Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Ka 869/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2016-10-04

Sygnatura akt VI Ka 869/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 października 2016 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Grażyna Tokarczyk (spr.)

Sędziowie SSO Bożena Żywioł

SSO Grzegorz Kiepura

Protokolant Aleksandra Studniarz

przy udziale Marka Kasieczko

Prokuratora Prokuratury Rejonowego G. w G.

po rozpoznaniu w dniu 4 października 2016 r.

sprawy skazanego Ł. K. syna W. i G.,

ur. (...) w P.

w przedmiocie wydania wyroku łącznego

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 15 kwietnia 2016 r. sygnatura akt III K 1055/15

na mocy art. 437 § 1 kpk i art. 624 § 1 kpk

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

- w punkcie VII części wstępnej wskazuje, iż Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 9.02.2016 r. w sprawie sygn. IV KK 10/16 uchylił punkt 3 opisanego wyroku i na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 kpk umorzył postępowanie karne przeciwko Ł. K.,

- w punkcie 4 na mocy art. 91 § 2 kk łączy skazanemu Ł. K. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokiem Sądu Rejowego w Gliwicach z dnia 5.02.2007 r. sygn. III K 730/06 oraz w punkcie 2 w wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 15.02.2007 r. sygn. III K 1245/06 (punkt VII b części wstępnej zaskarżonego wyroku) i wymierza mu karę łączną 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  w pozostałej zaskarżony wyrok części utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. F. kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) obejmującą kwotę 27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) podatku VAT, tytułem zwrotu nieuiszczonych kosztów obrony skazanego z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

4.  zwalnia skazanego od ponoszenia wydatków postępowania odwoławczego obciążając nimi Skarb Państwa.

sygn. akt VI Ka 869/16

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Gliwicach rozpoznał sprawę w przedmiocie wydania wyroku łącznego wobec sprawy Ł. K. skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Zaocznym Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie o sygn. akt IX K 786/04 za przestępstwo z art. 158 § 1 kk popełnione w dniu 15 stycznia 2004 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 17 listopada 2006 roku, sygn. akt III 2 Ko 2526/06, zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

II.  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie o sygn. akt IX K 1759/04 za przestępstwo z art. 279 § 1 kk popełnione w dniu 21 maja 2004 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, kary grzywny w wymiarze 20 stawek dziennych po 20 złotych (z art. 33 § 2 kk), postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 5 lutego 2007 roku, III2Ko 1063/06, zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

III.  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 5 października 2005 roku w sprawie o sygn. akt IX K 1515/05 za przestępstwo z art. 158 § 1 kk popełnione w dniu 23 lutego 2005 roku na karę1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat, grzywny w wymiarze 30 stawek dziennych po 15 złotych (z art. 71 § 1 kk), postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 2 października 2007 roku, sygn. akt III 2 Ko 2343/07, zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

IV.  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie o sygn. akt IX K 1969/05 za przestępstwo z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełnione w dniu 22 maja 2005 roku na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat, grzywnę w wymiarze 20 stawek dziennych po 10 złotych (z art. 71 § 1 kk), postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 5 sierpnia 2008 roku, sygn. akt III2 Ko 520/08, zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

V.  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie o sygn. akt III K 246/05 za przestępstwa:

a)  z art. 228 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełnione w dniu 17 czerwca 2004 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności;

b)  za przestępstwo z art. 224 § 2 k.k. popełnione w dniu 17 czerwca 2004 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 226 § 1 kk popełnione w dniu 17 czerwca 2004 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

c)  za przestępstwo z art. 190 § 1 kk popełnione w dniu 17 czerwca 2004 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

wymierzono karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności;

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 16 marca 2007 roku, sygn. akt VI Ka 819/06 utrzymano w/w wyrok Sądu Rejonowego w mocy;

VI.  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie o sygn. akt III K 730/06 za przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk popełnione w dniu 10 marca 2006 roku na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności na poczet której zaliczono skazanemu okres jego rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 10.03.2006r. do dnia 05.02.2007r., zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie o sygn. akt VI Ka 394/07;

VII.  Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie o sygn. akt III K 1245/06 za przestępstwa:

a)  z art. 288 § 1 k.k. popełnione w dniu 12 lutego 2006 roku, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  za ciąg przestępstw z art. 190 § 1 k.k. popełniony w dniu 12 lutego 2006 roku na jedną karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

c)  za przestępstwo z art. 216 § 1 k.k. popełnione w dniu 12 lutego 2006 roku na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

wymierzono karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności,

postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 17 sierpnia 2015 roku na podstawie art. 2 i 50 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego zamieniono skazanemu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 288 § 1 kk na 30 dni aresztu w związku z tym,
iż czyn z dniem 9 listopada 2013 roku stał się wykroczeniem z art. 124 § 1 k.w. i uchylono karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Gliwicach wyrokiem łącznym z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie sygn. akt III K 1055/15 orzekł:

1.  na mocy art. 569 § 1 k.p.k. i art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015 roku łączy skazanemu Ł. K. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami:

- Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie o sygn. akt IX K 786/04,

- Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie o sygn. akt IX K 1759/04,

- Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie o sygn. akt III K 246/05,

i wymierza karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w punkcie 1 wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres odbytej dotychczas kary pozbawienia wolności w sprawieIII K 246/05 od dnia 15.07.2014 r. do dnia 15.04.2016 r.;

3.  na mocy art. 569 § 1 k.p.k. i art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy skazanemu Ł. K. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami:

- Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 5 października 2005 roku w sprawie o sygn. akt IX K 1515/05,

- Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie o sygn. akt IX K 1969/05,

i wymierza karę łączną 2 (dwóch) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

4.  na mocy art. 569 § 1 k.p.k. i art. 91 § 2 k.k. łączy skazanemu Ł. K. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami:

- Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie o sygn. akt III K 730/06,

- Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie o sygn. akt III K 1245/06 w pkt. b i c

i wymierza karę łączną 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

5.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w punkcie 4 wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres jego rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie III K 730/06 od dnia 10.03.2006 r. do dnia 05.02.2007 r.;

6.  na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. ustala, że w zakresie nieobjętym wyrokiem łącznym poszczególne wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

7.  na podstawie art. 29 ustawy prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. F. z Kancelarii Adwokackiej w G. kwotę 147,60 (stu czterdziestu siedmiu złotych i 60/100) w tym 23% podatku VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu;

8.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów postępowania w sprawie o wydanie wyroku łącznego obciążając nimi Skarb Państwa.

Apelację wniosła obrońca skazanego zaskarżając wyrok, co do pkt 4 na korzyść skazanego, zarzucając obrazę przepisów postępowania, a to art. 85 § 1 kk w zw. z art. 569 § 1 kpk, mając wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia poprzez niezbadanie z urzędu warunków do orzeczenia kary łącznej wszelkich wyroków wydanych wobec skazanego, a to wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie o sygn. IV KK 10/16, mocą którego uchylony został punkt c wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 15.02.2007 roku, w którym to została orzeczona kara 4 miesięcy pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt III K 1245/06, a która to karę uwzględnił Sąd w zaskarżonym wyroku łącznym.

Obrońca wniosła o zmianę wyroku poprzez połączenie skazanemu kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie o sygn. akt III K 730/06 i wyrokiem Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie o sygn. akt III K 1245/06 pkt b i wymierzenie kary łącznej 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Apelacja obrońcy oskarżonego jest zasadna, istotnie bowiem Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie o sygn. IV KK 10/16 uchylił punkt 3 wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie o sygn. akt III K 1245/06 i na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 kpk umorzył postępowanie wobec skazanego, a zatem jedyną kara podlegającą łączeniu jest kara pozbawienia wolności orzeczona w punkcie 2 tego wyroku za dwa występki z art. 190 § 1 kk zarzucone w punktach II i III aktu oskarżenia.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy zmienił zaskarżony wyrok również w części wstępnej, a to w jej punkcie VII wskazując, iż Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 9.02.2016 r. w sprawie sygn. IV KK 10/16 uchylił punkt 3 opisanego wyroku i na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 kpk umorzył postępowanie karne przeciwko Ł. K., jak również w części rozstrzygającej w punkcie 4- na mocy art. 91 § 2 kk łącząc skazanemu Ł. K. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokiem Sądu Rejowego w Gliwicach z dnia 5.02.2007 r. sygn. III K 730/06 oraz w punkcie 2 w wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 15.02.2007 r. sygn. III K 1245/06 (punkt VII b części wstępnej zaskarżonego wyroku) i wymierzył mu karę łączną 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

W zbiegu pozostały przestępstwa z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. popełnione w dniu 10 marca 2006 roku, za które wymierzono karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności (w sprawie III K 730/06) oraz z art. 190 § 1 k.k. popełnione w dniu 12 lutego 2006 roku, z który to ciąg przestępstw wymierzono jedną karę 8 miesięcy pozbawienia wolności (w sprawie III K 1245/06, pkt 2 wyroku jednostkowego). Istniała zatem możliwość ukształtowania kary łącznej w granicach od 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności do 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Biorąc pod uwagę bliskość czasową, odmienny przedmiot ochrony zaatakowany przez skazanego oraz zakres zasady asperacji zastosowanej przez Sąd I instancji, uznać należało, że karą uwzględniającą okoliczności podmiotowo- przedmiotowe przestępstw, za które wymierzono kary podlegające łączeniu oraz cele wychowawcze i prognostyczne, można było zgodzić się z obrońcą, że karą adekwatną będzie kara łączna 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy zmienił zaskarżony wyrok w omawianym zakresie w pozostałej części orzeczenie utrzymując w mocy.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzena Mocek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Tokarczyk,  Bożena Żywioł ,  Grzegorz Kiepura
Data wytworzenia informacji: