Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 678/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2016-06-10

Sygn. akt III Cz 678/16

POSTANOWIENIE

Dnia 10 czerwca 2016 roku

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – SSO Gabriela Sobczyk (spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 czerwca 2016 roku

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko L. O.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej

na postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 18 września 2015 r., sygn. akt VIII Nc 2744/14

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

SSO Gabriela Sobczyk

Sygn akt III Cz 678/16

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 18 września 2015r. Sąd rejonowy w Zabrzu odrzucił sprzeciw pozwanej od nakazu zapłaty z dnia 14 sierpnia 2014r.. w uzasadnieniu wskazał, że pozwana odpisu nakazu zapłaty wraz z pouczeniem otrzymała osobiście 26 listopada 2014r. sprzeciw od nakazu zapłaty wniosła zaś 28 lipca 2015r., a więc po upływie dwutygodniowego terminu. Sąd jako podstawę swego rozstrzygnięcia wskazał art.504 §1kpc , przywołując jego treść zgodnie z którą Sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu.

Zażalenie na to postanowienie złożyła pozwana, wskazała, że nie prowadzi działalności gospodarczej., nie ma możliwości pracy z uwagi na wiek i stan zdrowia, a jej jedyne źródło utrzymania stanowi świadczenie w wysokości 768zł miesięcznie. Wskazała, że nadal podtrzymuje złożony sprzeciw.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie odniosło skutku.

Z jego treści wynika, że podane w nim argumenty o złej sytuacji materialnej i zdrowotnej pozwanej nie miały żadnego związku z powołaną przez Sąd Rejonowy okolicznością, że pozwana wniosła sprzeciw po terminie.

W sposób jednoznaczny wynika z akt, że odpis nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 14 sierpnia 2014r. został pozwanej doręczony w dniu 26 listopada 2014r. wraz z pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu. Dwutygodniowy termin do wniesienia sprzeciwu od tego nakazu zapłaty wynikał wprost z treści nakazu zapłaty. Tym samym pozwana, wnosząc sprzeciw 28 lipca 2015r. wniosła go po upływie ustawowego terminu, który upłynął 10 grudnia 2014r.

Art. 504§1kpc jednoznacznie wskazuje, że w takich okolicznościach sprzeciw podlega odrzuceniu, a tym samym nie jest rozpoznawany merytorycznie. Z tych powodów podniesione w zażaleniu przez pozwaną argumenty dotyczące jej złego stanu zdrowia i niskich dochodów nie mogły na obecnym etapie postępowania być przedmiotem rozważań Sądu.

W tych okolicznościach zaskarżone postanowienie Sądu uznać należało za prawidłowe, a zażalenie jako niezasadne podlegało oddaleniu na podstawie art. 385kpc w zw. z art. 397§2kpc.

SSO Gabriela Sobczyk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kornelia Dziambor
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Gabriela Sobczyk
Data wytworzenia informacji: