Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 695/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2018-07-10

Sygn. akt III Cz 695/18

POSTANOWIENIE

Dnia 10 lipca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek

po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2018 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Gminy G.

przeciwko W. P. i M. N.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego W. P.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 13 kwietnia 2017 r., sygn. akt II Nc 8519/16

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Leszek Dąbek

Sygn. akt III Cz 695/18

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Gliwicach w postanowieniu z dnia 13 04 2017r. odrzucił sprzeciw pozwanego W. P. od nakazu zapłaty wydanego w dniu 9 01 2017r. uznając, że został on wniesiony po terminie.

Orzeczenie zaskarżył pozwany W. P. , który wnosił o jego uchylenie.

W zażaleniu nie zgadzał się z zaskarżonym orzeczeniem oraz twierdził, że sprzeciw od nakazu zapłaty wniósł 23 03 2017r. w imieniu własnym i pozwanej M. N..

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Zgodnie z regulacją art. 502 § 1 k.p.c. sprzeciw od nakazu zapłaty powinien być wniesiony w terminie dwóch tygodni, licząc od daty doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty.

Ze zawartego w aktach sprawy dowodu doręczenia wynika, iż odpis nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w dniu 9 01 2017r. został przez pozwanego osobiście odebrany w dniu 8 03 2017r. i tym samym od dnia następnego rozpoczął biec przewidziany w art. 503 § 1 k.p.c. dwutygodniowy termin do wniesienia przez niego sprzeciwu od tego nakazu.

Termin ten upłynął z dniem 22 03 2017r.

Pozwany wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty do Sądu Rejonowego dopiero
w dniu 23 03 2017r., co sam potwierdził w zażaleniu.

Nastąpiło to zatem już po upływie powyższego terminu, a to - zgodnie z regulacją art. 504 k.p.c. - obligowało Sąd Rejonowy do odrzucenia jego sprzeciwu (Odrębnym zagadnieniem jest - nie objęta kognicją Sądu odwoławczego - ocena czy doszło do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty przez pozwaną M. N., której odpis nakazu zapłaty doręczono 10 03 2017r.; k. 24 akt - gdyż z zażalenia skarżącego wynika, że wniósł sprzeciw także w jej imieniu, a to wymaga podjęcia przez Sąd Rejonowy czynności w celu wyjaśnienia związanych z tym wątpliwości, a następnie ewentualnego nadania biegu temu sprzeciwowi).

Znalazło to prawidłowe odzwierciedlenie w zaskarżonym postanowieniu, wobec czego zażalenie pozwanego jest bezzasadne w rozumieniu art. 385 k.p.c. związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c., a to z mocy zawartej w nim regulacji prowadziło do jego oddalenia.

Reasumując zaskarżone postanowienie jest prawidłowe i dlatego zażalenie pozwanego jako bezzasadne oddalono na mocy regulacji art. 385 k.p.c. związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.

SSO Leszek Dąbek

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Puślecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Leszek Dąbek
Data wytworzenia informacji: