoim wymiarem sumy kar łącznych ustalonych w wyroku uchylonym.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Natalia Skalik - Paś
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Mika,  Ewa Trzeja-Wagner ,  Kazimierz Cieślikowski
Data wytworzenia informacji: