Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 458/19 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2019-05-21

Sygn. akt III Cz 458/19

POSTANOWIENIE

Dnia 21 maja 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 maja 2019 r. w G.

sprawy z powództwa R. M.

przeciwko S. H.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 3 postanowienia Sądu Rejonowego w (...)

z dnia 13 października 2017 r., sygn. akt II C 2288/15

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Leszek Dąbek

Sygn. akt III Cz 458/19

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowego w (...) w postanowieniu z dnia 13.10.2017 r. odrzucił ponowny wniosek powoda R. M. o ustanowienie pełnomocnika z urzędu (pkt 1), oddalił wniosek powoda o przedłużeniu mu terminu do usunięcia braków formalnych zażalenia na orzeczenie zawarte w pkt 2 postanowienia Sądu Rejonowego w(...) z dnia 19 maja 2017r. (pkt 2) oraz odrzucił to zażalenie, uznając, że powód w zakreślonym mu terminie nie usunął braków formalnych zażalenia (nie dołączył odpisu zażalenia dla strony przeciwnej).

Orzeczenie zaskarżył powód R. M. , który nie zgadzając się z nim podniósł, że nie wykonał kopii dokumentu i dlatego wniósł o ustanowienie mu pełnomocnika.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Stosownie do regulacji art. 128 k.p.c. w związku z art. 368 i art. 397 § 2 k.p.c., do zażalenia należy między innymi dołączyć jego odpisy, w celu ich doręczenia osobom uczestniczącym w sprawie.

Powód wniósł zażalenie, jednak bez odpisu dla strony przeciwnej, wobec czego Sąd Rejonowy trafnie uznał, że posiada on brak formalny, a następnie pismem z dnia 14 lipca 2017 r. wezwał go do jego usunięcia.

Wezwanie doręczono powodowi 19.07.2017 r.

W zakreślonym przez Sąd terminie powód wniósł o przedłużenie mu terminu do usunięcia braku formalnego zażalenia oraz o ustanowienie mu pełnomocnika z urzędu.

Sąd Rejonowy ferując postanowienie z dnia 13 10 2017r. słusznie odrzucił te wnioski skarżącego (wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu był kolejnym wnioskiem i nie powołano w nim nowych okoliczności uzasadniających stanowienie pełnomocnika z urzędu, stąd też został on zasadnie odrzucony w oparciu o regulację art. 117 2 § 2 zd. 1k.p.c., zaś wniosek o przedłużenie terminu do usunięcia braków formalnych zażalenia był niedopuszczalny, gdyż stosownie do regulacji art. 130 § 1 k.p.c.

w związku z art. 370 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. jest to termin ustawowy, który stosownie do regulacji art. 166 k.p.c. nie podlega przedłużeniu).

W następstwie tego nie doszło do przedłużenia powyższego terminu i upłynął on z dniem 26.07.2017r.

W sprawie bezspornym jest, że powód w tym terminie nie usunął braku formalnego zażalenia.

Zgodnie z regulacją art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. obligowało to Sąd Rejonowy do odrzucenia zażalenia skarżącego, co znalazło prawidłowe odzwierciedlenie w orzeczeniu zawartym w pkt 3 zaskarżonego postanowienia i tym samym zażalenie skarżącego jest bezzasadne.

Reasumując zaskarżonego orzeczenie jest prawidłowy i dlatego zażalenie jako bezzasadne oddalono na mocy regulacji art. 385 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

SSO Leszek Dąbek

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Radzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Leszek Dąbek
Data wytworzenia informacji: