Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 1549/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2018-12-04

Sygn. akt III Cz 1549/18

POSTANOWIENIE

Dnia 4 grudnia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Andrzej Dyrda

po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2018 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko J. B.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 19 marca 2018 r., sygn. akt II Nc 2709/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Andrzej Dyrda

Sygn. akt III Cz 1549/18

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Gliwicach postanowieniem z dnia 19 marca 2018 r. odrzucił skargę pozwanego z dnia 23 sierpnia 2017 r. na postanowienie referendarza sądowego z dnia 12 marca 2014 r. o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty na podstawie art. 398 22 § 5 k.p.c. albowiem skarga została wniesiona po upływie przepisanego terminu.

Zażalenie na to postanowienie wniósł pozwany wnosząc o nieobciążenie pozwanego koszami postępowania oraz rozpoznanie skargi ze względu na jej zasadność.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 398 22 § 4 k.p.c. skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia doręczenia stronie postanowienia referendarza sądowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Jak wynika z akt sprawy dłużnik w dniu 19 sierpnia 2014r. wniósł skargę na postanowienie referendarza sądowego z dnia 12 marca 2014 r. o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty (k. 23). Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji zostało wysłane pozwanemu pismem z dnia 1 lipca 2014r. (k. 24). Bez szczegółowej analizy uznać zatem należy, że odpis postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności został doręczony pozwanemu przed 19 sierpnia 2014r., a zatem skargę wniesioną 23 sierpnia 2017r., jako wniesioną po ponad 3 latach od poprzedniego wniesionej już skargi na to samo orzeczenie, jako wniesioną po upływie przepisanego terminu. Zasadne zatem było stwierdzenie przez Sąd I instancji podstaw do odrzucenia skargi na orzeczenie referendarza sądowego jako wniesionego po upływie przepisanego terminu, zgodnie z art. 398 22 § 5 k.p.c.

Reasumując, zaskarżone rozstrzygnięcie jest prawidłowe i dlatego zażalenie pozwanego jako bezzasadne oddalono na mocy art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

SSO Andrzej Dyrda

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Puślecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Andrzej Dyrda
Data wytworzenia informacji: