Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V S 75/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2013-11-20

Sygn. akt V S 75/13

POSTANOWIENIE

Dnia 20 listopada 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący SSA Barbara Kurzeja (spr.)

Sędziowie SA Grzegorz Stojek

SA Janusz Kiercz

po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2013 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi J. J.

przy udziale Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Okręgowego w (...)

o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie I C 223/13 Sądu Okręgowego w(...)

na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.)

p o s t a n a w i a : oddalić skargę.

Sygn. akt V S 75/13

UZASADNIENIE

Skarżący J. J. wniósł o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie I C 223/13 toczącej się przed Sądem Okręgowym w (...), domagając się nadto zasądzenia od Skarbu Państwa kwoty 20.000 zł. W uzasadnieniu skarżący wskazywał na zwłokę w postaci opieszałego wezwania go do uzupełnienia braków formalnych pozwu oraz nieusprawiedliwionego obiektywnymi przesłankami opóźnienia w podejmowaniu czynności przez Sąd w okresie od 15 maja 2013 r. do 20 września 2013 r.

W odpowiedzi Prezes Sądu Okręgowego w (...)wniósł o oddalenie skargi jako bezzasadnej podnosząc, iż wszelkie czynności podejmowane były w sprawie bez zbędnej zwłoki.

Rozpoznając skargę Sąd Apelacyjny ustalił i zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Analiza akt sprawy Sądu Okręgowego w (...) o sygn. akt I C 223/13 prowadzi do wniosku, że wskazane w skardze czynności oraz daty ich dokonania nie pokrywają się z czynnościami podejmowanymi przez Sąd Okręgowy w okresie objętym skargą. Skarżący żąda bowiem stwierdzenia przewlekłości postępowania od dnia 15 maja 2013 r., gdy tymczasem pozew wniósł w dniu 8 sierpnia 2013 r. Badanie zasadności skargi może więc dotyczyć jedynie okresu od 12 sierpnia 2013 r. (data wpływu pozwu do Sądu Okręgowego) do wskazanego w skardze terminu – 20 września 2013 r. W tak krótkim czasie trudno mówić o nieuzasadnionej zwłoce w postępowaniu sądowym tym bardziej, że Sąd Okręgowy dokonał wszystkich niezbędnych czynności uzasadnionych wymogami proceduralnymi – wezwał powoda do uzupełnienia braków formalnych pozwu (zarządzenie z dnia 13 sierpnia 2013 r.) oraz wydał w dniu 4 września 2013 r. postanowienie, którym zwolnił powoda od kosztów sądowych oraz oddalił jego wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W czynnościach podejmowanych przez Sąd Okręgowy w ramach postępowania objętego skargą nie sposób dopatrzeć się więc jakichkolwiek zaniedbań, skutkujących stwierdzeniem nieuzasadnionej zwłoki w rozpoznaniu sprawy.

Mając powyższe na względzie, Sąd Apelacyjny uznał, że nie zostały spełnione przesłanki przewidziane w art. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, dlatego też skargę tę oddalił na mocy art.12 ust.1 ww. ustawy.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Pieknik-Tkacz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Kurzeja,  Grzegorz Stojek ,  Janusz Kiercz
Data wytworzenia informacji: