Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1144/15 - wyrok Sąd Rejonowy w Zawierciu z 2017-02-01

Sygn. akt: I C 1144/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 lutego 2017 r.

Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Marcin Borkowski

Protokolant:

Joanna Luboń

po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2017 r. w Zawierciu

sprawy z powództwa M. M., S. M.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda S. M. kwotę 61.200,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od 11 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty liczonymi od kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz z odsetkami ustawowymi od dnia 8 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty liczonymi od kwoty 11.200,00 zł (jedenaście tysięcy dwieście złotych);

2.  zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powódki M. M. kwotę 50.400,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od 11 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty liczonymi od kwoty 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) oraz z odsetkami ustawowymi od dnia 8 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty liczonymi od kwoty 10.400,00 zł (dziesięć tysięcy czterysta złotych);

3.  w pozostałej części powództwo oddala;

4.  zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda S. M. kwotę 1.407,83 zł (jeden tysiąc czterysta siedem złotych osiemdziesiąt trzy grosze) tytułem zwrotu kosztów postępowania;

5.  zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powódki M. M. kwotę 1.637,32 zł (jeden tysiąc sześćset trzydzieści siedem złotych trzydzieści dwa grosze) tytułem zwrotu kosztów postępowania;

6.  zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Zawierciu kwotę 4.740,08 zł (cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych osiem groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa;

7.  nakazuje pobrać z zasądzonego na rzecz powoda S. M. roszczenia na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Zawierciu kwotę 599,87 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) tytułem kosztów sądowych, od uiszczenia których powód był zwolniony;

8.  nakazuje pobrać z zasądzonego na rzecz powódki M. M. roszczenia na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Zawierciu kwotę 800,05 zł (osiemset złotych pięć groszy) tytułem kosztów sądowych, od uiszczenia których powódka była zwolniona;

9.  nakazuj zwrócić z sum budżetowych Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Zawierciu solidarnie na rzecz powodów S. M. oraz M. M. kwotę 57,34 zł (pięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści cztery grosze) tytułem niewykorzystanej części zaliczki.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Majka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zawierciu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Borkowski
Data wytworzenia informacji: