Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 660/19 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Zawierciu z 2020-07-09

Sygn. akt I Ns 660/19

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni E. C. (1) wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po M. K. zmarłym w dniu 9 listopada 2008r. w S., ostatnio stale tam zamieszkałym na podstawie ustawy na swoją rzecz. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że spadkodawca zmarły dnia 9 listopada 2008r. w S. i stale tam zamieszkały miał dwoje dzieci – syna K. K. (1), który zmarł w dniu 7 grudnia 2018r. w S. oraz córkę E. C. (2) z domu K.. Następnie podała, że brat wnioskodawczyni miał żonę B. z domu G., która zmarła w dniu 14 czerwca 2019r. w S.. Małżonkowie K. i B. K. (1) mieli syna B. K. (2), który zmarł bezpotomnie, w stanie wolnym w dniu 14 lutego 2002r. w S., tj. przed śmiercią rodziców. Według wiedzy wnioskodawczyni spadkodawca nie pozostawił testamentu i w dacie śmierci nie był właścicielem gospodarstwa rolnego.

Sąd Rejonowy ustalił co następuje.

M. K. s.K. i H. zmarł w dniu 9 listopada 2008r. w S., ostatnio stale zamieszkiwał w S.. W chwili śmierci był wdowcem. Jako spadkobierców ustawowych pozostawił dwoje dzieci: syna K. K. (1) i córkę E. C. (2) z domu K.. K. K. (1) zmarł w dniu 7 grudnia 2018r. w S., pozostawiając żonę B. K. (3). Spadkodawca testamentu nie sporządził. Więcej dzieci własnych ani przysposobionych nie miał. Nikt nie zrzekał się po spadkodawcy dziedziczenia. Nie były składane oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku po spadkodawcy. Nie toczyło się wcześniej żadne postępowanie spadkowe po spadkodawcy. W skład spadku nie wchodzą żadne nieruchomości, ponieważ dom został wcześniej przepisany umową darowizny na rzecz wnioskodawczyni E. C. (1).

/dowód: zapewnienie spadkowe złożone przez wnioskodawczynię E. C. (1) karta 18 akt; odpis skrócony aktu zgonu M. K. karta 7 akt, odpis skrócony aktu zgonu K. K. (1) karta 5 akt; odpis skrócony aktu urodzenia E. C. (2) z domu K. karta 9 akt, odpis skrócony aktu małżeństwa E. C. (2) z domu K. karta 8 akt/.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zapewnienia spadkowego wnioskodawczyni i wskazanych wyżej dowodów z dokumentów.

Sąd Rejonowy zważył co następuje.

Stosownie do treści art. 926 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Jak ustalono powyżej, spadkodawca nie pozostawił testamentu, stąd w rozpoznawanej sprawie doszło do dziedziczenia ustawowego.

Zgodnie z treścią art. 931 § 1 k.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku Jak wynika z poczynionych ustaleń, spadkodawca w chwili śmierci był wdowcem, pozostawiając jako spadkobierców ustawowych dwoje dzieci: syna K. K. (1) i córkę E. C. (2) z domu K.. Żaden ze spadkobierców nie zrzekał się po spadkodawcy dziedziczenia, jak również nie składał oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku po spadkodawcy.

Zgodnie z art. 1015 k.c. w brzmieniu obowiązującym na dzień otwarcia spadku (Dz.U.1964.16.93) oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (§ 1); brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza (§ 2).

Stosownie zatem do powyższego na podstawie art. 926 § 1 i 2 k.c. oraz art. 931 § 1 k.c. w związku z art. 1015 § 1 i § 2 k.c. w brzmieniu obowiązującym na dzień otwarcia spadku (Dz.U. 1964.16.93) Sąd stwierdził nabycie spadku po spadkodawcy M. K. na podstawie ustawy wprost przez córkę E. C. (2) z d. K. i syna K. K. (1) po ½ części każde z nich. O zasadach dziedziczenia decyduje stan istniejący w chwili otwarcia spadku, czyli w dacie śmierci spadkodawcy, a przepisy dotyczące dziedziczenia mają charakter bezwzględnie obowiązujący (art.922 kc, art. 924 kc i art.925 kc)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Majka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zawierciu
Data wytworzenia informacji: