Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 158/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Częstochowie z 2017-12-06

Sygn. akt II K 158/17 WYROK W BRZEMINIU PO SPROSTOWANIU

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 06 grudnia 2017 roku

Sąd Okręgowy w Częstochowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Marcin Buzdygan

Protokolant: Kamila Łapeta

przy udziale – Prokuratora Stefana Rozmuszcza

po rozpoznaniu dnia 06 grudnia 2017 roku

sprawy R. W. (1) z domu P.

urodzonego w dniu (...) w B.

syna K. i H. z domu P.

skazanego wyrokami:

a)  Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie z dnia 19 maja 1995 roku w sprawie sygn. II K 42/95 za czyn z art. 158 § 1 dkk popełniony w dniu 4.12.1994r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności którą odbył w całości;

b)  Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 24 września 1997 roku w sprawie sygn. IV K 609/97 za czyn z art. 199 § 2 dkk popełniony w dniu 13.12.1996r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności, która została objęta wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie sygn. akt IV K 464/03;

c)  Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 15 marca 2000 roku w sprawie sygn. II K 132/98 za czyn z art. 280 § 1 kk i art. 158 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 21.09.1997r. na karę 3 lata pozbawienia wolności która została objęta wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie sygn. akt IV K 464/03;

d)  Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 24 sierpnia 2000 roku w sprawie sygn. IV K 818/99 za ciąg przestępstw z art. 279 § 1 kk popełnionych w dniu 21 kwietnia 1997 roku na jedną karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 40 (czterdziestu) stawek przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł, za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 18 kwietnia 1997r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 30 (trzydziestu) stawek przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł, oraz na kary łączne: 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 60 (sześćdziesięciu) stawek przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł, przy czym kara pozbawienia wolności została objęta wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie sygn. akt IV K 464/03, natomiast kara grzywny została wykonana w całości,

e)  łącznym Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 24 lutego 2004 roku sygn. IV K 464/03 , na karę łączną 3 (trzech) lat i 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w całości;

f)  Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie sygn. II K 15/02 , zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2004 roku, sygn. II AKa 463/03, za czyn z art. 280§1 k.k. popełniony w dniu 8.04.1999r. na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności, za czyny popełnione w dniu 30.11.1998r. na mocy art. 158§1 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz na mocy art. 278§1 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn popełniony w dniu 28.02.1999r. na mocy art. 158§1 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn popełniony w dniu 20.04.1999r. na mocy art. 280§1 k.k. w zw. z art. 11§3 k.k. na karę 3 lata pozbawienia wolności oraz za czyn popełniony w dniu 1/2.05.1999r. na mocy art. 279§1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności, w miejsce których to kar wymierzono skazanemu karę łączną 6 lat pozbawienia wolności, która została objęta wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 16 sierpnia 2005 roku w sprawie sygn. akt II K 49/05;

g)  wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie sygn. IV K 214/04 za czyn z art. 158 § 2 kk popełniony w nocy 6/7.07.1998r. na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności która została objęta wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 16 sierpnia 2005 roku w sprawie sygn. akt II K 49/05;

h)  łącznym Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 16 sierpnia 2005 roku, sygn. II K 49/05 , na karę łączną 7 (siedmiu) lat pozbawienia wolności, którą odbywa w okresie: od 30.11.1998 roku do 01.12.1998 roku, od 02.05.1999 roku do 03.05.1999 roku, od 05.05.1999 roku do 29.07.1999 roku, od 18.08.1999 roku do 13.12.1999 roku, od 02.01.2000 roku do 27.06.2001 roku, 01.04.2004 roku do 12.05.2004 roku, 30.08.2004 roku do 21.11.2006 roku, od 21.12.2006 roku do 13.08.2007 roku, od 08.11.2014 roku do 08.09.2015 roku, od 28.05.2017 roku do 17.07.2018 roku,

i)  Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie sygn. IV K 480/08 za czyn z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 11.05.2008r. na karę 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 191 § 1 kk w zw. 64 § 1 kk popełniony w dniu 11.05.2008r. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, oraz na karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności, którą odbył w całości;

j)  Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 09 lipca 2009 roku, sygn. akt XI K 301/09 za czyn z art. 177 § 1 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k. popełniony w dniu 28 stycznia 2008 roku na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 3 lat tytułem próby, oraz na mocy art. 71§1 k.k. grzywnę w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;

k)  Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie sygn. XIII K 450/11 , zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 30 listopada 2012 r. sygn akt VII Ka 936/12,- za czyn z art. 280 § 1 kk i art.158 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk oraz art. 64 § 2 kk popełniony w dniu 7 stycznia 2011 r. na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności, za czyn z art. 280 § 1 kk i art. 157 § 1 kk i art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk oraz art. 64 § 2 kk popełniony w dniu 7 stycznia 2011 r. na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności, oraz na karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności, która będzie odbywał w okresie od 17.07.2018 roku do 16.07.2022 roku,

l)  Sądu Rejonowego w Raciborzu z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie II K 241/14 , za czyn z art. 242 § 3 kk popełniony w okresie od 19 stycznia 2014r do 8 lutego 2014r, na karę 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności, która będzie odbywał w okresie od 16.07.2022 roku do 15.08.2022 roku;

m)  Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 02 kwietnia 2015 roku, sygn. akt XI K 1261/13 za czyn z art. 178a § 1 i 4 kk, popełniony w dniu 03 czerwca 2013 roku, na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, którą będzie odbywał w okresie od 03.06.2013 roku do 04.06.2013 roku oraz od 30.08.2022 roku do 28.08.2023 roku,

n)  Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 07 grudnia 2016 roku, sygn. akt XI K 406/16 , zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 04 kwietnia 2017 roku sygn. VII Ka 148/17 za czyn z art. 46 ust. 1 ustawy z 24.04.1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 4 § 1 kk, popełniony w okresie od 18.08.2002 roku do 04.08.2003 roku, na karę 1 (jednego) roku i 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności, którą będzie odbywał w okresie od 28.08.2023 roku do 26.09.2024 roku oraz grzywnę w wysokości 100 (stu) stawek przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 20 (dwadzieścia) zł,

o)  Sądu Rejonowego w Lublińcu z dnia 02 października 2017 roku, sygn. akt II K 283/17 , za przestępstwo z art. 242 § 3 kk w zw. z art. 242 § 2 kk popełnione w okresie od 11 listopada 2015 roku do 28 maja 2017 roku na karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności, którą będzie odbywał w okresie od 26.09.2024 roku do 25.11.2024 roku;

1.  na podstawie art. 85 § 1 kk i art. 86 § 1 kk w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20.02.2015r o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 569 § 1 kpk łączy opisane w punktach h), k), l), m) i n), kary łączne pozbawienia wolności i kary pozbawienia wolności, wymierzone wyrokami w sprawach sygn. akt: II K 49/05 Sądu Okręgowego w Częstochowie, XIII K 450/11 Sądu Rejonowego w Częstochowie, II K 241/14 Sądu Rejonowego w Raciborzu, XI K 1261/13 Sądu Rejonowego w Częstochowie i XI K 406/16 Sądu Rejonowego w Częstochowie oraz wymierza skazanemu R. W. (2) karę łączną 12 (dwunastu) lat pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 85 § 1 kk i art. 86 § 1 i 2 kk w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20.02.2015r o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 569 § 1 kpk łączy opisane w punktach j) i n) kary jednostkowe grzywny wymierzone wyrokami w sprawach sygn. akt: XI K 301/09 Sądu Rejonowego w Częstochowie i XI K 406/16 Sądu Rejonowego w Częstochowie oraz wymierza skazanemu R. W. (2) karę łączną grzywny w wysokości 120 (stu dwudziestu) stawek ustalając, iż wysokość jednej stawki dziennej wynosi 15 (piętnaście) zł;

3.  stwierdza, że wyroki podlegające połączeniu ulegają osobnemu wykonaniu w zakresie nie objętym wyrokiem łącznym;

4.  na podstawie art. 577 kpk zalicza skazanemu na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okresy odbytych kar pozbawienia wolności: ze sprawy II K 49/05 od 30.11.1998 roku do 01.12.1998 roku, od 02.05.1999 roku do 03.05.1999 roku, od 05.05.1999 roku do 29.07.1999 roku, od 18.08.1999 roku do 13.12.1999 roku, od 02.01.2000 roku do 27.06.2001 roku, 01.04.2004 roku do 12.05.2004 roku, 30.08.2004 roku do 21.11.2006 roku, od 21.12.2006 roku do 13.08.2007 roku, od 08.11.2014 roku godz. 00.30 do 08.09.2015 roku godz. 17.10, od 28.05.2017 roku godz. 20.30 do 06.12.2017 roku, oraz ze sprawy XI K 1261/13 od 03.06.2013 roku do 04.06.2013 roku;

5.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie co do wyroków opisanych w punktach: a), b), c), d), e), f), g), i), j) (odnośnie połączenia kary pozbawienia wolności), o);

6.  na podstawie art. 29 prawa o adwokaturze z 26 maja 1982 roku zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata B. P. kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy) zł tytułem obrony z urzędu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług;

7.  na podstawie art. 624 § 1 kpk w sprawach karnych zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów procesu, którymi obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt: II K 158/17

UZASADNIENIE

R. W. (2) został skazany następującymi wyrokami:

a)  Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie z dnia 19 maja 1995 roku w sprawie sygn. II K 42/95 za czyn z art. 158 § 1 dkk popełniony w dniu 4.12.1994r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności którą odbył w całości;

b)  Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 24 września 1997 roku w sprawie sygn. IV K 609/97 za czyn z art. 199 § 2 dkk popełniony w dniu 13.12.1996r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności, która została objęta wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie sygn. akt IV K 464/03;

c)  Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 15 marca 2000 roku w sprawie sygn. II K 132/98 za czyn z art. 280 § 1 kk i art. 158 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 21.09.1997r. na karę 3 lata pozbawienia wolności która została objęta wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie sygn. akt IV K 464/03;

d)  Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 24 sierpnia 2000 roku w sprawie sygn. IV K 818/99 za ciąg przestępstw z art. 279 § 1 kk popełnionych w dniu 21 kwietnia 1997 roku na jedną karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 40 (czterdziestu) stawek przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł, za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 18 kwietnia 1997r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 30 (trzydziestu) stawek przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł, oraz na kary łączne: 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 60 (sześćdziesięciu) stawek przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł, przy czym kara pozbawienia wolności została objęta wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie sygn. akt IV K 464/03, natomiast kara grzywny została wykonana w całości,

e)  łącznym Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 24 lutego 2004 roku sygn. IV K 464/03, na karę łączną 3 (trzech) lat i 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w całości;

f)  Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie sygn. II K 15/02, zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2004 roku, sygn. II AKa 463/03, za czyn z art. 280§1 k.k. popełniony w dniu 8.04.1999r. na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności, za czyny popełnione w dniu 30.11.1998r. na mocy art. 158§1 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz na mocy art. 278§1 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn popełniony w dniu 28.02.1999r. na mocy art. 158§1 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn popełniony w dniu 20.04.1999r. na mocy art. 280§1 k.k. w zw. z art. 11§3 k.k. na karę 3 lata pozbawienia wolności oraz za czyn popełniony w dniu 1/2.05.1999r. na mocy art. 279§1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności, w miejsce których to kar wymierzono skazanemu karę łączną 6 lat pozbawienia wolności, która została objęta wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 16 sierpnia 2005 roku w sprawie sygn. akt II K 49/05;

g)  wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie sygn. IV K 214/04 za czyn z art. 158 § 2 kk popełniony w nocy 6/7.07.1998r. na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności która została objęta wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 16 sierpnia 2005 roku w sprawie sygn. akt II K 49/05;

h)  łącznym Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 16 sierpnia 2005 roku, sygn. II K 49/05, na karę łączną 7 (siedmiu) lat pozbawienia wolności, którą odbywa w okresie: od 30.11.1998 roku do 01.12.1998 roku, od 02.05.1999 roku do 03.05.1999 roku, od 05.05.1999 roku do 29.07.1999 roku, od 18.08.1999 roku do 13.12.1999 roku, od 02.01.2000 roku do 27.06.2001 roku, 01.04.2004 roku do 12.05.2004 roku, 30.08.2004 roku do 21.11.2006 roku, od 21.12.2006 roku do 13.08.2007 roku, od 08.11.2014 roku do 08.09.2015 roku, od 28.05.2017 roku do 17.07.2018 roku,

i)  Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie sygn. IV K 480/08 za czyn z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 11.05.2008r. na karę 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 191 § 1 kk w zw. 64 § 1 kk popełniony w dniu 11.05.2008r. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, oraz na karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności, którą odbył w całości;

j)  Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 09 lipca 2009 roku, sygn. akt XI K 301/09 za czyn z art. 177 § 1 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k. popełniony w dniu 28 stycznia 2008 roku na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 3 lat tytułem próby, oraz na mocy art. 71§1 k.k. grzywnę w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;

k)  Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie sygn. XIII K 450/11, zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 30 listopada 2012 r. sygn akt VII Ka 936/12 za czyn z art. 280 § 1 kk i art.158 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk oraz art. 64 § 2 kk popełniony w dniu 7 stycznia 2011 r. na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności, za czyn z art. 280 § 1 kk i art. 157 § 1 kk i art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk oraz art. 64 § 2 kk popełniony w dniu 7 stycznia 2011 r. na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności, oraz na karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności, którą będzie odbywał w okresie od 17.07.2018 roku do 16.07.2022 roku,

l)  Sądu Rejonowego w Raciborzu z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie II K 241/14, za czyn z art. 242 § 3 kk popełniony w okresie od 19 stycznia 2014r do 8 lutego 2014r, na karę 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności, która będzie odbywał w okresie od 16.07.2022 roku do 15.08.2022 roku;

m)  Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 02 kwietnia 2015 roku, sygn. akt XI K 1261/13 za czyn z art. 178a § 1 i 4 kk, popełniony w dniu 03 czerwca 2013 roku, na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, którą będzie odbywał w okresie od 03.06.2013 roku do 04.06.2013 roku oraz od 30.08.2022 roku do 28.08.2023 roku,

n)  Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 07 grudnia 2016 roku, sygn. akt XI K 406/16, zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 04 kwietnia 2017 roku sygn. VII Ka 148/17 za czyn z art. 46 ust. 1 ustawy z 24.04.1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 4 § 1 kk, popełniony w okresie od 18.08.2002 roku do 04.08.2003 roku, na karę 1 (jednego) roku i 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności, którą będzie odbywał w okresie od 28.08.2023 roku do 26.09.2024 roku oraz grzywnę w wysokości 100 (stu) stawek przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 20 (dwadzieścia) zł,

o)  Sądu Rejonowego w Lublińcu z dnia 02 października 2017 roku, sygn. akt II K 283/17, za przestępstwo z art. 242 § 3 kk w zw. z art. 242 § 2 kk popełnione w okresie od 11 listopada 2015 roku do 28 maja 2017 roku na karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności, którą będzie odbywał w okresie od 26.09.2024 roku do 25.11.2024 roku.

Na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w sprawie Sądu Okręgowego w Częstochowie o sygn. akt II K 49/05 skazanemu zaliczono następujące okresy odbytych kar pozbawienia wolności: od 30.11.1998 roku do 01.12.1998 roku, od 02.05.1999 roku do 03.05.1999 roku, od 05.05.1999 roku do 29.07.1999 roku, od 18.08.1999 roku do 13.12.1999 roku, od 02.01.2000 roku do 27.06.2001 roku, 01.04.2004 roku do 12.05.2004 roku, 30.08.2004 roku do 21.11.2006 roku, od 21.12.2006 roku do 13.08.2007 roku, od 08.11.2014 roku godz. 00.30 do 08.09.2015 roku godz. 17.10. Ponadto skazany zaczął odbywać tę karę łączną w dniu 28.05.2017 roku o godz. 20.30. Z kolei na poczet kary pozbawienia wolności orzeczonej w sprawie Sądu Rejonowego w Częstochowie o sygn. akt XI K 1261/13 skazanemu zaliczono okres zatrzymania od 03.06.2013 roku do 04.06.2013 roku.

Z opinii Dyrektora Zakładu Karnego w H. wynika, iż skazany stara się przestrzegać porządku wewnętrznego i regulaminu, zaś w kontaktach z przełożonymi jest taktowny i regulaminowy. Sytuacji konfliktowej z jego udziałem nie odnotowano, natomiast został on jeden raz ukarany regulaminowo za niepowrót z otrzymanej przerwy w karze. Wprawdzie skazany nie został nagrodzony regulaminowo, aczkolwiek w stosunku do jego osoby zastosowano cztery ulgi regulaminowe. W tym stanie rzeczy, zdaniem Dyrektora Zakładu Karnego w H., prognoza penitencjarna wobec skazanego jawi się jako umiarkowana.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o: opinię o skazanym (k. 60 - 62), dane o karalności (k. 93-94), odpisy wyroków (k. 30, 32, 36-37, 40-42, 44, 47-51, 53-56, 110) odpisy postanowień (k. 25-27, 33-34, 38, 117-119), informację z Sądu Rejonowego w Częstochowie (k. 95) oraz akta spraw Sądu Okręgowego w Częstochowie o sygn. II K 49/05 i II K 108/15.

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż kary orzeczone wobec skazanego R. W. (2) zostały wymierzone wyrokami, które zapadły i stały się prawomocne zarówno do dnia 30 czerwca 2015 roku, jak i po tej dacie. W efekcie nie ma tu zastosowania dyspozycja przepisu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Koniecznym jest więc zbadanie, czy korzystniejsze będzie dla skazanego orzeczenie kary łącznej na podstawie przepisów kodeksu karnego o karze łącznej w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 roku, czy też według przepisów obowiązujących po tej dacie, gdyż taki obowiązek nakłada art. 4 § 1 k.k.

I wariant - orzeczenie kary łącznej na podstawie przepisów kodeksu karnego o karze łącznej w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Według art. 85 kk (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 roku) orzeczenie kary łącznej może nastąpić wówczas, gdy: sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, przestępstwa te zostały popełnione zanim zapadł pierwszy, chociażby nieprawomocny, wyrok, co do któregokolwiek z nich i za przestępstwa te wymierzone zostały kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu.

W realiach niniejszej sprawy koniecznym stało się zatem przeanalizowanie wszystkich wyroków skazujących wydanych chronologicznie w stosunku do R. W. (2), pod kątem ustalenia występowania bądź nie jednego lub więcej realnych zbiegów przestępstw. Pierwszym z opisanych wyroków jest wyrok Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie o sygn. akt II K 42/95 (punkt a). Wszystkie czyny objęte kolejnymi wyrokami wydanymi wobec skazanego zostały popełnione po zapadnięciu tego wyroku, a więc kary za nie orzeczone nie mogą być połączone z karą wymierzoną w sprawie II K 42/95.

Kary wymierzone wyrokami w sprawach Sądu Rejonowego w Częstochowie o sygn. akt IV K 609/97 (punkt b), Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach o sygn. akt II K 132/98 (punkt c) oraz Sądu Rejonowego w Częstochowie o sygn. akt IV K 818/99 (punkt d) zostały już objęte węzłem wyroku łącznego wydanego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie w dniu 24 lutego 2004 roku w sprawie o sygn. akt IV K 464/03 i w obecnym układzie konfiguracyjnym brak podstaw do wydania nowego rozstrzygnięcia w tym zakresie. Zauważyć należy, iż wszystkie czyny objęte kolejnymi wyrokami wydanymi wobec skazanego zostały popełnione po zapadnięciu pierwszego z tych wyroków (Sądu Rejonowego w Częstochowie o sygn. akt IV K 609/97 - punkt b).

Sytuacja przedstawia się podobnie także w przypadku kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie w sprawie o sygn. akt II K 15/02 oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie w sprawie o sygn. akt IV K 214/04, a które to kary zostały objęte węzłem wyroku łącznego w sprawie Sądu Okręgowego w Częstochowie o sygn. akt II K 49/05.

Analizując daty wydania kolejnych wyroków skazujących zapadłych wobec R. W. (2) oraz daty popełnienia przestępstw objętych tymi wyrokami Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, iż w stosunku do skazanego istnieje możliwość orzeczenia dwóch kar łącznych pozbawienia wolności oraz jednaj kary łącznej grzywny, albowiem w niniejszej sprawie mamy do czynienia z istnieniem dwóch realnych zbiegów przestępstw. Pierwszy z tych zbiegów wyznacza w aktualnej sytuacji procesowej skazanego „pierwszy chronologicznie” wyrok skazujący, którym jest wyrok Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 30 kwietnia 2009 roku wydany w sprawie o sygn. akt IV K 480/08 (punkt i). Kara 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczone tym wyrokiem nadają się do połączenia z karą 1 roku i 1 miesiąca pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie o sygn. akt XI K 406/16 (punkt n). W tym układzie konfiguracyjnym realny zbieg przestępstw zachodzi także w wypadku skazania z wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 9 lipca 2009 roku, sygn. akt XI K 301/09 (punkt j). Zaznaczyć jednak należy, że kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczona tym wyrokiem została wymierzona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, zaś okres próby wobec skazanego już upłynął, wobec czego objęcie tej kary węzłem wyroku łącznego byłoby obecnie niemożliwe, a to z uwagi na treść art. 89 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 8 czerwca 2008 roku. Łączeniu podlegałaby za to kary grzywny orzeczone wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 9 lipca 2009 roku, sygn. akt XI K 301/09 (punkt j), oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 7 grudnia 2016 roku, sygn. akt XI K 406/16 (punkt n). Wprawdzie grzywny te zostały wymierzone w oparciu o art. 71 § 1 k.k. oraz na podstawie art. 33 k.k., zaś w doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że grzywna orzeczona w oparciu art. 71 § 1 k.k. nie może podlegać łączeniu z grzywnami wymierzonymi w oparciu o inne przepisy, a to z uwagi na fakt, że grzywna orzeczona w oparciu art. 71 § 1 k.k. ma charakter akcesoryjny i przestaje istnieć w razie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności, niemniej jednak dostrzec należy, że w sprawie XI K 301/09 nie doszło in concreto do zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności i obecnie brak podstaw prawnych do zarządzenie jej wykonania, gdyż wyznaczony skazanemu okres próby i dalszych sześciu miesięcy już upłynął. Z tego też względu nie ma przeszkód prawnych do połączenia kar grzywien wymierzonych w sprawach XI K 301/09 oraz XI K 406/16.

Drugi realny zbieg przestępstw obejmuje klamrą łączności skazania z wyroku Sądu Rejonowego w Raciborzu z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie o sygn. akt II K 241/14 (pierwszy chronologicznie wyrok z punktu widzenia tej kolejnej grupy przestępstw - punkt l) oraz z wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie o sygn. akt XI K 1261/13 (punkt m). Kary orzeczone tymi wyrokami, tj. kara 1 miesiąca pozbawienia wolności oraz kara 1 roku pozbawienia wolności nadają się ze sobą do połączenia, albowiem zostały one wymierzone za przestępstwa popełnione kolejno w okresie od 19 stycznia 2014 roku do 8 lutego 2014 roku oraz w dniu 3 czerwca 2013 roku, a zatem przed dniem wydania wspomnianego wyroku Sądu Rejonowego w Raciborzu.

Konkludując powyższe, w niniejszej sprawie zachodzą formalne przesłanki do wymierzenia dwóch kar łącznych pozbawienia wolności oraz jednej kary łącznej grzywny. Analizując kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego stwierdzić należy, iż w przypadku pierwszego zbiegu realnego najwyższa z wymierzonych kar to kara 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a suma wymierzonych kar to 6 lat i 1 miesiąc pozbawienia wolności. Z kolei w przypadku drugiego zbiegu realnego najwyższa z wymierzonych kar to kara 1 roku pozbawienia wolności, a suma wymierzonych kar to 1 rok i 1 miesiąc pozbawienia wolności. W takich granicach możliwe byłoby orzeczenie w tym postępowaniu wobec skazanego R. W. (2) kar łącznych pozbawienia wolności, gdyby zastosować przepisy kodeksu karnego o karze łącznej w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 roku. Analizując natomiast kary jednostkowe grzywny orzeczone wobec skazanego stwierdzić należy, iż najwyższa z wymierzonych kar to kara grzywny w wysokości 100 stawek, a suma wymierzonych kar to kara grzywny w wysokości 150 stawek.

II wariant - orzeczenie kary łącznej na podstawie przepisów kodeksu karnego o karze łącznej w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 roku, a więc aktualnie.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 85 § 1 k.k. jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Z kolei § 2 tego artykułu stanowi, iż podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89 k.k., w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1.

W myśl tej regulacji połączeniu podlegałyby kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach: II K 49/05 (punkt h), XIII K 450/11 (punkt k), II K 241/14 (punkt l), XI K 1261/13 (punkt m) oraz XI K 406/16 (punkt n), bowiem wzmiankowane kary pozbawienia wolności podlegają wykonaniu. Wykonaniu podlega także kara pozbawienia wolności orzeczona w sprawie II K 283/17 (punkt o), aczkolwiek ta kara nie nadaje się do połączenia z pozostałymi karami i karami łącznymi pozbawienia wolności orzeczonymi względem skazanego R. W. (2) (punkt h, k, l, m, n), a to ze względu na treść art. 85 § 3 k.k. Zgodnie bowiem z przepisem art. 85 § 3 i 3a k.k. jeżeli po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary lub kary łącznej sprawca popełnił przestępstwo, za które orzeczono karę tego samego rodzaju lub inną podlegającą łączeniu, orzeczona kara nie podlega łączeniu z karą odbywaną w czasie popełnienia czynu. Jeżeli zaś taka kara wykonywana lub orzeczona stanie się następnie podstawą orzeczenia kary lub kar łącznych, zakaz łączenia kar odnosi się również do tej kary lub kar łącznych. Z treści tego przepisu wynika zatem, że podstawą orzeczenia jednej kary łącznej nie może być kara wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu z karą wykonywaną w chwili popełnienia przestępstwa, jak też kara łączna, w skład której wchodzi kara, która była wykonywana w chwili popełnienia czynu. W doktrynie podnosi się, że „przepisy § 3 i 3a przewidują negatywne przesłanki orzekania kary łącznej (w sytuacjach opisanych w tych przepisach kary nie podlegają łączeniu w karę łączną). Zgodnie więc z treścią § 3 i 3a art. 85 k.k. nie będzie podlegać łączeniu w karę łączną kara (tego samego rodzaju lub inna podlegająca łączeniu) wymierzona za przestępstwo popełnione w czasie odbywania innej kary (także kary łącznej) z tą właśnie karą (karą łączną). Podobnie, zakaz łączenia odnosić się będzie do sytuacji, w której którakolwiek z kar, o których mowa wyżej (wykonywana czy orzeczona), stanie się następnie podstawą orzeczenia kary lub kar łącznych. Innymi słowy, kara orzeczona w czasie odbywania innej kary (jeśli oczywiście są tego samego rodzaju albo podlegają łączeniu) nie podlega łączeniu w kolejną karę łączną/kolejne kary łączne, których podstawą będzie właśnie kara wykonywana w czasie popełnienia przestępstwa, za które orzeczono tę karę. Tak samo nie będzie podlegać łączeniu w karę łączną, której podstawą będzie kara orzeczona za przestępstwo popełnione w czasie wykonywania innej kary, kara wykonywana podczas popełnienia tego przestępstwa.” (por. Patrycja Kozłowska-Kalisz - Komentarz aktualizowany do art. 85 Kodeksu karnego). Przenosząc te rozważania na kanwę niniejszej sprawy dostrzec trzeba, że kara 2 miesięcy pozbawienia wolności orzeczona wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu w sprawie o sygn. akt II K 283/17 nie może być połączona z karą łączną pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie Sądu Okręgowego w Częstochowie o sygn. akt II K 49/05. Otóż kara orzeczona w sprawie II K 283/17 została wymierzona za czyn popełniony po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary łącznej orzeczonej w sprawie II K 49/05. Mianowicie, skazany R. W. (2) zaczął odbywać karę łączną 7 lat pozbawienia wolności ze sprawy II K 49/05 w dniu 8 listopada 2014 roku (por. k. 30 akt Sądu Okręgowego w Częstochowie o sygn. akt II K 108/15), a następnie - postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 września 2015 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II AKzw 1375/15 - skazanemu udzielono przerwy w wykonaniu kary m.in. ze sprawy II K 49/05 na okres 2 miesięcy, tj. do dnia 7 listopada 2015 roku. Pomimo upływu terminu udzielonej przerwy skazany nie powrócił jednak do zakładu karnego. Czyn ten wyczerpuje ustawowe znamiona przestępstwa z art. 242 § 3 k.k., za które R. W. (2) został skazany wyrokiem wydanym w sprawie II K 283/17. Czynu tego dopuścił się on w okresie od 11 listopada 2015 roku do dnia 28 maja 2017 roku, a zatem przed zakończeniem wykonywania kary łącznej orzeczonej w sprawie II K 49/05, co ma nastąpić dopiero w dniu 16 lipca 2018 roku (por. k. 60). Przedmiotowego przestępstwa skazany dopuścił się nadto w trakcie odbywania kary łącznej ze sprawy II K 49/05, choć oczywiście w tym czasie faktycznie nie przebywał on w jednostce penitencjarnej, gdyż nie powrócił z udzielonej mu przerwy w odbywaniu tej kary. W tym miejscu powstaje jednak pytanie, jak należy rozumieć posłużenie się przez ustawodawcę w art. 85 § 3 k.k. zwrotem "kara odbywana". Przepis z art. 85 § 3 k.k. stanowi bowiem, iż kara wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary nie podlega łączeniu z "karą odbywaną w czasie popełnienia czynu". Zgodnie ze stanowiskiem zawartym w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2017 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I KZP 12/16 „w przepisie tym nie wskazano żadnego konkretnego sposobu odbywania kary, co oznacza, że w rachubę wchodzą wszystkie prawem przewidziane możliwości odbywania kary. Nie ma więc znaczenia okoliczność, czy skazany faktycznie przebywa w jednostce penitencjarnej, byle tylko nadal "odbywał" karę”. Dalej Sąd Najwyższy w cyt. postanowieniu wskazał, że „przyjęcie możliwości łączenia kary orzeczonej za przestępstwo tzw. "niepowrotu" z art. 242 § 2 k.k. z karą, w toku wykonywania której skazany uzyskał ową przepustkę, uznać należy za absurdalne i niemożliwe do zaakceptowania. Przy takiej bowiem wykładni kara wymierzona za przestępstwo z art. 242 § 1 i 2 lub 3 k.k. mogłaby podlegać łączeniu z karą, której odbywania w zakładzie karnym chciał uniknąć skazany. Bezprawne przebywanie skazanego poza zakładem karnym nie powinno go jednak premiować w tym sensie, że zachodziłaby możliwość łączenia kar, co nie wchodziłoby w rachubę przy zgodnym z prawem jego przebywaniu poza zakładem karnym. Skutek w postaci niemożności łączenia kary wynikający z art. 85 § 3 k.k. powstanie, gdy już po wprowadzeniu kary do wykonania skazany swoim nielegalnym zachowaniem doprowadzi do sytuacji, w której kara ta nie będzie przez niego faktycznie wykonywana”. W świetle tego stanowiska Sąd Okręgowy stwierdził, że kara 2 miesięcy pozbawienia wolności orzeczona w sprawie II K 283/17 nie może być połączona z karą łączną pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie II K 49/05. Jeśli zaś chodzi o przestępstwo z art. 242 § 3 k.k. popełnione w okresie od 19 stycznia 2014 roku do 8 lutego 2014 roku, za które R. W. (2) został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Raciborzu z dnia 11 czerwca 2014 roku, sygn. akt II K 241/14, to czynu tego dopuścił się on po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary łącznej 5 lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie o sygn. akt IV K 480/08 (por. k. 30 akt Sądu Okręgowego w Częstochowie o sygn. akt II K 108/15), niemniej jednak kara łączna orzeczona w sprawie IV K 480/08 została już w całości wykonana i z tego też względu nie podlega ona łączeniu w myśl znowelizowanych przepisów o karze łącznej. Podobnie sytuacja przedstawia się także w kwestii czynu z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, za które to przestępstwo R. W. (2) został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 7 grudnia 2016 roku, sygn. akt XI K 406/16. Czynu tego skazany dopuścił się bowiem po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary łącznej 3 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 24 lutego 2004 roku, sygn. akt IV K 464/03 (por. k. 73-74), aczkolwiek kara łączna ze sprawy IV K 464/03 także została już wykonana w całości. Na koniec należy jeszcze stwierdzić, że w omawianym stanie prawnym łączeniu podlegałaby nadto kary grzywny orzeczone wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 9 lipca 2009 roku, sygn. akt XI K 301/09 (punkt j) oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 7 grudnia 2016 roku, sygn. akt XI K 406/16 (punkt n).

Porównując możliwe do orzeczenia kary łączne na gruncie przepisów obowiązujących poprzednio i obowiązujących obecnie stwierdzić należy, że ustawą względniejszą dla skazanego R. W. (2) jest ustawa w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 roku, a więc aktualnie.

W tym miejscu poczynić należy uwagi na temat tego, jak winna być ukształtowana kara łączna wobec skazanego R. W. (2) oraz jaką zasadę wymiaru kary łącznej zastosować w jego przypadku. W pierwszej kolejności poczynić należy rozważania odnoszące się do wszystkich kar orzeczonych wobec skazanego wyrokami podlegającymi łączeniu w poszczególnych reżimach prawnych. Na wymiar kary łącznej nie ma wpływu ani stopień zawinienia, ani też stopień społecznej szkodliwości poszczególnych przestępstw. Decydujące znaczenie ma wzgląd na prewencyjne oddziaływanie kary, w znaczeniu prewencji indywidualnej i ogólnej, w tym sprawiedliwościowej. Wydając wyrok łączny nie należy brać ponownie pod uwagę okoliczności przyjętych jako przesłanki wymiaru kary w sprawach poprzednio prawomocnie osądzonych. Celowość karania uzasadnia uwzględnienie okoliczności zaszłych po wymierzeniu tych kar, w tym zachowania skazanego w trakcie wykonywania kary. Zachowanie skazanego w trakcie odbywania kary w zakładzie karnym należy określić tylko jako umiarkowane. Jednak popełnienie wielu przestępstw, jak to ma miejsce w przypadku skazanego, jest istotnym czynnikiem prognostycznym przemawiającym za orzekaniem kary łącznej zbliżonej do zasady kumulacji. Przestępstw objętych w/w wyrokami skazany dopuścił się w okresie od 6/7 lipca 1998 roku do 8 lutego 2014 roku, a wiec na przestrzeni ponad 13 lat. Nie sposób tu więc mówić o kumulacji czasowej. We wskazanym okresie R. W. (2) dopuścił się przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przestępstw przeciwko mieniu, przeciwko życiu i zdrowiu ludzkiemu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji oraz przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Stwierdzić więc należy, iż związek przedmiotowo-podmiotowy pomiędzy tymi przestępstwami jest bardzo luźny. Brak ścisłego związku wyklucza zastosowanie zasady pełnej absorpcji, a nadto - jak to już wskazano powyżej - jest istotnym czynnikiem prognostycznym przemawiającym za orzekaniem kary łącznej w wysokości zbliżonej do kumulacji orzeczonych kar. Na poparcie powyższego stanowiska można powołać tezy wyrażone w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 września 2015 roku, sygn. akt II AKa 304/15), w którym wskazano, iż „wyrokowanie łączne w żadnym razie nie sprowadza się do automatycznego przyjmowania rozwiązania najkorzystniejszego dla skazanego i wymierzania mu kary łącznej na zasadzie absorpcji, której zastosowanie nie jest obowiązkiem sądu orzekającego, a wręcz przeciwnie powinno mieć charakter wyjątkowy i dotyczyć sytuacji nietypowych. Wymierzenie in concreto kary łącznej przy stosowaniu określonej zasady stanowi rezultat koniecznego uwzględnienia przy wyrokowaniu łącznym okoliczności, które nie mogły być wcześniej przedmiotem oceny sądu, takich jak globalna liczba popełnionych przestępstw, ich rodzaj i łączące je relacje przedmiotowo-podmiotowe determinuje potrzebę takiego ukształtowania kary łącznej, aby te wszystkie aspekty - w wyniku stosowania dyrektyw prewencji szczególnej i ogólnej - zostały uwzględnione. To mający w tym przypadku zastosowanie art. 53 § 1 k.k. nakazuje uwzględnienie również celu zapobiegawczego i wychowawczego, które kara łączna ma osiągnąć w stosunku do skazanego.” Podobne stanowisko zostało wyrażone w wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2015 roku, sygn. akt II AKa 138/15, w którym stwierdzono, iż „zasadę absorpcji stosuje się wyjątkowo, gdy związek podmiotowo-przedmiotowy zbiegających się przestępstw jest tak ścisły, że upodabnia do jednego przestępstwa jak w wypadku pomijalnego zbiegu przestępstw lub ciągu przestępstw i gdy nie ma potrzeby podwyższenia progu represji karnej.”

Skoro w przypadku skazanego R. W. (2) w/w okoliczności przemawiają za ukształtowaniem kary łącznej zbliżonej do zasady kumulacji, to w przypadku orzekania na podstawie przepisów kodeksu karnego o karze łącznej w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 roku zasadnym byłoby wymierzenie kar łącznych w wymiarze zbliżonym do sum orzeczonych kar, a więc kary łącznej w wymiarze 6 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności oraz kary łącznej w wymiarze 1 roku i 1 miesiąca pozbawienia wolności, przy czym skazanemu pozostałaby jeszcze do odbycia kara łączna 4 lat pozbawienia wolności ze sprawy XIII K 450/11, kara 2 miesięcy pozbawienia wolności ze sprawy II K 283/17 i część pozostałej do odbycia kary łącznej 7 lat pozbawienia wolności ze sprawy II K 49/05 (tj. okres 7 miesięcy i 11 dni). W tym układzie konfiguracyjnym skazanemu należałoby nadto zaliczyć na poczet wymierzonych kar łącznych okresy odbytych już kar, czyli okres około 5 lat pozbawienia wolności. Skazanemu pozostałby zatem do odbycia kary w łącznej wysokości oscylującej w granicach 7 lat pozbawienia wolności. Kary w takim wymiarze byłyby porównywalne z sumą możliwej do orzeczenia kary łącznej pozbawienia wolności na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów (kara do 13 lat i 2 miesięcy, na poczet której należałoby nadto zaliczyć okres kar już odbytych, czyli okres około 6 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności) oraz pozostałej do odbycia kary pozbawienia wolności ze sprawy II K 283/17 w wymiarze 2 miesięcy pozbawienia wolności. Skazanemu pozostałby zatem do odbycia kary w łącznej wysokości oscylującej w granicach 7 lat pozbawienia wolności. Z kolei w odniesieniu do kar grzywny sytuacja skazanego przedstawia się identycznie zarówno w przypadku przyjęcia stanu prawnego obowiązującego do dnia 30 czerwca 2015 roku, jak i w przypadku zastosowania stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 lipca 2015 roku.

Prowadzi to do oczywistego wniosku, iż przepisy kodeksu karnego o karze łącznej w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 roku nie są względniejsze dla skazanego w rozumieniu art. 4 § 1 k.k., aniżeli przepisy kodeksu karnego o karze łącznej obowiązujące aktualnie. W konsekwencji wymiar kar łącznych w niniejszym postępowaniu winien być ukształtowany w oparciu o przepisy kodeksu karnego w brzmieniu aktualnie obowiązującym.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20.02.2015r o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 569 § 1 k.p.k., Sąd Okręgowy połączył opisane w punktach h), k), l), m) i n) kary łączne pozbawienia wolności i kary pozbawienia wolności, wymierzone wyrokami w sprawach sygn. akt: II K 49/05 Sądu Okręgowego w Częstochowie, XIII K 450/11 Sądu Rejonowego w Częstochowie, II K 241/14 Sądu Rejonowego w Raciborzu, XI K 1261/13 Sądu Rejonowego w Częstochowie i XI K 406/16 Sądu Rejonowego w Częstochowie oraz wymierzył skazanemu R. W. (2) karę łączną 12 lat pozbawienia wolności. Ponadto Sąd Okręgowy połączył opisane w punktach j) i n) kary jednostkowe grzywny wymierzone wyrokami w sprawach sygn. akt: XI K 301/09 Sądu Rejonowego w Częstochowie i XI K 406/16 Sądu Rejonowego w Częstochowie oraz wymierzył skazanemu R. W. (2) karę łączną grzywny w wysokości 120 stawek, przy ustaleniu, iż wysokość jednej stawki dziennej wynosi 15 złotych.

Przestępstw objętych tymi wyrokami skazany dopuścił się w okresie od lipca 1998 roku do lutego 2014 roku, a więc na przestrzeni ponad 13 lat i były one skierowane przeciwko różnym dobrom chronionym prawem, a mianowicie przeciwko mieniu, przeciwko życiu i zdrowiu ludzkiemu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, a nadto dotyczyły przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Oznacza to, że związek przedmiotowo-podmiotowy pomiędzy tymi przestępstwami jest bardzo luźny. Brak ścisłego związku wyklucza z kolei zastosowanie zasady pełnej absorpcji. Z tych też przyczyn, analizując całokształt okoliczności sprawy, Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, że względem skazanego należy zastosować zasadę asperacji, zbliżoną do zasady kumulacji kar. Kara w takim wymiarze spełni idee prewencji indywidualnej wobec skazanego, jak i prewencji sprawiedliwościowej.

Jednocześnie na mocy art. 577 k.p.k., na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności, Sąd Okręgowy zaliczył skazanemu R. W. (2) okresy odbytych kar pozbawienia wolności: ze sprawy II K 49/05 od 30.11.1998 roku do 01.12.1998 roku, od 02.05.1999 roku do 03.05.1999 roku, od 05.05.1999 roku do 29.07.1999 roku, od 18.08.1999 roku do 13.12.1999 roku, od 02.01.2000 roku do 27.06.2001 roku, 01.04.2004 roku do 12.05.2004 roku, 30.08.2004 roku do 21.11.2006 roku, od 21.12.2006 roku do 13.08.2007 roku, od 08.11.2014 roku godz. 00.30 do 08.09.2015 roku godz. 17.10, od 28.05.2017 roku godz. 20.30 do 06.12.2017 roku, oraz ze sprawy XI K 1261/13 od 03.06.2013 roku do 04.06.2013 roku.

Sąd Okręgowy stwierdził również, iż wyroki podlegające połączeniu ulegają osobnemu wykonaniu w zakresie nie objętym wyrokiem łącznym.

Postępowanie umorzono odnośnie wyroków opisanych w punktach a), b), c), d), e), f), g), i), j) - odnośnie połączenia kary pozbawienia wolności - oraz w punkcie o).

Nadto na podstawie art. 29 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze w zw. z § 17 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu Sąd Okręgowy zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. B. P. kwotę 147,60 złotych tytułem obrony z urzędu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług.

O kosztach postępowania, mając na względzie izolacyjny charakter kary, orzeczono na mocy przepisu powołanego w sentencji wyroku łącznego, zwalniając skazanego w całości od obowiązku ich ponoszenia, obciążając nimi Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Gabriela Ilcewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Częstochowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Buzdygan
Data wytworzenia informacji: