Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1202/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej z 2020-07-17

Sygn. akt I C 1202/19 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 lipca 2020r.

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Marcin Kowrygo

Protokolant: asystent sędziego Anna Pawlak

po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2020r. w Bielsku-Białej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

przeciwko K. B.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej K. B. na rzecz powoda (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. kwotę 1 862,35 zł (tysiąc osiemset sześćdziesiąt dwa złote trzydzieści pięć groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 kwietnia 2020r. do dnia zapłaty;

2.  w pozostałym zakresie powództwo oddala,

3.  zasądza od pozwanej K. B. na rzecz powoda (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. kwotę 165,77 złotych (sto sześćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu;

4.  nakazuje pobrać od powoda (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej kwotę 197,75 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa wydatków,

5.  nakazuje pobrać od pozwanej K. B. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej kwotę 147,25 zł (sto czterdzieści siedem złotych dwadzieścia pięć groszy) tytułem brakującej części opłaty od pozwu,

6.  nakazuje pobrać od powoda (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej kwotę 165,08 zł (sto sześćdziesiąt pięć złotych osiem groszy) tytułem poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej wydatków.

Sędzia

Zarządzenia:

1.  odnotować postanowienie,

2.  odnotować wyrok zaoczny;

3.  odpis postanowienia i odpis wyroku zaocznego doręczyć pełnomocnikom stron – bez pouczenia;

4.  kal. 14 dni.

Dnia 17 lipca 2020r.

Sędzia:

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Janny
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bielsku Białej
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Kowrygo
Data wytworzenia informacji: