Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 699/17 - wyrok Sąd Rejonowy w Zawierciu z 2019-04-30

Sygn. akt I C 699/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 kwietnia 2019r.

Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w Z.

w składzie:

Przewodniczący: SSR Agata Leks – Wątroba

Protokolant: Renata Puchała

po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2019r. w Zawierciu

sprawy z powództwa P. G.

przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

o zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu zasądzone na podstawie art. 445 k.c.

1.  zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powoda P. G. kwotę 36.750zł (trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 kwietnia 2019r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.713zł (dwa tysiące siedemset trzynaście) złotych tytułem zwrotu części kosztów zastępstwa procesowego;

4.  nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa (kasa tut. Sądu) kwotę 5.605,03zł (pięć tysięcy sześćset pięć 03/100) złotych tytułem poniesionych tymczasowo w sprawie kosztów postępowania;

5.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 904,25zł (dziewięćset cztery 25/100) tytułem zwrotu części kosztów zastępstwa procesowego;

6.  nakazuje pobrać z zasądzonego na rzecz powoda roszczenia, na rzecz Skarbu Państwa (kasa tut. Sądu) kwotę 1.868,35zł (jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt osiem 35/100) złotych tytułem kosztów sądowych, od uiszczenia których powód był zwolniony.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Majka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zawierciu
Osoba, która wytworzyła informację:  Agata Leks – Wątroba
Data wytworzenia informacji: