Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Ka 712/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-10-15

Sygnatura akt VI Ka 712/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 października 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Grażyna Tokarczyk

Protokolant Marzena Mocek

przy udziale przedstawiciela KMP w G. sierż.sztab. R. W.

po rozpoznaniu w dniu 15 października 2015 r.

sprawy J. B. ur. (...) w C.,

syna W. i I.

obwinionego z art. 66§1 kw, art. 119§1 kw

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę obwinionego

od wyroku Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

z dnia 5 maja 2015 r. sygnatura akt II W 46/13

na mocy art. 437 kpk w zw. z art. 109 § 2 kpw oraz art. 104 § 1 pkt 7 kpw i art. 118 § 2 kpw

1.  uchyla zaskarżony wyrok w punktach 1, 2, 3 oraz 5 i na podstawie art. 5 § 1 pkt 4 kpw umarza postępowanie przeciwko J. B. o zarzucane mu czyny opisane w części wstępnej zaskarżonego wyroku;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. K. kwotę 516,60 zł (pięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt groszy) obejmującą kwotę 96,60 zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) podatku VAT, tytułem zwrotu nieuiszczonych kosztów obrony obwinionego w postępowaniu odwoławczym;

3.  kosztami postępowania w sprawie obciąża Skarb Państwa.

sygn. akt VI Ka 712/15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej wyrokiem z dnia 5 maja 2015 roku sygn. akt II W 46/13 uznał obwinionego J. B. za winnego popełnienia czynów polegających na tym, że:

- w dniu 26 maja 2013 r. w R. na ul. (...) ok. godz. 23:00 chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywą informacją, iż w jego mieszkaniu miał miejsce wypadek wprowadził w błąd organ Policji, wywołując przez to niepotrzebną czynność w postaci przyjazdu funkcjonariuszy policji, przez co wyczerpał znamiona wykroczenia z art. 66 § 1 k.w.

- w dniu 7 września 2013 r. ok. godz. 7:30 w R. przy ul. (...) w sklepie (...) dokonał kradzieży wódki marki (...) 0,5 litra o wartości 17,50 zł na szkodę (...) S.A. z siedzibą w K. - sklep (...) przy ul. (...) w R., przez co wyczerpał znamiona wykroczenia z art. 119 § l k.w., i za to na mocy art. 119 § 1 k.w. w zw. z art. 9 § 2 k.w. w zw. z art. 24 § 1 i 3 k.w. wymierzył mu łącznie karę grzywny w wysokości 400 zł; na mocy art. 119 § 4 k.w. orzekł wobec obwinionego obowiązek naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę kwoty 17,50 zł na rzecz pokrzywdzonego (...) S.A. z siedzibą w K.; na mocy art. 82 § 3 k.p.w. zalicza J. B. na poczet orzeczonej wobec niego kary grzywny zaliczył okres zatrzymania w sprawie w dniu 26 maja 2013 roku i przy przyjęciu, że jeden dzień zatrzymania jest równoważny grzywnie w wysokości 200 złotych uznaje grzywnę za wykonaną do kwoty 200 złotych.

Apelację wniósł obrońca obwinionego zaskarżając wyrok w odniesieniu do pierwszego z zarzucanych czynów podniósł zarzut przedawnienia karalności, w tym zakresie wnosząc o umorzenie postępowania, zaś co do drugiego kwestionując ustalenia faktyczne wniósł o uniewinnienie obwinionego.

Sąd Okręgowy zważył co następuje.

Apelacja obrońcy J. B. okazała się skuteczną o tyle, iż w wyniku jej rozpoznania zaskarżony wyrok należało uchylić, a postępowanie umorzyć.

Sąd Okręgowy ograniczył rozpoznanie apelacji, również w zakresie kwestionującym ustaleniach faktyczne, wobec ujawnienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej. J. B. obwiniony został, bowiem o popełnienie wykroczeń w dniach 26 maja 2013 r. i 7 września 2013 r.

Zgodnie z art. 45§ 1 kw karalność wykroczenia następuje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok, jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje upływem 2 lat od jego popełnienia.

W niniejszej sprawie w terminie jednego roku od zdarzeń wszczęto postępowanie, jednakże nie zdołano go prawomocnie zakończyć w okresie lat dwóch, czyli odpowiednio do dnia 26 maja 2015 r. i 7 września 2015 r. Tym samym w niniejszej sprawie zachodzi negatywna przesłanka procesowa z art. 5 § 1 pkt. 4 kpw, dlatego na podstawie art. 104 § 1 pkt. 7 kpw zaskarżony wyrok należało uchylić postępowanie umorzyć.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy uchylił zaskarżony wyrok umarzając postępowanie wobec J. B..

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzena Mocek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Tokarczyk
Data wytworzenia informacji: