Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 54/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej z 2014-03-13

Sygn. akt: I C 54/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Zdzisława Pabis-Rydel

Protokolant:

sekr. sądowy Gabriela Jordanek

po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2014 r. w Bielsku-Białej

na rozprawie

sprawy z powództwa R. D.

przeciwko W. H.

o uznanie za niegodną dziedziczenia

1.  pozwaną W. H. ur. (...) w Ż., córkę R. i M., uznaje za niegodną dziedziczenia po jej matce M. H. zmarłej w dniu (...).

2.  odstępuje od obciążenia pozwanej kosztami sądowymi,

3.  zasądza od pozwanej na rzecz powódki koszty procesu w kwocie 3.600 zł.

Przewodniczący

I C 54/13

UZASADNIENIE

Powódka R. D. wniosła pozew, w którym domagała się uznania pozwanej W. H. za niegodną dziedziczenia po jej matce M. H. oraz przyznania kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powódka podała, iż pozwana dopuściła się zbrodni zabójstwa swojej matki i z tej przyczyny powództwo jest uzasadnione.

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa i przyznanie kosztów procesu według norm przepisanych.

Zarzuciła, iż w dacie popełnienia przestępstwa nie ukończyła lat 17, a zatem nie można jej przypisać popełnienia przestępstwa, a jedynie popełnienie czynu zabronionego, bowiem odpowiedzialność nieletnich uregulowana jest odmiennie niż odpowiedzialność karna dorosłych.

Zdaniem pozwanej przesłanki wymienione w art. 928 kc nie zostały spełnione.

Sąd ustalił co następuje :

Pozwana W. H. dopuściła się zbrodni zabójstwa swojej matki.

Działała wspólnie i w porozumieniu z M. G..

Uznana została za winną popełnienia przestępstwa z art. 148 § 1 kk i skazana na karę 15 lat pozbawienia wolności.

Wyrok w przedmiotowej sprawie jest prawomocny.

Dowód : odpis wyroku w sprawie III K 146/12 Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej.

W dacie śmierci M. H. była rozwiedziona.

Zamężna była jeden raz z R. H., z tego związku urodziło się jedno dziecko, to jestW. H.

M. H. miała rodzeństwo.

Po rozwodzie z mężem dokonała podziału majątku dorobkowego. Z tego tytułu zasądzono na jej rzecz od R. H. spłatę w wysokości 151.672 zł.

Innego majątku M. H. nie miała.

Dowód : przesłuchanie powódki ( k. 182 ).

W tym stanie rzeczy zważył Sąd co następuje:

Zgodnie z art. 928 § 1 pkt. 1 kc spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego dziedziczenia, jeżeli dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy.

Zabójstwo matki musi być potraktowane jako ciężkie przestępstwo, a takiego czynu dopuściła się pozwana.

Została za to prawomocnie skazana w sprawie karnej.

W procesie o uznanie za niegodnego dziedziczenia sąd orzekający związany jest prawomocnym wyrokiem skazującym co do faktu popełnienia przestępstwa, a także w zakresie oceny czy przestępstwo zostało popełnione z winy umyślnej – art. 11 kpc.

Okoliczność, że w dacie popełnienia przestępstwa pozwana była małoletnia jest dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy bez znaczenia.

Od dnia 1 września 1998 r. próg wiekowy odpowiedzialności karnej za najpoważniejsze przestępstwa obniżony został do 15 lat ( art. 10 § 2 kk ).

Pozwana za swój czyn odpowiada zatem jak osoba dorosła ze wszystkimi tego konsekwencjami, także w zakresie wymogów określonych w art. 928 kc.

Uznał zatem Sąd, że spełnione zostały warunki określone w w/w przepisie i uznał pozwaną za niegodną dziedziczenia po swojej matce.

W przedmiotowej sprawie gdyby pozwana dziedziczyła majątek po matce byłoby to sprzeczne z elementarnym poczuciem sprawiedliwości.

Orzeczenie o kosztach procesu opiera się na przepisie art. 98 kpc.

Sąd odstąpił od obciążenia pozwanej kosztami sądowymi z uwagi na jej sytuację materialną oraz fakt odbywania kary pozbawienia wolności.

Przewodniczący:

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Kałat
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bielsku Białej
Osoba, która wytworzyła informację:  Zdzisława Pabis-Rydel
Data wytworzenia informacji: