Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 740/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2016-06-28

Sygn. akt III Cz 740/16

POSTANOWIENIE

Dnia 28 czerwca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek (spr.)

Sędziowie: SO Barbara Braziewicz

SO Roman Troll

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 czerwca 2016 r. w Gliwicach

sprawy egzekucyjnej prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym

w R. R. M., sygn. akt Km 706/09

z wniosku wierzyciela (...) (L.)

Spółki Akcyjnej z (...) w L.

z udziałem dłużnika A. Z. (1)

na skutek skargi dłużnika na zajęcie przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym

w R. R. M. wierzytelności z dnia 28 października 2015 roku

w sprawie o sygn. akt Km 706/09

na skutek zażalenia dłużnika

na rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 2 postanowienia Sądu Rejonowego w Raciborzu

z dnia 9 marca 2016 r., sygn. akt I Co 1647/15

postanawia:

odrzucić zażalenie.

SSO Roman Troll SSO Leszek Dąbek SSO Barbara Braziewicz

Sygn. akt III Cz 740/16

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Raciborzu w rozstrzygnięciu zawartym w punkcie
2 postanowienia z dnia 9 03 2016r. oddalił skargę dłużnika A. Z. (2)
na dokonane w dniu 28 10 2015r. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu R. M. w sprawie o sygn. akt Km 706/09 zajęcie wierzytelności dłużnika w Sadzie Rejonowym w Raciborzu.

Orzeczenie zaskarżył dłużnik A. Z. (2) , który wnosił
o jego zmianę i uchylenie zajęcia wierzytelności z dnia 28 10 2015r., ewentualnie uchylenie i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Stosownie do regulacji art. 767 4 § 1 k.p.c. w postępowaniu egzekucyjnym zażalenie na postanowienie sądu wydane w postępowaniu ze skargi na czynności komornika przysługuje w wypadkach wskazanych w ustawie, tj. wtedy gdy wydane przez sąd postanowienie prowadzi do zakończenia postępowania egzekucyjnego (art. 394 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c.; zob. uchwałę SN z dnia 28 listopada 1969 r., III CZP 83/69, OSNC 1970, nr 6, poz. 105 oraz postanowienie SN z dnia 15 kwietnia 1986 r., III CRN 40/86, OSPiKA 1987, z. 5–6, poz. 124) lub gdy wynika to wprost z regulacji szczególnej.

W zaskarżonym rozstrzygnięciu oddalono skargę dłużnika na czynność komornika w postaci zajęcia wierzytelności dłużnika

Zaskarżona czynność komornika jest czynnością incydentalną, podjęta

przez Komornika w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego i wydane przez Sąd Rejonowy postanowienie o zasadności skargi nie kończy postępowania egzekucyjnego (kończy tylko postępowanie sądowe wywołane skargą na czynności komornika, które jest jego integralną część).

Również żadna z obowiązujących ustaw, w tym także Kodeks postępowania cywilnego nie zawiera regulacji szczególnej przewidującej możliwość zaskarżenia tego rozstrzygnięcia.

Dlatego zażalenie dłużnika jest niedopuszczalne w rozumieniu art. 370 k.p.c., a to stosownie do regulacji art. 373 k.p.c. w związku z regulacją art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. obligowało Sąd odwoławczy do jego odrzucenia.

Reasumując zażalenie dłużnika na rozstrzygnięcie zawarte
w punkcie 2 postanowienia Sądu Rejonowego w Raciborzu z dnia 9 03 2016r. jest niedopuszczalne i dlatego odrzucono je na mocy art. 373 k.p.c. związku
z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

SSO Roman Troll SSO Leszek Dąbek SSO Barbara Braziewicz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kornelia Dziambor
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Leszek Dąbek,  Barbara Braziewicz ,  Roman Troll
Data wytworzenia informacji: