Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Ka 685/17 - wyrok Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2017-11-10

Sygnatura akt VI Ka 685/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 listopada 2017 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Ewa Trzeja-Wagner (spr.)

Sędziowie SSO Grażyna Tokarczyk

SSO Kazimierz Cieślikowski

Protokolant Agnieszka Jaruga

przy udziale Janusza Banacha Prokuratora Prokuratury Rejonowej
G. w G.

po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2017 r.

sprawy E. L. (S.) ur. (...) w O.

córki H. i B.

oskarżonej z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk
w zw. z przy zast. art. 11 § 2 kk, art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk
zw. z przy zast. art. 11 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionych przez oskarżyciela publicznego i obrońcę oskarżonej

od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 24 maja 2017 r. sygnatura akt IX K 1655/16

na mocy art. 437 kpk, art. 438 kpk, art. 634 kpk

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1. przyjmuje, iż podstawę rozstrzygnięć stanowią przepisy Kodeksu karnego
w brzmieniu z daty czynów,

2. w punkcie 1 przyjmuje, iż oskarżona E. L. działając w podobny sposób w krótkich odstępach czasu dopuściła się czynów polegających
na tym, że:

- w dniu 9 czerwca 2014 r. w P., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz w celu uzyskania dla siebie od (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. Oddział
w P. kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 160.000 zł, poprzez przedłożenie poświadczającego nieprawdę dokumentu
w postaci deklaracji PIT -36 L, dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania tego wsparcia finansowego, a wskazującego nieprawdziwą informację, co do kwoty osiąganego dochodu podmiotu gospodarczego L. E. Przedsiębiorstwo (...) z siedzibą w T.
przy ulicy (...) w wysokości 426.073,10 zł, gdzie
w rzeczywistości wartość ta wynosiła stratę w wysokości 24.433,76 zł, wprowadziła w błąd przedstawiciela ww. banku, co do osiąganego dochodu wskazanego podmiotu oraz co do zamiaru spłaty wskazanego kredytu, przez
co poprzez udzielenie i uruchomienie w dniu 11 czerwca 2014r przez (...) S.A. Oddział w P. kredytu obrotowego, doprowadziła
do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie wnioskowanego wsparcia finansowego w wysokości 160.000,00 zł, czym działała na szkodę (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W.,
tj. czynu z art. 286§1 kk i art. 297§1 kk w zw. z art. 11 §2 kk,

- w okresie od 22 maja 2014r. do 23 maja 2014r. w P., działając
w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru,
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz w celu uzyskania dla siebie
od (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. Oddział w P. kredytu P. w wysokości 51.546,39 zł,
wraz z wydaniem i używaniem karty kredytowej (...) S.A. z limitem
do 3.000 zł, poprzez przedłożenie w dniu 22 maja 2014r. wraz z wnioskiem poświadczającego nieprawdę dokumentu w postaci deklaracji PIT -36 L, dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania tego wsparcia finansowego, a wskazującego nieprawdziwą informację, co do kwoty osiąganego dochodu podmiotu gospodarczego L. E. Przedsiębiorstwo (...) z siedzibą w T. przy ulicy (...) w wysokości 426.073,10 zł, gdzie w rzeczywistości wartość ta wynosiła stratę w wysokości 24.433,76 zł, wprowadziła w błąd przedstawiciela ww. banku co do osiąganego dochodu wskazanego podmiotu oraz co do zamiaru spłaty wskazanego kredytu, przez co poprzez podpisanie
i uruchomienie w dniu 23 maja 2014 r. przez (...) S.A. Oddział
w P. wskazanych wyżej produktów bankowych, doprowadziła
do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie przyznanego wsparcia finansowego w wysokości 51.546,39 zł i 3.000 zł, czym działała na szkodę (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W.,
tj. czynu z art. 286§1 kk w zw. z art. 297§1 kk przy zast. art. 11 §2 kk
w zw. z art. 12 kk,

- w dniu 24 czerwca 2014 r. w P. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz w celu uzyskania dla siebie od (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. Oddział
w P. kredytu odnawialnego w wysokości 5.000 zł, poprzez przedłożenie poświadczającego nieprawdę dokumentu w postaci deklaracji PIT -36 L, dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania tego wsparcia finansowego, a wskazującego nieprawdziwą informację, co do kwoty osiąganego dochodu podmiotu gospodarczego L. E. Przedsiębiorstwo (...) z siedzibą w T. przy ulicy (...) w wysokości 426.073,10 zł, gdzie w rzeczywistości wartość ta wynosiła stratę w wysokości 24.433,76 zł, wprowadziła w błąd przedstawiciela ww. banku, co do osiąganego dochodu wskazanego podmiotu oraz co do zamiaru spłaty wskazanego kredytu, przez co poprzez udzielenie
i uruchomienie w dniu 24 czerwca 2014r przez (...) S.A. Oddział
w P. kredytu odnawialnego, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie wnioskowanego wsparcia finansowego
w wysokości 5.000 zł, czym działała na szkodę (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W., tj. czynu z art. 286§1 kk w zw. z art. 297§1 kk przy zast. art. 11 §2 kk,

- i za to na mocy art. 286§1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 kk przy zast. art. 91 § 1 kk
i art. 33§2 kk wymierza oskarżonej karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych wysokość jednej stawki ustalając na 40 (czterdzieści) złotych,

3. w punkcie 2 przyjmuje, iż oskarżona E. L. dopuściła się czynu polegającego na tym, że w dniu 25 czerwca 2014 r. w P., działając
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, powołując się na uprzednio złożone
w Oddziale Banku dokumenty, wyzyskując błąd przedstawiciela (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. Oddział
w P., co do wysokości osiąganego przez podmiot gospodarczy L. E. Przedsiębiorstwo (...) z siedzibą
w T. przy ulicy (...), dochodu oraz zamiaru spłaty przyznanego wsparcia finansowego, poprzez podpisanie aneksu podwyższającego przyznany w dniu 23 maja 2014 r. limit środków na karcie kredytowej (...) do kwoty 50.000 zł, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 47.000 zł (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W., tj. czynu z art. 286§1 kk
i za to na mocy art. 286§1 kk wymierza jej karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

4. uchyla rozstrzygnięcie o karze łącznej z punktu 3 i na mocy art. 85 kk i art. 91 § 2 kk łączy oskarżonej kary pozbawienia wolności orzeczone powyżej
i wymierza jej karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

5. wskazuje, że orzeczenie z punktu 4 odnosi się do kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej powyżej;

II. w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III. zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa wydatki za postępowanie odwoławcze w kwocie 20 (dwadzieścia) złotych i wymierza jej opłatę
za II instancję w kwocie 660 (sześćset sześćdziesiąt)złotych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzena Mocek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Trzeja-Wagner,  Grażyna Tokarczyk ,  Kazimierz Cieślikowski
Data wytworzenia informacji: