Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 232/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Myszkowie z 2015-04-20

Sygn. akt III RC 232/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 kwietnia 2015 roku

Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Pieńkowska - Szekiel (spr.)

Protokolant: st.sekr.sądowy Marta Barczycka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 kwietnia 2015 roku w Myszkowie

sprawy z powództwa

M. K.

D. K. (1)

przeciwko

D. K. (2)

o podwyższenie alimentów

1.  Zasądza od pozwanego D. K. (2) tytułem alimentów na rzecz małoletniego D. K. (1) alimenty w kwocie po 600 (sześćset )złotych miesięcznie poczynając od dnia 01.01.2015 . płatne do 15 -go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w miejsce alimentów ustalonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 23.06.2010 r. w sprawie I 1 RC 611/10 do rąk matki M. K.

2.  W pozostałej części powództwo oddala.

3.  Zasądza od D. K. (2) na rzecz M. K. kwotę 600 zł ( sześćset) tytułem kosztów zastępstwa procesowego

4.  Nakazuje pobrać od pozwanego D. K. (2) na rzecz Skarbu Państwa (kasa tut. Sądu) kwotę 126 zł (sto dwadzieścia sześć)złotych tytułem nieuiszczonych kosztów postępowania.

5.  Wyrokowi w pkt 1 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności

Sygn.akt III RC 232/14

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 09.07.2014r pełnomocnik M. K. wniósł o podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem SO w Częstochowie z dnia 23 czerwca 2010r w sprawie (...) z kwoty po 400 zł m-nie na rzecz D. K. (1) do kwoty po 800 zł m-nie .

W uzasadnieniu podniósł , iż od czasu ustalenia alimentów minęły 4 lata .

Pozwany uznał powództwo do kwoty po 500 zł m-nie .

Sad ustalił co następuje :

Wyrokiem SO w Częstochowie z 23 czerwca 2010r w sprawie I1 RC 611/10 rozwiązano małżeństwo M. i D. K. (2), ustalone zostały alimenty na rzecz małoletniego G. K. w kwocie po 400 zł m-nie . Władza rodzicielska nad małoletnimi powierzona została matce . Małoletni mieszkał z matką i dziadkami w domu jednorodzinnym .

D. K. (2) pracował w Odlewni (...) w Z. z wynagrodzeniem 1322 zł m-nie brutto , 1159 zł m-nie netto . Pozwany dodatkowo wykonywał prace remontowe , ocieplał budynki .

Aktualnie powód ma 16 lat , uczy się w III klasie gimnazjum, uczy się słabo . Powód mieszka z matką i dziadkami w domu jednorodzinnym , od września rozpocznie naukę w szkole średniej w Z. . M. K. zeznała , iż nie stać jej na korepetycje , transport syna czy odzież wymaganą na egzamin. Matka małoletniego zarabia 1200 zł m-nie , dojeżdża do pracy w Z. . M. K. leczyła się w 2013r w szpitalu psychiatrycznym z powodu załamania nerwowego , jest niezdolna do pracy . Małoletni ma wspólny pokój z matką , nie posiada biurka . D. K. (1) weekendy spędza w domu ojca .

D. K. (2) pracuje w odlewni (...) z wynagrodzeniem 2330 zł m-nie brutto , 1 695 zł m-nie netto , wykonuje prace remontowe .

Słuchani w dniu 3 marca 2015r świadkowie R. S. , J. M. zeznali , iż pozwany odpłatnie zakładał w ich domach instalację CO , montował kaloryfery .

Świadkowie J. P. i S. K. zeznali , iż pozwany zajmuje się synem w czasie weekendów .

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o :

- akta I1 RC 611/10 SO w Częstochowie

- zaświadczenie o dochodach matki powoda

- zaświadczenie o dochodach pozwanego

Zaświadczenie o niepełnosprawności matki powoda

- zeznania stron k. 56-57

Sąd zważył co następuje :

Zgodnie z art. 138 kriop w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego .

W przedmiotowej sprawie konieczne jest porównanie sytuacji stron w dacie orzekania przez SO o obowiązku alimentacyjnym z ich sytuacja obecną.

W dacie ustalania obowiązku alimentacyjnego powód miał 11 lat , uczył się w szkole podstawowej .

Aktualnie małoletni ma 16 lat , kończy III klasę gimnazjum .

D. K. (2) zajmuje się synem w czasie weekendu , jednak cały ciężar związany z bieżącym utrzymaniem małoletniego obciąża matkę małoletniego . W czasie postępowania ustalono , iż małoletni osiąga słabe wyniki w nauce , co nie przekłada się na pomoc w nauce ze strony ojca czy zorganizowanie przez niego korepetycji .

M. K. jest osobą niezdolną do pracy , ale mimo to pracuje zarabiając na swoje utrzymanie .

Analiza powyższego materiał prowadzi do wniosku , iż potrzeby uprawnionego znacznie wzrosły od czasu ustalenia obowiązku alimentacyjnego , stan zdrowia matki uprawnionego pogorszył się , wzrosły dochody zobowiązanego .

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji orzeczenia .

O kosztach orzeczono w oparciu o art. 98 par. 1 , 3 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Barczycka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Myszkowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Pieńkowska-Szekiel
Data wytworzenia informacji: