Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Ka 693/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2018-10-16

Sygnatura akt VI Ka 693/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 października 2018 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Grażyna Tokarczyk (spr.)

Sędziowie SSO Marcin Schoenborn

SSO Arkadiusz Łata

Protokolant apl. sędziowski Maria Smolińska

przy udziale Tomasza Międlara Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Z.

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2018 r.

sprawy J. D. ur. (...) w Z.

syna T. i Z.

w przedmiocie wydania wyroku łącznego

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 16 maja 2018 r. sygnatura akt II K 842/17

na mocy art. 437 kpk, art. 438 kpk, art. 440 kpk, art. 624 § 1 kpk

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a.  w części wstępnej ustala, iż:

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Bytomiu w sprawie sygn. akt II K 516/08 opisanym w punkcie VI, J. D. wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności,

- karę pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu w sprawie sygn. akt II K 285/10, opisanym w punkcie V skazany odbywał będzie w od 12.05.2018 r. do 11.05.2020 r.;

b. w części dyspozytywnej:

- uchyla rozstrzygnięcia z punktu 1 i 2 w zakresie orzeczenia o karze łącznej pozbawienia wolności i na mocy art. 85 § 1 kk, art. 86 § 1 i 4 kk oraz art. 91 § 2 kk łączy skazanemu kary łączne pozbawienia wolności orzeczone wyrokami: Sądu Rejonowego w Bytomiu w sprawie sygn. akt II K 516/08 i Sądu Rejonowego w Zabrzu sygn. II K 843/16 oraz kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami: Sądu Rejonowego w Gliwicach sygn. akt III K 355/12, Sądu Rejonowego w Gliwicach sygn. akt III K 558/14, i Sądu Rejonowego w Zabrzu sygn. akt II K 285/10 i wymierza mu karę łączną 6 (sześć) lat i 3 (trzy) miesiące pozbawienia wolności,

- na mocy art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres kary odbytej w sprawie Sądu Rejonowego w Bytomiu sygn. akt II K 516/08 od dnia 1.03.2012 r. do 8.03.2013 r. oraz od 19.05.2017 r. do 12.05.2018 r., okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie Sądu Rejonowego w Gliwicach sygn. akt III K 558/14 od 15.02.2005 r. do 26.04.2006 r. oraz okres kary odbytej w sprawie Sądu Rejonowego w Zabrzu sygn. akt II K 285/10 od 12.05.2018 r.,

- na mocy art. 572 kpk umarza postępowanie w przedmiocie objęcia wyrokiem łącznym kar orzeczonych wobec skazanego wyrokami: Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach sygn. akt II K 702/08, Sądu Rejonowego w Gliwicach sygn. akt III K 904/08, Sądu Rejonowego w Zabrzu sygn. akt VII K 746/08, a w zakresie kar pozbawienia wolności: Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej sygn. akt VI K 520/10 i Sądu Rejonowego Katowice- Zachód w Katowicach sygn. akt VIII K 777/11,

- uchyla punkt 3;

2.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zwalnia skazanego od ponoszenia wydatków za postępowanie odwoławcze obciążając nimi Skarb Państwa.

sygn. akt VI Ka 693/18

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Zabrzu rozpoznał sprawę w przedmiocie wydania wyroku łącznego wobec J. D. skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach sygn. akt II K 702/08 z dnia 09 lipca 2008 roku za czyn z art. 190 § 1 kk na karę grzywny w wysokości 30 stawek dziennych z przyjęciem wysokości jednej stawki po 20 złotych, przy czym zwolniono skazanego od kosztów sądowych, a postanowieniem Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 03 listopada 2015 roku karę zamieniono na karę pozbawienia wolności, a w dniu 23 czerwca 2016 roku wykonano karę grzywny,

II.  Sądu Rejonowego w Gliwicach sygn. akt III K 904/08 z dnia 19 sierpnia 2008 roku za czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 18 § 1 kk popełniony w październiku 2006 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych z przyjęciem, że jedna stawka odpowiada kwocie 10 złotych, oraz za czyn z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w październiku 2006 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych z przyjęciem, że jedna stawka odpowiada kwocie 10 złotych, przy czym kary te połączono i orzeczono jedną karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat, oraz jedną karę łączną grzywny w wysokości 150 stawek dziennych z przyjęciem, że jedna stawka odpowiada kwocie 10 złotych, oraz zasądzono od skazanego koszty sądowe, przy czym kara pozbawienia wolności nie została zarządzona do wykonania, a skazany nie uregulował grzywny, którą rozłożono na raty,

III.  Sądu Rejonowego w Zabrzu sygn. akt VII K 746/08 z dnia 26 września 2008 roku, za czyn z art. 178a § 1 kk popełniony w dniu 06 kwietnia 2008 roku, na karę grzywny w wysokości 60 stawek dziennych z przyjęciem, że jedna stawka odpowiada kwocie 20 złotych, nadto orzeczono 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, 200 złotych świadczenia pieniężnego, a postanowieniem Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 25 lutego 2010 roku karę grzywny zamieniono na zastępczą karę pozbawienia wolności, a w dniu 01 października 2010 roku wykonano tę karę, zaś w dniu 29 listopada 2011 roku wykonany został wspomniany zakaz,

IV.  Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej sygn. akt VI K 520/10 z dnia 09 lutego 2010 roku za czyn z art. 244 kk, popełniony w dniu 18 lipca 2009 roku, na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat, przy czym orzeczono karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych z przyjęciem, że jedna stawka odpowiada kwocie 30 złotych, a nadto zasądzono koszty sądowe, a postanowieniem sądowym z dnia 17 stycznia 2012 roku karę grzywny zamieniono na zastępczą karę pozbawienia wolności, po czym z mocy postanowień sądowych skazany korzystał ze zwolnienia na przerwy w karze, zaś kara zasadnicza pozbawienia wolności nie została zarządzona do wykonania,

V.  Sądu Rejonowego w Zabrzu sygn. akt II K 285/10 z dnia 09 czerwca 2010 roku za czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 25 kwietnia 2009 roku, na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat, orzeczono dozór kuratora sądowego, zobowiązano skazanego do naprawienia szkody (art. 72 § 2 kk) w terminie do 3 lat od uprawomocnienia się wyroku, zobowiązano skazanego do wykonywania pracy zarobkowej oraz zasądzono wobec skazanego koszty sądowe, a postanowieniem sądowym z dnia 16 maja 2012 roku zarządzono do wykonania karę pozbawienia wolności, a następnie skazany korzystał z przerwy w karze, po czym odbył karę w okresie od dnia 01 marca 2014 roku do dnia 01 marca 2016 roku,

VI.  Sądu Rejonowego w Bytomiu sygn. akt II K 516/08 z dnia 25 marca 2010 roku za stanowiące ciąg czyny z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk i art. 275 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności popełnione w okresie od sierpnia do października 2003 roku, czyn z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, popełniony w dniu 26 września 2003 roku oraz stanowiące ciąg czyny z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk i art. 275 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności, popełnione w okresie od dnia 26 sierpnia 2003 roku do dnia 17 września 2003 roku, ciąg czynów z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk i art. 275 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk popełnionych w okresie od dnia 26 sierpnia 2003 roku do dnia 05 października 2003 roku na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym orzeczono karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, zobowiązano skazanego do naprawienia szkody (art. 46 § 1 kk) oraz zwolniono skazanego od kosztów sądowych, zaliczono skazanemu okres od dnia 01 marca 2013 roku do dnia 08 marca 2013 roku, a następnie skazany korzystał z przerwy w karze, a od dnia 19 maja 2017 roku skazany odbywa karę pozbawienia wolności, przy czym zaliczono mu na poczet tej kary okres od dnia 01 marca 2013 roku do dnia 08 marca 2013 roku,

VII.  Sądu Rejonowego Katowice- Zachód w Katowicach sygn. akt VIII K 777/11 z dnia 29 sierpnia 2012 roku za czyn z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 26 sierpnia 2003 roku na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, przy czym zobowiązano go do naprawienia szkody solidarnie z innym sprawcą (art. 46 § 1 kk), oraz zwolniono go z kosztów sądowych, przy czym kara pozbawienia wolności nie została zarządzona do wykonania,

VIII.  Sądu Rejonowego w Gliwicach sygn. akt IX K 1116/12 z dnia 27 września 2012 roku za czyn z art. 79 pkt. 4 ustawy o rachunkowości, na karę grzywny w wysokości 40 stawek dziennych z przyjęciem, iż jedna stawka wynosi 10 złotych, przy czym postanowieniem Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 11 grudnia 2014 roku karę tę zamieniono na zastępczą karę prac społecznie użytecznych, a w dniu 10 listopada 2015 roku wykonano karę grzywny,

IX.  Sądu Rejonowego w Gliwicach sygn. akt III K 355/12 z dnia 22 kwietnia 2014 roku za ciąg przestępstw z art. 297 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym zasądzono od skazanego koszty sądowe, a nadto od Skarbu Państwa zasądzono koszty obrony z urzędu a następnie skazany korzystał z odroczenia wykonania kary,

X.  Sądu Rejonowego w Gliwicach sygn. akt III K 558/14 z dnia 14 kwietnia 2016 roku za czyny stanowiące ciąg z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk i art. 297 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk i art. 65 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk i art. 297 § 1 k.k przy zast. art. 11 § 2 kk i art. 65 § 1 kk, popełnione w okresie od dnia 19 kwietnia 2004 roku do dnia 29 września 2004 roku, na karę 2 lat pozbawienia wolności, przy czym zobowiązano skazanego do naprawienia szkody (art. 46 § 1 kk), oraz zwolniono skazanego od kosztów sądowych, a nadto zaliczono skazanemu na poczet kary okres od dnia 15 lutego 2005 roku do dnia 26 kwietnia 2006 roku,

XI.  Sądu Rejonowego w Zabrzu sygn. akt II K 271/16 z dnia 05 maja 2016 roku za czyn z art. 180a kk popełniony w dniu 09 grudnia 2015 roku, na karę 1 roku ograniczenia wolności poprzez zobowiązanie do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 40 godzin w stosunku miesięcznym, przy czym zwolniono skazanego od kosztów sądowych, a skazany nie odbywał tej kary z uwagi na zawieszenie postępowania wykonawczego postanowieniem Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 07 lipca 2017 roku, z uwagi na wykonywanie kary pozbawienia wolności,

XII.  Sądu Rejonowego w Zabrzu sygn. akt II K 442/16 z dnia 24 sierpnia 2016 roku za czyny z art. 288 § 1 kk i art. 193 kk i art. 190 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 10 kwietnia 2016 roku na karę grzywny w wysokości 240 stawek dziennych z przyjęciem, iż jedna stawka wynosi 10 złotych, przy czym zobowiązano skazanego do naprawienia szkody (art. 46 § 1 kk), oraz zasądzono od skazanego koszty sądowe, a skazany zapłacił część kary grzywny w dniu 20 lutego 2018 roku odpowiadającej kwocie 200 złotych,

XIII.  Sądu Rejonowego w Zabrzu sygn. akt II K 377/16 z dnia 20 lutego 2017 roku za czyn z art. 180a kk popełniony w dniu 10 marca 2016 roku na karę grzywny w wysokości 60 stawek dziennych z przyjęciem, iż jedna stawka wynosi 30 złotych, przy czym zwolniono skazanego od kosztów sądowych, zaś skazany zapłacił w lutym 2018 roku część kary grzywny odpowiadającej kwocie 150 złotych, a w marcu 2018 roku 100 złotych,

XIV.  Sądu Rejonowego w Zabrzu sygn. IIK 843/16 z dnia 25 sierpnia 2017 roku za czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 01 września 2015 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, oraz z art.284 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 07 listopada 2105 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym orzeczono karę łączną w wysokości 1 roku pozbawienia wolności oraz zwolniono skazanego od kosztów sądowych.

Sąd Rejonowy w Zabrzu wyrokiem z dnia 16 maja 2018 roku Sygn. akt II K 842/17 orzekł, że:

1.  na mocy art. 85 § 1 kk i art. 86 § 1 i 2 k.k,. oraz art. 90 § 2 kk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami wymienionymi w części wstępnej niniejszego wyroku łącznego w pkt. VI, IX-X, i XIV i orzeka wobec skazanego J. D. jedną karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 6 (sześć) lat, a nadto łączy wobec tego skazanego kary grzywny orzeczone wyrokami wymienionymi w części wstępnej wyroku w pkt. II, IV oraz XII-XIII i wymierza skazanemu jedną karę łączną grzywny w wymiarze 280 (dwieście osiemdziesiąt) stawek dziennych przyjmując, że wysokość jednej stawki dziennej wynosi 30 (trzydzieści) złotych,

2.  na mocy art. 577 kpk na poczet orzeczonej w pkt. 1 sentencji niniejszego wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres od dnia 01 marca 2013 roku do dnia 08 marca 2013 roku oraz okres kary odbytej od dnia 19 maja 2017 roku do dnia wydania niniejszego wyroku- z wyroku ujętego w pkt. VI części wstępnej wyroku, a nadto okres od dnia 15 lutego 2005 roku do dnia 26 kwietnia 2006 roku, z wyroku ujętego w pkt. X części wstępnej wyroku, a na poczet kary łącznej grzywny zalicza grzywnę wykonaną częściowo z wyroków wymienionych w pkt. XII-XIII części wstępnej niniejszego wyroku,

3.  pozostałe rozstrzygnięcia wynikające z połączonych wyroków pozostawia do odrębnego wykonania,

4.  na mocy art. 624 § 1 kpk zwalnia skazanego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, uznając, iż ponosi je w pełni Skarb Państwa.

Obrońca skazanego zaskarżając wyrok zarzucił obrazę przepisów postępowania mającą istotny wpływ na treść zaskarżonego wyroku, a to art. 85 § 2 kk poprzez wydanie orzeczenia na podstawie kar niepodlegających łączeniu w przedmiotowej sprawie, obrazę przepisów postępowania mającą istotny wpływ na treść zaskarżonego wyroku, a to art. 85 § 1 kk poprzez wydanie orzeczenia na podstawie wyroków nie spełniających wymogów określonych w art. 85 § 1 kk.

Apelujący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Apelacja obrońcy oskarżonego jest nie tyle nieskuteczna, co niezrozumiała, bo nie wiedzieć w czym upatruje on braku warunków do orzeczenia kary łącznej, gdy przywołuje jedynie art. 85 § 1 kk. Na pewno, jeżeli chce twierdzić, że wyrok opisany w punkcie 6, czy raczej kara nim orzeczona nie podlega wykonaniu, to czyni to na niekorzyść oskarżonego. Skoro bowiem apelujący chce twierdzić, że ta kara winna być odrębnie wykonana, to skazany dłużej odbywałby karę pozbawienia wolności. Jeżeli natomiast chodzi o to, że Sąd orzekający poczynił w zakresie tego skazania błędne ustalenie, co do wymiaru kary podlegającej łączeniu, to ma rację, gdyż istotnie omawianym wyrokiem Sądu Rejonowego w Bytomiu sygn. akt II K 516/08, zmienionym w wyniku rozpoznania apelacji orzeczono karę łączną 2 nie zaś 3 lat pozbawienia wolności, co dostrzegł Sąd orzekający w uzasadnieniu skarżonego wyroku. Uchybienie to skutkowało błędnym ustaleniem górnej granicy, do której kara łączna mogła być orzeczona, a też i wykroczeniem ponad tę granicę. To jednak z pewnością nie dawało podstaw do uchylenia wyroku wedle brzmienia art. 437 § 2 kpk, czego wielokrotnie skarżący nie chcą przyjąć do wiadomości. Dodatkowo należy mieć na uwadze treść uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 28 czerwca 2018 r. sygn. akt I KZP 3/18.

Odnosząc się do sygnalizacji w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku potrzeby sprostowania omyłki, Sąd Rejonowy uczynił to postanowieniem z 29 maja 2018 r., doręczając jego odpis skazanemu, pominął obrońcę. Podkreślić jednak trzeba, że w zakresie ustaleń faktycznych, a tym bardziej wymiaru kary orzeczonej postanowienie takie nie mogło być skuteczna, a z uwagi na dostrzeżenie potrzeby orzeczenia z urzędu również poza granicami zarzutów jest to rzecz wtórna o tyle, że w przedmiocie połączenia kary orzeczonej w sprawie Sądu Rejonowego w Bytomiu sygn. akt II K 516/08 Sąd odwoławczy orzekł na nowo.

Podzielił Sąd Okręgowy ocenę, że uprzednio obowiązujący stan prawny nie był dla skazanego względniejszy, wedle tego bowiem poza zbiegiem pozostawało przestępstwo osądzone w sprawie Sądu Rejonowego w Gliwicach sygn. akt III K 355/12, a orzeczona wydanym w tej sprawie wyrokiem kara pozbawienia wolności podlegałaby odrębnemu wykonaniu.

Poza granicami zarzutów Sąd odwoławczy dostrzegł, że nadal podlega wykonaniu kara orzeczona wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu w sprawie sygn. akt II K 285/10, którą skazany odbywał będzie w od 12.05.2018 r. do 11.05.2020 r., podczas gdy Sąd orzekający ustalił, że kara ta została odbyta w okresie od 1 marca 2014 roku do 1 marca 2016 roku.

W chwili uzyskiwania opinii o skazanym Sąd tymi danymi nie dysponował, kierował się obliczaniem kary, co jest niewystarczające w sytuacji, gdy skazany ma wiele kar do odbycia, co więcej w niniejszym przypadku korzystał z przerwy w odbywaniu szeregu kar. Celowy jest, aby sądy wyrokując weryfikowały dane w oparciu o system NOE-SAD.

Uwaga ta odnosi się również do ewentualnych zastępczych kar pozbawienia wolności, bo to właśnie informacja z tego źródła ujawniła skazanie, które nie figuruje w karcie karnej, a które należało zbadać, skoro kara wydaje się, że podlega wykonaniu.

Po pierwsze zatem, jeżeli chodzi o karę łączną pozbawienia wolności, Sąd odwoławczy zmienił zaskarżony wyrok i ustalił, że wyrokiem w sprawie sygn. akt II K 516/08 wymierzono skazanemu karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, a karę pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem w sprawie sygn. akt II K 285/10 będzie odbywał w od 12.05.2018 r. do 11.05.2020 r. To skutkować musiało uchyleniem rozstrzygnięcia z punktu 1 i 2 w zakresie orzeczenia o karze łącznej pozbawienia wolności i orzeczeniem kary łącznej na nowo. Podstawą prawną wedle Sąd Okręgowy w składzie orzekającym w niniejszej sprawie należało uczynić art. 85 § 1 kk, art. 86 § 1 i 4 kk oraz art. 91 § 2 kk, a to z uwagi na zmianę ustawy i wprowadzenie w normie art. 85 kk również negatywnej przesłanki orzeczenia kary łącznej.

Sąd Okręgowy połączył skazanemu kary łączne pozbawienia wolności orzeczone wyrokami: Sądu Rejonowego w Bytomiu w sprawie sygn. akt II K 516/08 i Sądu Rejonowego w Zabrzu sygn. II K 843/16 oraz kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami: Sądu Rejonowego w Gliwicach sygn. akt III K 355/12, Sądu Rejonowego w Gliwicach sygn. akt III K 558/14, które Sąd I instancji miał w polu widzenia, a dodatkowo karę pozbawienia wolności orzeczona wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu sygn. akt II K 285/10, o czym była mowa powyżej. W zakresie tych bowiem kar zachodziły warunki do orzeczenia kary łącznej, a zatem łączeniu podlegały kary w wymiarze: 2 lat, 1 roku, 10 miesięcy, 2 lat oraz 2 lat pozbawienia wolności. W takiej sytuacji dolną granice kary łącznej wyznaczała kara 2 lat pozbawienia wolności, a górną suma kar czyli 7 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Przedmiotem ataku skazanego w sprawach, w których orzeczono kary podlegające łączeniu było mienie i dokumenty, mienie, obrót gospodarczy, czynów tych skazany dopuszczał się od 2009 do 2015 r., co istotne również w okresie korzystania z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, dając skrajnie negatywny wyraz stosunku do przestrzegania porządku prawnego. J. D. jest niewątpliwie sprawcą niepoprawnym, prócz omawianych skazań popełnił szereg innych przestępstw np. z zakresu bezpieczeństwa w komunikacji, czy przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, odbywanie kary pozbawienia wolności nie powstrzymało go od wkraczania na drogę przestępstwa. Zatem nie dość, że brak jest ścisłych związków podmiotowo- przedmiotowych między czynami, to prognoza społeczno- kryminologiczna jest wysoce niepewna, dlatego życzenie wymierzenia kary z zastosowaniem zasady absorpcji nie mogło zostać spełnione. Co do zasady podzielić zatem należało stanowisko Sądu I instancji, który należycie uwzględnił i ocenił okoliczności podmiotowo- przedmiotowe przestępstw pozostających w zbiegu realnym, ale także okoliczności wymagające, aby kara spełniła też cele wychowawcze oraz ogólnoprewencyjne. Istotą kary łącznej jest racjonalizacja jej wykonania, a nie nagradzanie sprawców wielokrotnie powracających na drogę przestępstwa. Dlatego karą która będzie realizowała wszystkie wyznaczone jej cele będzie kara łączna 6 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Pomimo, że jest wyższa od orzeczonej przez Sąd I instancji, to z uwzględnieniem objęcia nią dodatkowo kary 2 lat pozbawienia wolności, ocenić należało, że zgodna jest z kierunkiem środka odwoławczego, a pominięcie tej kary byłoby rażąco niesprawiedliwe- niekorzystne dla skazanego.

Dyskusyjnym pozostaje niepołączenie kary ograniczenia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu sygn. akt II K 271/16, kara ta pomimo zawieszenia postępowania wykonawczego w tym zakresie podlega wykonaniu, jednak z uwagi na kierunek środka odwoławczego, Sąd odwoławczy nie mógł owej kary połączyć z pozostałymi podlegającymi łączeniu karami pozbawienia wolności, albowiem byłoby to orzeczenie względem skazanego surowsze.

Na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres kary odbytej w sprawie Sądu Rejonowego w Bytomiu sygn. akt II K 516/08 od 1.03.2012 r. do 8.03.2013 r. oraz od 19.05.2017 r. do 12.05.2018 r., okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie Sądu Rejonowego w Gliwicach sygn. akt III K 558/14 od 15.02.2005 r. do 26.04.2006 r. oraz okres kary odbytej w sprawie Sądu Rejonowego w Zabrzu sygn. akt II K 285/10 od 12.05.2018 r.,

Koniecznym stało się również zgodnie z art. 572 kpk umarzenie postępowania w przedmiocie objęcia wyrokiem łącznym kar orzeczonych wobec skazanego wyrokami: Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach sygn. akt II K 702/08, Sądu Rejonowego w Gliwicach sygn. akt III K 904/08, Sądu Rejonowego w Zabrzu sygn. akt VII K 746/08, a w zakresie kar pozbawienia wolności: Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej sygn. akt VI K 520/10 i Sądu Rejonowego Katowice- Zachód w Katowicach sygn. akt VIII K 777/11. Sąd odwoławczy uchylił także punkt 3, w którym zawarto orzeczenie zbędne z punktu widzenia regulacji art. 576 § 1 kpk.

Jak wcześniej zasygnalizowano w toku postępowania odwoławczego ujawniono, że J. D. skazany został również wyrokiem Sądu Rejonowego w Gliwicach z 16.09.2004 r. sygn. akt IX K 1295/04 za popełniony 29 i 30 lipca 2003 r. czyn z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk, na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat, okres próby i dalsze 6 miesięcy upłynęło 2.05.2010 r. Wyrokiem tym obok kary pozbawienia wolności wymierzona została skazanemu kara grzywny 100 stawek dziennych po 10 zł każda. Sąd I instancji miał w polu widzenia owo skazanie o tyle, że uzyskał odpis wyroku, nie poddał jednak analizie okoliczności wykonania kary grzywny, zapewne kierując się brakiem skazania w danych o karalności.

W omawianej sprawie postanowieniem z 15.05.2012 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach orzekł wobec skazanego zastępczą karę pozbawienia wolności za grzywnę w wymiarze 50 dni.

Do odbycia również tej kary skazany został zatrzymany 1.03.2012 r., po czym 8.03.2013 r. udzielona została mu przerwa w odbywaniu jej kary. Z kolejnych przerw skazany korzystał do 19.05.2017 r., kiedy to został osadzony i nieprzerwanie pozostaje pozbawiony wolności odbywając kolejne kary. Omawianą karę, jak wynika z NOE- SAD ma odbywać od 4.02.2023r. do 16.03.2023 r., postanowieniem z 21.03.2018 r. ograniczono wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności do 40 dni w związku z częściowym wykonaniem kary grzywny w formie podstawowej.

Należało poddać analizie kwestie przedawnienia wykonania kary- w tym wypadku nie może budzić wątpliwości, że kary grzywny, a zatem w postaci orzeczonej wyrokiem.

Zgodnie z art. 103 § 1 kk nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat 10 - w razie skazania na inną karę ( inna niż kara pozbawienia wolności).

Wyrok w omawianej sprawie uprawomocnił się 2.11.2004 r. termin 10- letni upłynąłby 2.11.2014 r.

Art. 15 § 3 kkw stanowi, że zawieszenie postępowania wykonawczego nie wstrzymuje biegu przedawnienia, chyba że skazany uchyla się od wykonania kary, to nie miało miejsca w niniejszej sprawie, a skazany korzystał z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności i postępowania były zawieszone, ze względu na jego stan zdrowia.

§ 4 tej normy stanowi jednak, że wykonywanie kary pozbawienia wolności, zastępczej kary pozbawienia wolności, kary aresztu wojskowego, kary aresztu lub zastępczej kary aresztu, kary porządkowej oraz środka przymusu skutkującego pozbawieniem wolności w tej samej lub innej sprawie wstrzymuje bieg przedawnienia. W wypadku skazanego wstrzymanie biegu terminu przedawnienia miało miejsce w dwóch okresach, po pierwsze od 15.02.2005 r. do 26.04.2006 r. (1 rok, 2 miesiące i 11 dni) , po drugie od 2.03.2012 r. do 8.03.2013 r. 1 rok i 6 dni), czyli w sumie 2 lata, 2 miesiące i 17 dni.

Zatem termin przedawnienia kary grzywny uległ przedłużeniu do 19.01.2017 r., natomiast J. D. osadzony został ponownie dopiero w 19.05.2017 r. Wedle zatem danych dostępnych Sądowi odwoławczemu nastąpiło przedawnienie wykonania omawianej kary grzywny, a skoro nie podlega ona wykonaniu, nie mogła zostać objęta karą łączną grzywny.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy zmieniał zaskarżony wyrok w omówionym zakresie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzena Mocek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Tokarczyk,  Marcin Schoenborn ,  Arkadiusz Łata
Data wytworzenia informacji: