Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 155/19 - wyrok Sąd Okręgowy w Częstochowie z 2019-11-25

Sygn. akt II K 155/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 listopada 2019 r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w składzie :

Przewodniczący: SSR del. Radosław Chodorowski

Protokolant: Justyna Huzar

przy udziale Prokuratora Marka Mazura

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25.11.2019 r. w Częstochowie sprawy:

1.  T. K. (K.) s. K., ur. (...), pesel (...)

oskarżonego o to, że:

I.  w okresie od stycznia 2013 roku do marca 2013 roku w C. oraz na terenie innych miejscowości województwa (...) brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej w skład której wchodzili R. P., M. K., J. M., J. P. i inne osoby, która zajmowała się popełnianiem przestępstw przeciwko mieniu, poświadczania nieprawdy w dokumentacji związanej z usługami doradczo – konsultingowymi i na tej podstawie wyłudzeniami podatku VAT z wykorzystaniem podmiotów gospodarczych z terenu (...) (...) (...) na szkodę Skarbu Państwa w zakresie transakcji krajowych oraz wewnątrzwspólnotowych oraz podejmowaniu czynności , które mogą udaremnić lub znacznie utrudniać stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków pieniężnych

tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 k.k.

I.  w okresie od stycznia 2013 roku do marca 2013 roku w C., innych miejscowościach, będąc właścicielem podmiotu gospodarczego Firma Usługowo Handlowa (...) T. K. z/s w C. NIP (...) działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z R. P., M. K. i innymi osobami wchodzącymi w skład zorganizowanej grupy przestępczej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej posługując się nierzetelnymi dokumentami w postaci faktur VAT wystawionymi przez podmioty gospodarcze:

(...) M. K. z/s w C. faktura VAT nr. (...) z dnia 28 lutego 2013 roku o wartości brutto 5 000,00 zł w tym podatek VAT o wartości 1 150,00 zł;

(...) Sp. z o.o. z/s w B. :

faktura VAT nr. (...) z dnia 2013-02-28 o wartości brutto 26 000,00 zł w tym VAT 5 980,00 zł;

faktura VAT nr. (...) z dnia 2013-02-28 o wartości brutto 26 000,00 zł w tym VAT 5 980,00 zł ;

faktura VAT nr. (...) z dnia 2013-02-28 o wartości brutto 26 000,00 zł w tym VAT 5 980,00 zł;

faktura VAT nr. (...) z dnia 2013-02-28 o wartości brutto 26 000,00 zł w tym VAT 5 980,00 zł;

(...) sp. z o.o. z/s w B. faktura VAT nr. (...) z dnia 28 luty 2013 roku o wartości brutto 26 000,00 zł w tym podatek VAT o wartości 5 980,00 zł;

a następnie przedłożył we właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym deklaracje podatkowe podając w nich nieprawdę co do okoliczności nabycia usług wymienionych w powyżej wymienionych fakturach w wyniku czego wprowadził w błąd pracowników Urzędów Skarbowych, co do faktu zaistnienia transakcji gospodarczych opisanych w tych fakturach VAT doprowadzając w ten sposób Skarb Państwa do narażenia na uszczuplenie podatku polegające na zaniechaniu pobrania wskazanego w tych fakturach naliczonego podatku VAT w kwocie nie mniejszej niż 31 050,00 złotych,

tj. o przestępstwo z art. 56 § 1 k.k.s. i art. 61 § 1 k.k.s. i art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. i art. 37 § 1 pkt. 1 i 5 k.k.s. przy zast. art. 7 § 1 k.k.s.

II.  w lutym 2013 w C., i innych miejscowościach będąc właścicielem podmiotu gospodarczego Firma Usługowo Handlowa (...) T. K. z/s w C. NIP (...) działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z R. P., M. K. i innymi osobami wchodzącymi w skład zorganizowanej grupy przestępczej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wystawił stwierdzające nieprawdę faktury VAT dokumentujące rzekomą sprzedaż przez swój podmiot gospodarczy na rzecz podmiotu gospodarczego o nazwie (...) sp. z o.o. z/s B. faktury VAT o (...),(...) (...) (...) (...)wystawione z datą 28 lutego 2018 roku o łącznej wartości brutto 140 000,00 zł w tym podatek VAT o wartości łącznej 32 200,00 zł mając świadomość, iż transakcje opisane w tych fakturach w rzeczywistości nigdy nie zaistniały

tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k.

2. J. P. (P.P.) c. M., ur. (...), pesel (...)

oskarżonej o to, że:

III.  w okresie od grudnia 2010 roku do lutego 2013 roku na terenie województw (...), (...), (...) brała udział w zorganizowanej grupie przestępczej w skład której wchodzili R. P., J. M., T. K., M. K., A. R. i inne osoby, która zajmowała się popełnianiem przestępstw przeciwko mieniu, poświadczania nieprawdy w dokumentacji związanej z usługami doradczo – konsultingowymi i na tej podstawie wyłudzeniami podatku VAT z wykorzystaniem podmiotów gospodarczych z terenu (...), (...) i (...)na szkodę Skarbu Państwa w zakresie transakcji krajowych oraz wewnątrzwspólnotowych oraz podejmowaniu czynności , które mogą udaremnić lub znacznie utrudniać stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków pieniężnych

tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 k.k.

IV.  w okresie od grudnia 2010 roku do stycznia 2013 roku w C. i innych miejscowościach, działając wspólnie i w porozumieniu z R. P. i innymi osobami wchodzącymi w skład zorganizowanej grupy przestępczej, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru jako właściciel podmiotu gospodarczego (...) J. P. z/s w C. (...)brała udział w uszczupleniu podatku VAT polegającym na bezpodstawnym pomniejszeniu kwoty podatku do zapłacenia o koszty rzekomych zakupów usług, które nie miały potwierdzenia w realnie dokonanych transakcjach zakupu wykonanych przez podmioty gospodarcze STOWARZYSZENIE (...) z/s w C., (...) Sp. z o.o z/s w S., P.z/s w C., (...) Sp. z o.o z/s w B., Stowarzyszenie (...) z/s w C. wprowadziła do ewidencji księgowej swojej firmy wystawione przez R. P. i inne osoby, stwierdzającą nieprawdę faktury VAT:

o wartości łącznej brutto 559 431,00 zł w tym podatek VAT o wartości łącznej 108 846,78 zł poświadczające nieprawdę co do rzekomego wykonania przez Stowarzyszenie (...) z/s w C. na rzecz (...) J. P. z/s w C. usług, które w rzeczywistości nie zostały wykonane przez wymienione S.i tak faktury o numerach, dacie sporządzenia, kwocie brutto i podatek VAT:

(...)

2010-12-31

24 400,00 zł

4 400,00 zł

(...)

2011-06-09

24 600,00 zł

4 600,00 zł

(...)

2011-10-10

24 600,00 zł

4 600,00 zł

(...)

2011-10-10

24 600,00 zł

4 600,00 zł

(...)

2011-10-31

24 600,00 zł

4 600,00 zł

(...)

2011-10-31

24 600,00 zł

4 600,00 zł

(...)

2011-12-31

30 750,00 zł

5 750,00 zł

(...)

2012-01-26

9 225,00 zł

1 725,00 zł

(...)

2012-03-31

14 760,00 zł

2 760,00 zł

(...)

2012-03-31

17 220,00 zł

3 220,00 zł

(...)

2012-05-31

22 140,00 zł

4 140,00 zł

(...)

2012-05-31

11 070,00 zł

2 070,00 zł

(...)

2012-06-30

4 920,00 zł

920,00 zł

(...)

2012-08-31

7 995,00 zł

1 495,00 zł

(...)

2012-08-31

11 685,00 zł

2 185,00 zł

(...)

2012-08-31

11 685,00 zł

2 185,00 zł

(...)

2012-09-30

1 999,00 zł

373,98 zł

(...)

2012-10-31

6 223,80 zł

1 163,80 zł

(...)

2012-10-31

24 108,00 zł

4 508,00 zł

(...)

2012-10-31

24 108,00 zł

4 508,00 zł

(...)

2012-10-31

24 108,00 zł

4 508,00 zł

(...)

2012-10-31

35 055,00 zł

6 555,00 zł

(...)

2012-11-30

861,00 zł

161,00 zł

(...)

2012-11-30

35 055,00 zł

6 555,00 zł

(...)

2012-11-30

18 081,00 zł

3 381,00 zł

(...)

2012-11-30

18 081,00 zł

3 381,00 zł

(...)

2012-11-30

18 081,00 zł

3 381,00 zł

(...)

2012-11-30

18 081,00 zł

3 381,00 zł

(...)

2012-11-30

18 081,00 zł

3 381,00 zł

(...)

2012-12-31

16 974,00 zł

3 174,00 zł

(...)

2013-01-31

11 685,00 zł

2 185,00 zł

fakturę VAT o numerze (...) datowaną na 30 listopada 2012 roku o wartości brutto 2 460,00 zł w tym podatek VAT o wartości 460,00 zł poświadczającą nieprawdę co do rzekomego wykonania przez (...) Sp. z o.o. z/s w S. na rzecz (...) J. P. z/s w C. usług, które w rzeczywistości nie zostały wykonane przez wymieniony podmiot gospodarczy;

fakturę VAT o numerze (...) datowaną na 30 listopada 2012 roku o wartości brutto 3 690,00 zł w tym podatek VAT o wartości 690,00 zł poświadczającą nieprawdę co do rzekomego wykonania przez (...) Sp. z o.o. z/s w C. na rzecz (...) J. P. z/s w C. usług, które w rzeczywistości nie zostały wykonane przez wymieniony podmiot gospodarczy;

fakturę VAT o numerze (...) datowaną na 30 listopada 2012 roku o wartości brutto 2 460,00 zł w tym podatek VAT o wartości 460,00 zł poświadczającą nieprawdę co do rzekomego wykonania przez (...) Sp. z o.o. z/s w C. na rzecz (...) J. P. z/s w C. usług, które w rzeczywistości nie zostały wykonane przez wymieniony podmiot gospodarczy;

o wartości łącznej brutto 293 355,00 zł w tym podatek VAT o wartości łącznej 54 855,00 zł poświadczające nieprawdę co do rzekomego wykonania przez Stowarzyszenie (...) z/s w C. na rzecz (...) J. P. z/s w C. usług, które w rzeczywistości nie zostały wykonane przez wymienione S.i tak faktury o numerach, dacie sporządzenia, kwocie brutto i podatek VAT:

(...)

31.12.2012

23 247,00 zł

4 347,00 zł

(...)

31.12.2012

23 247,00 zł

4 347,00 zł

(...)

31.12.2012

29 520,00 zł

5 520,00 zł

(...)

31.12.2012

29 520,00 zł

5 520,00 zł

(...)

31.12.2012

29 520,00 zł

5 520,00 zł

(...)

31.12.2012

29 520,00 zł

5 520,00 zł

(...)

31.12.2012

29 520,00 zł

5 520,00 zł

(...)

31.12.2012

29 520,00 zł

5 520,00 zł

(...)

31.12.2012

23 247,00 zł

4 347,00 zł

(...)

31.12.2012

23 247,00 zł

4 347,00 zł

(...)

31.12.2012

23 247,00 zł

4 347,00 zł

a następnie złożyła stwierdzające nieprawdę deklaracje podatkowe VAT 7 w wyniku czego wprowadziła w błąd pracowników właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych, co do faktu zaistnienia transakcji gospodarczych opisanych w tych fakturach VAT, doprowadzając w ten sposób właściwe Urzędy Skarbowe do narażenia na uszczuplenie podatku polegające na zaniechaniu pobrania wskazanego w tych fakturach naliczonego podatku VAT w kwocie nie mniejszej niż 165 311,78 zł,

tj. o przestępstwo z art. 56 § 1 k.k.s. i art. 61 § 1 k.k.s. i art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. i art. 37 § 1 pkt. 1 i 5 k.k.s. przy zast. art. 7 § 1 k.k.s.

V.  w okresie od stycznia 2012 roku do lutego 2013 roku w C. i innych miejscowościach, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z R. P. i innymi osobami działającymi w ramach zorganizowanej grupy przestępczej jako właściciel podmiotu gospodarczego (...) J. P. z/s w C., będąc osobą uprawnioną do wystawiania dokumentów w postaci faktur VAT w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wystawiła stwierdzające nieprawdę faktury VAT dokumentujące rzekomą sprzedaż usług i towarów przez (...) J. P. z/s. w C., na rzecz niżej wymienionych podmiotów gospodarczych i tak wystawiła faktury VAT o numerze, dacie sporządzenia, wartości brutto i podatku VAT dla podmiotów:

(...) .H.U (...) M. K./s w C. o wartości łącznej brutto 29 520,00 zł w tym podatek VAT o wartości łącznej 5 520,00 zł:

(...)

2012-01-31

11 070,00 zł

2 070,00 zł

(...)

2012-03-31

18 450,00 zł

3 450,00 zł

(...) B. D. z/s w M. , o wartości łącznej brutto 36 900,00 zł w tym podatek VAT o wartości łącznej 6 900,00 zł :

(...)

2012-04-30

12 300,00 zł

2 300,00 zł

(...)

2012-04-30

24 600,00 zł

4 600,00 zł

R. C./s w K. faktura VAT o nr. (...) z dnia 31 sierpnia 2012 roku o wartości brutto 12 300,00 zł w tym podatek VAT w kwocie 2 300,00 zł;

B. (...) (...) w B. faktura VAT nr. (...) z dnia 31 października 2012 roku o wartości 12 300,00 zł w tym podatek VAT o wartości 2 300,00 zł;

(...) Sp. z o.o. z/s w C. o wartości łącznej brutto 14 760,00 zł w tym podatek VAT o wartości łącznej 2 760,00 zł :

(...)

31.10.2012

12300,00 zł

2 300,00 zł

(...)

30.11.2012

2460,00 zł

460,00 zł

(...) Sp. z o.o.z/s w B. o wartości łącznej brutto 86 100,00 zł w tym podatek VAT o wartości łącznej 16 100,00 zł:

(...)

31.10.2012

12300,00 zł

2 300,00 zł

(...)

31.10.2012

24600,00 zł

4 600,00 zł

(...)

31.10.2012

24600,00 zł

4 600,00 zł

(...)

31.10.2012

24600,00 zł

4 600,00 zł

M. (...) z/s w G. faktura VAT nr. (...) z dnia 30 listopada 2012 roku o wartości 12 300,00 zł w tym podatek VAT o wartości 2 300,00 zł;

Stowarzyszenie (...) z/s w C. o wartości łącznej brutto 442 800,00 zł w tym podatek VAT o wartości łącznej 82 800,00 zł :

(...)

30.11.2012

18450,00 zł

3 450,00 zł

(...)

30.11.2012

18450,00 zł

3 450,00 zł

(...)

30.11.2012

18450,00 zł

3 450,00 zł

(...)

30.11.2012

18450,00 zł

3 450,00 zł

(...)

30.11.2012

18450,00 zł

3 450,00 zł

(...)

30.11.2012

12300,00 zł

2 300,00 zł

(...)

31.12.2012

30750,00 zł

5 750,00 zł

(...)

31.12.2012

30750,00 zł

5 750,00 zł

(...)

31.12.2012

30750,00 zł

5 750,00 zł

(...)

31.12.2012

30750,00 zł

5 750,00 zł

(...)

31.12.2012

30750,00 zł

5 750,00 zł

(...)

31.12.2012

30750,00 zł

5 750,00 zł

(...)

31.12.2012

24600,00 zł

4 600,00 zł

(...)

31.12.2012

24600,00 zł

4 600,00 zł

(...)

31.12.2012

24600,00 zł

4 600,00 zł

(...)

31.12.2012

30750,00 zł

5 750,00 zł

(...)

31.12.2012

24600,00 zł

4 600,00 zł

(...)

31.12.2012

24600,00 zł

4 600,00 zł

(...) (...) z/s w B. faktura VAT nr. (...) z dnia 31 stycznia 2013 roku o wartości brutto 12 300,00 zł w tym podatek VAT o wartości 2 300,00 zł; mając świadomość, iż transakcje opisane w tych fakturach w rzeczywistości nigdy nie zaistniały,

tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 i 3 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 65 § 1 kk.

VI.  w okresie od w okresie od listopada 2012 r. do marca 2013 r. w C. i innych miejscowościach, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami wchodzącymi w skład zorganizowanej grupy przestępczej, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu udaremnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych przyjęła na rachunek bankowy prowadzony w (...) S.A o nr. (...) dla (...) J. P. z/s w C. środki płatnicze w postaci przelewów kwoty 11 000, 00 zł z rachunku bankowego R. P., kwoty 40 000,00 zł. z rachunku bankowego STOWARZYSZENIA (...) z/s w C., kwoty 39 999,00 zł z rachunku bankowego STOWARZYSZENIA (...) z/s w C. mając świadomość, iż przekazane środki stanowią zapłatę za fikcyjne usługi realizowane dla wymienionych podmiotów gospodarczych po czym dokonała ich dalszego obrotu poprzez dokonanie wypłat bankomatowych oraz przelewów na rachunki bankowe dla innych podmiotów lub osób fizycznych mających powiązania z wyżej wymienionymi podmiotami gospodarczymi przez co podjęła czynności zmierzające do udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycia, zajęcie albo orzeczenia przepadku

to jest o czyn z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

orzeka:

1. uznaje oskarżonego T. K. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt I części wstępnej wyroku i za to na mocy art. 258 §1 kk w zw. z art. 4 §1 kk skazuje go na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

2. uznaje oskarżonego T. K. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt II części wstępnej wyroku uzupełniając opis czynu w ten sposób, że po słowach „w celu osiągniecia korzyści majątkowej” dodaje słowa „wprowadził do ewidencji księgowej swojej firmy stwierdzającą nieprawdę faktury VAT w ten sposób, że”, wyczerpującego znamiona przestępstwa skarbowego z art. 56 § 2 k.k.s. i art. 61 § 1 k.k.s. i art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. i art. 37 § 1 pkt. 5 k.k.s. przy zast. art. 7 § 1 k.k.s. i za to na mocy art. 56 §2 kks w zw. z art. 7 §2 kks i art. 38 §1 pkt 2 kks w zw. z art. 2§2 kks skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 70 (siedemdziesiąt) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 110 (sto dziesięć) zł;

3. uznaje oskarżonego T. K. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt III części wstępnej wyroku i za to na mocy art. 271 §3 kk w zw. z art. 65 §1 kk i art. 64 §2 kk w zw. z art. 4 §1 kk skazuje go na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

4. uznaje oskarżoną J. P. za winną popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w pkt IV części wstępnej wyroku i za to na mocy art. 258 §1 kk w zw. z art. 4 §1 kk skazuje ją na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

5. uznaje oskarżoną J. P. za winną popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w pkt V części wstępnej wyroku, wyczerpującego znamiona przestępstwa skarbowego z art. 56 § 2 k.k.s. i art. 61 § 1 k.k.s. i art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. i art. 37 § 1 pkt. 5 k.k.s. przy zast. art. 7 § 1 k.k.s. i za to na mocy art. 56 §2 kks w zw. z art. 7 §2 kks i art. 38 §1 pkt 2 kks w zw. z art. 2§2 kks skazuje ją na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 200 (dwieście) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 80 (osiemdziesiąt) zł;

6. uznaje oskarżoną J. P. za winną popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w pkt VI części wstępnej wyroku, wyczerpującego znamiona występku z art. 271 §1 i 3 kk w zw. z art. 12 kk i art. 65 §1 kk i za to na mocy art. 271 §3 kk w zw. z art. 65 §1 kk i art. 64 §2 kk i art. 33 §2 kk w zw. z art. 4 §1 kk skazuje ją na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 100 (sto) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 80 (osiemdziesiąt) zł;

7. uznaje oskarżoną J. P. za winną popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w pkt VII części wstępnej wyroku przyjmując, iż dopuściła się go w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wyczerpującego znamiona występku z art. 299 §1 i 5 kk w zw. z art. 12 kk i art. 65 §1 kk i za to na mocy art. 299 §5 kk w zw. z art. 65 §1 kk i art. 64 §2 kk i art. 33 §2 kk w zw. z art. 4 §1 kk skazuje ją na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 100 (sto) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 80 (osiemdziesiąt) zł;

8. na mocy art. 39 §1 i 2 kks w zw. z art. 20 §2 kks w zw. z art. 85 kk w zw. z art. 2§2 kks i art. 4§1 kk łączy orzeczone wobec oskarżonych kary pozbawienia wolności i grzywny i wymierza im kary łączne:

a) T. K. karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

b) J. P. karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności i grzywnę łączną w wysokości 250 (dwieście pięćdziesiąt) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 80 (osiemdziesiąt) zł;

9. na mocy art. 69 §1 i 2 kk i art. 70 §2 kk w zw. z art. 41a §1 i 2 kks w zw. z art. 2§2 kks i art. 4§1 kk wykonanie orzeczonych wobec oskarżonych kar łącznych pozbawienia wolności warunkowo zawiesza: wobec T. K. na okres 4 (czterech) lat, a wobec J. P. na okres 5 (pięciu) lat – tytułem próby;

10. na mocy art. 73 §2 kk i art. 41a §2 kks w zw. z art. 2§2 kks i art. 4§1 kk w okresie próby oddaje oskarżonych pod dozór kuratora sądowego;

11. na mocy art. 63 §1 kk w zw. z art. 4 §1 kk na poczet orzeczonych wobec oskarżonych kar grzywny zalicza im okresy zatrzymania przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm stawkom dziennym grzywny:

a) T. K. w dniu 3.08.2016r. od godz. 11.15 do godz. 15.45;

b) J. P. w dniu 3.08.2016r. od godz. 6.09 do godz. 11.40;

12. na mocy art. 41 §2 i 4 kks zobowiązuje oskarżonych:

a) T. K. do uiszczenia w całości należności publicznoprawnej wynikającej z ostatecznej decyzji (...) w C. z dnia 16.01.2014r.(...) (...) (...) – w terminie 3 (trzech) lat od uprawomocnienia się wyroku;

b) J. P. do uiszczenia w całości należności publicznoprawnej wynikającej z ostatecznej decyzji (...) w C. z dnia 21.04.2017r.:(...) - (...). (...) (...) - (...). (...) (...) w terminie 4 (czterech) lat od uprawomocnienia się wyroku;

13. na mocy art. 624 §1 kpk zwalnia oskarżonych od ponoszenia kosztów procesu, obciążając nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 155/19

Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do informacji zawartych w cz ęś ciach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

4-11,12b

J. P.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Na wstępie należy zauważyć, że Sąd, zgodnie z art. 4§1 kk i art. 2§2 kks zastosował przepisy obowiązujące w dacie czynów, jako względniejsze dla oskarżonej.

4.Oskarżona brała udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, poświadczenia nieprawdy i wyłudzania podatku VAT. Takie zachowanie wyczerpuje znamiona art. 258 §1 kk.

5. oskarżona w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wprowadzała do dokumentacji księgowej swoje firmy poświadczające nieprawdę fakruty, a następnie w oparciu o nie złożyła stwierdzające nieprawdę deklaracje VAT-7. Zachowania takie miały miejsce w krótkich odstępach czasu, co wyczerpuje znamiona art. przestępstwa skarbowego z art. 56 § 2 k.k.s. i art. 61 § 1 k.k.s. i art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. i art. 37 § 1 pkt. 5 k.k.s. przy zast. art. 7 § 1 k.k.s.

6. oskarżona w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wystawiła poświadczające nieprawdę faktury VAT (jako osoba uprawniona do wystawiania faktur), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępcze, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, co wyczerpuje znamiona z art. 271 §1 i 3 kk w zw. z art. 12 kk i art. 65 §1 kk

7.oskarzona w celu osiągniecia korzyści majątkowej, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu udaremnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia pieniędzy – przyjmowała pieniądze na swój rachunek po czym dokonywała dalszego nimi obrotu, co wyczerpuje znamiona art. 299 §1 i 5 kk w zw. z art. 12 kk i art. 65 §1 kk

Kwalifikacje i opisy w/w czynów Sąd zmodyfikował za zgodą stron

8-10.Sąd orzekł karę łączną w oparciu o przepisy KKS – zgodnie z art. 39 §2 kks; następnie zatem o kwestii warunkowego zawieszenia wykonania kary łącznej Sąd stosował również przepisy KKS

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

J. P.

4-10,12b

4-10,12b

Oskarżona poddała się dobrowolnie karze

Za czyn IV – 1 rok pozbawienia wolności;

Za czyn V – 5 miesięcy pozbawienia wolności i grzywna 200 stawek po 80 zł

Za czyn VI i VII – 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności i grzywna 100 stawek po 80 zł za każdy z czynów

oraz karze łącznej w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres lat 5 tytułem próby, grzywna łączna 250 stawek po 80 zł oraz oddanie pod dozór kuratora w okresie próby oraz nałożenie obowiązku uiszczenia w całości należności publicznoprawnej wynikającej z decyzji podatkowej opisanej w wyroku w terminie 4 lat. W ocenie Sądu taka kara, uzgodniona z prokuratorem, spełni swoje cele w zakresie prewencji indywidualnej i generalnej i zapobiegnie ponownemu popełnieniu przestępstwa przez oskarżoną w przyszłości.

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

J. P.

11

11

na poczet orzeczonej kary łącznej grzywny Sąd zaliczył oskarżonej okres zatrzymania w sprawie – zgodnie z art. 63 §1 kk

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosowa ł określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

13

Z uwagi na wysokość kary łącznej grzywny oraz wysokość należności publiczno-prawnej, jaką oskarżona ma uiścić – Sąd zwolnił ją od kosztów procesu, obciążając nimi Skarb Państwa.

1.1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Gabriela Ilcewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Częstochowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Radosław Chodorowski
Data wytworzenia informacji: