Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 26/19 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zawierciu z 2019-05-14

Sygn. akt: I Ns 26/19

POSTANOWIENIE

Dnia 14 maja 2019 r.

Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Wolak

Protokolant: sekretarka Sylwia Duma-Syrek

po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2019 r. w Zawierciu na rozprawie

sprawy z wniosku P. N.

z udziałem M. N. (1), K. N., małoletnich A. N. i M. N. (2) reprezentowanych przez P. N.

o stwierdzenie nabycia praw do spadku po L. N.

stwierdza, że spadek po L. N. s.F. i J., zmarłym dnia 08.08.2018r. w Z., ostatnio stale zamieszkałym w Z., na podstawie testamentu notarialnego sporządzonego w dniu 04.08.2014r. przed notariuszem B. G. w Kancelarii Notarialnej w Z. Rep. A nr 5382/2014, otwartego i ogłoszonego w dniu 14.05.2019r. w Sądzie Rejonowym w Zawierciu w sprawie sygn. akt I Ns 26/19 nabyli: wnuczka A. N. c. P. i S. oraz wnuk M. N. (2) s. P. i S. po ½ (jedna druga) części każde z nich, przy czym nabycie spadku nastąpiło z dobrodziejstwem inwentarza.

Do Sądu Rejonowego w Zawierciu Wydziału Ksiąg Wieczystych

Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział I Cywilny

w załączeniu przesyła odpis prawomocnego z dniem

13.06.2019r. postanowienia do dalszego

załatwienia, nadmieniając, że wnioskodawca

P. N. zam. Z., ul. (...)

Przedmiotem spadku są nieruchomości w Z.

Sędzia …………………………..

Odpis postanowienia prawomocnego w dniu 13.06.2019 r.

wydano P. N.

za pobraniem 6,00 złotych tytułem

opłat sądowych

Z., dnia 22.07.2019 r.

Sygn. akt I Ns 26/19

UZASADNIENIE

Wnioskodawca P. N. reprezentujący małoletnich A. i M. N. (2) wniósł o stwierdzenie, że spadek po stałym mieszkańcu Z. L. N. s.F. i J., zmarłym w Z. w dniu 8 sierpnia 2018r. na podstawie testamentu notarialnego sporządzonego w dniu 4.08.2014r. przed notariuszem B. G. w Kancelarii Notarialnej w Z. Repertorium A (...) nabyły wnuki A. N. i M. N. (2) w ½ części. Wnioskodawca we wniosku jako uczestników postępowania wskazał poza małoletnimi wnukami spadkodawcy, wdowę K. N. i syna M. N. (1) .

Sąd Rejonowy ustalił i zważył co następuje :

L. N. zmarł w dniu 08.08.2018r. w Z.. Na stałe zamieszkiwał w Z.. Był dwa razy żonaty. Pozostawił wdowę K. N. oraz syna P. N. i z pierwszego małżeństwa syna M. N. (1). Innych dzieci własnych, ani przysposobionych nie miał. W dniu 4 sierpnia 2014r. przed notariuszem B. G. w Kancelarii Notarialnej w Z. sporządził testament notarialny, numer Repertorium A (...), w którym do spadku powołał wnuczkę A. N. c.P. i S. oraz wnuka M. N. (2) s.P. i S. – po ½ części każdego z nich oraz wydziedziczył syna M. N. (1), podając w testamencie przyczyny wydziedziczenia. Jest to jedyny testament spadkodawcy.

Spadkobiercy nie zrzekli się dziedziczenia. W terminie 6 – miesięcznym określonym w art. 1015 § 1 kc nie złożyli też oświadczeń o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. (akta stanu cywilnego, zapewnienie spadkowe - k.5-9, 18, 22- 25 akt)

Po otwarciu i ogłoszeniu testamentu podczas rozprawy w dniu 14 maja 2019r. wnioskodawca, ani uczestnicy nie wnieśli zastrzeżeń co do ważności testamentu, ani co do powołania w nim spadkobierców. (k.25 akt).

Natomiast uczestnik M. N. (1) oświadczył, że nie zgadza się z treścią § 2 testamentu, w którym został wydziedziczony, gdyż nie było tak jak ojciec napisał. Ważności testamentu nie kwestionuje, tylko podane przez spadkodawcę okoliczności wydziedziczenia.

Po pouczeniu o skutkach wydziedziczenia oraz trybie i terminie dochodzenia roszczeń o zachowek, uczestnik M. N. (1) oświadczał także, że zamierza dochodzić należnych mu roszczeń o zachowek w imieniu swoim i swojej córki. (k.25 o. akt)

Zgodnie z art.926 kc powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Jednakże dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje jedynie wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy, albo żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą. Natomiast stosownie do art. 941 kc rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Testament w formie aktu notarialnego jest jedną ze zwykłych form testamentu. Stosownie do zasad dziedziczenia wyrażonych w art.922 kc, art. 924 kc i art. 925 kc prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na spadkobierców z chwilą jego śmierci, a spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Zatem o kręgu spadkobierców i zasadach dziedziczenia decyduje chwila otwarcia spadku, to jest śmierci spadkodawcy.

Skoro testament notarialny sporządzony przez spadkodawcę w dniu 4 sierpnia 2014r. w części dotyczącej powołania spadkobierców nie został zakwestionowany, to zgodnie z jednoznaczną treścią testamentu spadek nabyły małoletnie wnuki spadkodawcy A. N. c.P. i S. oraz M. N. (2) s. P. i S. po ½ części, przy czym zgodnie z art. 1015 § 2 kc nabycie spadku nastąpiło z dobrodziejstwem inwentarza.

Natomiast badanie kwestii uprawnień syna spadkodawcy M. N. (1) s.L. i B. do zachowku po zmarłym ojcu może być przedmiotem badania w odrębnej sprawie o zapłatę zachowku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Majka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zawierciu
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Wolak
Data wytworzenia informacji: