Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 580/18 - postanowienie Sąd Rejonowy w Zawierciu z 2020-12-08

Sygn. akt: I Ns 580/18

POSTANOWIENIE

Dnia 8 grudnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

sędzia Agnieszka Wolak

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Monika Kubik - Rzepiela

po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2020 r. w Zawierciu na rozprawie

sprawy z wniosku S. K., E. K.

z udziałem H. S., A. S., A. K., M. K. (1), I. W.

o podział majątku dorobkowego, dział spadków i zniesienie współwłasności

postanawia :

1.ustalić, że w skład majątku dorobkowego H. K. (1) s.W. i J., zmarłego w dniu 17.07.1984r. w Z. oraz H. K. (2) c.S. i M., zmarłej w dniu 29.08.2014r. w Z., po których stwierdzono nabycie spadku prawomocnymi postanowieniami Sądu Rejonowego w Zawierciu z dnia 10 kwietnia 1985r. w sprawie sygn. akt I Ns 122/85 oraz z dnia 22 marca 2016r. w sprawie sygn. akt I Ns 493/15 wchodziło prawo własności częściowo zabudowanej nieruchomości położonej w Z. przy ul.(...) o łącznej powierzchni 0,2053 ha, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych:

-

47/1, karta mapy 13 o powierzchni 0,1940 ha.

-

47/2, karta mapy 13 o powierzchni 0,0113 ha,

dla której w Sądzie Rejonowym w Zawierciu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzony jest Zbiór Dokumentów Zd nr (...), o wartości 209 900,00 (dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset) złotych;

2. ustalić, że w skład spadku po W. K. s. H. i H., zmarłym w dniu 19.09.2009r. w S., po którym stwierdzono nabycie spadku prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Zawierciu z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie sygn. akt I Ns 1111/09 wchodził udział w 1/8 (jedna ósma) części prawa własności nieruchomości położonej w Z., opisanej w punkcie 1 postanowienia;

3.ustalić, że w skład spadku po M. K. (2) s. H. i H., zmarłym w dniu 13.08.2017r. w J., po którym stwierdzono nabycie spadku w Akcie Poświadczenia Dziedziczenia, sporządzonym przez notariusza M. T. w dniu 29.08.2017r. w Kancelarii Notarialnej w Z., Repertorium A Nr 3550/2017, zarejestrowanym w Rejestrze Spadkowym pod numerem (...), wchodził udział w 1/8 (jedna ósma) części prawa własności nieruchomości położonej w Z., opisanej w punkcie 1 postanowienia;

4.dokonać podziału majątku dorobkowego H. K. (1) i H. K. (2), działu spadku po H. K. (1) i W. K., częściowego działu spadku po M. K. (2) oraz zniesienia współwłasności w ten sposób, że prawo własności częściowo zabudowanej nieruchomości położonej w Z., składającej się z działek o numerach ewidencyjnych (...), o łącznej powierzchni 0,2053 ha, bliżej opisanej w punkcie 1 postanowienia przyznać na współwłasność w udziałach po ½ (jedna druga) części wnioskodawcom S. K. s. W. i E. oraz E. K. zd. B. c.R. i H.,

5.zasądzić solidarnie od wnioskodawców S. K. i E. K. na rzecz uczestniczki H. S. kwotę 110 402,25 (sto dziesięć tysięcy czterysta dwa 25/100) złotych tytułem spłaty, płatną w terminie 3 miesięcy od daty prawomocności postanowienia, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na wypadek opóźnienia w zapłacie;

6.zasądzić solidarnie od wnioskodawców S. K. i E. K. na rzecz uczestniczki A. K. kwotę 6 133,46 (sześć tysięcy sto trzydzieści trzy 46/100) złotych tytułem spłaty, płatną w terminie 3 miesięcy od daty prawomocności postanowienia, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na wypadek opóźnienia w zapłacie;

7.zasądzić solidarnie od wnioskodawców S. K. i E. K. na rzecz uczestniczki M. K. (1) kwotę 6 133,46 (sześć tysięcy sto trzydzieści trzy 46/100) złotych tytułem spłaty, płatną w terminie 3 miesięcy od daty prawomocności postanowienia, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na wypadek opóźnienia w zapłacie;

8.zasądzić solidarnie od wnioskodawców S. K. i E. K. na rzecz uczestniczki I. W. kwotę 6 133,46 (sześć tysięcy sto trzydzieści trzy 46/100) złotych tytułem spłaty, płatną w terminie 3 miesięcy od daty prawomocności postanowienia, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na wypadek opóźnienia w zapłacie;

9.zasądzić od uczestniczki H. S. na rzecz wnioskodawców S. K. i E. K. solidarnie kwotę 750,00 (siedemset pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu części opłaty sądowej;

10. koszty postępowania w pozostałej części znieść wzajemnie pomiędzy wnioskodawcami i uczestnikami postępowania.

Do Sądu Rejonowego V Wydziału Ksiąg Wieczystych w Z.

Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział I Cywilny

w załączeniu przesyła odpis prawomocnego z dniem

26.01.2021 r. postanowienia do dalszego załatwienia,

Wnioskodawca S. K., E. K.

zam. Z., ul. (...)

Przedmiotem działu spadku są nieruchomości

Sędzia …………………………..

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Majka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zawierciu
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Agnieszka Wolak
Data wytworzenia informacji: