Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 36/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-07-06

Sygn. akt IV K 36/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 lipca 2015 roku

Sąd Okręgowy w Gliwicach w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – SSO Barbara Kempińska - Krawczyk

Protokolant– E. S.

w obecności Prokuratora Jacka Sławika

po rozpoznaniu w dniu 30.04.2015r., 02.06.2015r., 30.06.2015r., sprawy:

K. M. (M.)

ur. (...) w K.

syna A. i G. zd. G.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w R.z dnia 25 stycznia 1999 roku, sygn. akt II K 1006/98 za przestępstwa z art. 278 § l k.k. w zw. z art. 91 § l k.k. popełnione w dniach 8 kwietnia 1998 roku i 30 kwietnia 1998 roku na kary: l roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz 100 stawek dziennych grzywny z przyjęciem, że wysokość jednej stawki wynosi 10,00 złotych, oraz wykroczenie popełnione w kwietniu 1998 roku z art. 119 § 2 k.w. na karę 400,00 złotych grzywny, przy czym orzeczono karę łączną l roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz 100 stawek dziennych grzywny z przyjęciem, że wysokość jednej stawki wynosi 10,00 złotych i orzeczono dozór kuratora sądowego, przepadek dowodów rzeczowych oraz koszty sądowe, a postanowieniem Sądu Rejonowego w Z. z dnia 27 grudnia 2000 roku, sygn. Ko 591/00 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

II.  Sądu Rejonowego w C. z dnia 7 czerwca 1999 roku, sygn. akt II K 245/99 za przestępstwo z art. 280 § l k.k. w zw. z art. 283 k.k. popełnione w dniu 10 lipca 1998 roku na karę l roku pozbawienia wolności, przy czym warunkowo zawieszono wykonanie tej kary na okres próby 4 lat i orzeczono dozór kuratora sądowego, oraz zwolniono od kosztów sądowych, a postanowieniem Sądu Rejonowego w Z. z dnia 27 grudnia 2000 roku sygn. Ko 590/00 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

III.  Sądu Rejonowego w K. z dnia 18 października 1999 roku, sygn. akt
IV K 1991/98, za przestępstwo z art. 280 § l k.k. w zw. z art. 283 k.k. popełnione w dniu 17 sierpnia 1998 roku, na karę l roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz grzywny w wysokości 30 stawek dziennych z przyjęciem, że wysokość jednej stawki wynosi 30,00 złotych, przy czym orzeczono dozór kuratora sądowego i orzeczono koszty sądowe, a postanowieniem Sądu Rejonowego w Z. z dnia 27 grudnia 2000 roku sygn. Ko 589/00 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

przy czym kary orzeczone wyrokami z pkt I, II, III zostały objęte wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w K. z dnia 25 października 2001 roku sygn. IV K 670/01, a orzeczono nim karę łączną 2 lat pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 120 stawek dziennych z przyjęciem, że wysokość jednej stawki wynosi 10,00 złotych, jak też zaliczono na poczet tej kary okresy odbytych już kar pozbawienia wolności;

IV.  Sądu Okręgowego w K. z dnia 23 marca 2000 roku, sygn. akt V K
312/99, za przestępstwo z art. 310 § l i 3 k.k. w zw. z art. 286 § l k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 11 § 2 k.k., popełnione w okresie od dnia 18 grudnia 1998 roku do dnia 23 grudnia 1998 roku, na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 100 stawek dziennych z przyjęciem, że wysokość jednej stawki wynosi 20,00 złotych, przestępstwo z art. 310 § l i 3 k.k. i art. 286 § l k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. przy zast. art. 60 § 1 i 6 kpt. 1 kk popełnione w dniu 25 października 1998 roku, na karę 2 lat pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 30 stawek dziennych z przyjęciem, że wysokość jednej stawki wynosi 20,00 złotych oraz przestępstwa z art. 191 § l k.k. popełnione w dniu 29 grudnia 1998 roku, na karę l roku pozbawienia wolności, przy czym orzeczono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby, orzeczono grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych z przyjęciem, że wysokość stawki dziennej wynosi 20,00 złotych, orzeczono dozór kuratora sądowego oraz obowiązek wykonywania pracy
zarobkowej, powstrzymywania się od przebywania w środowiskach zdemoralizowanych, jak też zobowiązano do naprawienia szkody poprzez zapłatę kwot 600,00 złotych i 3.900,00 złotych na rzecz pokrzywdzonych, orzeczono przepadek dowodów rzeczowych i zasądzono koszty sądowe, przy czym postanowieniem Sądu Rejonowego w Z. z dnia 28 listopada 2003 roku
zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

V.  Sądu Rejonowego w Z. z dnia 24 stycznia 2001 roku, sygn. akt II K
341/00, za przestępstwo z art. 270 § 3 k.k., popełnione w dniu 8 grudnia 1999 roku, na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym zasądzono koszty sądowe;

VI.  Sądu Rejonowego w C. z dnia 10 września 2001 roku, sygn. akt II K
1318/99, za przestępstwo z art. 283 k.k. w zw. z art. 280 § l k.k. popełnione w dniu 14 lipca 1999 roku na karę l roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 40 stawek dziennych z przyjęciem, że wysokość jednej stawki wynosi 10,00 złotych, oraz przestępstwo z art. 283 k.k. w zw. z art. 280 § l k.k. popełnione w dniu 8 lipca 1999 roku, na karę l roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 40 stawek dziennych z przyjęciem, że wysokość jednej stawki wynosi 10,00 złotych, przy czym orzeczono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, oraz grzywny w wysokości 60 stawek dziennych z przyjęciem, że wysokość jednej stawki wynosi 10,00 złotych, przy czym zasądzono koszty sądowe;

VII.  Sądu Rejonowego w G. z dnia 13 grudnia 2001 roku, sygn. akt III K
1456/00, za przestępstwo z art. 278 § l k.k., popełnione w dniu 3 czerwca 2000 roku, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 3 czerwca 2000 roku, przy czym zasądzono koszty sądowe;

VIII.  Sądu Rejonowego w Z. z dnia 24 czerwca 2004 roku, sygn. akt II K
783/02, za przestępstwo z art. 280 § l k.k., popełnione w dniu 25 listopada 2000 roku na karę 3 lat pozbawienia wolności, przy czym zaliczono okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 26 listopada 2000 roku do dnia 9 marca 2001 roku i zwolniono z kosztów sądowych;

przy czym kary orzeczone wyrokami z pkt V, VI, VII i VIII zostały objęte wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Z. z dnia 5 lipca 2007 roku sygn. II K 982/06, a orzeczono nim karę łączną 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 50 stawek dziennych z przyjęciem, że wysokość jednej stawki wynosi 10,00 złotych, jak też zaliczono na poczet tej kary okresy odbytych już kar pozbawienia wolności;

IX.  Sądu Okręgowego w G. z dnia 25 listopada 2008 roku, sygn. akt IV K 179/08, za przestępstwo z art. 282 k.k. i art. 310 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 12 k.k., popełnione we wrześniu 1998 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby, zobowiązano do naprawienia szkody poprzez zapłatę kwot 1.800,00 złotych i 1.500,00 złotych na rzecz pokrzywdzonych i zasądzono koszty sądowe, przy czym postanowieniem Sądu Rejonowego w G.z dnia 25 lipca 2011 roku zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

X.  Sądu Rejonowego w M. z dnia 2 czerwca 2010 roku, sygn. akt II K 222/10, za przestępstwo z art. 278 § 3 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 28 października 2009 roku na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności, orzeczono dozór kuratora sądowego, zobowiązano do naprawienia szkody i zasądzono koszty sądowe, przy czym postanowieniem Sądu Rejonowego w Z. z dnia 25 stycznia 2011 roku karę ograniczenia wolności zamieniono na karę grzywny;

XI.  Sądu Rejonowego w Z. z dnia 20 września 2010 roku, sygn. akt II K 601/10, za przestępstwo z art. 310 § 2 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 kk, popełnione w okresie od 15 marca 1999 roku do 23 marca 1999 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby, orzeczono dozór kuratora sądowego oraz obowiązek wykonywania pracy zarobkowej, zobowiązano do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego i zasądzono koszty sądowe, przy czym postanowieniem Sądu Rejonowego w Z. z dnia 8 listopada 2012 roku zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

XII.  Sądu Rejonowego w T. z dnia 14 stycznia 2011 roku, sygn. akt II K 1202/10, za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 19 czerwca 2010 roku, na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym zaliczono okres pozbawienia wolności w dniach 19 i 20 czerwca 2010 roku i zwolniono z kosztów sądowych;

XIII.  Sądu Rejonowego w C. XIII Zamiejscowy Wydział Karny z/s w K. z dnia 21 czerwca 2012 roku, sygn. akt XIII K 315/11, za:

-

ciąg przestępstw z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniach 19 października 2010 roku i 20 lutego 2010 roku, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 60 stawek dziennych z przyjęciem, że wysokość jednej stawki wynosi 10,00 złotych,

-

występek z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 19 października 2010 roku na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

przy czym orzeczono karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby, zaliczono na poczet kary grzywny okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach 19 i 20 października 2010 roku, zobowiązano do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych oraz zasądzono koszty sądowe;

XIV.  Sądu Rejonowego w T. VI Wydział Karny Zamiejscowy w P. z dnia 16 grudnia 2011 roku, sygn. VI K 1109/11, za ciąg przestępstw z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 7 października 2010 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności i zwolniono z kosztów sądowych;

XV.  Sądu Rejonowego w Ż. z dnia 26 kwietnia 2013 roku, sygn. akt II K 800/12, za ciąg przestępstw z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 10 listopada 2011 roku i w okresie od 12 listopada 2011 roku do 31 stycznia 2012 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności i zwolniono z kosztów sądowych.

orzeka

1.  na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. łączy skazanemu K. M. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punktach I, II, III, IV , IX i wymierza skazanemu K. M. karę łączną 7 (siedmiu) lat pozbawienia wolności i karę łączną grzywny w wysokości 120 (stu dwudziestu) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) złotych;

2.  na zasadzie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w punkcie 1 ww. wyroku zalicza skazanemu okres kary dotychczas odbytej w sprawie IV K 1991/08 od 06.04.2001 roku do 12.04.2001 roku, w sprawie V K 312/99 od 15.04.2003 roku do 04.06.2003 roku i od 18.02.2004 roku do 18.02.2006 roku, w sprawach II K 1006/98 i II K 245/99 od 11.01.2004 roku do 18.02.2004 roku, od 18.02.2006 roku do 17.10.2007 roku, w sprawie IV K 179/08 od 04.07.2014 roku do 06.07.2015 roku;

3.  na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k., łączy skazanemu K. M. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punktach V, VI, VII, VIII i XI wymierza skazanemu K. M. karę łączną 7 (siedmiu) lat pozbawienia wolności;

4.  na zasadzie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w punkcie 3 ww. wyroku zalicza skazanemu okres kary dotychczas odbytej w sprawie o sygn. akt II K 341/00 w okresie od 12.04.2001 roku do 16.11.2001 roku, w sprawie o sygn. akt II K 1318/99 w okresach w dniu 14.07.1999 roku, i w okresach od 16.11.2001 roku do 21.02.2003 roku, od 27.02.2003 roku do 15.04.2003 roku, od 04.06.2003 roku do 11.01.2004 roku, w sprawie o sygn. akt II K 1456/00 w dniu 03.06.2000 roku, w sprawie o sygn. akt II K 783/02 w okresie od 26.11.2000 roku do 04.04.2001 roku oraz okres kar odbytych w ramach wyroku łącznego o sygn. akt II K 982/06;

5.  na podstawie art. 86 § 1 i 2 k.k., art. 89 § 1a k.k., art. 91 § 2 k.k. łączy skazanemu K. M. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punktach XII, XIII, XIV i wymierza skazanemu K. M. karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

6.  na zasadzie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w punkcie 5 ww. wyroku zalicza skazanemu okres kary dotychczas odbytej od 19 czerwca 2010 roku do 20 czerwca 2010 roku, w sprawie VI K 1109/11 od 6 listopada 2012 roku do 06.11.2013 roku, w sprawie II K 1202/10 okres rzeczywistego pozbawienia wolności od 19.06.2012 roku do 20.06.2012 roku oraz okres odbytej kary pozbawienia wolności w sprawie od 6 listopada 2013 roku do 4 lipca 2014 roku;

7.  na zasadzie art. 572 kpk umarza postępowanie w przedmiocie wydania wyroku obejmującego wyroki w pkt. X i XV;

8.  na podstawie art. 576 § 1 kpk pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach, pozostawia do odrębnego wykonania;

9.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia skazanego od zapłaty kosztów postępowania w sprawie o wydanie wyroku łącznego, obciążając nimi Skarb Państwa.

Sygn. akt IV K 36/15

UZASADNIENIE

K. M. został skazany prawomocnymi wyrokami:

XVI.  Sądu Rejonowego w R. z dnia 25 stycznia 1999 roku, sygn. akt II K 1006/98 za przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. popełnione w dniach 8 kwietnia 1998 roku i 30 kwietnia 1998 roku na kary: 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz 100 stawek dziennych grzywny z przyjęciem, że wysokość jednej stawki wynosi 10,00 złotych, oraz wykroczenie popełnione w kwietniu 1998 roku z art. 119 § 2 k.w. na karę 400,00 złotych grzywny, przy czym orzeczono karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz 100 stawek dziennych grzywny z przyjęciem, że wysokość jednej stawki wynosi 10,00 złotych i orzeczono dozór kuratora sądowego, przepadek dowodów rzeczowych oraz koszty sądowe, a postanowieniem Sądu Rejonowego w Z. z dnia 27 grudnia 2000 roku, sygn. Ko 591/00 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

XVII.  Sądu Rejonowego w C. z dnia 7 czerwca 1999 roku, sygn. akt II K 245/99 za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 283 k.k. popełnione w dniu 10 lipca 1998 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności, przy czym warunkowo zawieszono wykonanie tej kary na okres próby 4 lat i orzeczono dozór kuratora sądowego, oraz zwolniono od kosztów sądowych, a postanowieniem Sądu Rejonowego w Z. z dnia 27 grudnia 2000 roku sygn. Ko 590/00 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

XVIII.  Sądu Rejonowego w K. z dnia 18 października 1999 roku, sygn. akt
IV K 1991/98
, za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 283 k.k. popełnione w dniu 17 sierpnia 1998 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz grzywny w wysokości 30 stawek dziennych z przyjęciem, że wysokość jednej stawki wynosi 30,00 złotych, przy czym orzeczono dozór kuratora sądowego i orzeczono koszty sądowe, a postanowieniem Sądu Rejonowego w Z. z dnia 27 grudnia 2000 roku sygn. Ko 589/00 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; przy czym kary orzeczone wyrokami z pkt I, II, III zostały objęte wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w K. z dnia 25 października 2001 roku sygn. IV K 670/01, a orzeczono nim karę łączną 2 lat pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 120 stawek dziennych z przyjęciem, że wysokość jednej stawki wynosi 10,00 złotych, jak też zaliczono na poczet tej kary okresy odbytych już kar pozbawienia wolności;

XIX.  Sądu Okręgowego w K. z dnia 23 marca 2000 roku, sygn. akt V K
312/99
, za przestępstwo z art. 310 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 286 § l k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 11 § 2 k.k., popełnione w okresie od dnia 18 grudnia 1998 roku do dnia 23 grudnia 1998 roku, na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 100 stawek dziennych z przyjęciem, że wysokość jednej stawki wynosi 20,00 złotych, przestępstwo z art. 310 § 1 i 3 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. przy zast. art. 60 § 1 i 6 pkt. 1 kk popełnione w dniu 25 października 1998 roku, na karę 2 lat pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 30 stawek dziennych z przyjęciem, że wysokość jednej stawki wynosi 20,00 złotych oraz przestępstwa z art. 191 § 1 k.k. popełnione w dniu 29 grudnia 1998 roku, na karę l roku pozbawienia wolności, przy czym orzeczono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby, orzeczono grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych z przyjęciem, że wysokość stawki dziennej wynosi 20,00 złotych, orzeczono dozór kuratora sądowego oraz obowiązek wykonywania pracy zarobkowej, powstrzymywania się od przebywania w środowiskach zdemoralizowanych, jak też zobowiązano do naprawienia szkody poprzez zapłatę kwot 600,00 złotych i 3.900,00 złotych na rzecz pokrzywdzonych, orzeczono przepadek dowodów rzeczowych i zasądzono koszty sądowe, przy czym postanowieniem Sądu Rejonowego w Z. z dnia 28 listopada 2003 roku zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

XX.  Sądu Rejonowego w Z. z dnia 24 stycznia 2001 roku, sygn. akt II K 341/00, za przestępstwo z art. 270 § 3 k.k., popełnione w dniu 8 grudnia 1999 roku, na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym zasądzono koszty sądowe;

XXI.  Sądu Rejonowego w C. z dnia 10 września 2001 roku, sygn. akt II K 1318/99, za przestępstwo z art. 283 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k. popełnione w dniu 14 lipca 1999 roku na karę l roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 40 stawek dziennych z przyjęciem, że wysokość jednej stawki wynosi 10,00 złotych, oraz przestępstwo z art. 283 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k. popełnione w dniu 8 lipca 1999 roku, na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 40 stawek dziennych z przyjęciem, że wysokość jednej stawki wynosi 10,00 złotych, przy czym orzeczono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, oraz grzywny w wysokości 60 stawek dziennych z przyjęciem, że wysokość jednej stawki wynosi 10,00 złotych, przy czym zasądzono koszty sądowe;

XXII.  Sądu Rejonowego w G. z dnia 13 grudnia 2001 roku, sygn. akt III K 1456/00, za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k., popełnione w dniu 3 czerwca 2000 roku, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 3 czerwca 2000 roku, przy czym zasądzono koszty sądowe;

XXIII.  Sądu Rejonowego w Z. z dnia 24 czerwca 2004 roku, sygn. akt II K 783/02, za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k., popełnione w dniu 25 listopada 2000 roku na karę 3 lat pozbawienia wolności, przy czym zaliczono okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 26 listopada 2000 roku do dnia 9 marca 2001 roku i zwolniono z kosztów sądowych; przy czym kary orzeczone wyrokami z pkt V, VI, VII i VIII zostały objęte wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Z. z dnia 5 lipca 2007 roku sygn. II K 982/06, a orzeczono nim karę łączną 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 50 stawek dziennych z przyjęciem, że wysokość jednej stawki wynosi 10,00 złotych, jak też zaliczono na poczet tej kary okresy odbytych już kar pozbawienia wolności;

XXIV.  Sądu Okręgowego w G. z dnia 25 listopada 2008 roku, sygn. akt IV K 179/08, za przestępstwo z art. 282 k.k. i art. 310 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 12 k.k., popełnione we wrześniu 1998 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby, zobowiązano do naprawienia szkody poprzez zapłatę kwot 1.800,00 złotych i 1.500,00 złotych na rzecz pokrzywdzonych i zasądzono koszty sądowe, przy czym
postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 25 lipca 2011 roku zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

XXV.  Sądu Rejonowego w M. z dnia 2 czerwca 2010 roku, sygn. akt II K 222/10, za przestępstwo z art. 278 § 3 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 28 października 2009 roku na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności, orzeczono dozór kuratora sądowego, zobowiązano do naprawienia szkody i zasądzono koszty sądowe, przy czym postanowieniem Sądu Rejonowego w Z. z dnia 25 stycznia 2011 roku karę ograniczenia wolności zamieniono na karę grzywny;

XXVI.  Sądu Rejonowego w Z. z dnia 20 września 2010 roku, sygn. akt II K 601/10, za przestępstwo z art. 310 § 2 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 kk, popełnione w okresie od 15 marca 1999 roku do 23 marca 1999 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby, orzeczono dozór kuratora sądowego oraz obowiązek wykonywania pracy zarobkowej, zobowiązano do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego i zasądzono koszty sądowe, przy czym postanowieniem Sądu Rejonowego w Z. z dnia 8 listopada 2012 roku zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

XXVII.  Sądu Rejonowego w T. z dnia 14 stycznia 2011 roku, sygn. akt II K 1202/10, za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 19 czerwca 2010 roku, na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym zaliczono okres pozbawienia wolności w dniach 19 i 20 czerwca 2010 roku i zwolniono z kosztów sądowych;

XXVIII.  Sądu Rejonowego w C. XIII Zamiejscowy Wydział Karny z/s w K. z dnia 21 czerwca 2012 roku, sygn. akt XIII K 315/11, za:

-

ciąg przestępstw z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniach 19 października 2010 roku i 20 lutego 2010 roku, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 60 stawek dziennych z przyjęciem, że wysokość jednej stawki wynosi 10,00 złotych,

-

występek z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 19 października 2010 roku na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

przy czym orzeczono karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby, zaliczono na poczet kary grzywny okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach 19 i 20 października 2010 roku, zobowiązano do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych oraz zasądzono koszty sądowe;

XXIX.  Sądu Rejonowego w T. VI Wydział Karny Zamiejscowy w P. z dnia 16 grudnia 2011 roku, sygn. VI K 1109/11, za ciąg przestępstw z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 7 października 2010 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności i zwolniono z kosztów sądowych;

XXX.  Sądu Rejonowego w Ż. z dnia 26 kwietnia 2013 roku, sygn. akt II K 800/12, za ciąg przestępstw z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 10 listopada 2011 roku i w okresie od 12 listopada 2011 roku do 31 stycznia 2012 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności i zwolniono z kosztów sądowych.

Skazany K. M. wystąpił do tut. Sądu z wnioskiem o wydanie wyroku łącznego. Wniósł o zastosowanie zasady pełnej absorpcji.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z normą przepisu art. 85 k.k. dla orzeczenia kary łącznej niezbędne jest kumulatywne spełnienie wszystkich przesłanek w nim wymienionych. Orzeczenie kary łącznej możliwe jest jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. Zawarty w art. 85 k.k. zwrot: "zanim zapadł pierwszy wyrok" odnosi się do pierwszego chronologicznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnego (kolejnych) przestępstwa (uchwała SN z dnia 25.02.2005 r. I KZP 36/04, OSNKW 2005/2/13). Oceny zbiegu realnego dokonywać należy z perspektywy postępowania sprawcy - czy kolejnych przestępstw dopuszcza się po wydaniu wobec niego wyroku (kolejnych wyroków), czy przed nim (nimi). Tylko te ostatnie tworzą zbieg realny, pozwalający na orzeczenie kary łącznej.

Sąd ustalił, że w przypadku K. M. zachodzą trzy zbiegi przestępstw określone w art. 85 k.k.

Pierwszy zbieg przestępstw tworzą wyroki opisane w pkt I, II, III, IV i IX, które skazany popełnił w okresie od 8 kwietnia 1998 roku do 29 grudnia 1998 roku. Chronologicznie pierwszym wyrokiem skazującym był wyrok Sądu Rejonowego w R. z dnia 25 stycznia 1999r., sygn. akt II K 1006/98, następnie wyrok Sądu Rejonowego w C. z dnia 7 czerwca 1999 roku, sygn. akt II K 245/99, Sądu Rejonowego w K. z dnia 18 października 1999 roku, sygn. akt IV K 1991/98, Sądu Okręgowego w K. z dnia 23 marca 2000 roku, sygn. akt V K 312/99, Sądu Okręgowego w G. z dnia 25 listopada 2008 roku, sygn. akt IV K 179/08. Zaznaczyć należy, że wyroki skazujące za wyjątkiem wyroku Sądu Rejonowego w R. z dnia 25 stycznia 1999r., sygn. akt II K 1006/98 zawierają kary pozbawienia wolności z zastosowaniem dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania kary, jednakże w zakresie wskazanych wyroków zarządzono wobec skazanego wykonanie orzeczonych kary pozbawienia wolności.

W drugim ze zbiegów połączeniu podlegają wyroki opisane w pkt. V, VI, VII, VIII i XI. Skazany popełnił przedmiotowe przestępstwa w okresie od 15 marca 1999 roku do 25 listopada 2000 roku, zaś pierwszy chronologicznie wyrok został wydany przez Sąd Rejonowy w Z. dnia 24 stycznia 2001 roku, sygn. akt II K 341/00, a następnie przez Sąd Rejonowy w C. z dnia 10 września 2001 roku, sygn. akt II K 1318/99, Sąd Rejonowy w G. z dnia 13 grudnia 2001 roku, sygn. akt III K 1456/00, Sąd Rejonowy w Z. z dnia 24 czerwca 2004 roku, sygn. akt II K 783/02, Sąd Rejonowy w Z. z dnia 20 września 2010 roku, sygn. akt II K 601/10. Za wyjątkiem wyroku Sądu Rejonowego w Z. z dnia 20 września 2010 roku, sygn. akt II K 601/10 orzeczono wobec skazanego K. M. kary bezwzględne pozbawienia wolności. W wyroku Sądu Rejonowego w Z. z dnia 20 września 2010 roku, sygn. akt II K 601/10 kara pozbawiona wolności została zarządzona do wykonania.

Orzekając karę łączną, Sąd kieruje się dyrektywami określonymi w art. 86 § 1 k.k. Zgodnie z tym przepisem Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy. Natomiast wymierzając kare łączną grzywny na podstawie art. 86 § 2 k.k., sąd określa na nowo wysokość stawki dziennej, nie może przekroczyć jednak najwyższej ustalonej poprzednio.

Zgodnie z w/w dyrektywami, w przypadku pierwszego zbiegu przestępstw skazanego K. M., Sąd był uprawniony do wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności w granicach od 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności do 10 lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, zaś kary grzywny w granicach od 100 (stu) stawek dziennych do 260 (dwustu sześćdziesięciu) stawek dziennych, nie przekraczając najwyższej ustalonej w wysokości 30 (trzydziestu) złotych.

W zakresie drugiego ze zbiegów, Sąd był uprawniony do wymierzenia łącznej kary łącznej pozbawienia wolności w granicach od 3 (trzech) lat pozbawienia wolności do 8 (ośmiu) lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności.

Podejmując decyzję w przedmiocie ukształtowania wymiaru kary łącznej w oparciu o zasadę kumulacji, absorpcji lub asperacji kar jednostkowych, Sąd Okręgowy wziął pod uwagę kryteria zawarte w ugruntowanym orzecznictwie Sądu Najwyższego jak i sądów apelacyjnych,

Wskazać należy, iż przy wymiarze kary łącznej uwzględniać należy przede wszystkim związek podmiotowo-przedmiotowy zachodzący między poszczególnymi przestępstwami. Im bardziej jest on ścisły, tym bardziej powinno się stosować zasadę absorpcji poszczególnych kar (vide postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2013 r. III KK 346/12). Przeciwko oparciu wymiaru kary łącznej na dyrektywie absorpcji przemawiać może fakt naruszenia przez sprawcę różnych dóbr prawnych, np. życia i zdrowia oraz mienia przez zachowania podjęte w różnym miejscu i czasie w stosunku do różnych osób pokrzywdzonych.

W orzecznictwie podkreśla się, że zasada absorpcji przy wymierzaniu kary łącznej powinna być stosowana w tych wypadkach, gdy pomiędzy pozostającymi w zbiegu przestępstwami zachodzi bliski związek podmiotowy i przedmiotowy, a przesłanka prognostyczna pozwala na stwierdzenie, że kara łączna w wysokości najwyższej z wymierzonych kar jednostkowych jest wystarczającą oceną zachowania sprawcy (por. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2012 r. II AKa 51/12). Wymierzając kary łączne pozbawienia wolności, Sąd uznał, za własny pogląd Sądu Apelacyjnego w Katowicach, iż: „Jakkolwiek przy wymiarze kary łącznej dopuszczalne jest stosowanie zarówno zasady pełnej absorpcji, jak i zasady pełnej kumulacji, to jednak są to rozstrzygnięcia skrajne, które znajdują zastosowanie w zupełnie wyjątkowych, nietypowych sytuacjach.” (wyrok SA w Katowicach z dnia 20.05.2008 r., sygn. akt II AKa 129/08 ).

W niniejszym przypadku przestępstwa wchodzące w skład pierwszego zbiegu przestępstwa nie są jednorodzajowe, tj. przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, a także przeciwko wolności. Niemniej jednak popełnione zostały one w dość bliskim przedziale czasowym (od 8 kwietnia 1998 roku do 29 grudnia 1998 roku)

Także drugiego ze zbiegów przestępstw nie cechuje tożsamość rodzajowa przestępstw, bowiem obejmuje przestępstwa przeciwko mieniu, a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Zostały popełnione w przedziale półtora roku – od 15 marca 1999 roku do 25 listopada 2000 roku.

Przy wymiarze kary łącznej Sąd miał na względzie także okoliczności dotyczące skazanego po popełnieniu przez niego przestępstw. Z opinii o skazanym z Aresztu Śledczego w K. wynika, że prognoza penitencjarna K. M. jest pozytywna (k. 75). Obecnie przyjmuje on postawę zgodną z regulaminem jednostki, a od 2013 roku jego zachowanie uległo poprawie i został zakwalifikowany do odbywania kary pozbawienia wolności w systemie zakładu półotwartego. Wyrażał także krytycyzm w stosunku do popełnionych przestępstw. Takie zachowanie skazanego, który do 28 maja 2014 roku przebywał w zakładzie karnym typu zamkniętego stanowi jedynie przejaw przystosowania się do izolacji penitencjarnej, wymagający utrwalenia.

Jak zasygnalizowano powyżej decydujące znaczenie przy wymiarze kary łącznej ma wzgląd na prewencyjne oddziaływanie kary w znaczeniu prewencji indywidualnej i ogólnej. Zastosowanie zasady pełnej absorpcji w przedmiotowej sprawie kłóciłoby się ze społecznym poczuciem sprawiedliwości. Działanie takie stanowiłoby w rzeczy samej działanie przeciwko wymogom prewencji indywidualnej i ogólnej. Wskazać należy, iż popełnienie więcej niż dwóch przestępstw jest istotnym czynnikiem prognostycznym, przemawiającym za orzekaniem kary łącznej surowszej od wynikającej z dyrektywy pełnej absorpcji. Kara łączna jest swego rodzaju podsumowaniem działalności przestępczej sprawcy w okresie czasu objętym skazaniami. Ma likwidować swoistą konkurencję kar w postępowaniu wykonawczym wynikłą z kilkakrotnych skazań. Sąd uznał, iż w wypadku K. M. nie ma podstaw aby orzekać karę łączną w wymiarze najsurowszej ze zbiegających się kar.

Reasumując, Sąd doszedł do przekonania, iż wobec skazanego należało zastosować zasadę asperacji i orzekł kary łączne pozbawienia wolności surowsze niż wynikające z zasady absorpcji, a zarazem znacznie łagodniejszą niż wynikającą z zasady kumulacji. Mając powyższe na uwadze Sąd na mocy art. 86 § 1 i 2 k.k. w miejsce kar jednostkowych pozbawienia wolności orzeczonych w wyrokach opisanych w pkt. I, II i III, IV i IX wymierzył skazanemu karę łączną 7 (siedmiu) lat pozbawienia wolności pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 120 (stu dwudziestu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki. dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) złotych. Owa wysokość stawki dziennej nie przekracza możliwości finansowych skazanego, zwłaszcza, iż przebywając w zakładzie karnym jest zatrudniony w grupie transportowej.

Na mocy art. 86 § 1 k.k. Sąd wymierzył skazanemu z miejsce kar jednostkowych pozbawienia wolności orzeczonych w wyrokach w pkt. V, VI, VII, VIII i XI karę łączną 7 (siedmiu) lat pozbawienia wolności,

Odnośnie trzeciego zbiegu przestępstw to obejmuje on wyroki opisane w pkt XII, XIII i XIV, popełnione w okresie od 20 lutego 2010 roku do 19 października 2010 roku. Pierwszym chronologicznie wyrokiem był wyrok Sądu Rejonowego w T. z dnia 14 stycznia 2011 roku, sygn. akt II K 1202/10, następnie Sądu Rejonowego w T. VI Wydział Karny Zamiejscowy w P. z dnia 16 grudnia 2011 roku, sygn. akt VI K 1109/11, Sądu Rejonowego w C. XIII Zamiejscowy Wydział Karny z/s w K. z dnia 21 czerwca 2012 roku, sygn. akt XIII K 315/11. W wyroku o sygn. akt XIII K 315/11 nie zarządzono dotychczas wykonania kary pozbawienia wolności.

Przestępstwa, objęte trzecim ze zbiegów przestępstw pozostają zbliżone rodzajowo. Stanowią je przestępstwa przeciwko mieniu, kwalifikowane z art. 278 § 1 k.k. i art. 288 k.k. Zostały popełnione z stosunkowo bliskim przedziale czasowym.

Powołując się na wcześniejsze rozważania dotyczące zasad wymiaru kary łącznej zauważyć należy, że w trzecim ze zbiegów, Sąd mógł orzec karę łączną pozbawienia wolności od 1 (jednego) roku do 2 (dwóch) lat i 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 89 § 1 k.k. (w brzmieniu pierwotnym) w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej, jeżeli zachodzą przesłanki zawarte w art. 69 k.k. Przepis ten zaś w § 1 w sposób jednoznaczny stanowi, że Sąd może zawiesić jedynie wykonanie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 2 lat, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. A zatem nie ma podstaw do wymierzenia kary łącznej w sytuacji, gdy za zbiegające się przestępstwa wymierzono karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania oraz karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a nie są spełnione przesłanki określone w art. 69 k.k. (vide wyrok SN z dnia 18.02.2009 r., sygn. akt V KK 13/09).

Sąd zważył jednak, iż mając na uwadze przesłanki warunkowego zawieszenia wykonania kary wskazane w art. 69 k.k., w przypadku K. M. brak jest podstaw do wymierzenia mu kary łącznej pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, przy założeniu, iż wymiar kary łącznej nie przekraczałby 2 lat pozbawienia wolności. Przepis art. 69 § 1 k.k. odwołuje się do elementów prognostycznych, wskazujących na możliwość osiągnięcia celów kary pozbawienia wolności nie orzekając jej w bezwzględnym wymiarze, a zatem jest to swoisty środek polityki karnej wobec sprawców nadających się do oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach wolnościowych, wobec istnienia po ich stronie uzasadnionego przekonania, że nie powrócą na drogę przestępstwa. (wyrok SA w Katowicach z dnia 16.04.2009 r., sygn. akt II Aka 19/09), Tymczasem mając na uwadze kartę karną K. M. oraz umiarkowanie pozytywną prognozę kryminologiczną zdaniem Sądu brak jest podstaw, aby wymierzyć skazanemu karę łączną pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Skazany w uprzednich wyrokach skazujących uzyskiwał dobrodziejstwo warunkowego zawieszeniem wykonania kary, a mimo to powracał na drogę przestępną i nie wykorzystywał danej mu szansy poprawy, co skutkowało kolejnymi wyrokami skazującymi. Przez wiele lat przestępczej działalności skazany udowodnił, iż jest osobą wysoce zdemoralizowaną. Jakkolwiek w opinii wskazano, że proces resocjalizacji przebiega w pożądanym kierunku tym niemniej wymaga ustabilizowania i stosownych oddziaływań penitencjarnych. Nie można mówić o pozytywnej prognozie kryminologicznej, co do jego zachowania w przyszłości oraz spełnieniu celów kary w wypadku wymierzenia mu kary łącznej pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Reasumując brak było podstaw do wymierzenia w omawianym zbiegu skazanemu kary łącznej z warunkowym zwieszeniem jej wykonania na podstawie art. 69 kk. Mając powyższe na uwadze, Sąd w miejsce kar jednostkowych w wyrokach w pkt. XII, XIII i XIV wymierzył karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności. Zdaniem Sądu wymierzona kara łączna nie razi surowością i spełni swoje cele w zakresie zarówno prewencji ogólnej jak i szczególnej.

Na poczet kary łącznej 7 lat pozbawienia wolności - pierwszy zbieg Sąd zaliczył skazanemu okres kary dotychczas odbytej w sprawie IV K 1991/08 od 06.04.2001 roku do 12.04.2001 roku, w sprawie V K 312/99 od 15.04.2003 roku do 04.06.2003 roku i od 18.02.2004 roku do 18.02.2006 roku, w sprawach II K 1006/98 i II K 245/99 od 11.01.2004 roku do 18.02.2004 roku, od 18.02.2006 roku do 17.10.2007 roku, w sprawie IV K 179/08 od 04.07.2014 roku do 06.07.2015 roku.

W zbiegu drugim Sąd na poczet kary pozbawienia wolności zaliczył kary dotychczas odbytej w sprawie o sygn. akt II K 341/00 w okresie od 12.04.2001 roku do 16.11.2001 roku, w sprawie o sygn. akt II K 1318/99 w okresach w dniu 14.07.1999 roku, i w okresach od 16.11.2001 roku do 21.02.2003 roku, od 27.02.2003 roku do 15.04.2003 roku, od 04.06.2003 roku do 11.01.2004 roku, w sprawie o sygn. akt II K 1456/00 w dniu 03.06.2000 roku, w sprawie o sygn. akt II K 783/02 w okresie od 26.11.2000 roku do 04.04.2001 roku oraz okres kar odbytych w ramach wyroku łącznego o sygn. akt II K 982/06.

W trzecim zbiegu Sąd zaliczył na poczet kary łącznej kary dotychczas odbytej od 19 czerwca 2010 roku do 20 czerwca 2010 roku, w sprawie VI K 1109/11 od 6 listopada 2012 roku do 06.11.2013 roku, w sprawie II K 1202/10 okres rzeczywistego pozbawienia wolności od 19.06.2012 roku do 20.06.2012 roku oraz okres odbytej kary pozbawienia wolności w sprawie od 6 listopada 2013 roku do 4 lipca 2014 roku.

Na mocy art. 572 k.p.k. Sąd umorzył postępowanie w przedmiocie objęcia wyrokiem łącznym wyroków w sprawach opisanych w pkt. X i XV, albowiem przestępstwa za które K. M. został skazany tymi wyrokami nie pozostawały w wymaganym w art. 85 k.k. zbiegu przestępstw z innymi czynami zabronionymi, za które został on skazany.

Zgodnie z art. 576 § 1 k.k. pozostałe rozstrzygnięcia w połączonych wyrokach, Sąd pozostawił do odrębnego wykonania.

W oparciu o przepis art. 624 § 1 k.p.k. Sąd zwolnił skazanego od ponoszenia kosztów sądowych obciążając nimi Skarb Państwa, mając na uwadze jego sytuację majątkową.

Na marginesie wskazać także należy, że Sąd przez oczywistą omyłkę pisarską w pkt. 1 sentencji wyroku pominął art. 86 § 2 k.k., zaś w pkt. 3 i 5 sentencji wyroku orzekł na tejże podstawie wobec braku orzeczenia o karze grzywny. Nadto w pkt. 5 sentencji wyroku Sąd przez błąd pisarski umieścił art. 89 § 1a k.k. zamiast art. 89 § 1 k.k. (w brzmieniu pierwotnym), chociaż wiadomym jest, iż czyny zostały popełnione także przed 8 czerwca 2010 roku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Studniarz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Kempińska-Krawczyk
Data wytworzenia informacji: