Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 1208/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2018-12-18

Sygn. akt III Cz 1208/18

POSTANOWIENIE

Dnia 18 grudnia 2018 r.

Sąd Okręgowy w (...) Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek (spr.)

Sędziowie: SO Magdalena Balion - Hajduk

SO Marcin Rak

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 grudnia 2018 r. w G.

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela J. G.

przeciwko dłużnikowi Ł. G.

o egzekucję alimentów

w przedmiocie skargi dłużnika na dokonane przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w (...) A. H. zajęcie rachunku bankowego, wierzytelności i wynagrodzenia za pracę dłużnika w sprawie o sygn. akt Kmp 15/16

na skutek zażalenia dłużnika

na postanowienie Sądu Rejonowego w (...)

z dnia 18 stycznia 2018 r., sygn. akt I Co 268/17

postanawia:

odrzucić zażalenie.

SSO Marcin Rak SSO Leszek Dąbek SSO Magdalena Balion - Hajduk

Sygn. akt III Cz 1208/18

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w (...) w postanowieniu z dnia 18 01 2018r. oddalił skargę dłużnika Ł. G. na dokonane przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w (...) A. H. zajęcia: rachunku bankowego, wierzytelności i wynagrodzenia za pracę dłużnika w sprawie o sygn. akt Kmp 25/26.

Orzeczenie zaskarżył dłużnik Ł. G. , który nie zgadzał się

z postanowieniem, zarzucając, że Sąd nie wziął pod uwagę jego trudnej sytuacji materialnej.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Stosownie do regulacji art. 767 4 § 1 k.p.c. w postępowaniu egzekucyjnym zażalenie na postanowienie sądu wydane w postępowaniu ze skargi na czynności komornika przysługuje w wypadkach wskazanych w ustawie, tj. wtedy gdy wydane przez sąd postanowienie prowadzi do zakończenia postępowania egzekucyjnego (art. 394 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c.; zob. uchwałę SN z dnia 28 listopada 1969 r., III CZP 83/69, OSNC 1970, nr 6, poz. 105 oraz postanowienie SN z dnia 15 kwietnia 1986 r., III CRN 40/86, OSPiKA 1987, z. 5–6, poz. 124) lub gdy wynika to wprost z regulacji szczególnej.

W zaskarżonym rozstrzygnięciu oddalono skargę dłużnika na czynność komornika w postaci zajęcia: rachunku bankowego, wierzytelności i wynagro-dzenia za pracę dłużnika

Zaskarżone czynności komornika są czynnościami incydentalnymi, podjętymi przez Komornika w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego

i wydane przez Sąd Rejonowy postanowienie o zasadności skargi nie kończy postępowania egzekucyjnego (kończy tylko postępowanie sądowe wywołane skargą na czynności komornika, które jest jego integralną część).

Również żadna z obowiązujących ustaw, w tym także Kodeks postępowania cywilnego nie zawiera regulacji szczególnej przewidującej możliwość zaskarżenia tego rozstrzygnięcia.

Dlatego zażalenie dłużnika jest niedopuszczalne w rozumieniu art. 370 k.p.c., a to stosownie do regulacji art. 373 k.p.c. w związku z regulacją art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. obligowało Sąd odwoławczy do jego odrzucenia.

Reasumując zażalenie dłużnika na rozstrzygnięcie zawarte
w punkcie 2 postanowienia Sądu Rejonowego w(...) z dnia 9 03 2016r. jest niedopuszczalne i dlatego odrzucono je na mocy art. 373 k.p.c. związku
z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Radzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Leszek Dąbek,  Magdalena Balion-Hajduk ,  Marcin Rak
Data wytworzenia informacji: