Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 127/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-02-18

Sygn. akt III Cz 127/14

POSTANOWIENIE

Dnia 18 lutego 2014 roku

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Magdalena Hupa - Dębska

Sędzia SO Barbara Braziewicz

Sędzia SR ( del.) Anna Hajda ( spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 lutego 2014 roku

sprawy z wniosku C. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.

przy udziale dłużnika F. S.

o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego

na skutek zażalenia wierzyciela

na postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 30 sierpnia 2013 roku, sygn. akt VIII Co 1941/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSR ( del.) Anna Hajda SSO Magdalena Hupa - Dębska SSO Barbara Braziewicz

Sygn. akt III Cz 127/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 30 sierpniaa 2013 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu oddalił wniosek C. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. o nadanie klauzuli wykonalności na swoją rzecz tytułowi egzekucyjnemu stanowiącemu nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym w sprawie oznaczonej sygn. akt VI Nc-e 1313345/12

Uzasadniając orzeczenie wskazał Sąd Rejonowy na treść przepisu art. 788 § 1 kpc, podnosząc, że załącznik do umowy przelewu wierzytelności miał formę niepodpisanego zestawienia, a zatem nie był dokumentem urzędowym, względnie prywatnymi z podpisami poświadczonymi urzędowo.

Zażalenie na wskazane powyżej orzeczenie złożył wierzyciel zarzucając naruszenie przepisów postępowania, a to art. 788 § 1 kpc przez błędne przyjęcie, że nie zostały spełnione wymogi powyższego przepisu dotyczące udokumentowania następstwa prawnego dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym, skutkiem czego wniosek o nadanie klauzuli wykonalności został oddalony. W oparciu o tak sformułowany zarzut skarżący domagał się zmiany zaskarżonego postanowienia poprzez uwzględnienie wniosku, ewentualnie uchylenia postanowienia w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji. Nadto wierzyciel wniósł o zasądzenie na swoja rzecz kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie mogło odnieść skutku, jako że zaskarżone orzeczenie jest trafne i odpowiada prawu.

Załącznik zawierający zestawienie cedowanych wierzytelności mógłby stanowić integralną część umowy przelewu wierzytelności jedynie w sensie fizycznym, o ile byłby z tą umową w sposób trwały złączony. Natomiast treść załącznika nie może być integralną częścią tejże umowy ponieważ faktycznie ma formę niepodpisanego zestawienia.

Skoro zestawienie nabytych wierzytelności nie stanowiło integralnej części umowy przelewu wierzytelności, a co więcej jako niepodpisane nie miało przymiotu dokumentu, zatem trafnie Sąd Rejonowy przyjął, iż przejście uprawnień z tytułu egzekucyjnego na wnioskodawczynię nie zostało wykazane w sposób określony w art. 788 § 1 k.p.c., tj. dokumentem urzędowym, ani też dokumentem prywatnym z podpisami urzędowo poświadczonymi.

Z tych przyczyn Sąd Odwoławczy, w pełni podzielając zaskarżone rozstrzygnięcie - na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. - oddalił zażalenie jako bezzasadne.

SSR ( del.) Anna Hajda SSO Magdalena Hupa - Dębska SSO Barbara Braziewicz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kornelia Dziambor
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Hupa-Dębska,  Barbara Braziewicz
Data wytworzenia informacji: