Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 68/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2017-05-22

Sygn. akt IV K 68/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 maja 2017 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach w IV Wydziale Karnym w składzie :

Przewodniczący - SSO Wojciech Samsonowski

Protokolant - A. S.

w obecności Prokuratora Wanda Ostrowska

po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2017 r. sprawy:

P. K. (K.),

ur. (...) w G. ,

syna F. i M. zd. S.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  (zaocznym) Sądu Rejonowego w G. z dnia 19 lipca 2004 r., sygn. akt IX K 1090/04 za ciąg przestępstw kwalifikowanych z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 278 §1 k.k. oraz z art. 278 §1 k.k., popełnionych w dniu 12 kwietnia 2004 r. i w okresie od dnia 5 marca 2004 r., godz. 16:00 do dnia 8 marca 2004 r., godz. 8:00 na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby 3 lat, oddaniem pod dozór kuratora sądowego, obowiązkiem naprawienia szkody w kwocie 5000 zł na rzecz pokrzywdzonego oraz zwolnieniem od ponoszenia kosztów postępowania;

Postanowieniem Sądu Rejonowego w G. z dnia 3 października 2007 r., sygn. akt III2 Ko 2411/07 zarządzono wykonanie w/w kary pozbawienia wolności;

Powyższy wyrok został objęty wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w G. z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt IV K 18/10;

W/w kara pozbawienia wolności została wykonana (od dnia 22 lutego 2008 r. do dnia 22 lutego 2009 r.);

II.  (nakazowym) Sądu Rejonowego w G. z dnia 2 sierpnia 2004 r., sygn. akt IX K 1410/04 za przestępstwo z art. 278 §1 i 3 k.k., popełnione w dniu 4 lutego 2004 r., na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności, polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, oddaniem pod dozór kuratora na czas wykonywania kary ograniczenia wolności oraz zwolnieniem od ponoszenia kosztów sądowych;

Postanowieniem Sądu Rejonowego w G. z dnia 12 kwietnia 2006 r., sygn. akt III2 Ko 751/06 zamieniono karę ograniczenia wolności na karę zastępczą 150 stawek dziennych grzywny przy przyjęciu, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 10 zł;

Postanowieniem Sądu Rejonowego w G. z dnia 9 maja 2008 r., sygn. akt IX K 1410/04 orzeczono karę zastępczą 2 miesięcy i 15 dni pozbawienia wolności w zamian za niewykonaną karę 5 miesięcy ograniczenia wolności;

Powyższy wyrok został objęty wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w G. z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt IV K 18/10;

W/w kara została wykonana (od dnia 22 lutego 2009 r. do dnia 7 maja 2009 r.);

III.  (nakazowym) Sądu Rejonowego w G. z dnia 21 listopada 2006 r., sygn. akt IX K 1883/06 za przestępstwo z art. 288 §1 k.k. popełnione w dniu 31 lipca 2006 r. na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności, polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, obowiązkiem naprawienia szkody w kwocie 500 zł na rzecz pokrzywdzonego oraz zwolnieniem od ponoszenia kosztów postępowania;

Postanowieniem z dnia 26 marca 2009 r., sygn. akt IX K 1883/06 (III 2 Ko 498/09) zawieszono postępowanie wykonawcze w zakresie wykonania kary 5 miesięcy ograniczenia wolności;

Powyższy wyrok został objęty wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w G. z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt IV K 18/10;

W/w kara została wykonana (w ramach kary łącznej orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w G. z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt IV K 18/10 );

IV. Sądu Rejonowego w G. z dnia 29 stycznia 2007 r., sygn. akt IX K 1920/06 za przestępstwo z art. 278 §1 k.k. popełnione w dniu 10 września 2006 r., na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby 4 lat, oddaniem pod dozór kuratora sądowego oraz obciążeniem opłatą i wydatkami postępowania;

Postanowieniem Sądu Rejonowego w G. z dnia 29 września 2009 r., sygn. akt XIII Ko 393/09 (IX K 1920/06) zarządzono wykonanie w/w kary pozbawienia wolności;

Powyższy wyrok został objęty wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w G. z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt IV K 18/10;

W/w kara pozbawienia wolności została wykonana (w ramach kary łącznej orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w G. z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt IV K 18/10);

V. Sądu Rejonowego w G. z dnia 3 lipca 2007 r., sygn. akt IX K 1167/07, za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k., popełnione w dniu 27 grudnia 2006 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby 4 lat, karę grzywny w wysokości 40 stawek dziennych przy przyjęciu, iż jedna stawka jest równoważna kwocie 10 zł, obowiązkiem naprawienia szkody w kwocie 1500 zł na rzecz pokrzywdzonego oraz zasądzeniem wydatków i zwolnieniem od uiszczenia opłaty;

Postanowieniem Sądu Rejonowego w G. z dnia 16 kwietnia 2009 r., sygn. akt III2 Ko 829/09 zarządzono wykonanie w/w kary pozbawienia wolności;

Powyższy wyrok został objęty wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w G. z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt IV K 18/10;

W/w kara pozbawienia wolności została wykonana (od dnia 22 lutego 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r.); w/w kara grzywny została wykonana w ramach kary łącznej grzywny orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w G. z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt IV K 18/10;

VI. Sądu Okręgowego w G. z dnia 22 grudnia 2008 r., sygn. akt IV K 82/08 za przestępstwa:

a)  z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 156 §1 k.k. i art. 157 §2 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k., popełnione w dniu 8 września 2007 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności;

b)  z art. 158 §1 k.k., popełnione w dniu 1 września 2007 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności;

nadto zwolniono skazanego od ponoszenia kosztów sądowych;

Tytułem w/w kar orzeczono karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

W/w wyrok został uchylony w zakresie pierwszej z kar oraz kary łącznej i przekazany do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu, a w pozostałym zakresie został utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 19 marca 2009 r., sygn. akt II AKa 44/09;

Powyższy wyrok został objęty wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w G. z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt IV K 18/10;

W/w kara pozbawienia wolności została objęta karą łączną 2 lat pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Okręgowego w G. z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt IV K 18/10), której nie wykonano ;

VII. Sądu Okręgowego w G. z dnia 22 października 2009r., sygn. akt IV K 83/09, za przestępstwo z art. 159 k.k. w zw. z art. 157 §2 k.k. przy zast. art. 11 §2 k.k., popełnione w dniu 8 września 2007 r., na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z orzeczeniem wobec skazanego przepadku na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych oraz zwolnieniem od ponoszenia kosztów sądowych;

Powyższy wyrok został objęty wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w G. z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt IV K 18/10;

W/w kara pozbawienia wolności została objęta karą łączną 2 lat pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Okręgowego w G. z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt IV K 18/10), której nie wykonano ;

VIII. Sądu Okręgowego w G. z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt IV K 18/10, którym połączono kary z opisanych wyżej wyroków oraz innych niżej wymienionych:

- z pkt I (sygn. akt IX K 1090/04) i II (sygn. akt IX K 1410/04), wymierzając karę łączną 1 roku, 2 miesięcy i 15 dni pozbawienia wolności;

- z pkt III (sygn. akt IX K 1883/06) i IV (sygn. akt IX K 1920/06) oraz z wyroku Sądu Rejonowego w G. z dnia 17 grudnia 2008 r., sygn. akt III K 367/08 wymierzając karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

- z pkt VI (sygn. akt IV K 82/08) i VII (sygn. akt IV K 83/09), którym wymierzył karę łączną 2 lat pozbawienia wolności;

- z pkt V (sygn. akt IX K 1167/07) oraz z wyroków Sądu Rejonowego w G. z dnia 2 października 2007 r., sygn. akt III K 1172/07 oraz z wyroku tego Sądu z dnia 10 stycznia 2008 r., sygn. akt III K 1852/07, wymierzając karę łączną grzywny w wymiarze od 60 stawek dziennych przy stawce równoważnej kwocie 10 zł;

W/w wyrok został zmieniony w zakresie wymiaru kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej, co do wyroków wydanych w sprawach o sygn. akt IX K 1090/04 i sygn. akt IX K 1410/04 poprzez ustalenie jej wysokości na 1 rok i dokonaniem odpowiedniego zaliczenia na poczet kary pozbawienia wolności oraz w zakresie wymiaru kary łącznej grzywny poprzez ustalenie jej wymiaru do 40 stawek dziennych przyjmując, że jedna stawka jest równoważna kwocie 10 zł;

Spośród w/w kar pozbawienia wolności zostały wykonane kary łączne 1 roku pozbawienia wolności oraz 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, nie została natomiast wykonana kara łączna 2 lat pozbawienia wolności; kara łączna grzywny została wykonana w całości.

IX. Sądu Rejonowego w J. z dnia 30 marca 2012 r., sygn. akt II K 676/11, za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 31 stycznia 2011 r. na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz zwolniono oskarżonego od ponoszenia kosztów postępowania;

Postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy w O. warunkowo zwolnił skazanego z wyznaczeniem okresu próby do dnia 16 kwietnia 2016 r.;

Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy w G. odwołał skazanemu przedterminowe zwolnienie;

W/w kara pozbawienia wolności została wykonana (w okresie od 2 maja 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r.);

X. Sądu Rejonowego w G. z dnia 22 września 2015 r., sygn. akt III K 328/15 za przestępstwo z art. 209 §1 k.k., popełnione w okresie od dnia 25 lipca 2014 r. do dnia 2 grudnia 2014 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby 3 lat, obowiązkiem łożenia na utrzymanie małoletniego oraz zwolniono skazanego od ponoszenia kosztów postępowania;

Postanowieniem Sądu Rejonowego w G. z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. akt III K 328/15, X. W. (...), XIII Ko 3717/16 zarządzono wobec skazanego wykonanie kary pozbawienia wolności;

W/w kara pozbawienia wolności nie została wykonana (okres jej wykonywania został oznaczony na 30 marca 2020 r. do 26 września 2020 r.);

XI. Sądu Rejonowego w G. z dnia 8 sierpnia 2016 r., sygn. akt III K 709/16 za przestępstwo z art. 278 §1 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k., popełnione w dniu 16 marca 2016 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania w sprawie od dnia 16 marca 2016 r., godz. 12:55 do dnia 18 marca 2016 r., godz. 9:15, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności, obowiązkiem naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego w kwocie 227,76 zł oraz zwolnieniem skazanego od ponoszenia kosztów sądowych;

Postanowieniem z dnia 8 lutego 2017 r., sygn. III Ko 14/17 Sąd Rejonowy w G. zamienił skazanemu karę 1 roku pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie sygn. akt III K 709/16 na karę 30 dni aresztu z zaliczeniem na jego poczet okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w postaci zatrzymania, tj. okresu od dnia 16 marca 2016 r., godz. 12:55 do dnia 18 marca 2016 r., godz. 9:15, wobec ustalenia, że czyn przypisany skazanemu w chwili obecnej stanowi wykroczenie z art. 119 §1 k.w.

W/w kara aresztu nie została wykonana (okres jej wykonywania został oznaczony na 4 września 2017 r. do 2 października 2017 r.);

XII. Sądu Rejonowego w G. z dnia 6 września 2016 r., sygn. akt III K 673/16 za przestępstwo z art. 280 §1 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k., popełnione w dniu 2 maja 2016 r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, obowiązkiem naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego w kwocie 67,20 zł, obowiązkiem zadośćuczynienia na rzecz P. G. w kwocie 500 zł oraz zwolniono skazanego od ponoszenia kosztów sądowych;

W/w kara pozbawienia wolności nie została wykonana (okres jej wykonywania został oznaczony na 2 października 2017 r. do 30 marca 2020 r.).

XIII. Sądu Rejonowego w G. z dnia 8 listopada 2016 r., sygn. akt III K 701/16 za przestępstwo z art. 157 §1 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k., popełnione w dniu 11 lipca 2015 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono nawiązkę w kwocie 500 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz obciążono skazanego wydatkami i opłatą;

W/w kara pozbawienia wolności nie została wykonana (okres jej wykonywania został oznaczony na 26 września 2020 r. do 25 marca 2021 r.);

XIV. Sądu Rejonowego w G. z dnia 8 listopada 2016 r., sygn. akt III K 983/16 za przestępstwo z art. 278 §1 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. popełnione w dniu 11 marca 2016 r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania w sprawie w okresie od dnia 11 marca 2016 r., godz. 15:00 do 13 marca 2016 r., godz. 12:45 oraz zwolniono skazanego od ponoszenia kosztów w sprawie;

W/w kara pozbawienia wolności nie została wykonana (okres jej wykonywania został oznaczony na 25 marca 2021 r. do 21 lipca 2021 r.);

orzeka

1.  na mocy art. 85 §1 i §2 k.k., art. 86 §1 k.k. łączy skazanemu P. K. (K.) karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym opisanym powyżej w punkcie VIII ( IV K 18/10) oraz kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi powyżej w punktach X (sygn. akt III K 328/15), XII - XIV (sygn. akt III K 673/16, III K 701/16, III K 983/16) i wymierza karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności;

2.  na mocy art. 577 k.p.k. zalicza skazanemu P. K. (K.) na poczet orzeczonej w punkcie 1 niniejszego wyroku kary łącznej pozbawienia wolności:

- okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt IV K 18/10 od dnia 22 czerwca 2013 r. do dnia 18 kwietnia 2014 r.,

- okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt III K 983/16 od dnia 11 marca 2016 r. do dnia 13 marca 2016 r.;

- okres kary już odbytej w sprawie o sygn. akt IV K 18/10 od dnia 1 lipca 2016 r. do nadal;

3.  na mocy art. 576 §1 k.p.k. pozostałe rozstrzygnięcia w sprawach objętych niniejszym orzeczeniem pozostawia odrębnemu wykonaniu;

4.  na mocy art. 572 k.p.k. umarza postępowanie w przedmiocie objęcia wyrokiem łącznym wyroków opisanych powyżej w punktach I -VII, IX, XI;

5.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz kancelarii adwokackiej adw. L. N. (N.) kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych i 60/100) w tym 23 % VAT, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu P. K. (K.) z urzędu;

6.  na zasadzie art. 624 §1 k.p.k. zwalnia skazanego P. K. (K.) od ponoszenia kosztów sądowych, którymi obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt IV K 68/17

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w G. z urzędu ustalił, iż P. K. został skazany wyrokami:

IV.  (zaocznym) Sądu Rejonowego w G. z dnia 19 lipca 2004 r., sygn. akt IX K 1090/04 za ciąg przestępstw kwalifikowanych z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 278 §1 k.k. oraz z art. 278 §1 k.k., popełnionych w dniu 12 kwietnia 2004 r. i w okresie od dnia 5 marca 2004 r., godz. 16:00 do dnia 8 marca 2004 r., godz. 8:00 na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby 3 lat, oddaniem pod dozór kuratora sądowego, obowiązkiem naprawienia szkody w kwocie 5000 zł na rzecz pokrzywdzonego oraz zwolnieniem od ponoszenia kosztów postępowania;

Postanowieniem Sądu Rejonowego w G. z dnia 3 października 2007 r., sygn. akt III2 Ko 2411/07 zarządzono wykonanie w/w kary pozbawienia wolności;

Powyższy wyrok został objęty wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w G. z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt IV K 18/10;

W/w kara pozbawienia wolności została wykonana (od dnia 22 lutego 2008 r. do dnia 22 lutego 2009 r.);

V.  (nakazowym) Sądu Rejonowego w G. z dnia 2 sierpnia 2004 r., sygn. akt IX K 1410/04 za przestępstwo z art. 278 §1 i 3 k.k., popełnione w dniu 4 lutego 2004 r., na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności, polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, oddaniem pod dozór kuratora na czas wykonywania kary ograniczenia wolności oraz zwolnieniem od ponoszenia kosztów sądowych;

Postanowieniem Sądu Rejonowego w G. z dnia 12 kwietnia 2006 r., sygn. akt III2 Ko 751/06 zamieniono karę ograniczenia wolności na karę zastępczą 150 stawek dziennych grzywny przy przyjęciu, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 10 zł;

Postanowieniem Sądu Rejonowego w G. z dnia 9 maja 2008 r., sygn. akt IX K 1410/04 orzeczono karę zastępczą 2 miesięcy i 15 dni pozbawienia wolności w zamian za niewykonaną karę 5 miesięcy ograniczenia wolności;

Powyższy wyrok został objęty wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w G. z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt IV K 18/10;

W/w kara została wykonana (od dnia 22 lutego 2009 r. do dnia 7 maja 2009 r.);

VI.  (nakazowym) Sądu Rejonowego w G. z dnia 21 listopada 2006 r., sygn. akt IX K 1883/06 za przestępstwo z art. 288 §1 k.k. popełnione w dniu 31 lipca 2006 r. na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności, polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, obowiązkiem naprawienia szkody w kwocie 500 zł na rzecz pokrzywdzonego oraz zwolnieniem od ponoszenia kosztów postępowania;

Postanowieniem z dnia 26 marca 2009 r., sygn. akt IX K 1883/06 (III 2 Ko 498/09) zawieszono postępowanie wykonawcze w zakresie wykonania kary 5 miesięcy ograniczenia wolności;

Powyższy wyrok został objęty wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w G. z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt IV K 18/10;

W/w kara została wykonana (w ramach kary łącznej orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w G. z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt IV K 18/10 );

IV. Sądu Rejonowego w G. z dnia 29 stycznia 2007 r., sygn. akt IX K 1920/06 za przestępstwo z art. 278 §1 k.k. popełnione w dniu 10 września 2006 r., na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby 4 lat, oddaniem pod dozór kuratora sądowego oraz obciążeniem opłatą i wydatkami postępowania;

Postanowieniem Sądu Rejonowego w G. z dnia 29 września 2009 r., sygn. akt XIII Ko 393/09 (IX K 1920/06) zarządzono wykonanie w/w kary pozbawienia wolności;

Powyższy wyrok został objęty wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w G. z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt IV K 18/10;

W/w kara pozbawienia wolności została wykonana (w ramach kary łącznej orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w G. z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt IV K 18/10);

V. Sądu Rejonowego w G. z dnia 3 lipca 2007 r., sygn. akt IX K 1167/07, za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k., popełnione w dniu 27 grudnia 2006 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby 4 lat, karę grzywny w wysokości 40 stawek dziennych przy przyjęciu, iż jedna stawka jest równoważna kwocie 10 zł, obowiązkiem naprawienia szkody w kwocie 1500 zł na rzecz pokrzywdzonego oraz zasądzeniem wydatków i zwolnieniem od uiszczenia opłaty;

Postanowieniem Sądu Rejonowego w G. z dnia 16 kwietnia 2009 r., sygn. akt III2 Ko 829/09 zarządzono wykonanie w/w kary pozbawienia wolności;

Powyższy wyrok został objęty wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w G. z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt IV K 18/10;

W/w kara pozbawienia wolności została wykonana (od dnia 22 lutego 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r.); w/w kara grzywny została wykonana w ramach kary łącznej grzywny orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w G. z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt IV K 18/10;

VI. Sądu Okręgowego w G. z dnia 22 grudnia 2008 r., sygn. akt IV K 82/08 za przestępstwa:

c)  z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 156 §1 k.k. i art. 157 §2 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k., popełnione w dniu 8 września 2007 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności;

d)  z art. 158 §1 k.k., popełnione w dniu 1 września 2007 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności;

nadto zwolniono skazanego od ponoszenia kosztów sądowych;

Tytułem w/w kar orzeczono karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

W/w wyrok został uchylony w zakresie pierwszej z kar oraz kary łącznej i przekazany do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu, a w pozostałym zakresie został utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 19 marca 2009 r., sygn. akt II AKa 44/09;

Powyższy wyrok został objęty wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w G. z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt IV K 18/10;

W/w kara pozbawienia wolności została objęta karą łączną 2 lat pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Okręgowego w G. z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt IV K 18/10), której nie wykonano ;

VII. Sądu Okręgowego w G. z dnia 22 października 2009r., sygn. akt IV K 83/09, za przestępstwo z art. 159 k.k. w zw. z art. 157 §2 k.k. przy zast. art. 11 §2 k.k., popełnione w dniu 8 września 2007 r., na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z orzeczeniem wobec skazanego przepadku na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych oraz zwolnieniem od ponoszenia kosztów sądowych;

Powyższy wyrok został objęty wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w G. z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt IV K 18/10;

W/w kara pozbawienia wolności została objęta karą łączną 2 lat pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Okręgowego w G. z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt IV K 18/10), której nie wykonano ;

VIII. Sądu Okręgowego w G. z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt IV K 18/10, którym połączono kary z opisanych wyżej wyroków oraz innych niżej wymienionych:

- z pkt I (sygn. akt IX K 1090/04) i II (sygn. akt IX K 1410/04), wymierzając karę łączną 1 roku, 2 miesięcy i 15 dni pozbawienia wolności;

- z pkt III (sygn. akt IX K 1883/06) i IV (sygn. akt IX K 1920/06) oraz z wyroku Sądu Rejonowego w G. z dnia 17 grudnia 2008 r., sygn. akt III K 367/08 wymierzając karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

- z pkt VI (sygn. akt IV K 82/08) i VII (sygn. akt IV K 83/09), którym wymierzył karę łączną 2 lat pozbawienia wolności;

- z pkt V (sygn. akt IX K 1167/07) oraz z wyroków Sądu Rejonowego w G. z dnia 2 października 2007 r., sygn. akt III K 1172/07 oraz z wyroku tego Sądu z dnia 10 stycznia 2008 r., sygn. akt III K 1852/07, wymierzając karę łączną grzywny w wymiarze od 60 stawek dziennych przy stawce równoważnej kwocie 10 zł;

W/w wyrok został zmieniony w zakresie wymiaru kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej, co do wyroków wydanych w sprawach o sygn. akt IX K 1090/04 i sygn. akt IX K 1410/04 poprzez ustalenie jej wysokości na 1 rok i dokonaniem odpowiedniego zaliczenia na poczet kary pozbawienia wolności oraz w zakresie wymiaru kary łącznej grzywny poprzez ustalenie jej wymiaru do 40 stawek dziennych przyjmując, że jedna stawka jest równoważna kwocie 10 zł;

Spośród w/w kar pozbawienia wolności zostały wykonane kary łączne 1 roku pozbawienia wolności oraz 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, nie została natomiast wykonana kara łączna 2 lat pozbawienia wolności; kara łączna grzywny została wykonana w całości.

IX. Sądu Rejonowego w J. z dnia 30 marca 2012 r., sygn. akt II K 676/11, za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 31 stycznia 2011 r. na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz zwolniono oskarżonego od ponoszenia kosztów postępowania;

Postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy w O. warunkowo zwolnił skazanego z wyznaczeniem okresu próby do dnia 16 kwietnia 2016 r.;

Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy w G. odwołał skazanemu przedterminowe zwolnienie;

W/w kara pozbawienia wolności została wykonana (w okresie od 2 maja 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r.);

X. Sądu Rejonowego w G. z dnia 22 września 2015 r., sygn. akt III K 328/15 za przestępstwo z art. 209 §1 k.k., popełnione w okresie od dnia 25 lipca 2014 r. do dnia 2 grudnia 2014 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby 3 lat, obowiązkiem łożenia na utrzymanie małoletniego oraz zwolniono skazanego od ponoszenia kosztów postępowania;

Postanowieniem Sądu Rejonowego w G. z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. akt III K 328/15, X. W. (...), XIII Ko 3717/16 zarządzono wobec skazanego wykonanie kary pozbawienia wolności;

W/w kara pozbawienia wolności nie została wykonana (okres jej wykonywania został oznaczony na 30 marca 2020 r. do 26 września 2020 r.);

XI. Sądu Rejonowego w G. z dnia 8 sierpnia 2016 r., sygn. akt III K 709/16 za przestępstwo z art. 278 §1 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k., popełnione w dniu 16 marca 2016 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania w sprawie od dnia 16 marca 2016 r., godz. 12:55 do dnia 18 marca 2016 r., godz. 9:15, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności, obowiązkiem naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego w kwocie 227,76 zł oraz zwolnieniem skazanego od ponoszenia kosztów sądowych;

Postanowieniem z dnia 8 lutego 2017 r., sygn. III Ko 14/17 Sąd Rejonowy w G. zamienił skazanemu karę 1 roku pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie sygn. akt III K 709/16 na karę 30 dni aresztu z zaliczeniem na jego poczet okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w postaci zatrzymania, tj. okresu od dnia 16 marca 2016 r., godz. 12:55 do dnia 18 marca 2016 r., godz. 9:15, wobec ustalenia, że czyn przypisany skazanemu w chwili obecnej stanowi wykroczenie z art. 119 §1 k.w.

W/w kara aresztu nie została wykonana (okres jej wykonywania został oznaczony na 4 września 2017 r. do 2 października 2017 r.);

XII. Sądu Rejonowego w G. z dnia 6 września 2016 r., sygn. akt III K 673/16 za przestępstwo z art. 280 §1 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k., popełnione w dniu 2 maja 2016 r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, obowiązkiem naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego w kwocie 67,20 zł, obowiązkiem zadośćuczynienia na rzecz P. G. w kwocie 500 zł oraz zwolniono skazanego od ponoszenia kosztów sądowych;

W/w kara pozbawienia wolności nie została wykonana (okres jej wykonywania został oznaczony na 2 października 2017 r. do 30 marca 2020 r.).

XIII. Sądu Rejonowego w G. z dnia 8 listopada 2016 r., sygn. akt III K 701/16 za przestępstwo z art. 157 §1 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k., popełnione w dniu 11 lipca 2015 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono nawiązkę w kwocie 500 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz obciążono skazanego wydatkami i opłatą;

W/w kara pozbawienia wolności nie została wykonana (okres jej wykonywania został oznaczony na 26 września 2020 r. do 25 marca 2021 r.);

XIV. Sądu Rejonowego w G. z dnia 8 listopada 2016 r., sygn. akt III K 983/16 za przestępstwo z art. 278 §1 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. popełnione w dniu 11 marca 2016 r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania w sprawie w okresie od dnia 11 marca 2016 r., godz. 15:00 do 13 marca 2016 r., godz. 12:45 oraz zwolniono skazanego od ponoszenia kosztów w sprawie;

W/w kara pozbawienia wolności nie została wykonana (okres jej wykonywania został oznaczony na 25 marca 2021 r. do 21 lipca 2021 r.

Sąd zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 20 marca 2015 r., poz. 396) przepisów znowelizowanego art. 85 §1 k.k. nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy chyba, że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Potrzeba taka zaistniała, zważywszy, iż ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r., a ostatni z wyroków wydanych wobec skazanego P. K. (K.) uprawomocnił się w dniu 16 listopada 2016 r., a zatem po dniu wejścia w życie w/w ustawy. W związku z powyższym, zastosowanie znajdzie treść przepisów art. 85 k.k. po nowelizacji chyba, że ustawa obowiązująca poprzednio jest względniejsza dla skazanego (reguła wyrażona w art. 4 §1 k.k.). Ustawa poprzednia nie stwarza jednak sytuacji korzystniejszej dla skazanego.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 85 §1 k.k. (obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 r.) warunki do wydania wyroku łącznego zachodzą wówczas, gdy różnymi prawomocnymi wyrokami danej osobie wymierzono kary tego samego rodzaju lub inne podlegające połączeniu, za dwa lub więcej przestępstw. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89 k.k., w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa (art. 85 §2 k.k.). Niemniej jednak, jeżeli po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary lub kary łącznej sprawca popełnił przestępstwo, za które orzeczono karę tego samego rodzaju lub inną podlegającą łączeniu, orzeczona kara nie podlega łączeniu z karą odbywaną w czasie popełnienia czynu (art. 85 §3 k.k.).

Po myśli „nowych przepisów” węzłem kary łącznej należałoby zatem objąć jedynie te skazania, które podlegają wykonaniu w części lub w całości, przy jednoczesnym braku istnienia przesłanki negatywnej z art. 85 §3 k.k. Wymogi te spełniają: kara łączna 2 lat pozbawienia wolności (sygn. akt IV K 18/10); kara 6 miesięcy pozbawienia wolności (sygn. akt III K 328/15); kara 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności (sygn. akt III K 673/16); kara 6 miesięcy pozbawienia wolności (sygn. akt III K 701/16); kara 4 miesięcy pozbawienia wolności (sygn. akt III K 983/16). Sąd połączył zatem wszystkie kary, które skazany jest zobowiązany odbyć, z wyjątkiem kary orzeczonej w sprawie o sygn. akt III K 709/16, gdyż objęcie kary aresztu jednym węzłem kary łącznej z karą/karami pozbawienia wolności jest w świetle obowiązujących przepisów niedopuszczalne, albowiem nie są to kary tego samego rodzaju ( vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2016 r., sygn. akt V KK 252/16).

Kierując się dyrektywami określonymi w art. 86 §1 i §4 k.k. Sąd mógł wymierzyć skazanemu P. K. karę łączną w granicach od najwyższej z kar (jednostkowych lub łącznych) podlegających łączeniu, tj. od 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, do ich sumy tj. kary 5 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Uwzględniając ustawowe granice i przesłanki wymiaru kary łącznej Sąd wymierzył P. K. karę łączną 5 lat pozbawienia wolności.

Wskazać należy, iż orzekając karę łączną na nowych zasadach, zgodnie z art. 85a k.k., Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Cytowany przepis nie zawiera enumeratywnego katalogu przesłanek decydujących o wymiarze kary łącznej, a z kolei użycie zwrotu „przede wszystkim” pozwala stosować dotychczasowe poglądy doktryny i judykatury. Zatem o zastosowaniu zasady absorpcji, asperacji bądź kumulacji decyduje określenie bliskości popełnienia poszczególnych czynów oraz związku przedmiotowo-podmiotowego łączącego analizowane czyny ( vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 kwietnia 2016 r., sygn. akt II AKa 25/16). Określając bliskość związku przedmiotowo-podmiotowego łączącego analizowane czyny oraz dzielący je odstęp czasowy Sąd doszedł do przekonania, że czyny objęte węzłem kary łącznej charakteryzują nierównomierne odstępy czasowe (sygn. akt IV K 18/10 - 1 i 8 września 2007 r.; III K 328/15 - 25 lipca 2014 r. do 2 grudnia 2014 r.; III K 673/16 - 2 maja 2016 r.; III K 701/16 - 11 lipca 2015 r.; III K 983/16 - 11 marca 2016 r.). Nadto, nie sposób przyjąć bliską więź podmiotowo - przedmiotową. Zasadniczo, przestępstwa popełnione przez skazanego naruszają różne dobra. Mianowicie, godzą w „życie i zdrowie”, „rodzinę i opiekę”, „mienie”. Brak też podstaw by stwierdzić, iż zachodzi tożsamość podmiotowa z uwagi na fakt, że przestępstwa zostały popełnione na szkodę różnych podmiotów.

Mając na uwadze powyższe, Sąd uznał, że wykluczonym w przypadku skazanego jest orzeczenie kary łącznej w oparciu o zasadę absorpcji - polegającą na wymierzeniu (dopuszczalnej) kary najniższej - która jest zasadą adekwatną dla tych zbiegów przestępstw, które cechuje ścisły związek podmiotowo-przedmiotowy oraz temporalny ( vide: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2013 r., sygn. akt III KK 346/12). Podobnie, brak podstaw ku temu, by zastosować regułę kumulacji, polegającą na zsumowaniu kar łączonych. Wyjaśnić w tym miejscu wypada, iż miarkowanie kary łącznej, czy to wedle reguły absorpcji, czy to reguły kumulacji ma miejsce w sytuacjach wyjątkowych, skrajnych. Skrajność tego rodzaju (zarówno na korzyść skazanego, tj. poprzez zastosowanie absorpcji jak i na niekorzyść skazanego, tj. poprzez zastosowanie kumulacji) - zważywszy na całokształt warunków i przymiotów osobistych skazanego, który obrazuje po części opinia P. K. z Zakładu Karnego w C. ( k. 124) - nie występuje. Z powołanej opinii wynika natomiast, że zachowanie skazanego w warunkach izolacji więziennej przebiegało dotychczas w sposób zmienny, z pewnymi zakłóceniami. Karę odbywa on w systemie oddziaływania programowego, a z obowiązków w jego ramach nałożonych wywiązuje się w sposób przeciętny. Jego zachowanie ogólnie zostało ocenione jako regulaminowe - skazany został pięciokrotnie nagrodzony; karany był raz (w związku z wykryciem w jego organizmie substancji odurzających). W tej samej opinii zauważono, że P. K. posiada zobowiązania alimentacyjne, które obarczone są zaległością i inne zobowiązania (m. in. z art. 46 §1 k.k.). Ostatecznie, zachowanie skazanego spuentowano jako wymagające dalszej resocjalizacji w Zakładzie Karnym.

Niezależnie od powyższej opinii - ustalając wymiar kary łącznej - Sąd miał obowiązek uwzględnić historię skazań P. K.. W świetle tego fragmentu okoliczności niezmiernie istotnych dla prawidłowego wymierzenia na nowo rzeczonej kary, skazany przedstawia się - wedle karty karnej - jako osoba, która została kilkanaście razy prawomocnie uznana winną popełnienia różnych kategorii przestępstw, w tym godzących w życie i zdrowie. W ramach tych skazań P. K. kilka razy korzystał już z dobrodziejstwa instytucji warunkowego zawieszenia kary, które to kary zostały każdorazowo zarządzone do wykonania. Zatem, pomimo danych skazanemu przez sądy orzekające szans na podjęcie działań, które uchronią go od wykonania kar izolacyjnych pierwotnie zawieszonych (poprzez osadzenie go w zakładzie penitencjarnym), ostatecznie doprowadzał on swoją postawą do konieczności ich zarządzenia.

Wymierzając skazanemu karę łączną 5 lat pozbawienia wolności Sąd ważył w końcu przesłankę prognostyczną bacząc, aby orzeczona kara łączna spełniała jej decydujące znaczenie, to jest prewencyjny charakter oddziaływania kary w znaczeniu prewencji indywidualnej i ogólnej, ale też zmierzała do realizacji funkcji wychowawczej i zapobiegawczej. Kara łączna orzeczona wobec skazanego P. K. niewątpliwe takowym odpowiada. Sąd bowiem nie zignorował okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie dla orzeczenia kary łącznej w dolny pułapie (wcześniej przywołanych).

Reasumując, Sąd wymierzył skazanemu karę łączną 5 lat, która stwarza po jego stronie sytuację nieporównywalnie korzystniejszą od poprzedzającej wydanie wyroku łącznego, którego niniejsze uzasadnienie dotyczy. Skazany bowiem zamiast odbywać wszystkie pozostające do wykonania kary bezwzględne (przymiot bezwzględnych posiadają także kary pierwotnie zawieszone, ale zarządzone do wykonania), które zostały połączone - w sumie 5 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności - jest zobowiązany odbyć 5 lat, pomniejszone o okres kary już odbytej i okresy rzeczywistego pozbawienia wolności zaliczone na poczet kary łącznej na zasadzie art. 577 k.p.k. (zaliczono: okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt IV K 18/10 od dnia 22 czerwca 2013 r. do dnia 18 kwietnia 2014 r.; okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt III K 983/16 od dnia 11 marca 2016 r. do dnia 13 marca 2016 r.; okres kary już odbytej w sprawie o sygn. akt IV K 18/10 od dnia 1 lipca 2016 r. do nadal). Powoduje to, że faktycznie będzie on przebywał w warunkach izolacji więziennej znacznie krócej. Sąd w tym momencie podkreśla, iż maksymalnie korzystne ukształtowanie wymiaru kary łącznej, o które wnioskował obrońca w istocie nastąpiło z tym, że nie mogło stanowić dokładnego odwzorowania jego wniosku (tj. połączenia kar w oparciu o zasadę absorpcji). Sąd wypośrodkował zatem karę - ważąc wszystkie „za i przeciw” i stwierdził, że skoro przeważyły okoliczności negatywne (wielokrotność skazań, fakt każdorazowego zarządzenia kar zawieszonych, prognoza penitencjarna świadcząca o zmienności zachowań skazanego w warunkach zakładu karnego) to nie tylko racjonalnym, ale wręcz pożądanym jest ustalenie wymiaru kary bliższego górnej granicy kary dopuszczalnej do orzeczenia. Tak ukształtowana kara w pełni podsumowuje dotychczasowe życie skazanego w aspekcie przestrzegania obowiązujących norm i reguł porządku prawnego, ale też pozostaje w zgodzie z interesem społecznym. Kara ta bowiem - w okolicznościach rozpoznawanej sprawy - służy zabezpieczeniu ładu publicznego m.in. poprzez rozważne stosowanie środków polityki karnej pozwalającej skazanym na szybszy powrót do struktur społeczeństwa rządzącego się pewnymi oczekiwanymi, standardowymi zachowaniami.

Jako, że na mocy połączonych wyroków rozstrzygano nie tylko w przedmiocie kary/kar pozbawienia wolności, to na zasadzie art. 576 §1 k.p.k. Sąd stwierdził, że pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach podlegają odrębnemu wykonaniu.

Na zasadzie art. 572 k.p.k. Sąd umorzył postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym wyroków z pkt I - VII i IX jako, że kary nimi orzeczone zostały wykonane oraz wyroku z pkt XI, gdyż nie podlegała połączeniu z innymi karami z uwagi na swój charakter (o czym mowa wcześniej).

Na mocy art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adwokata L. N. kwotę 147,60 zł tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu.

Rozstrzygając o kosztach postępowania Sąd zwolnił skazanego od ich ponoszenia w sprawie wydania wyroku łącznego - na zasadzie art. 624 §1 k.p.k. - obciążając nimi Skarb Państwa. Sąd uznał, że obciążanie nimi skazanego, w jego obecnej sytuacji, byłoby dla niego zbyt uciążliwe, skoro nie jest zatrudniony w zakładzie karnym i ciąży na nim powinność płacenia i tak już obarczonych zaległościami alimentów.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Studniarz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Samsonowski
Data wytworzenia informacji: