Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 371/14 - zarządzenie, wyrok Sąd Rejonowy w Zawierciu z 2015-01-29

Sygn. akt: III RC 371/14

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Zawierciu III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: SSR Monika Jurek – Dziuba

Protokolant: sekr. sądowy Anna Sowińska

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2015 r. w Zawierciu

sprawy z powództwa: M. W. (1)

przeciwko M. W. (2)

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zawierciu

o ustanowienie rozdzielności majątkowej

1. Ustanawia z dniem 19 sierpnia 2014 roku rozdzielność majątkową pomiędzy powódką M. W. (1) a pozwanym M. W. (2) w miejsce wspólności ustawowej małżeńskiej wynikającej z zawartego przez strony w dniu 14 stycznia 1978 roku w Z. związku małżeńskiego, dla którego akt małżeństwa sporządzono przed USC w Z. za numerem (...),

2. Oddala powództwo w pozostałym zakresie,

3. Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 200 ( dwieście ) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

ZARZĄDZENIE

- odnotować w rep. RC

- odpisy w/z doręczyć powódce z poucz. o apelacji i pozwanemu z poucz. o sprzeciwie oraz Prok. Rej. Z-cie

- akta z wpływem lub do prawomocności

29/01/2015r. SSR M. D.

POUCZENIE

Pozwany przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny może złożyć do tutejszego Sądu sprzeciw w ciągu 14 dni od daty doręczenia mu wyroku.

W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz fakty i dowody na ich uzasadnienie, pod rygorem ich utraty. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody.

Sprzeciw złożony po terminie oraz sprzeciw, którego braków strona w wyznaczonym terminie nie uzupełniła, Sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.

Jeżeli sprzeciw zostanie złożony prawidłowo, sprawa zostanie rozpoznana w zwykłym trybie przez Sąd I instancji.

Stronie powodowej od wyroku zaocznego służy apelacja, którą należy wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie za pośrednictwem tut. Sądu w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia orzeczenia. Powód może żądać sporządzenia uzasadnienia wyroku zaocznego w ciągu tygodnia od daty doręczenia orzeczenia gdy powództwo zostało oddalone w całości lub części

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Sobota
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zawierciu
Osoba, która wytworzyła informację:  Monika Jurek – Dziuba
Data wytworzenia informacji: