Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 210/13 - wyrok Sąd Rejonowy w Żywcu z 2015-02-23

Sygn. akt IV P 210/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 lutego 2015 r.

Sąd Rejonowy w Żywcu IV Wydział Pracy

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Paweł Wiewióra

Sędziowie/Ławnicy:

Protokolant:

kierownik sekretariatu Zuzanna Drewniak

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2015 r. w Żywcu

sprawy z powództwa E. K.

przeciwko (...) sp. z o.o.

o sprostowanie świadectwa pracy i zapłatę

1.  nakazuje pozwanej (...) sp. z. o.o. sprostowanie świadectwa pracy z dnia 02.12.2013 r., doręczonego powodowi E. K. dnia 09.12.2013 r., poprzez wykreślenie informacji zawartej w pkt. 4 ppkt. 1 tego świadectwa pracy, wskazującej, iż powód E. K. wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze: 24 dni tj. 192 godz.,

2.  zasądza od pozwanej (...) sp. z o.o. na rzecz powoda E. K. kwotę 8.750,00 ( osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt 00/100 ) złotych brutto z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 01.03.2013 r. do dnia zapłaty,

3.  zasądza od pozwanej (...) sp. z o.o. na rzecz powoda E. K. kwotę 8.215,34 ( osiem tysięcy dwieście piętnaście 34/100 ) złote brutto z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 02.01.2014 r. do dnia zapłaty,

4.  zasądza od pozwanej (...) sp. z o.o. na rzecz powoda E. K. kwotę 8.301,22 ( osiem tysięcy trzysta jeden 22/100 ) złotych brutto z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwot:

- 2.578,95 zł od dnia 11.01.2013 r. do dnia zapłaty

- 1.590,91 zł od dnia 11.02.2013 r. do dnia zapłaty

- 1.400,00 zł od dnia 11.03.2013 r. do dnia zapłaty

- 1.590,91 zł od dnia 11.04.2013 r. do dnia zapłaty

- 1.140,45 zł od dnia 11.05.2013 r. do dnia zapłaty

5.  w pozostałym zakresie powództwo oddala,

6.  zasądza od pozwanej (...) sp. z o.o. na rzecz powoda E. K. kwotę 1.062,00 ( jeden tysiąc sześćdziesiąt dwa 00/100) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania,

7.  nakazuje pobrać od pozwanej (...) sp. z o.o. na rzecz Skarbu Państwa - kasa Sądu Rejonowego w Żywcu kwotę 1.263,00 ( jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt trzy 00/100) złote tytułem uiszczenia części opłaty sądowej od pozwu, od ponoszenia której powód był zwolniony,

8.  nadaje wyrokowi w pkt. 2 rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 3.500,00 ( trzy tysiące pięćset 00/100) złotych brutto,

Sędzia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zuzanna Drewniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Żywcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Wiewióra
Data wytworzenia informacji: